Скачать презентацию Catalyst nowy rynek obligacji dla samorządów Robert Скачать презентацию Catalyst nowy rynek obligacji dla samorządów Robert

519e35f56afacf492997662e48b4d45f.ppt

  • Количество слайдов: 8

Catalyst – nowy rynek obligacji dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu, GPW Catalyst – nowy rynek obligacji dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu, GPW Katowice 2. 06. 2010 r.

CATALYST – emitenci Obligacje komunalne notowane: • Miasto Stołeczne WARSZAWA • Miasto Radlin • CATALYST – emitenci Obligacje komunalne notowane: • Miasto Stołeczne WARSZAWA • Miasto Radlin • Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski • Miasto Poznań • Miasto Rybnik • Miasto Zamość • Gmina Ustronie Morskie Obligacje komunalne autoryzowane: • Miasto Ząbki • Gmina Kórnik • Gmina Miejska Tczew • Gmina Połczyn–Zdrój • Gmina Miejska Turek Obligacje korporacyjne notowane: • Electus SA • Europejski Bank Inwestycyjny • BRE Bank Hipoteczny SA • Europejski Fundusz Hipoteczny SA • Pekao Bank Hipoteczny SA • BGK • MCI • Fojud • Green Development House • Gant Development SA 2

Czym jest Catalyst? Catalyst – to nowa platforma dla dłużnych papierów – istotne ogniwo Czym jest Catalyst? Catalyst – to nowa platforma dla dłużnych papierów – istotne ogniwo rynku kapitałowego Cele GPW związane z platformą Catalyst: - Konieczność poszerzenia oferty dla inwestorów giełdowych o dłużne instrumenty emitowane przez jst i firmy – wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów jak i emitentów. Stworzenie transparentnej platformy obrotu dla nieskarbowych instrumentów dłużnych, Wycena rynkowa w oparciu o transakcje zawarte na rynku, Efekt synergii rynku detalicznego i hurtowego. 3

Korzyści dla emitenta - - Dostęp do kapitału Alternatywa dla kredytu – obligacje to Korzyści dla emitenta - - Dostęp do kapitału Alternatywa dla kredytu – obligacje to Elastyczność – bez konieczności stosowania „Ustawy o Zamówieniach Publicznych” Promocja Większe zainteresowanie inwestorów – „Widzisz co dzieje się z Twoimi pieniędzmi” Przejrzystość i płynność instrumentów Większa wiarygodność finansowa i inwestycyjna Wykorzystanie wiarygodności na rynku Przestrzeganie obowiązków informacyjnych Historia i track record na rynku finansowym 4

Statystyka rynku 180 Wartość obrotów na sesji i liczba transakcji na rynku Catalyst 160 Statystyka rynku 180 Wartość obrotów na sesji i liczba transakcji na rynku Catalyst 160 140 120 100 80 60 40 20 0 XI 2009 Wartość obrotów na sesji (mln zł) X 2009 XII 2009 Liczba transakcji na sesji II 2010 III 2010 5

Struktura rynku CATALYST Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Obligacje Przedsiębiorstw Inwestorz y Uczestnicy Catalyst Struktura rynku CATALYST Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Obligacje Przedsiębiorstw Inwestorz y Uczestnicy Catalyst Obszar handlu hurtowego Banki GPW Obligacje Samorządowe Domy Maklerskie Obligacje Przedsiębiorstw Rynek Regulowany + ASO Inwestorz y 6

Kilka faktów do zapamiętania instrumenty dłużne w obrocie – tylko na okaziciela emitent – Kilka faktów do zapamiętania instrumenty dłużne w obrocie – tylko na okaziciela emitent – nie tylko spółka akcyjna (wyj. obligacje zamienne) umowa z KDPW – obowiązkowa (tylko nadanie kodu ISIN lub dematerializacja) przy dopuszczeniu/wprowadzeniu: obowiązkowy dokument informacyjny (publiczny lub określony Regulaminem ASO) rating – nieobowiązkowy można tylko autoryzować emisję, bez podejmowania dalszych kroków (kierowanie do obrotu zorganizowanego) obowiązki informacyjne – zawsze, ale w zróżnicowanym zakresie, publikowane przy pomocy ESPI (rynek regulowany) lub EBI (ASO, autoryzacja) 7

Robert Kwiatkowski Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca Robert Kwiatkowski Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00 -498 Warszawa tel. (022) 537 76 10, 71 88, fax (022) 537 77 90