Скачать презентацию Buletin Hírlevél 1 Newsletter MARIVMICCOLL 1 Facultatea de Скачать презентацию Buletin Hírlevél 1 Newsletter MARIVMICCOLL 1 Facultatea de

083a3cc1faf5e53b9ff4ea88cfc42ecd.ppt

  • Количество слайдов: 6

Buletin Hírlevél 1 Newsletter MARIVMICCOLL 1 Facultatea de Agricultură, és Állatorvosi. Nutrition, Department of Buletin Hírlevél 1 Newsletter MARIVMICCOLL 1 Facultatea de Agricultură, és Állatorvosi. Nutrition, Department of Soil Science and Plant Egyetem, Bánáti Agrártudományi Departamentul Ştiinţele Solului şi Nutriţia Plantelor, Kar, Talajtani Tanszék, Mezőgazdaságtudományi. Banat’s University Ştiinţe Faculty of Agriculture, Universitatea de of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Temesvár, Románia Timişoara, Romania Proiectul „Investigarea principalelor substanţelor periculoase din râul Mureş: crearea unei colecţii de culturi microbiene, în scopul A „Kiemelten veszélyes anyagok vizsgálata a Maros folyóban: mikroba-törzsgyűjtemény létrehozása bioaugmentációs célokra” The project „Investigation of priority hazardous substances in the Maros River: establishment of a microbial culture collection for bioaugmentării” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 -2013 (www. huro-cbc. eu) şi című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007 -2013 bioaugmentation purposes” is implemented under the Együttműködési Program 2007 -2013 keretében valósul meg (www. huroeste finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor cbc. eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia (www. huro-cbc. eu), and is part-financed by the European Union through the European Regional Development Fund, Hungary and două state membre participante célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és társfinanszírozásával. A program în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori Romania. The programme aims to bring the different actors – people, economic actors and communities – closer to each other, in economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség order to better exploit opportunities offered by the joint development of the border area. frontieră. alapvető erősségeire építve. April Április Aprilie www. hungary-romania-cbc. eu • www. huro-cbc. eu 1 2013

MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 The aim of this project is to investigate the quality of MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 The aim of this project is to investigate the quality of the water of the Maros River at both side of the border at ten sampling places. First of all the amount of the so called priority pollutants (correspondingly to the new EU Water Framework Directive) will be determined in the surface part of the water body. We will explore the tendencies how the abundance of these important compounds and elements depends on the actual season (spring, summer, autumn, winter) within a year. We will investigate the bacterial and fungal diversity of the river, how it changes in time and how diverse is the species ratio of that type of organisms which are able to degrade or detoxify these pollutants. The genotoxicity of water samples will also be observed with modern methods. The important R+D character of the project is that the best pollutant-degrading microbes will be isolated, characterized and a special pollutant-degrading strain collection will be established. With the use of the strains deposited in this collection, bioremediation products and technologies could be developed in the future. In addition to the compounds presented on the list of EU Water Framework Directive regarding to the priority pollutants in surface waters, that pollutants will also be measured which are problematic in the region in the water of Maros. A projekt célja a Maros folyó vízminőségének a határ mindkét oldalán, tíz mintavételi helyen töténő vizsgálata. Mindenekelőtt az új EU Víz Keretirányelv alapján kiemelten veszélyesnek minősülő szennyező-anyagok mennyisége kerül meghatározásra a víztest felszíni részében. Tanulmányozzuk, hogy ezeknek a fontos vegyületeknek és elemeknek a jelenléte egy éven belül hogyan függ az aktuális évszaktól (tavasz, nyár, ősz, tél). Megvizsgáljuk a folyóban a baktériumok és gombák diverzitását, annak időbeli változását, és azoknak a fajoknak az előfordulási arányát, amelyek képesek a kiemelten veszélyes szennyezőanyagok lebontására vagy detoxifikálá-sára. Modern módszerekkel felmérjük a vízminták genotoxicitását is. A projekt fontos K+F karaktere, hogy a legjobb szennyezőanyag-lebontó mikrobákat izoláljuk, jellemezzük és létrehozunk egy speciális, szennyezőanyag-lebontó mikrobákat tartalmazó törzsgyűjteményt. Az ebben a gyűjteményben elhelyezett törzsek felhasználásával a jövőben lehetőség nyílik bioremediációs termékek és technológiák kifejlesztésére. Az EU Víz Keretirányelv listáján szereplő kiemelten veszélyes szennyező-anyagok mellett sor kerül olyan szennyezőanyagok mérésére is, melyek jelenléte a Maros vizében problémákat jelent a régióban. Scopul acestui proiect este de a investiga calitatea apelor râului Mureş, de ambele părţi ale frontierei, în zece locaţii de prelevare a probelor. În primul rând va fi determinată cantitatea de așa numiți poluanţi principali (corespunzător la noua Directivă-Cadru privind Apa a UE) la suprafata corpului de apă. Vom urmării modul în care acumularea acestor compuşi este influențată de anotimp (primavara, toamna, iarna) pe parcursul unui an. Vom investiga diversitatea bacteriană şi fungică a râului, tendința ei de modificare în timp şi raportul între speciile de microorganisme responsabile de degradare sau detoxifierea acestor poluanţi. De asemenea, genotoxicitatea probelor de apă va fi determinată cu metode moderne. Caracterul de cercetare – dezvoltare al proiectului nostru constă în faptul că cele mai bune microorganisme degradatoare de poluanți vor fi izolate și caracterizate, fiind creată o colecție de tulpini ale acestor microorganisme. Prin utilizarea acestor tulpini, ar putea fi dezvoltate în viitor produse şi tehnologii de bioaugmentare şi bioremediere. Vor fi determinați în apele râului Mureș, atât compusii prezentați pe lista Directivei Cadru privind Apa a UE ca fiind poluanţii principali în apele de suprafaţă, cât și poluanții specifici regiunii. April Április Aprilie 2 2013

MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 MARIVMICCOLL events in 2012 / MARIVMICCOLL események 2012 -ben / MARIVMICCOLL MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 MARIVMICCOLL events in 2012 / MARIVMICCOLL események 2012 -ben / MARIVMICCOLL evenimente în There were two project events organized during the first project A MARIVMICCOLL projekt első évében két projekt-rendezvény 2012 year of MARIVMICCOLL: került megrendezésre: • MARIVMICCOLL Project opening Event MARIVMICCOLL Nyitókonferencia • MARIVMICCOLL Workshop • MARIVMICCOLL Project Opening Event Katolikus Házban A MARIVMICCOLL Nyitókonferencia a was held at the Catholic House (Dugonics square 12. Szeged, Hungary) on (Dugonics tér 12. , Szeged, Magyarország) került megrendezésre March 30, 2012. The logo of the European Union with reference 2012. március 30 -án. Az Európai Unió logoját az Európai to the European Union and the European Regional Development Regionális Fejlesztési Alapra való hivatkozással, a Magyarország Fund, the Hungary-Romania Cross-Border Co-operation -Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 -2013 Programme 2007 -2013 logo, the Programme slogan „Two logóját, a „Két ország, egy cél, közös siker” programszlogent és countries, one goal, joint success!” and the website addresses a www. hungary-romania-cbc. eu és www. huro-cbc. eu www. hungary-romania-cbc. eu and www. huro-cbc. eu were placed webcímeket egy 200 X 50 cm-es projektmolinó formájában tettük in the form of a 200 X 50 cm project molino in the lecture hall of láthatóvá a Katolikus Ház előadótermének központi helyén. the Catholic House in a highly visible location. • A MARIVMICCOLL Workshop 2012. október 5. -6. -án került • The MARIVMICCOLL Workshop was organized on 5 -6 th of megrendezésre az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIOctober 2012 in the Meeting Room of the Directorate for Water VIZIG) konferenciatermében (Stefánia 4. Szeged, Magyarország). Management of Lower Tisza District (ATI-VIZIG), Stefánia 4. Szeged, Hungary. Participants of the MARIVMICCOLL Opening Event, 30 March , 2012, Szeged, Hungary A MARIVMICCOLL Projektmyitó Esemény résztvevői, 2012. március 30. Szeged, Magyarország Participanţi la Evenimentul de deschidere MARIVMICCOLL, 30 Martie 2012, Szeged, Ungaria Pe parcursul primului an al proiectului MARIVMICCOLL au fos organizate două evenimente: • Evenimentul de deschidere a proiectului MARIVMICCOLL • MARIVMICCOLL Workshop • Evenimentul de deschidere MARIVMICCOLL a avut loc la Casa Catolică (piaţa Dugonics 12, Szeged, Ungaria) în data de 30 Martie 2012. Logo-ul Uniunii Europene cu referire la Uniunea Europeană și Fondul European de Dezvoltare Regională, logo-ul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 -2013, sloganul programului "Două țări, un scop, succes comun!" şi site-urile www. hungary-românia-cbc. eu și www. huro-cbc. eu au fost plasate pe un banner cu dimensiuni de 200 x 50 cm în sala de curs de la Casa catolică într-un loc cu mare vizibilitate • Workshop-ul MARIVMICCOLL a fost organizat pe 5 -6 octombrie 2012 în sala de ședințe a Direcției Apelor a districtului Tisza Inferioară (ATI-VIZIG), Stefania 4. Szeged, Ungaria. Participants of the MARIVMICCOLL Workshop, 5 -6. October 2012, Szeged, Hungary A MARIVMICCOLL Workshop résztvevői, 2012. október 5 -6. , Szeged, Magyarország Participanţi la Workshop-ul MARIVMICCOLL, 5 -6 Octombrie 2012, Szeged, Ungaria April Április Aprilie 3 2013

MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 Working meeting (Group Meeting 1) of the Hungarian and Romanian MARIVMICCOLL MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 Working meeting (Group Meeting 1) of the Hungarian and Romanian MARIVMICCOLL project teams was held in the Seminar Room of the Department of Microbiology, Faculty of Sciences and Informatics, University of Szeged on March 30, 2012. It was concluded that the Project Opening event was very well organized and that project promotion activities were successful since the media coverage of the event was satisfactory. Major responsibilities of both project partners during the implementation of the MARIVMICCOLL project were discussed and approved. The last part of the Group Meeting was dedicated to the planning of the publicity activities of the Project in the next four month period (e. g. , website), and preparation of the progress reports and all the other necessary documents needed at the end of the first reporting period. Working meeting (Group Meeting) of the Hungarian and Romanian MARIVMICCOLL project teams was held in the Meeting Room of the Lower Tisza District Water Directorate (ATI-VIZIG), Stefánia 4. Szeged, Hungary on the 5 th of October, 2012. It was concluded that the Project Workshop was very well organized. All teams gave an overview of the current stage of their research. The last part of the Group Meeting was dedicated to the planning of the research activities of the Project in the next period and reviewing the upcoming conferences where the project results and activities could be presented. Project working meeting at the Department of Microbiology, FSI, University of Szeged Projekt munkatalálkozó a Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszékén Reuniunea de lucru în cadrul proiectului la departamentul de Microbiologie, FSI a Universității din Szeged A magyar és román MARIVMICCOLL projektcsoportok munkatalálkozójára (1. Csoporttalálkozó) a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Karának Mikrobiológiai Tanszékén került sor 2012. március 30. -án. A partnerek megállapították, hogy a Projektnyitó Esemény szervezése és a projekttel kapcsolatos promóciós aktivitások sikeresnek bizonyultak, az esemény médiamegjelenése megfelelő volt. A résztvevők megvitatták és jóváhagyták a projektpartnerek fő feladatait a MARIVMICCOLL projekt megvalósítása során. A Csoporttalálkozó utolsó része a projekt publicitásával kapcsolatos feladatok (pl. honlap) áttekintésével, valamint a projektjelentésekhez szükséges dokumentumok előkészítésével telt. A magyar és román MARIVMICCOLL projektcsoportok következő munkatalálkozójára (2. Csoporttalálkozó) az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon (Stefánia 4. Szeged, Magyarország) került sor 2012. október 5. -én. A partnerek megállapították, hogy a Projekt Workshop szervezése sikeres volt. Minden projektcsoport beszámolt kutatásaik aktuális állásáról. A Csoporttalálkozó utolsó része a következő időszak kutatási feladatainak tervezésével, valamint azon konferenciák áttekintésével telt, melyeken a projekt eredményeit be lehet mutatni. Întâlnirea de lucru (Ședința Grupului 1) dintre echipele ungară şi română ale proiectului MARIVMICCOLL a avut loc în sala de seminar de la Departamentul de Microbiologie, Facultatea de Științe și Informatică, Universitatea din Szeged la 30 martie 2012. S-a ajuns la concluzia că evenimentul de deschidere a proiectului a fost foarte bine organizat și că activitățile de promovare a proiectului au fost de succes, deoarece acoperirea în mass-media a evenimentului a fost satisfăcătoare. Responsabilități majore ale ambilor parteneri de proiect pe parcursul implementării proiectului MARIVMICCOLL au fost discutate și aprobate. Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată planificării activităților de publicitate ale proiectului în următoarele patru luni (de exemplu, site-ul), și pregătirea rapoartelor de progres și toate celelalte documente necesare la sfârșitul primei perioade de raportare. Întâlnirea de lucru (Ședința Grupului) dintre echipele ungară şi română ale proiectului MARIVMICCOLL a avut loc în Direcția Apelor a districtului Tisza Inferioară (ATI-VIZIG), Stefania 4. Szeged, Ungaria. În data de 05 octombrie 2012. Sa ajuns la concluzia că workshop-ul a fost foarte bine organizat. Toate echipele au dat o imagine de ansamblu a stadiului actual al cercetărilor lor. Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată planificării activităților de cercetare ale proiectului în perioada următoare și revizuirea conferințelor viitoare în care ar putea fi prezentate rezultatele și activitățile proiectului. Project working meeting at the Lower Tisza District Water Directorate, Szeged, Hungary Projekt munkatalálkozó, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged, Magyarország Reuniunea de lucru în cadrul proiectului, Directia regionala a apelor Tisa de Jos (ATI-VIZIG), Szeged, Ungaria April Április Aprilie 4 2013

MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 MARIVMICCOLL joint promotional activities / MARIVMICCOLL közös ismeretterjesztő tevékenységek / Activități MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 MARIVMICCOLL joint promotional activities / MARIVMICCOLL közös ismeretterjesztő tevékenységek / Activități de promovare comune în cadrul MARIVMICCOLL project brochure MARIVMICCOLL projektbrossúra Broşura proiectului MARIVMICCOLL project molino A MARIVMICCOLL projekt molinója Banner-ul proiectului MARIVMICCOLL April Április Aprilie Lecturers at the project events Előadók a projekteseményeken Lectori la evenimentele proiectului 5 2013

MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 Conferinţa Ştiinţifică Intermediară, 21. iunie 2013 Mid-term Water Conference, 21 June MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 Conferinţa Ştiinţifică Intermediară, 21. iunie 2013 Mid-term Water Conference, 21 June 2013 Félidős Víz-Konferencia, 2013. június 21. Mid-term Water Conference, Sala Senatului, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Senate Room, Faculty of Agriculture, Banat’s University of Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Calea Aradului Veterinară a Banatului Timişoara, Romania, Calea Aradului Mezőgazdaságtudományi Kar, Szenátusi terem, Calea 119, Timişoara, Romania Aradului 119, Timişoara, Románia 9. 30– 10. 00 Conferinţa de presa 9. 30– 10. 00 Press Conference 9. 30 -10. 00 Sajtókonferencia 10. 00 -11. 00 Înregistrarea participanţilor 10. 00 -11. 00 Participant registration 10. 00 -10. 05 Résztvevők regisztrációja 11. 00 -11. 10 Welcome speach, Conf. dr. Isidora Radulov, Discurs de „bun venit”, Conf. dr. Bánáti 11. 00 -11. 10 Nyitóbeszéd, Conf. dr. Isidora Radulov, Departamentul de Ştiinţele Solului şi Nutriţie Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of a Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Plantelor, Facultatea de Agricultură, Universitatea Agriculture, Banat’s University of Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék, Temesvár, de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Románia Banatului Timişoara, Romania 11. 10 -11. 30 „Szennyezőanyag-lebontó mikrobák izolálása a 11. 10 -11. 30 „Izolarea microbilor degradatori ai poluantilor 11. 10 -11. 30 „Isolation of pollutant-degrading microbes from Maros folyóból”, Dr. Manczinger László, Szegedi apelor Raului Mures”, Dr. László Manczinger, the Maros River”, Dr. László Manczinger, Department of Tudományegyetem, Természettudományi és Departamentul de Microbiologie, Facultatea de Stiinţe şi Microbiology, Faculty of Science Kar, Mikrobiológiai Tanszék, Informatikai Informatică, Universitatea din Szeged, Ungaria and Informatics, University of Szeged, Hungary Szeged, Magyarország 11. 30 -11. 50 „Pilot research laboratory of S. C. Aquatim S. A. 11. 30 -11. 50 „Laborator pilot-cercetare S. C. S. A. kísérleti „A temesvári S. C. Aquatim S. A. Timişoara”, Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania kutatólaboratóriuma”, Kutasi Lajos, AQUATIM, Temesvár, 11. 50 -12. 10 „Determinarea pesticidelor din clasa 11. 50 -12. 10 „Measurement of dithiocarbamate pesticides by Románia dithiocarbamatilor prin metode GC-MS” Dr. András Szekeres, GC-MS technique” Dr. András Szekeres, Department of 11. 50 -12. 10 „Ditiokarbamát peszticidek mérése GC-MS Departamentul de Microbiologie, Facultatea de Microbiology, Faculty of Science technikával” Dr. Szekeres András, Szegedi Stiinţe şi Informatică, Universitatea din Szeged, and Informatics, University of Szeged, Hungary Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Ungaria 12. 10 -12. 30 „Relationship between man and nature along the Mikrobiológiai Tanszék, Szeged, Magyarország 12. 10 -12. 30 „Relatia dintre om si kapcsolata lungul Raului river Maros”, Balázs Benyhe, ATIVIZIG, Szeged, Hungary folyó 12. 10 -12. 30 „Ember és természet natura de-a a Maros Mures”, Balázs Benyhe, 12. 30 -12. 50 Cofee break Directia regionala a apelor Tisa de mentén”, Benyhe Balázs, ATIVIZIG, Szeged, Magyarország Jos (ATI-VIZIG), Szeged, Ungaria 12. 50 -13. 10 „Introduction of the microbiology laboratory of 12. 30 -12. 50 Kávészünet 12. 30 -12. 50 Pauză de cafea Aquatim” Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania 12. 50 -13. 10 „A temesvári S. C. Aquatim S. A. mikrobiológiai 12. 50 -13. 10 „Laborator microbiologie mycotoxins in 13. 10 -13. 40 „The occurrence of fungi and S. C. Aquatim S. A. laboratóriuma”, Kutasi Lajos, AQUATIM, Temesvár, Románia Timişoara”, Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania west Romania” „Gombák és mikotoxinok jelenléte Nyugart 13. 10 -13. 40 Prof. dr. Ersilia Alexa, Banat’s , Department of 13. 10 -13. 40 „Incidenta fungiilor Soil Science and Plant Nutrition, si Bánáti Agrártudományi Romániában” Prof. dr. Ersilia Alexa, micotoxinelor in partea de vest a Romaniei” Prof. dr. Ersilia Alexa, Departamentul de Faculty of Agriculture, Banat’s University of és Állatorvosi Egyetem, Ştiinţele Solului şi Nutriţie a Plantelor, Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Facultatea de Agricultură, Universitatea de Romania Tanszék, Temesvár, Románia Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 13. 40 -14. 20 „Chemical parameters of River Mures waters ” 13. 40 -14. 20 „A Maros folyó vizeinek kémiai paraméterei” Romania Assistant Prof. Dr. Alina Lațo, Department of Soil Science and Prof. Dr. Alina Lațo, Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi 13. 40 -14. 20 „Parametrii chimici ai Plant Nutrition, Faculty of Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, apelor raului Mures” Assistant Prof. Dr. Alina Lațo, Departamentul de Agriculture, Banat’s University of Agricultural Talajtani Tanszék, Temesvár, Románia Ştiinţele Solului şi Nutriţie a Plantelor, Facultatea de Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, Romania 14. 30 -15. 30 Ebéd Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 14. 30 -15. 30 Lunch 15. 30 -17. 30 Következtetések Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania 15. 30 -17. 30 Conclusions 14. 30 -15. 30 Pauză de masa 15. 30 -17. 30 Concluzii şi discuţii The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union. Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 6