Скачать презентацию БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ Стефан Скачать презентацию БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ Стефан

7fb84a6817123c2afb9a9ed7222f9195.ppt

  • Количество слайдов: 1

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ “Стефан Ангелов” Асоцииран към Институт Пастьор – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ “Стефан Ангелов” Асоцииран към Институт Пастьор – Париж КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ РОЗМАРИНОВА КИСЕЛИНА ГАЛАНТАМИН Биологично активни пептиди Cu 2+ v медицина (Алцхаймерова болест) Стартерна и нестартерна микрофлора на оригинални млечни продукти Антимикробна активност срещу различни патогенни микроорганизми Очистване от тежки метали v медицина, козметика и хранителна промишленост Генетични детерминанти на устойчивостта към индустриален стрес БЕТАЛАИНИ v хранителна промишленост (оцветители и антиоксиданти) Cd 2+ Pb 3+ Биодеградация на ароматни съединения Fe 3+ Биосърфактанти при биоремедиацията на замърсени почви Co 2+ БИОТЕХНОЛОГИИ И ОКОЛНА СРЕДА Очистване на отпадни газове биоконсерванти Вагинални лактобацили – протективна микрофлора на влагалището -ГАЛАКТОЗИДАЗА СУПЕРОКСИД ДИСМУТАЗА ØОнкология ПРОБИОТИЦИ Молекулярна идентификация на гени ØХранителна промишленост Титростат ПРОТЕИНАЗИ ØГрип ØХранителна и кожарска промишленост КЕРАТИНАЗА МИКРОБИАЛНИ ЕНЗИМИ ØЕкологично земеделие АМИЛАЗА ПЕКТИНАЗА ØХранителна промишленост НЕУРОМИДАЗА ТЕРМОСТАБИЛНИ ЕНЗИМИ ØОнкология НОВИ АНТИБИОТИЦИ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ От културалната течност на Streptomyces hygroscopicus са изолирани два нови 36 - членни макролидни антибиотици - Демалонилнифимицин и Малонил, 4 -5 -дихидронифимицин, активни спрямо филаментозни гъби, дрожди и Грамположителни бактерии. ПРОТЕИНОВИ ФОСФАТАЗИ ОТ ДРОЖДИ Øлипаза Øксиланаза Øнитрилаза Øгелан лиаза ØДиабет ØРак АНТАРКТИЧЕСКИ МИКРООРГАНИЗМИ МИКРОБНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТЕРОИДНИ СЪЕДИНЕНИЯ 9α-хидроксилиране Демалонилнифимицин Малонил, 4 -5 -дихидронифимицин 11β-хидроксилиране отцепване на страничната верига Създадена е микробна сбирка от психрофилни и мезофилни бактерии, дрожди и гъби, изолирани от проби, предоставени от българската експедиция на о-в Ливингстон, Антарктика. ∆-1 -дехидрогениране интермедиати за фармацията www. microbio. bas. bg • Възобновима енергия • Биореактори за лабораторни интердисциплинарни изследвания • Каскада от два биореактора • Смеси от органични отпадъци • Математическо моделиране • Оптимизация и управление лекарства Проучва се биологичния потенциал и метаболитната активност на антарктически микроорганизми. Селекционирани са активни продуценти на полизахариди, ензими и липиди.