Скачать презентацию Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul Скачать презентацию Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul

456e64f2022d9ad6db812d1b8097d8af.ppt

  • Количество слайдов: 57

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul 23 Corpul nostru un templu Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul 23 Corpul nostru un templu

Corpul nostru un templu De memorizat: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Corpul nostru un templu De memorizat: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de Ia Dumnezeu?

Corpul nostru un templu De memorizat: Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci Corpul nostru un templu De memorizat: Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.

Corpul nostru un templu De memorizat: Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în Corpul nostru un templu De memorizat: Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. " 1 Cor. 6, 19 -20.

Corpul nostru un templu A. Suntem temple vii Corpul nostru un templu A. Suntem temple vii

Cum exprimă ap. Pavel acel mare adevăr că Ii aparţinem lui Dumnezeu de două Cum exprimă ap. Pavel acel mare adevăr că Ii aparţinem lui Dumnezeu de două ori? 1 Cor. 6: 19 -20 „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de Ia Dumnezeu?

Cum exprimă ap. Pavel acel mare adevăr că Ii aparţinem lui Dumnezeu de două Cum exprimă ap. Pavel acel mare adevăr că Ii aparţinem lui Dumnezeu de două ori? 1 Cor. 6: 19 -20 Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.

Cum exprimă ap. Pavel acel mare adevăr că Ii aparţinem lui Dumnezeu de două Cum exprimă ap. Pavel acel mare adevăr că Ii aparţinem lui Dumnezeu de două ori? 1 Cor. 6: 19 -20 Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. "

Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? Rom. Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? Rom. 12: 1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre

Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? Rom. Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? Rom. 12: 1 ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? 2 Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? 2 Cor. 7: 1 Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului,

Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? 2 Ce datorie se desprinde din faptul că trupul nostru este templul lui Dumnezeu? 2 Cor. 7: 1 şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.

Corpul nostru un templu B. Principii Biblice de sănătate Corpul nostru un templu B. Principii Biblice de sănătate

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Să Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Să nu mănânci niciun lucru urâcios. Iată dobitoacele pe cari să le mâncaţi: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi bivolul;

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 zimbrul, Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa. Să mâncaţi din orice dobitoc care copita despicată, unghia despărţită în două şi rumegă.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Dar Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai, sau cari au numai copita despicată şi unghia despărţită în două.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Astfel, Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Astfel, să nu mâncaţi cămila, iepurele şi iepurele de casă, cari rumegă, dar n'au copita despicată: să le priviţi ca necurate.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Să Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Să nu mâncaţi porcul, care copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Iată Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Iată dobitoacele din cari veţi mânca, din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înnotătoare şi solzi.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Dar Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Dar să nu mâncaţi din niciunul din cele ce n'au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Să Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 Să mâncaţi orice pasăre curată. Dar iată pe acelea pe cari nu le puteţi mânca: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; corbul şi toate soiurile lui;

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 struţul, Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi ce ţine de neamul lui; huhurezul, cocostârcul şi lebăda; pelicanul,

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 corbul Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Deut. 14: 3 -20 corbul de mare şi heretele, barza, bătlanul şi ce ţine de neamul lui, pupăza şi liliacul.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Is. 66: 16. 17 Căci Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Is. 66: 16. 17 Căci cu foc 'şi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile, şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Is. 66: 16. 17 Ceice Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Is. 66: 16. 17 Ceice se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase,

Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Is. 66: 16. 17 toţi Ce regulă a dat Dumnezeu copiilor Săi privind alimentaţia? Is. 66: 16. 17 toţi aceia vor pieri, zice Domnul.

Dar privitor la sânge? Lev. 17: 10. 11 Dacă un om din casa lui Dar privitor la sânge? Lev. 17: 10. 11 Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii cari locuiesc în mijlocul lor, mănâncă sânge de orice fel,

Dar privitor la sânge? Lev. 17: 10. 11 Îmi voi întoarce Faţa împotriva celui Dar privitor la sânge? Lev. 17: 10. 11 Îmi voi întoarce Faţa împotriva celui ce mănâncă sângele, şi-l voi nimici din mijlocul poporului său.

Dar privitor la sânge? Fapte 15: 20 să li se scrie doar să se Dar privitor la sânge? Fapte 15: 20 să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate şi de sânge.

Care ar trebui să fie atitudinea creştinului faţă de pasiunea fumatului? Gal. 5: 24 Care ar trebui să fie atitudinea creştinului faţă de pasiunea fumatului? Gal. 5: 24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

Care ar trebui să fie atitudinea creştinului faţă de pasiunea fumatului? Deut. 29: 18 Care ar trebui să fie atitudinea creştinului faţă de pasiunea fumatului? Deut. 29: 18 up Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă otravă şi pelin.

Corpul nostru un templu C. Abstinenţa şi cumpătarea în viaţa creştinului Corpul nostru un templu C. Abstinenţa şi cumpătarea în viaţa creştinului

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 20: 1 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 20: 1 Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Is. 5: 11 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Is. 5: 11 Vai de cei ce disdedimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare, şi şed până târziu noaptea şi se înferbântă de vin!

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 -35 Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sânt plângerile?

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 -35 Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşi? Ale celor ce întârzie la vin, şi se duc să golească paharul cu vin amestecat.

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 -35 Nu te uita la vin cînd curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 -35 înţeapă ca un basilisc. Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii.

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Prov. 23: 29 -35 , , M'a lovit. . . dar nu mă doare!. . . M'a bătut. . . dar nu simt nimic! Când. . . mă voi trezi? Mai vreau vin!

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Hab. 2: 15 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În V. T. Hab. 2: 15 Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea!

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Gal. 5: 21 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Gal. 5: 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea.

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Luca 1: 15 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Luca 1: 15 Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare,

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Luca 1: 15 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Luca 1: 15 şi se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.

Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Efes. 5: 18 Care este poziţia Bibliei în problema băuturilor alcoolice? În N. T. Efes. 5: 18 Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.

Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Cor. 9: 25 -27 Toţi ceice se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji:

Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Cor. 9: 25 -27 noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n'aş şti încotro alerg.

Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Cor. 9: 25 -27 Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva,

Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Înfrânarea este recomandată nu numai în sporturi, ci şi în formarea caracterului creştin: 1 Cor. 9: 25 -27 dupăce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: 1 Petru 2: 11. 12 vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pămînteşti cari se războiesc cu sufletul.

Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: 1 Petru 2: 11. 12 Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentruca în ceiace vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele,

Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: 1 Petru 2: 11. 12 prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: Religia cere reforme nu numai în viaţa de credinţă, ci şi în domeniul sănătăţii: Gal. 5: 16 Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.

Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Rom. 13: 13. Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Rom. 13: 13. 14 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;

Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Rom. 13: 13. Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Rom. 13: 13. 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentruca să-i treziţi poftele.

Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Tit 2: 12. Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Tit 2: 12. 13 ne învaţă s'o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,

Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Tit 2: 12. Care ar trebui să fie idealul creştinului care aşteaptă revenirea Domnului? Tit 2: 12. 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.