Скачать презентацию BLUE OCEAN STRATEGY 2 PROJEK BUAH-BUAHAN KEM SYED Скачать презентацию BLUE OCEAN STRATEGY 2 PROJEK BUAH-BUAHAN KEM SYED

f7d28de8bb01720f3e13fcf82e5150d7.ppt

  • Количество слайдов: 31

BLUE OCEAN STRATEGY 2 PROJEK BUAH-BUAHAN KEM SYED SIRAJUDDIN, GEMAS NEGERI SEMBILAN STATUS : BLUE OCEAN STRATEGY 2 PROJEK BUAH-BUAHAN KEM SYED SIRAJUDDIN, GEMAS NEGERI SEMBILAN STATUS : JANUARI 2014

NBOS : 2 -COMMUNITY REHABILITATION PROGRAMME FOCAL POINT : MARDI JABATAN/AGENSI PELAKSANA : MARDI, NBOS : 2 -COMMUNITY REHABILITATION PROGRAMME FOCAL POINT : MARDI JABATAN/AGENSI PELAKSANA : MARDI, DOA, DOF, FAMA KEMENTERIAN/JABATAN LAIN : MINDEF, KDN, JABATAN PENJARA, ATM PROJEK : KEM SYED SIRAJUDDIN, GEMAS NEGERI SEMBILAN. OBJEKTIF : COMMUNITY REHABILITATION PROGRAMME (CRP)

KELUASAN TANAMAN BUAHAN JENIS TANAMAN LUAS (HA) NANGKA J 33 (TEKAM YELLOW) 4 383 KELUASAN TANAMAN BUAHAN JENIS TANAMAN LUAS (HA) NANGKA J 33 (TEKAM YELLOW) 4 383 26/5/2011 BELIMBING B 10 2 500 21/6/2011 MANGGA MA 224 1 264 7/8/2011 Durian Belanda 0. 8 230 18/12/2013 JUMLAH 1377 7. 8 JUMLAH POKOK TARIKH TANAM CATATAN

 PERKEMBANGAN SEMASA PROJEK • PROJEK BERMULA PADA TAHUN 2011 • KAWASAN SELUAS 7. PERKEMBANGAN SEMASA PROJEK • PROJEK BERMULA PADA TAHUN 2011 • KAWASAN SELUAS 7. 8 HA TELAH DI TANAM DENGAN TANAMAN NANGKA, MANGGA DAN BELIMBING. • SERAMAI 200 ORANG ODS TELAH TERLIBAT DENGAN PROJEK NBOS 2 • KAWASAN KOSONG SELUAS O. 8 HA TELAH DI TANAM DENGAN DURIAN BELANDA PADA 18/12/2013

STARFRUIT: 2 Ha KWS CADANGAN DURIAN BELANDA 0. 8 HA MANGO : 1 Ha STARFRUIT: 2 Ha KWS CADANGAN DURIAN BELANDA 0. 8 HA MANGO : 1 Ha JACKFRUIT): 4 Ha RETENTION POND FERTIGASI TERBUKA VEGETABLES: 5 Ha STORE (chily, long bean, lady’s finger, brinjal) NUTRIENT OPERATION HOUSE STORAGE POND COLLECTING CENTRE SPH FERTIGATION : 0. 6 Ha PUSAT PEMULIHAN PEMASYARAKATAN FISHERIES PROJECT NURSERY HOUSE

TANAMAN NANGKA J 33 TANAMAN NANGKA J 33

TANAMAN MANGGA MA 224 TANAMAN MANGGA MA 224

TANAMAN BELIMBING B 10 TANAMAN BELIMBING B 10

PRESTASI PERBELANJAAN NBOS 2013 BIL PROJEK PERUNTUKAN 2013 (RM) SUMBER PERBELANJAN SEBENAR (RM) PRESTASI PRESTASI PERBELANJAAN NBOS 2013 BIL PROJEK PERUNTUKAN 2013 (RM) SUMBER PERBELANJAN SEBENAR (RM) PRESTASI (%) TANGGUNG AN (RM) AMAUN (RM) Telah Dibekal SENARAI PERBELANJAAN • PEMBELIAN BAJA ORGANIK – RM 20, 000. 00 • PEMBELIAN BAJA NPK – RM 15, 000. 00 • PEMBELIAN RACUN SERANGGA DAN KULAT – RM 5, 000. 00 • PERALATAN – RM 20, 000. 00 JUMLAH PERBELANJAAN RM 60, 000. 00 BAKI PERUNTUKAN

STATUS SEMASA PROJEK • TANAMAN NANGKA - mulai berhasil bermula Disember 2013 - Mengeluarkan STATUS SEMASA PROJEK • TANAMAN NANGKA - mulai berhasil bermula Disember 2013 - Mengeluarkan hasil sebanyak 1096 kg pada bulan Disember 2013 - Pembajaan, cantasan, dan lain-lain amalan GAP dilakukan secara berjadual

LAPORAN HASIL NANGKA DISEMBER 2013 TARIKH KELAS A BERAT KELAS B RM BERAT KELAS LAPORAN HASIL NANGKA DISEMBER 2013 TARIKH KELAS A BERAT KELAS B RM BERAT KELAS C RM BERAT KELAS D RM BERAT 3 hb 16. 00 24. 00 83. 00 107. 90 50. 00 28. 00 13 hb 0. 00 83. 00 107. 90 68. 00 40. 00 20 hb 104. 00 156. 00 197. 00 256. 10 145. 00 28. 00 31 hb 17. 00 25. 50 119. 00 154. 70 118. 00 0. 00 137. 00 205. 50 482. 00 626. 60 381. 00 96. 00 Jumlah Nilai 1213. 10 Jumlah Berat 1096. 00

LAPORAN HASIL BULAN JANUARI 2014 KELAS A TARIKH BERAT KELAS B RM BERAT KELAS LAPORAN HASIL BULAN JANUARI 2014 KELAS A TARIKH BERAT KELAS B RM BERAT KELAS C RM BERAT KELAS D RM BERAT 7 hb 84. 00 126. 00 58. 00 75. 40 61. 00 25. 00 21 hb 0. 00 81. 00 105. 30 106. 00 40. 00 Jumlah Nilai Jumlah Berat 84. 00 126. 00 139. 00 180. 70 473. 70 455. 00 167. 00 65. 00

KELAS DAN KADAR BAYARAN Kelas A : >16 kg RM 1. 50 Kelas B KELAS DAN KADAR BAYARAN Kelas A : >16 kg RM 1. 50 Kelas B : 12 - 16 kg RM 1. 30 Kelas C : 8 - 11 kg RM 1. 00 Kelas D : <7 kg diserah semula ke pihak penjara

JUMLAH HASIL SEMASA Jumlah Berat Semasa : Jumlah Nilai Semasa : 1551. 00 kg JUMLAH HASIL SEMASA Jumlah Berat Semasa : Jumlah Nilai Semasa : 1551. 00 kg RM 1686. 80

STATUS SEMASA PROJEK • Kolam air - Sebanyak 3 kolam air telah dibina oleh STATUS SEMASA PROJEK • Kolam air - Sebanyak 3 kolam air telah dibina oleh urusetia bagi tujuan pengairan dalaman di kawasan pertanian - Kolam yang telah dibuat iaitu di kawasan bersebelahan kolam takungan sedia ada, sempadan kawasan nangka dan sempadan kawasan belimbing

STATUS SEMASA PROJEK • Tanaman Durian Belanda - Mula ditanam sebanyak 230 pokok pada STATUS SEMASA PROJEK • Tanaman Durian Belanda - Mula ditanam sebanyak 230 pokok pada keluasan 0. 8 ha pada 18/12/2013 - Didapati sebanyak 80 pokok yang telah mati dan sulaman akan dijalankan dalam masa terdekat

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM NBOS 2014 NBOS : NBOS 2, GEMAS PROGRAM : PELAKSANA : JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM NBOS 2014 NBOS : NBOS 2, GEMAS PROGRAM : PELAKSANA : BULAN NANGKA J 33 AKTIVITI MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JANUARI MEMBAJA PEST &D MERUMPUT CANTASAN

Jumlah Penggunaan Baja Bulanan @ Tahunan TARIKH TANAM BIL POKOK : : 26/5/2011 383 Jumlah Penggunaan Baja Bulanan @ Tahunan TARIKH TANAM BIL POKOK : : 26/5/2011 383 KEPERLUAN BAJA : NPK BLUE 0. 50 KG/PKK/BLN BULANAN/POKOK ORGANAN 3. 50 KG/PKK/BLN KEPERLUAN BAJA BULANAN/PROJEK : NPK BLUE ORGANAN 191. 50 KG/BLN 1, 340. 50 KG/BLN KEPERLUAN BAJA TAHUN/PROJEK : NPK BLUE ORGANAN 2, 298. 00 KG/THN 16, 086. 00 KG/THN

PROGRAM HANDS-ON • Januari – Kawalan anai-anai • Julai – pentas bulat, cantasan dan PROGRAM HANDS-ON • Januari – Kawalan anai-anai • Julai – pentas bulat, cantasan dan pembajaan nangka • Ogos – Tinjauan dan pendedahan projek lebah madu Mellifera (pegawai penjara dan ATM) • September – cantasan dan pembajaan belimbing dan nangka – Hands-on pembuatan EM utk Peg. Penjara

PROGRAM HANDS-ON • Disember 2013 - Kawalan anai-anai dan pemangkasan pada pokok belimbing dan PROGRAM HANDS-ON • Disember 2013 - Kawalan anai-anai dan pemangkasan pada pokok belimbing dan nangka - Hands-on tanaman durian belanda 230 pokok • Januari 2014 - Taklimat , Hands-on dan Demonstrasi penggunaan `plant booster` oleh Tn. Hj. Abd. Rashid Hj. Abd. Ghani , Kuasa. Usaha Hortikultur Jabatan Pertanian Terengganu

PERANCANGAN PROJEK – MEMBERI PENGETAHUAN PADA ODS TENTANG PENGURUSAN TANAMAN BUAHAN SECARA KURSUS HANDS PERANCANGAN PROJEK – MEMBERI PENGETAHUAN PADA ODS TENTANG PENGURUSAN TANAMAN BUAHAN SECARA KURSUS HANDS ON. KURSUS SECARA HANDS ON AKAN SENTIASA DILAKSANAKAN KERANA ODS SILIH BERGANTI. – PENGURUSAN TANAMAN BUAHAN AKAN DILAKSANAKAN MENGIKUT MANUAL TANAMAN SETELAH MENDAPATKAN INPUT-INPUT DAN PERALATAN. – PENGAMALAN GAP DI LADANG KE ARAH MENDAPATKAN SIJIL SALM.

MASALAH PROJEK • Pengairan dalaman(pembinaan tangki air. Pemasangan sistem pengairan titis DLL) perlu segera MASALAH PROJEK • Pengairan dalaman(pembinaan tangki air. Pemasangan sistem pengairan titis DLL) perlu segera dilaksanakan selepas kerja-kerja membina tube-well siap dilaksanakan oleh urus setia(MARDI)

KURSUS KAWALAN ANAI-ANAI SECARA HANDS ON TELAH DIJALANKAN PADA 16/1/2013 KURSUS KAWALAN ANAI-ANAI SECARA HANDS ON TELAH DIJALANKAN PADA 16/1/2013

KURSUS KAWALAN ANAI-ANAI SECARA HANDS ON TELAH DIJALANKAN PADA 16/1/2013 KURSUS KAWALAN ANAI-ANAI SECARA HANDS ON TELAH DIJALANKAN PADA 16/1/2013

KURSUS MEMBINA PENTAS BULAT(TAPAK KUDA) PADA 30/5/2013 DI KAWASAN NANGKA KURSUS MEMBINA PENTAS BULAT(TAPAK KUDA) PADA 30/5/2013 DI KAWASAN NANGKA

KURSUS CANTASAN DAN PEMBAJAAN SECARA HANDS ON TELAH DIADAKAN PADA 20/6/2013 KURSUS CANTASAN DAN PEMBAJAAN SECARA HANDS ON TELAH DIADAKAN PADA 20/6/2013

DEMONSTRASI DAN HANDS-ON PENGGUNAAN PLANT BOOSTER 22/1/2014 DEMONSTRASI DAN HANDS-ON PENGGUNAAN PLANT BOOSTER 22/1/2014

DEMONSTRASI DAN HANDS-ON PENGGUNAAN PLANT BOOSTER 22/1/2014 DEMONSTRASI DAN HANDS-ON PENGGUNAAN PLANT BOOSTER 22/1/2014

DEMONSTRASI PENGGUNAAN BAJA PLANT BOOSTER 22/1/2014 DEMONSTRASI PENGGUNAAN BAJA PLANT BOOSTER 22/1/2014

 • SEKIAN TERIMA KASIH • SEKIAN TERIMA KASIH