Скачать презентацию Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul Скачать презентацию Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul

7f3668e110d8b4d72cba9f6ad9efb902.ppt

  • Количество слайдов: 44

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul 3 Isus Hristos Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul 3 Isus Hristos

Isus Hristos De memorizat: Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; Isus Hristos De memorizat: Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.

Isus Hristos De memorizat: Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în Isus Hristos De memorizat: Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut -o Dumnezeu despre Fiul Său.

Isus Hristos De memorizat: Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta. Şi Isus Hristos De memorizat: Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne -a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său.

Isus Hristos De memorizat: Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul Isus Hristos De memorizat: Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 1 Ioan 5: 9 -12

Isus Hristos A. Preexistenţa Domnului Hristos Isus Hristos A. Preexistenţa Domnului Hristos

Ce declară Evanghelia despre preexistenţa Domnului Hristos (Cuvântul)? Ioan 1: 1 -3 La început Ce declară Evanghelia despre preexistenţa Domnului Hristos (Cuvântul)? Ioan 1: 1 -3 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El.

Ce declară Evanghelia despre preexistenţa Domnului Hristos (Cuvântul) ? Ioan 8: 58 Isus le-a Ce declară Evanghelia despre preexistenţa Domnului Hristos (Cuvântul) ? Ioan 8: 58 Isus le-a zis: Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.

Vorbind despre naşterea Sa în Betleem, ce descoperă profetul despre obârşia Domnului Hristos? Mica Vorbind despre naşterea Sa în Betleem, ce descoperă profetul despre obârşia Domnului Hristos? Mica 5: 2 Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.

Isus Hristos B. Isus Hristos: Dumnezeu adevărat Isus Hristos B. Isus Hristos: Dumnezeu adevărat

Ce ne descoperă Scriptura despre natura divină a lui Isus Hristos? 1 Ioan 5: Ce ne descoperă Scriptura despre natura divină a lui Isus Hristos? 1 Ioan 5: 20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi suntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Ce ne descoperă Scriptura despre natura divină a lui Isus Hristos? Col. 2: 9 Ce ne descoperă Scriptura despre natura divină a lui Isus Hristos? Col. 2: 9 Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.

Ce ne descoperă Scriptura despre natura divină a lui Isus Hristos? Filip. 2: 6 Ce ne descoperă Scriptura despre natura divină a lui Isus Hristos? Filip. 2: 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n'a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Luca 3: 22 Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Luca 3: 22 Duhul Sfânt S'a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s'a auzit un glas, care zicea: , , Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea! Tatăl şi Duhul Sfânt

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Mat. 26: 63. Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Mat. 26: 63. 64. . . marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: , , Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Mat. 26: 63. Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Mat. 26: 63. 64 Da, i-a răspuns Isus, sunt! , , Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului. Însuşi Isus

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Is. 9: 6 Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Is. 9: 6 Proorocii Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: , , Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Rom. 9: 5. Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Rom. 9: 5. . . Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvîntat în veci. Amin!

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Ioan 20: 31 Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Ioan 20: 31 Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. Aposolii

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Luca 2: 10. Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Luca 2: 10. 11 Dar îngerul le-a zis: , , Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s'a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Îngerii

Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Luca 4: 41 Numeşte o serie de martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos: Luca 4: 41 Din mulţi ieşeau şi draci, cari strigau şi ziceau: , , Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Demonii

Isus Hristos C. Isus Hristos: Om adevărat Isus Hristos C. Isus Hristos: Om adevărat

Cum vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu despre taina întrupării Domnului Hristos? Ioan 1: 14 Cuvântul Cum vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu despre taina întrupării Domnului Hristos? Ioan 1: 14 Cuvântul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

Cum vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu despre taina întrupării Domnului Hristos? 1 Tim. 3: 16 Cum vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu despre taina întrupării Domnului Hristos? 1 Tim. 3: 16 Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei. . . , , Celce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.

Cum descrie apostolul Pavel procesul tainic prin care „Hristos Cum descrie apostolul Pavel procesul tainic prin care „Hristos" a devenit „Isus"? Filip. 2: 6 -8 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n'a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S'a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

Cum descrie apostolul Pavel procesul tainic prin care „Hristos Cum descrie apostolul Pavel procesul tainic prin care „Hristos" a devenit „Isus"? Filip. 2: 6 -8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S'a smerit şi S'a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Care a fost scopul întrupării lui Hristos ? Mat. 11: 27 Toate lucrurile Mi-au Care a fost scopul întrupării lui Hristos ? Mat. 11: 27 Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

Care a fost scopul întrupării lui Hristos ? Rom. 8: 3 Căci-lucru cu neputinţă Care a fost scopul întrupării lui Hristos ? Rom. 8: 3 Căci-lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere-Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimeţând, din pricina păcatului, pe însuş Fiul Său într'o fire asemănătoare cu a păcatului,

Isus Hristos D. Funcţiile lui Isus Hristos Isus Hristos D. Funcţiile lui Isus Hristos

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Ioan 1: 1 -3 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Ioan 1: 1 -3 El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El.

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Evrei 1: 1 -2 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Evrei 1: 1 -2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile. Creator

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Iacov 4: 12 Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care putere să mântuiască şi să piardă.

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: 1 Cor. 10: 1 -4 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost supt nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: 1 Cor. 10: 1 -4 toţi au mâncat aceeaş mâncare duhovnicească, şi toţi au băut aceeaş băutură duhovnicească, pentrucă beau dintr'o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos. Legiuitor

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Ioan 6: 14 Oamenii aceia, când au văzut minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: , , Cu adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume.

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Ioan 7: 40 Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: , , Acesta este cu adevărat Proorocul Profet

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Ioan 4: 42 Şi ziceau femeii: , , Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine, şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Mântuitor

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: 1 Tim. 2: 5 Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Evrei 4: 14 Mijlocitor fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Fapte 10: 42 Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi. Judecător

Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: Apoc. 19: 13 -16 Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: Cuvântul lui Dumnezeu. . Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. Împărat