Скачать презентацию CĂRŢILE ISTORICE 1 -2 REGI Numele cărţii Скачать презентацию CĂRŢILE ISTORICE 1 -2 REGI Numele cărţii

0da990cc5326d83bd43f2d579394fffe.ppt

  • Количество слайдов: 12

CĂRŢILE ISTORICE 1 -2 REGI CĂRŢILE ISTORICE 1 -2 REGI

Numele cărţii s Biblia ebraică: Regi, o singură lucrare. s LXX: 3 -4 Regi, Numele cărţii s Biblia ebraică: Regi, o singură lucrare. s LXX: 3 -4 Regi, continuarea lui 1 -2 Samuel (1 -2 Regi) s Versiunile moderne protestante şi catolice urmează tradiţia Bibliei ebraice. s Versiunile moderne ortodoxe urmează tradiţia septuagintală.

Autorul şi data scrierii Paternitatea lui Ieremia (Talmudul) s Există material comun între Regi Autorul şi data scrierii Paternitatea lui Ieremia (Talmudul) s Există material comun între Regi şi Ieremia. s Totuşi, materialul despre căderea Ierusalimului nu are caracter biografic. s Relatarea întemniţării şi eliberării lui Ioiachin este scrisă din exilul babilonian, când Ieremia a fost deportat în Egipt.

Autorul şi data scrierii Paternitate mixtă s S-au folosit numeroase surse preexistente: Cartea faptelor Autorul şi data scrierii Paternitate mixtă s S-au folosit numeroase surse preexistente: Cartea faptelor lui Solomon, Cronicile monarhiei lui Iuda, Cronicile monarhiei lui Israel. s Teologie deuteronomistă, asemenea lui Deuteronom, Iosua, Judecatori, Samuel. s Procesul de redactare trebuie să se fi finalizat în sec. al VI-lea (562 a. Chr. ), în preajma eliberării din detenţie a lui Ioiachin.

Problema credibilităţii informaţiilor istorice s Aparenta nesincronizare a informaţiilor istorice, a regatelor israelite şi Problema credibilităţii informaţiilor istorice s Aparenta nesincronizare a informaţiilor istorice, a regatelor israelite şi a acestora cu documentele extrabiblice. s Se impune cu necesitate identificarea evenimentelor bine datate ca puncte de reper: bătălia de la Karkar (853 a. Chr. ), asedierea Ierusalimului (701 a. Chr. ).

Problema credibilităţii informaţiilor istorice Soluţii: s Iuda şi Israel foloseau două calendare diferite. Acesta Problema credibilităţii informaţiilor istorice Soluţii: s Iuda şi Israel foloseau două calendare diferite. Acesta începea în Israel cu luna Nisan (aprox. aprilie), iar în Iuda cu luna Tişri (aprox. octombrie). s După modelul statelor mesopotamiene (Kitchen 2003, 26), Iuda includea anul de accedere la tron în socoteala anilor de domnie. s După modelul Eigptului antic (Kitchen 2003, 26), Israel nu socotea între anii de domnie şi anul de accedere la tron în sec. X şi IX, dar a început să-l socotească din sec. al VIII-lea. s Iuda s-a referit la sistemul lui Israel, folosind propriul sistem de datare şi viceversa; s Anii de coregenţă erau socotiţi ca ani de domnie pentru ambii coregenţi cu excepţia unor regi care nu-i socoteau pentru a se dezice de politica monarhului cu care a împărţit coregenţa (e. g. Ezechia).

Documente extrabiblice s Stela de la Meghido: campania lui Şeşonq I în Levant. s Documente extrabiblice s Stela de la Meghido: campania lui Şeşonq I în Levant. s Stela din Dibon, Moab: conflictul cu Israelul dinastiei lui Omri şi cu Iuda dinastiei lui David. s Stela de la Tel Dan: regele Ioram al lui Israel. s Analele asiriene: tributul primit de Tiglat-pileser de la regii Menahem, Oşea din Israel, şi de la regele Ioahaz din Iuda. s Campania militară a lui Sanherib în Iuda lui Ezechia. s Moartea lui Iosia de mâna faraonului Nechao confirmată de arhivele babiloniene. s Cronica babiloniană confirmă înfrângerea lui Nechao de Nebucadneţar al II-lea şi campaniile sale în Iuda.

Artefacte: sigilii şi bule „al lui Abiia, slujitorul lui Uzia” „al lui Şebnaia, slujitorul Artefacte: sigilii şi bule „al lui Abiia, slujitorul lui Uzia” „al lui Şebnaia, slujitorul lui Uzia”

Artefacte: sigilii şi bule „al lui Ezekia Ahaz, regele lui Iuda” „al lui Şema, Artefacte: sigilii şi bule „al lui Ezekia Ahaz, regele lui Iuda” „al lui Şema, slujitorul lui Ieroboam”

Analiza literară s Relatări cu caracter de cronică: ascensiunea la tron, perioada domniei, încheierea Analiza literară s Relatări cu caracter de cronică: ascensiunea la tron, perioada domniei, încheierea domniei, succesorul. s Scopul de a reda istoria interpretată teologic a poporului Dumnezeu unit în ciuda diviziunii politice.

Analiza literară Structura cărţii: s Regatul unit sub domnia lui David şi a lui Analiza literară Structura cărţii: s Regatul unit sub domnia lui David şi a lui Solomon (1 Regi 1 -11). s Regatul divizat (1 Regi 12 -2 Regi 17). s Regatul lui Iuda (2 Regi 18 -25). Naraţiunile profetice (1 Regi 17 -2 Regi 13).

Teme teologice s s s Monarhia Speranţa Profetismul Judecata şi pocăinţa Condiţiile legământului Teme teologice s s s Monarhia Speranţa Profetismul Judecata şi pocăinţa Condiţiile legământului