Скачать презентацию CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU Institut IMS Скачать презентацию CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU Institut IMS

4fd618f1e6e7e07f61ec7262d3e5ab8c.ppt

  • Количество слайдов: 30

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU Institut IMS CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU Institut IMS

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU DELATNOST § Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU DELATNOST § Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem § Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala; § Ispitivanje mašinske opreme ( hidroelektrane, termoelektrane, površinski kopovi, oprema pod pritiskom. . . ). § § Etaloniranje uređaja Projektovanje Ekspertize Konsalting usluge Institut IMS

LJUDSKI RESURSI Zaposleni u Centru za metale i energetiku u mogućnosti su da odgovore LJUDSKI RESURSI Zaposleni u Centru za metale i energetiku u mogućnosti su da odgovore na svaki Vaš zahtev u cilju obezbeđenja pouzdanosti rada opreme sa kojom radite. § § § § 2 doktora tehničkih nauka 3 magistra tehničkih nauka 3 projektanta 3 međunarodna inženjera zavarivanja 1 inženjer sa licencom za pregled i ispitivanje opreme 9 diplomiranih inženjera tehničke struke 3 inženjera tehničke struke 15 tehničara Institut IMS

METODE ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE METALA ATS br. 01 -104 Vizuelna METODE ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE METALA ATS br. 01 -104 Vizuelna ispitivanja – VT Ispitivanje magnetnim česticama – MT Ispitivanje penetrantima – PT Ultrazvučno ispitivanje – UT Radiografsko ispitivanje – RT Ispitivanje tvrdoće – HT Ispitivanje dubine prsline Metalografsko ispitivanje metodom replika Institut IMS

METODE ISPITIVANJA RAZARANJEM Analiza hemijskog sastava (G - V, XRF) Ispitivanje zatezanjem (Re, Rm, METODE ISPITIVANJA RAZARANJEM Analiza hemijskog sastava (G - V, XRF) Ispitivanje zatezanjem (Re, Rm, A, Z) – statička i dinamička na sobnoj i povišenoj temperaturi, u opsegu do 1000 KN Određivanje energije udara – žilavost po Šarpiju (KV, KU) na sobnoj i sniženoj temperaturi Ispitivanje tvrdoće (HB, HV, HRB, HRC) Metalografska ispitivanja Tehnološke probe – uvijanje, savijanje, previjanje i smicanje Institut IMS

HIDROELEKTRANE § Ispitivanje i analiza stanja turbinske i hidromehaničke opreme u ekspolataciji i pri HIDROELEKTRANE § Ispitivanje i analiza stanja turbinske i hidromehaničke opreme u ekspolataciji i pri remontima ( generatori, turbine, ležajevi, lopatice, servomotori, sinhroni ispusti, oprema pod pritiskom, cevovodi, čelične konstrukcije. . ); § Kontrola pri izradi i prijemu turbinske i hidromehaničke opreme; § Izrada tehničkih uslova (TU) za isporuku i prijem turbinske i hidromehaničke opreme; § Tehnologije reparaturnog zavarivanja za sanaciju oštećenih delova turbinske i hidromehaničke opreme; Institut IMS

HIDROELEKTRANE REFERENCE HE Đerdap I i II, Vlasinske HE, HE Pirot, HE Piva, HE HIDROELEKTRANE REFERENCE HE Đerdap I i II, Vlasinske HE, HE Pirot, HE Piva, HE Perućica, HE Međuvršje, Drinsko - Limske HE (Zvornik, Bajina Bašta, Bistrica) Institut IMS

TERMOELEKTRANE Ispitivanje i analiza stanja opreme termoelektrana u ekspolataciji i pri remontima: § turbina TERMOELEKTRANE Ispitivanje i analiza stanja opreme termoelektrana u ekspolataciji i pri remontima: § turbina ( lopatice, ležajevi, ventili ), § parovoda, § kotlovskih postrojenja, § posuda pod pritiskom ( zagrejači, rezervoari, . . . ) mlinova, Institut IMS

TERMOELEKTRANE TENT B (turbina) TENT A (turbina) REFERENCE TE Nikola Tesla A i B, TERMOELEKTRANE TENT B (turbina) TENT A (turbina) REFERENCE TE Nikola Tesla A i B, TE Kolubara A, TE Kostolac A i B, TE Morava, TE Pljevlja, TE Ugljevik, TE Gacko, TE Tuzla Institut IMS

POVRŠINSKI KOPOVI § Ispitivanje i analiza stanja mašinske opreme površinskih kopova u izradi, eksploataciji POVRŠINSKI KOPOVI § Ispitivanje i analiza stanja mašinske opreme površinskih kopova u izradi, eksploataciji i pri remontima (rotorni bageri, EŠ-a bageri, odlagači, trakasti transporteri) § Izrada planova i programa preventivnog održavanja § Projektovanje tehnologije sanacije oštećenja § Ispitivanje čeličnih užadi za bagere § Ekspertize (ocena integriteta i procena veka, analiza oštećenja i loma) REFERENCE PK Kolubara, PK Kostolac, TE Nikola Tesla A - deponija uglja, PK Stanari Institut IMS

ISPITIVANJE METALA I PROIZVODA OD METALA § Identifikacija materijala § Funkcionalna ispitivanja proizvoda od ISPITIVANJE METALA I PROIZVODA OD METALA § Identifikacija materijala § Funkcionalna ispitivanja proizvoda od metala § Veštačenja u sporovima u zemlji i inostranstvu § Izrada ekspertiza, studija, stručnih elaborata § Ispitivanja spojne opreme § Ispitivanje proizvoda u cilju sertifikacije - vijci, navrtke, podloške, - lanci i sastavni elementi lanaca, - užad za rudarstvo, - užad za opšte svrhe Institut IMS

ETALONIRANJE UREĐAJA AKREDITOVANA LABORATORIJA ATS br. 02 -026 Uređaji za merenje: • Sile (0 ETALONIRANJE UREĐAJA AKREDITOVANA LABORATORIJA ATS br. 02 -026 Uređaji za merenje: • Sile (0 - 3000 k. N); • Tvrdoće (HB, HV, HRA, HRB, HRC, HRN, HRT); • Pritiska (0 - 2000 bar-a); • Momenta sile (30 - 1500 Nm). Institut IMS

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU – KLJUČ U RUKE ZA POUZDAN RAD VAŠE MAŠINSKE CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU – KLJUČ U RUKE ZA POUZDAN RAD VAŠE MAŠINSKE OPREME – § PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR § EKSPERTIZE § ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA § čeličnih konstrukcija i delova opreme § opreme pod pritiskom § KONSALTING USLUGE § mere preventive oštećenja i loma § ocena integriteta i procena radnog veka § izbor materijala i zamena materijala Institut IMS

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR § Projektovanje mašinskih konstrukcija; § Projektovanje opreme pod pritiskom; § PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR § Projektovanje mašinskih konstrukcija; § Projektovanje opreme pod pritiskom; § Projekti izvedenog stanja čeličnih konstrukcija i opreme; § Definisanje tehničkih uslova (TU) za izradu nove opreme; § Stručni nadzor pri izradi i ugradnji konstrukcija i opreme; § Analiza stanja konstrukcija i opreme u eksploataciji; § Ocena funkcionalene ispravnosti i sigurnosti dizalica; § Analiza stanja opreme pod pritiskom u eksploataciji; Institut IMS

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR - ZAVARIVANJE - § § § Projektovanje tehnologija zavarivanja i PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR - ZAVARIVANJE - § § § Projektovanje tehnologija zavarivanja i reparaturnog zavarivanja; Izbor osnovnih i dodatnih materijala; Izbor postupaka i opreme za zavarivanje; Kvalifikacija tehnologije zavarivanja; Tehnološke probe zavarljivosti; Stručni nadzor pri izradi zavarenih konstrukcija i opreme. Institut IMS

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA PRELOMNI DEO Analiza Opterećenja Ocena opterećenja prema karakteru i ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA PRELOMNI DEO Analiza Opterećenja Ocena opterećenja prema karakteru i značaju Materijala Provera pristupa u izboru materijala Tehnologije izrade Provera pojedinih etapa tehnologije zavarivanja i montaže Konstruktivnog rešenja Provera pouzdanosti konstrukcijskog rešenja Prelomnih površina Tehničke i fizičke karakteristike zabeleženih lomova Ispitivanje materijala Preopterećenje Greške u materijalima i zavarenim spojevima Greške vezane za tehnologiju izrade Konstrukt. greške Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom delova i elemenata Institut IMS

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA OPREME POD PRITISKOM Turbinsko vratilo agregata - HE ĐERDAP ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA OPREME POD PRITISKOM Turbinsko vratilo agregata - HE ĐERDAP l. I Cevovod Institut IMS Sferni rezervoar Boca PP aparata

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA OPREME Tehnologija zavarivanja LC D ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA OPREME Tehnologija zavarivanja LC D ” D- indikacija korenog neprovara; LC- indikacija lamelarnog cepanja u korenom delu spoja (čupanje lima # 40 mm u zoni stapanja osnovnog i dodatnog materijala); Gornji prsten usmernog aparata - HE ĐERDAP l Institut IMS Lopatice radnog kola

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Rotorni bager - deponija uglja TENT „A” ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Rotorni bager - deponija uglja TENT „A” Rotorni bager - Kolubara Institut IMS

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA Odlagač - Kostolac Institut IMS EŠ bager - PK ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA Odlagač - Kostolac Institut IMS EŠ bager - PK Stanari

OCENA INTEGRITETA I PRODUŽENJE VEKA Da Vaše mašine, konstrukcije i oprema budu uvek u OCENA INTEGRITETA I PRODUŽENJE VEKA Da Vaše mašine, konstrukcije i oprema budu uvek u funkcionalnoj ispravnosti obratite se Institutu IMS za: § analizu trenutnog stanja, § ocenu integriteta i pouzdanosti, § procenu i produženje veka trajanja Institut IMS

OCENA INTEGRITETA I PROCENA VEKA „L“ „S“ Poz. „L“: B - scan, Linear, Poz. OCENA INTEGRITETA I PROCENA VEKA „L“ „S“ Poz. „L“: B - scan, Linear, Poz. „S“: B - scan, Sector Institut IMS

MERE PREVENTIVE OŠTEĆENJA I LOMA Analizom oštećenja i lomova delova opreme i elemenata čeličnih MERE PREVENTIVE OŠTEĆENJA I LOMA Analizom oštećenja i lomova delova opreme i elemenata čeličnih konstrukcija hidroelektrana, termoelektrana i površinskih kopova utvrđuju se uzroci koji dovode do razaranja i omogućuje se donošenje mera preventive ili odluke o isključenju konkretnog tehničkog rešenja. Polazni parametri Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom odgovornih delova i elemenata nosećih konstrukcija Mere preventive Izmena karaktera opterećenja saglasno uslovima eksploatacije Odluka o isključenju konkretnog tehničkog rešenja Zamena materijala i/ili njegove termičke obrade Institut IMS Zamena dodatnog materijala i/ili tehnologije zavarivanja Izmena tehnološkog procesa i kontrole kvaliteta izrade Izmena u organizaciji sistema održavanja Izmena konstrukcijs. rešenja

ANALIAZA STANJA I PROJEKAT TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA VRATILA TURBINE ISPITIVANJA MATERIJALA - zateznih osobina ANALIAZA STANJA I PROJEKAT TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA VRATILA TURBINE ISPITIVANJA MATERIJALA - zateznih osobina - energije udara - tvrdoće, - strukturnih promena, - dinamičke čvrstoće, - parametara mehanike loma. Ispitni uzorci PRORAČUN - napona u kritičnom preseku, - akumulacije oštećenja, - korozionog zamora, - veka trajanja. ISPITIVANJA SKLONOSTI KA NASTANKU PRSLINA na hladne prsline ("CTS", "Y") na tople prsline (“FISKO") "CTS" probe "Y" probe Institut IMS FISCO probe PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA

MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA I ANALIZE STANJA OSTALIH ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I OPREMA Institut IMS MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA I ANALIZE STANJA OSTALIH ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I OPREMA Institut IMS

OPREMA I KONSTRUKCIJE Ispitivanje i analiza stanja čeličnih konstrukcija: § Mostovi § Sportske hale OPREMA I KONSTRUKCIJE Ispitivanje i analiza stanja čeličnih konstrukcija: § Mostovi § Sportske hale § Proizvodne hale § Dalekovodi, Antenski stubovi, Oprema cementara, . . . REFERENCE Most Gazela, Soja Protein – Bačka Palanka, Fabrika biodizela - Šid, Merkator – Kragujevac i Niš, Thyssen Krupp Materials - Inđija, EMS, GMT Konstrukcije - Gračanica, Čelik - Bački Jarak, Cementare: Holcim, Titan, Lafarž; Institut IMS

OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA Projekat ministarstva za nauku OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA Projekat ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 19023 -ТR Rukovodilac projekta: dr Zoran Odanović, dipl. inž. CILJEVI PROJEKTA Osvajanje novih tehnologija i znanja u oblasti reparaturnog zavarivanja u održavanju termoenergetskih postrojenja u Srbiji, u cilju interventnih popravki zasnovano na: § kontrolisanom unosu toplote (T 2) § novoj generaciji dodatnih materijala na bazi nikla (T 3) i izostavljanju procesa termičke obrade nakon zavarivanja §Obavljena su i poređenja sa klasičnim tehnologijama sa termičkom obradom nakon zavarivanja (T 1). Institut IMS

OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA REZULTATI PROJEKTA Dobijeni rezultati OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA REZULTATI PROJEKTA Dobijeni rezultati su pokazali da: ü Primenjene nove tehnologije reparaturnog zavarivanja daju osobine koje su na nivou klasičnih ali skupljih tehnologija sa termičkom obradom ü Tehnologija sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T 3), zavarenog spoja bez pojave prslina, dobrih zateznih osobina, ali nešto veće tvrdoće u ZUT-u. Energija udara i žilavost loma su na zadovoljavajućem nivou. ü Primena tehnologije sa kontrolisanim unosom toplote (Т 2), je i do 4 puta jeftiniji od tehnologije (T 3), ali su zatezne osobine sa najvišim vrednostima Rezultati ispitivanja zateznih mehaničkih osobina Raspodela tvrdoća po preseku spojeva PRIMENA I EFEKTI PROJEKTA ü Reparatura diska radnog kola mlina za ugalj izvedena bez rasklapanja kola, čime su za 50% smanjeni troškovi sanacije, üInterventne reparature "na hladno", sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T 3) za cevovode u termoelektranama, üReparaturu vratila agregata na hidroelektrani Đerdap II prema tehnologiji sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T 3), obavljeno bez demontaže vratila, a cena je 20 puta niža od izrade novog vratila. Institut IMS

OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA ISPITIVANI MATERIJALI U istraživanjima OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA ISPITIVANI MATERIJALI U istraživanjima su korišćeni Cr - Mo čelici za rad na povišenim temperaturama § 13 Cr. Mo 45 u toplovaljanom stanju , GS 17 Cr. Mo 55 u livenom stanju i § 20 Mn 3 u livenom stanju dodatni materijali – elektrode za zavarivanje §Castolin 71 D: za klasičan postupak (T 1) i kontrolisani unos toplote (T 2) i §Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec za postupak sa dodatnim materijalom na bazi Ni (T 3) ISPITIVANJA MEHANIČKIH, TEHNOLOŠKIH I STRUKTURNIH OSOBINA ZAVARENIH SPOJEVA § Zatezne osobine osnovnog materijala i zavarenih spojeva § Energija udara – žilavost § Kritični faktor intenziteta napona u statičkim (KIc) i dinamičkim CTS uslovima (KId) proba § Tvrdoća zavarenih spojeva § Ispitivanja u cilju ocene sklonosti ka stvaranju prslina: ü “CTS" proba ü "Y" proba Y § Strukturna ispitvanja proba üMakro struktura üMikro struktura Tehnološke probe zavarljivosti Institut IMS

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA - IMS Centar za metale i enegetiku Bulevar vojvode Mišića INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA - IMS Centar za metale i enegetiku Bulevar vojvode Mišića 43 11000 BEOGRAD SRBIJA E mail [email protected] rs Tel. +381 11 26 50 331; +381 11 2653 017 Fax. +381 11 36 92 772 www. institutims. rs Institut IMS