БІЛІМДІЛІК: О ушылар а т ым уалаушылы

Скачать презентацию БІЛІМДІЛІК: О ушылар а т ым уалаушылы Скачать презентацию БІЛІМДІЛІК: О ушылар а т ым уалаушылы

11807_prezentatsiya-microsoft-office-powerpoint-51b1554330a7b.ppt

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации БІЛІМДІЛІК: О ушылар а т ым уалаушылы по слайдам

 БІЛІМДІЛІК: О ушылар а т ым уалаушылы ты қ ғ ұқ қ БІЛІМДІЛІК: О ушылар а т ым уалаушылы ты қ ғ ұқ қ қ ң хромасомалы қ теориясын т сіндіруү. ДАМЫТУШЫЛЫ : Қ з бетінше ізденіспен Ө шы армашылы т р ыда ж мыс істеуге ғ қ ұ ғ ұ да дыландыру. ғ з ойларын еркін де сауатты, на ты жеткізуге Ө қ абілеттерін арттыру. қ Т РБИЕЛІК: Ә Жан-жа тылы а, ізденімпазды а қ ққ ққ баулу, ты дай ж не с йлей білу м дениетін арттыру ң ә ө ә.

1 -есеп : ара к зділік гені доминантты, к к к зділік гені1 -есеп : ара к зділік гені доминантты, к к к зділік гені рецессивті. Қ ө ө ө кесі де шешесі де гетерозиготалы арак з ж байлардан к к к з Ә қ ө ұ ө ө баланы д ниеге келуі м мкін бе? ң ү ү 2 -есеп. ара к зділік гені доминантты, к к к зділік гені Қ ө ө ө рецессивті. кесі де шешесі де гетерозиготалы ара к зді Ә қ ө ж байлардан к к к зді баланы д ниеге келуі м мкін бе? ұ ө ө ң ү ү 3 -есеп. Адамда ой к зді белгі к к к здіге ара анда басым , ал қ ө ө ө қ ғ о айлы сола айлы а ара анда доминантты белгі ретінде т ым ңқ қ қ ққ қ ғ ұқ уалайды. Б л атал ан ж п гендер рт рлі генде орналас ан. К к қ ұ ғ ұ ә ү қ ө к зді о ай ыз к к к зді сола ай жігітке т рмыс а шы ты ө ңқ қ ө ө қ ұ қ қ. Оларды т рт баласы бол ан , екеуі к к к зді о ай , екеуі к к к зді ң ө ғ ө ө ңқ ө ө сола ай. Шешесіні генотипі андай? қ ң қ 4 -есеп. Мыл аулы ты т ым уалайтын бір формасын қ қ ң ұқ қ аны тайтын ген д рыс есту геніне ара анда рецессивті. қ ұ қ ғ Ата-аналарыны екеуі де сау отбасында мыл ау бала ң қ д ниеге келген. Осы атал ан отбасы м шелеріні ү ғ ү ң генотиптерін аны та дар қ ң.

Т. Морган за дарың 1910 -1915 жылдары зіні ө ң ш кірттерімен біргеТ. Морган за дарың 1910 -1915 жылдары зіні ө ң ш кірттерімен бірге жеміс ә шыбыны – дрозофила а ғ т жірибе ж мысы ә ұ ж ргізілді. ү • -хромосомаларды ң диплоидті жиынты ы-8 ғ • Гаплоидті жиынты ы-4 ғ • Зертханалы жа дайда қ ғ +25 • 14 -15 к н сайын 100 -ге ү жуы рпа ал ан қ ұ қ ғ

 Ж П ХРОМОСОМАЛАР Ұ АЙ АСЫП, Н ТИЖЕСІНДЕ Х Қ Ә Т Ж П ХРОМОСОМАЛАР Ұ АЙ АСЫП, Н ТИЖЕСІНДЕ Х Қ Ә Т РІЗДІ ФИГУРАЛАР (ПІШІНДЕР) Ә – ХИАЗМАЛАР ПАЙДА БОЛАДЫ. 1991 ЖЫЛЫ МОРГАН АШ АН Б Л БЫЛЫСТЫ Қ Ұ ҚҰ ХРОМОСОМАЛАРДЫ Ң АЙ АСУЫ Қ НЕМЕСЕ КРОССИНГОВЕР ДЕП АТАДЫ.

1. Ішкі және сыртқы белгілер жиынтығы :   Генотип 2.1. Ішкі және сыртқы белгілер жиынтығы : Генотип 2. Генетика терминін ұсынған: Вейсман 3. “ Ұрық плазмасы ” туралы болжам ұсынған: Мендель 4. Хромосома теориясын қалыптаспай тұрып-ақ мейоздық бөлінудің механизмі мен гендердің әрекеті туралы болжам жасаған: Бэтсон 5. Ата-аналардан алынатын гендердің толық жиынтығы: Фенотип 6. Қарама-қарсы белгілерді анықтайтын гендердің атауы: 2 7. Дигибридті будандастыруда қанша түрлі фенотип түзіледі: 4 8. Дрозофила шыбыны хромосомаларының гаплоидты жиынтығы: Аллелді 9. Моногибридті будандастыруда қанша генотип түзіледі: