Скачать презентацию Cărţi noi Colecţia de Primăvară — 2013 Скачать презентацию Cărţi noi Colecţia de Primăvară — 2013

bf4e5e473e4c1dd378cfebe666e6dd92.ppt

  • Количество слайдов: 18

Cărţi noi Colecţia de Primăvară - 2013 Cărţi noi Colecţia de Primăvară - 2013

Biografii / Memorii / Mărturii O istorisire inspiraţională şi eroică a unei credinţe radicale Biografii / Memorii / Mărturii O istorisire inspiraţională şi eroică a unei credinţe radicale în bisericile de casă din China. Cartea aceasta dă impresia că ai citi o versiune modernă a cărţii Faptele apostolilor. Pregăteşte-te să fii profund încurajat, precum şi zdruncinat. O absolută necesitate pentru bisericile adormite din Occident. Dr. Mark Stibbe

Biografii / Memorii / Mărturii Povestea unei aventuri a intelectului şi credinţei, povestea unei Biografii / Memorii / Mărturii Povestea unei aventuri a intelectului şi credinţei, povestea unei iubiri. . . O carte profundă, sinceră, despre dragostea umană şi divină, pătrunsă de realitatea unei relaţii şi a unei căutări, cu întrebări ce nu pot fi ignorate. - Los Angeles Times

Biografii / Memorii / Mărturii Printr-o serie de mărturii directe şi prin caracterul nemijlocit Biografii / Memorii / Mărturii Printr-o serie de mărturii directe şi prin caracterul nemijlocit al anchetelor jurnalistice, autoarea reconstruieşte povestea unică “împotriva curentului” a Maicii Tereza, un creion cu care Dumnezeu continuă să-şi scrie propria slăbiciune extremă de a iubi omenirea timpului nostru.

Biografii / Memorii / Mărturii Această biografie motivatoare şi revelatoare prezintă istoria realizărilor lui Biografii / Memorii / Mărturii Această biografie motivatoare şi revelatoare prezintă istoria realizărilor lui Spurgeon dincolo de amvon, prin lucrarea socială şi preocuparea pentru formarea pastorilor, împreună cu moştenirea ce dăinuie la Spurgeons (iniţial Spurgeon’s Child Care) şi Spurgeons Theological College.

Biografii / Memorii / Mărturii В книге Иоханнеса Раймера, на обширном фактическом материале рассматривается Biografii / Memorii / Mărturii В книге Иоханнеса Раймера, на обширном фактическом материале рассматривается становление и деятельность Русской палаточной миссии в России и на Украине (1918 -1923 гг. ) Её основателем был известный евангелист Яков Дик, посвятивший свою жизнь проповеди Евангелия на родине.

Biserica Deşi poate că mulţi cred că acest titlu nu ar trebui să existe, Biserica Deşi poate că mulţi cred că acest titlu nu ar trebui să existe, el exprimă totuşi o realitate. Biserica ne creează şi frustrări, dar, în cele din urmă tot ea ne aduce adevărata împlinire. Poate că şi tu te-ai întrebat dacă merită efortul şi deranjul să fii activ într-o biserică locală, sau poate că te-ai retras din cauza unor aspecte care te-au deranjat. Rămîne, deci, întrebarea: de ce să ne deranjăm cu biserica?

Romane / Povestiri Romanul prezintă povestea unor creştini adevăraţi, fiind o lectură clasică recomandată Romane / Povestiri Romanul prezintă povestea unor creştini adevăraţi, fiind o lectură clasică recomandată pentru întărirea în credinţă a cititorului. Lucrarea oferă posibilitatea întoarcerii în timp, într-una dintre cele mai crunte perioade de persecuţie din istoria Bisericii.

Romane / Povestiri În contextul creşterii numărului de copii nelegitimi, a ratei divorţurilor şi Romane / Povestiri În contextul creşterii numărului de copii nelegitimi, a ratei divorţurilor şi al escaladării înfricoşătoare a violenţei faţă de copii, această poveste vine să reamintească faptul că mila, iubirea şi iertarea divină sînt mai puternice decît durerea şi suferinţa omenească.

Eseuri / Meditaţii / Cugetări John Eldredge, în această inedită colecţie de meditaţii pe Eseuri / Meditaţii / Cugetări John Eldredge, în această inedită colecţie de meditaţii pe tema inimii, a dragostei, propune o călătorie pe un tărîm insuficient explorat. Cartea pare o acţiune de comando spiritual, ce îşi propune recuperarea unei comori extrem de preţioase. O lectură plină de sens pentru fiecare din cele 365 de zile anului

Bărbaţi Cum să rezolvi cele mai importante 24 de probleme cu care bărbaţii se Bărbaţi Cum să rezolvi cele mai importante 24 de probleme cu care bărbaţii se confruntă în viaţă. Cartea te învaţă cum să renunţi la cursa nebună în care viaţa te-a aruncat şi să te bucuri, în schimb, de răsplăţile unui bărbat plăcut lui Dumnezeu.

Căsătorie / Familie Это попытка хоть как-то объяснить столь массовое отпадание от веры детей Căsătorie / Familie Это попытка хоть как-то объяснить столь массовое отпадание от веры детей верующих родителей. Большая часть молодых людей, родившихся в христианских домах, так и не обрели спасения либо потеряли веру в Бога и в церковь. Мы так увлеклись хранением веры, что сберегли её от собственных детей. Александр Шевченко

Căsătorie / Familie Cartea de faţă este un răspuns pentru cei care au auzit Căsătorie / Familie Cartea de faţă este un răspuns pentru cei care au auzit învăţătura despre Păcatul genealogic şi care au solicitat să le fie oferită în formă scrisă pentru ajutor şi referinţe ulterioare.

Copii / Resurse pt lucrarea cu copiii Acest volum conţine 100 de activităţi creative Copii / Resurse pt lucrarea cu copiii Acest volum conţine 100 de activităţi creative pentru copiii de toate vîrstele şi de toate culturile, plus ghiduri detaliate despre cum să conduci un club pentru copii, cum să obţii resursele de care ai nevoie şi cum să creezi o experienţă recompensatoare pentru toţi cei implicaţi.

Consiliere / Psihologie Labirintul codependenţei discută în esenţă problema controlului asupra vieţilor noastre – Consiliere / Psihologie Labirintul codependenţei discută în esenţă problema controlului asupra vieţilor noastre – sînt deciziile şi relaţiile noastre într-adevăr libere sau sîntem mînaţi de forţe mult mai puternice decît raţiunea şi voinţa noastră. Altfel spus, sîntem sau nu “codependenţi”?

Consiliere / Psihologie Человек видит то, из чего состоит. Если это правда, тогда возникает Consiliere / Psihologie Человек видит то, из чего состоит. Если это правда, тогда возникает вопрос: благодоря чему каждый становится тем, кем является? Автор дает на него ответ на страницах этой книги.

Istoria Bisericii / Israel O resusră valoroasă, care provoacă la gîndire, iluminează, delectează, oferind Istoria Bisericii / Israel O resusră valoroasă, care provoacă la gîndire, iluminează, delectează, oferind un excelent cadru istoric în care credinţa creştină poate fi înţeleasă. Cartea prezintă douăsprezece momente considerate definitorii pentru istoria creştină.

Studii biblice Данное пособие послужит ориентиром в личном изучении многообразия Божьих даров благодати. Цель Studii biblice Данное пособие послужит ориентиром в личном изучении многообразия Божьих даров благодати. Цель этого пособия – не теологические дискуссии, а познание на личном опыте библейской истины о дарах Духа.