Скачать презентацию Біоконверсія відходів масложирової промисловості ліпазою дріжджів YARROWIA LIPOLYTICA Скачать презентацию Біоконверсія відходів масложирової промисловості ліпазою дріжджів YARROWIA LIPOLYTICA

Романченко.сем.9.ppt

  • Количество слайдов: 6

Біоконверсія відходів масложирової промисловості ліпазою дріжджів YARROWIA LIPOLYTICA Біоконверсія відходів масложирової промисловості ліпазою дріжджів YARROWIA LIPOLYTICA

 • Ліполітичні ферменти широко застосовуються в різних галузях промисловості. Проте їх використання обмежується • Ліполітичні ферменти широко застосовуються в різних галузях промисловості. Проте їх використання обмежується гідролізом субстрату, що представляє собою водну емульсію жиру. • Це пов'язано з тим, що отримані при цьому гідролізати представлені у вигляді водного розчину, і для їх подальшого використання необхідні стадії відділення води, сушіння, а також очищення стічних вод, що нерентабельно. Обрані оптимальні умови гідролізу відходів масложирової промисловості ліпазою дріжджів Yarrowia lipolytica при низькому вмісті води і присутності в реакційній суміші оксиду кальцію

 • Біодеструкція жиру ліпазою дріжджів Yarrowia lipolytica при використанні емульсії «вода - жир» • Біодеструкція жиру ліпазою дріжджів Yarrowia lipolytica при використанні емульсії «вода - жир» дозволяє здійснити переробку крупнотонажних відходів масложирового виробництва, що крім масел і жирів містять мінеральні компоненти. • Отримані при цьому гідролізати - моно- , ди- і триацилгілцериди , жирні кислоти можуть бути надалі використані у виробництві гумовотехнічних виробів • ГТВ як вторинні активатори вулканізації , диспергатори інгредієнтів, пом'якшувачі гумових сумішей та ін. • Основною вимогою до застосування технології ГТВ добавкам є їх вологість, значення якої мають бути не більше 0, 5 -1%. Для цього в реакційне середовище додатково вносили оксид кальцію.

Вихід жирних кислот в залежності від фактора Вихід жирних кислот в залежності від фактора

 • Рис. 1. Динаміка змін складу реакційної маси: 1 - Загальний вихід жирних • Рис. 1. Динаміка змін складу реакційної маси: 1 - Загальний вихід жирних кислот; 2 - Вміст зв'язаних в кальцієві солі жирних кислот; 3 - Вміст вільних жирних кислот

Результати • Максимальний вихід жирних кислот і їх солей в результаті гідролізу відходів стадії Результати • Максимальний вихід жирних кислот і їх солей в результаті гідролізу відходів стадії додаткового відбілювання саломасу ліпазою дріжджів Yarrowia lipolytica спостерігається при внесенні ферменту в кількості 14 од. Е/г жиру і вмісті в реакційній суміші 20% оксиду кальцію і 9 -12% води до маси відходів протягом 4 -5 діб при кімнатній температурі в стаціонарному режимі. • Отриманий гідролізат , що містить вільні жирні кислоти та їх солі, моно-, ди-і тригліцериди, після сушіння можна розглядати як технологічну добавку, що виконує функції диспергатора, пом'якшувача і активатора вулканізації, для гумових сумішей на основі етіленпропіленового каучуку.