Скачать презентацию Будова і різноманітність типів червів Тип плоскі черви Скачать презентацию Будова і різноманітність типів червів Тип плоскі черви

Черви.pptx

  • Количество слайдов: 31

Будова і різноманітність типів червів Тип плоскі черви: Клас війчасті черви Клас дигенетичні сисуни Будова і різноманітність типів червів Тип плоскі черви: Клас війчасті черви Клас дигенетичні сисуни Клас стьожкові черви Тип круглі черви: Клас нематоди Тип кільчасті черви: Клас малощетинкові черви Клас багатощетинкові черви Клас п’явки

Тип плоскі черви: загальна характеристика • • • Багатоклітинні тварини Вперше з'являється білатеральна (двостороння) Тип плоскі черви: загальна характеристика • • • Багатоклітинні тварини Вперше з'являється білатеральна (двостороння) симетрія Порожнина тіла відсутня Простір між екто-і ентодермою заповнений паренхімою Тіло сплющене в спинночеревному напрямку і одягнене шкірно-м'язовим мішком, у паразитичних особин є спеціальний активно поглинаючий шар - тигумент

 • • • Кровоносна система, задня кишка відсутні Газообмін йде через поверхню тіла, • • • Кровоносна система, задня кишка відсутні Газообмін йде через поверхню тіла, а у кишкових паразитів переважає анаеробне дихання У порівнянні з кишковопорожнинними ускладнюється нервова система, спостерігається відокремлення голови – цефалізація Плоскі черви гермафродити, мають внутрішнє запліднення і копулятивний апарат При паразитичному способі життя проявляється зміна господарів Мешкають скрізь, включаючи тканини та органи інших тварин

Клас війчасті черви: загальна характеристика • Вільноживучі організми, іноді є ектопаразитами ракоподібних, молюсків • Клас війчасті черви: загальна характеристика • Вільноживучі організми, іноді є ектопаразитами ракоподібних, молюсків • Симетрія тіла двостороння • Шкірно-м'язовий мішок складається з шкіри і м'язів • Простір між внутрішніми органами заповнений паренхімою Молочно-біла планарія

 • • • Травна система починається ротовим отвором і переходить в висувну глотку, • • • Травна система починається ротовим отвором і переходить в висувну глотку, потім йде середня кишка (закінчується сліпо). Неперетравлені рештки виводяться через ротовий отвір Кровоносної і дихальної систем немає З'являється особливий секреторний орган протонефридій Нервова система представлена головним нервовим вузлом і нервовими стовпами. Є органи рівноваги і щупальця з хеморецепторами Гермафродити

Будова молочно-білої планарії Будова молочно-білої планарії

Ресничные черви. Верхний ряд, слева направо: планария дугезия, глазчатая филлидия, подражающий псевдоцерос, золотистая юнгия. Ресничные черви. Верхний ряд, слева направо: планария дугезия, глазчатая филлидия, подражающий псевдоцерос, золотистая юнгия. Нижний ряд, слева направо: псевдоцерус джебборум, раздвоенный псевдоцерос (в паре с партнером), тихоокеанская акваплана, парапланоцера

Ресничные черви. Верхний ряд, слева направо: псевдоцерос байе, майязон, великолепный псевдобицерос, филинопсис. Нижний ряд, Ресничные черви. Верхний ряд, слева направо: псевдоцерос байе, майязон, великолепный псевдобицерос, филинопсис. Нижний ряд, слева направо: планоцера, разделённый псевдоцерос, хорошенькая рисбеция, блистающий псевдоцерос

Клас дигенетичні сисуни: загальна характеристика • • Паразитичні форми риб і амфібій, ектопаразити людини Клас дигенетичні сисуни: загальна характеристика • • Паразитичні форми риб і амфібій, ектопаразити людини і тварин Особливістю будови є апарат прикріплення до хазяїна у вигляді гачечків і присосок Як орган захисту від соків господаря сформувалася захисна кутикула Шкірно-м'язовий мішок складається з епітелію і різних типів м'язів (діагональних, поперечних і поздовжніх)

 • • • Простір між внутрішніми органами також заповнений паренхімою Травна система аналогічна • • • Простір між внутрішніми органами також заповнений паренхімою Травна система аналогічна з війковими червами Також відсутня кровоносна і дихальна системи Органи виділення протонефридії У нервовій системі з'являється навкологлоткове нервове кільце з над-і підглотковими комісурами. гермафродити

Сисуни. Зліва направо: печінкова двуустка, китайська двуустка, японська шистосома Сисуни. Зліва направо: печінкова двуустка, китайська двуустка, японська шистосома

Клас стьожкові черви: загальна характеристика • • • Є виключно паразитами Симетрія тіла двостороння Клас стьожкові черви: загальна характеристика • • • Є виключно паразитами Симетрія тіла двостороння Органи пристосування до паразитизму: присоски, гачки Шкірно-м'язовий мішок складається також з гіподерми, м'язового шару (поздовжні і кільцеві) Справжньою травної системи немає, харчування через всю поверхню тіла Кровоносної і дихальної системи немає

Видільна система представлена протонефридіями Нервова система складається з нервових стовбурів і поперечних комісур У Видільна система представлена протонефридіями Нервова система складається з нервових стовбурів і поперечних комісур У зв'язку з паразитичним способом життя органи чуття втратили свою функцію є гермафродитом

Стьожкові черви. Зліва направо: головка свинячого ціп'яка, молодий бичачий ціп'як, ехінокок, широкий стьожак Стьожкові черви. Зліва направо: головка свинячого ціп'яка, молодий бичачий ціп'як, ехінокок, широкий стьожак

Тип круглі черви: загальна характеристика • • Симетрія тіла білатеральна Шкірно-м'язовий мішок синцитіальної будови, Тип круглі черви: загальна характеристика • • Симетрія тіла білатеральна Шкірно-м'язовий мішок синцитіальної будови, складається з цитоплазматичної маси Вперше з'являється первинна порожнина тіла (псевдоцель), в якій знаходиться рідина, що створює основу для гідроскелета Шкірно-м'язовий мішок складається тільки з поздовжніх м'язів (можливий змієподібний рух)

 • • • Травна система представлена прямою трубкою і закінчується анальним отвором. Передня • • • Травна система представлена прямою трубкою і закінчується анальним отвором. Передня кишка має м’язову глотку, а середня складається тільки з ентодермальних клітин, а м'язових клітин немає Нервова система складається з поздовжніх тяжів. Для круглих червів характерна слабкий ступінь цефалізаціі Кровоносна система відсутня Дихання або через шкіру, або анаеробне Видільна система у вигляді протонефридій, але без клітин з війковим полум'ям Роздільностатеві. розвиток прямий

Круглые черви. Слева направо: элегантный кенорабдитис, большой почечный червь, рабдитис, нитчатка Банкрофта, спиральная трихинелла Круглые черви. Слева направо: элегантный кенорабдитис, большой почечный червь, рабдитис, нитчатка Банкрофта, спиральная трихинелла

Тип кільчасті: загальна характеристика • • • Тіло складається з приблизно рівноцінних повторюваних кілець Тип кільчасті: загальна характеристика • • • Тіло складається з приблизно рівноцінних повторюваних кілець - сегментів Кожен сегмент містить по повному набору гангліїв, нефридій, кільцевих судин і гонад Вперше з'являється целом вторинна порожнина тіла Вперше шкіра представлена шаром клітинної будови Вперше з'являється замкнута кровоносна система

 • • Вперше у складі травного тракту з'являються м'язові клітини Стінка тіла м’язова, • • Вперше у складі травного тракту з'являються м'язові клітини Стінка тіла м’язова, часто з суцільними шарами кільцевих м'язів і чотирма смугами поздовжніх м'язів Нервова система з надстравохідним ганглієм, навколостравохідним кільцем і черевним нервовим стовбуром Вперше видільна система представлена метанефридіями Епітелій вкритий кутикулою і несе епідермальні щетинки Вперше з'являються примітивні органи руху У морських форм личинкова стадія

Клас багатощетинкові: загальна характеристика • • • Морські хижі види Симетрія двостороння Вторинна порожнина Клас багатощетинкові: загальна характеристика • • • Морські хижі види Симетрія двостороння Вторинна порожнина тіла, заповнена рідиною (гідроскелет) Травна система складається з передньої, середньої і задньої кишок Кровоносна система замкнута і складається з спинної, черевної і кільцевих судин Видільна система представлена метанефридіями

 • • • Нервова система складається з навкологлоткового нервового кільця, надглоткового ганглія Органи • • • Нервова система складається з навкологлоткового нервового кільця, надглоткового ганглія Органи чуття - очі, механо-і хеморецептори, а також органи рівноваги Видозмінюються органи дихання: зябра, з'єднані з органами руху - параподіями Роздільностатеві. Запліднення відбувається у воді Здатні до регенерації

Клас малощетинкові: загальна характеристика • • Особини даного класу є мешканцями грунтів Замість органів Клас малощетинкові: загальна характеристика • • Особини даного класу є мешканцями грунтів Замість органів руху - щетинок, з'являється поясок У травній системі з'являється спеціальні моренові залози, які виділяють вуглекислоту для нейтралізації гумусових кислот Кровоносна система складається з черевної, спинної і кільцевих судин. У крові гемоглобін

 • Дихання здійснюється через шкіру • Видільна система метанефридіального типу • Нервова система • Дихання здійснюється через шкіру • Видільна система метанефридіального типу • Нервова система складається з черевного нервового ланцюжка, двох надглоткових і двох підглоткових гангліїв • Органи чуття: хемо-і механорецептори • Є гермафродитами, сім’янники і яєчники знаходяться в одному організмі

Клас п'явки: загальна характеристика • Є ектопаразитами • • • Тіло сплющене Сегментація відсутня Клас п'явки: загальна характеристика • Є ектопаразитами • • • Тіло сплющене Сегментація відсутня Щетинок немає Є присоска для прикріплення У травній системі існують спеціальні губні залози, які виділяють гірудин для того, щоб кров не згорталась Кровоносних судин немає Виділення - метанефридії Дихання через шкіру Нервова система: навкологлоткове кільце і черевний нервовий ланцюжок гермафродити

Пиявки. Слева направо: улитковая пиявка, большая ложноконская пиявка, трёхчастная пиявка, медицинская пиявка Пиявки. Слева направо: улитковая пиявка, большая ложноконская пиявка, трёхчастная пиявка, медицинская пиявка

Дякую за увагу Дякую за увагу