Скачать презентацию Bilgisayarın en önemli giriş aygıtıdır ve daktiloya benzer Скачать презентацию Bilgisayarın en önemli giriş aygıtıdır ve daktiloya benzer

eeaad82086576734ed04b8ed49dda99d.ppt

  • Количество слайдов: 51

Bilgisayarın en önemli giriş aygıtıdır ve daktiloya benzer. Bilgisayara veri ve komut girişi klavye Bilgisayarın en önemli giriş aygıtıdır ve daktiloya benzer. Bilgisayara veri ve komut girişi klavye kullanılarak yapılır.

Klavyede bir devre vardır ve bu sayede basılan tuşun kodu CPU’ya iletilir. Klavye üzerindeki Klavyede bir devre vardır ve bu sayede basılan tuşun kodu CPU’ya iletilir. Klavye üzerindeki bazı tuşları, her program kendi amacı doğrultusunda kullanır. Yani bir tuş, bir programda farklı bir amaç için kullanılırken başka bir programda farklı bir amaç için kullanılabilir.

İki türü vardır: İki türü vardır:

Bir resim, bir fotoğraf veya kağıt üzerindeki herhangi bir dokümanı bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlayan Bir resim, bir fotoğraf veya kağıt üzerindeki herhangi bir dokümanı bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlayan araçtır.

Yazıcı (Printer) Yazıcı (Printer)

Bilgisayarın en önemli işlevlerinden birisi de, verileri saklayabilmesidir. Bilgisayarda veri saklanabilmesini sağlayan birim, sabit Bilgisayarın en önemli işlevlerinden birisi de, verileri saklayabilmesidir. Bilgisayarda veri saklanabilmesini sağlayan birim, sabit disktir.

Sabit disklerin hızları, RPM (Roll Per Minute. Saniyedeki Dönüş Hızı) ile ölçülür. Örnek: 5200 Sabit disklerin hızları, RPM (Roll Per Minute. Saniyedeki Dönüş Hızı) ile ölçülür. Örnek: 5200 Rpm, 7200 Rpm gibi.

Disketler, bilgilerin kalıcı olarak saklanabildiği birimlerdir ve yazılabilir/okunabilir ortamlardır. Sabit diskler gibi, manyetizma prensibine Disketler, bilgilerin kalıcı olarak saklanabildiği birimlerdir ve yazılabilir/okunabilir ortamlardır. Sabit diskler gibi, manyetizma prensibine göre çalışırlar.

Lazer teknolojisi kullanılarak bir-defa yazılabilme / okunabilme ortamı sunarlar. CD-ROM driver (sürücüsü) adı verilen Lazer teknolojisi kullanılarak bir-defa yazılabilme / okunabilme ortamı sunarlar. CD-ROM driver (sürücüsü) adı verilen cihazlar tarafından okunabilirler.

CD yazıcılar (CD-Writer) Her ne kadar görünümleri aynı da olsa, CD yazıcılar, standart CD-ROM CD yazıcılar (CD-Writer) Her ne kadar görünümleri aynı da olsa, CD yazıcılar, standart CD-ROM okuyuculardan farklıdır, çünkü özel bir lazer ışını ile çalışırlar. Bu lazer, CD-R (CD-Recordable/Kaydedilebilir CD) adı verilen boş CD’ler üzerindeki kimyasal madde tabakasına verileri yakarak kaydeder.

CD-RW (Re. Writable) Tekrar-yazılabilir CD Kaplandıkları özel bir kimyasal yüzey sayesinde, üzerlerine bir çok CD-RW (Re. Writable) Tekrar-yazılabilir CD Kaplandıkları özel bir kimyasal yüzey sayesinde, üzerlerine bir çok defa (yaklaşık 1000 defa) yazma işlemi yapılabilen özel CD teknolojileridir. Yazma işlemini standart CD-yazıcılar yapabilirler.

DVD ilk önceleri DVD ilk önceleri "Digital Video Disk" anlamına geliyordu. Bunun temel nedeni, ilk uygulamaların video alanında ortaya çıkmış olmasıdır. Fakat bir süre sonra, veri saklama uygulamalarının da önemli olduğu anlaşılmış ve DVD "Digital Versatile Disk (Çok-yönlü Sayısal Disk)" anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

Boş DVD’ler, DVD-R ya da DVD+R şeklinde iki gruba ayrılırlar. Bu DVD’lere kayıt yapan Boş DVD’ler, DVD-R ya da DVD+R şeklinde iki gruba ayrılırlar. Bu DVD’lere kayıt yapan aygıtlara DVD-Yazıcı adı verilir. Günümüzde, DVD okuma/kaydetme, CD okuma/kaydetme işlevlerinin hepsi, tek bir aygıtta toplanmıştır.

İşlemcide gerçekleştirilen tüm işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığını belirlemek için bir “işlem saati” bulunmaktadır. Bu İşlemcide gerçekleştirilen tüm işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığını belirlemek için bir “işlem saati” bulunmaktadır. Bu saatin salınımları, saniyede bir milyon döngü (Megahertz) şeklinde ölçülür. 1000 MHz=1 GHz dir ve salınım sayısı arttıkça işlemcinin hızı da artar.

Anakart tüm sistemin temel kartıdır. Diğer kartlar (grafik kartı, modem, vb. ) anakart üzerindeki Anakart tüm sistemin temel kartıdır. Diğer kartlar (grafik kartı, modem, vb. ) anakart üzerindeki genişleme yuvalarına takılır.

Bellek, bilgisayarda bir programla ilgili bütün komut ve verilerin işlem görmek üzere depo edildiği, Bellek, bilgisayarda bir programla ilgili bütün komut ve verilerin işlem görmek üzere depo edildiği, değişik işlemler sırasında oluşan ara ve sonuç bilgilerinin saklandığı kayıt ortamdır.

İki tip bellek vardır: RAM bellekler, içerdikleri bilgileri, bilgisayar açık kaldığı sürece saklayabilirler. ROM İki tip bellek vardır: RAM bellekler, içerdikleri bilgileri, bilgisayar açık kaldığı sürece saklayabilirler. ROM bellekler ise, bilgisayar kapalı iken de bilgileri saklı tutabilirler.

Bilgisayarın ürettiği sayısal ses verilerini kullanarak ses üretilmesini sağlayan ve bu seslerin hoparlör gibi Bilgisayarın ürettiği sayısal ses verilerini kullanarak ses üretilmesini sağlayan ve bu seslerin hoparlör gibi dış ortamlara aktarılmasını sağlayan karttır.

FAKS-MODEM FAKS-MODEM

ADSL Nedir? ADSL Nedir?

ADSL Nedir? ADSL Nedir?

ADSL-Avantajları ADSL-Avantajları

ADSL MODEM ADSL MODEM