Скачать презентацию Бібліографічний опис електронних ресурсів для онлайн-додатка Інтернет-ресурси про Скачать презентацию Бібліографічний опис електронних ресурсів для онлайн-додатка Інтернет-ресурси про

2da5d022c2eb386631ba2359f5a296f6.ppt

  • Количество слайдов: 26

Бібліографічний опис електронних ресурсів для онлайн-додатка “Інтернет-ресурси про бібліотеки Чернігівщини” ©Чернігівська ОУНБ ім. В. Бібліографічний опис електронних ресурсів для онлайн-додатка “Інтернет-ресурси про бібліотеки Чернігівщини” ©Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка головний бібліотекар НМВ Мальована А. М.

Матеріал для самостійного опрацювання • Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний Матеріал для самостійного опрацювання • Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7. 1 -2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7. 1: 2006. – [Чин. від 2007 -07 -01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

 • Антоненко І. П. , Баркова О. В. Каталогізація електронних ресурсів : науково-методичний • Антоненко І. П. , Баркова О. В. Каталогізація електронних ресурсів : науково-методичний посібник / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2007. – 115 c. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http: //elartu. tntu. edu. ua/handle/12345678 9/371 (дата звернення: 05. 11. 2015). – Назва з екрана.

Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні рекомендації / Міністерство аграрної політики та продовольства України Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні рекомендації / Міністерство аграрної політики та продовольства України ; Миколаїв ський державний аграрний університет, Бібліотека ; уклад. і розробн. Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало ; відп. за вип. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 77 с. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http: //ru. calameo. com/read/002438128 f 7 e 6 a b 037024 (дата звернення: 28. 10. 2015). – Назва з екрана. •

 • Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги / Марина Женченко // • Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги / Марина Женченко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 4. – С. 15– 18. – Відомості доступні також з Інтернету: http: //nbuv. gov. ua/jpdf/vkp_2011_4_5. pdf (дата звернення: 05. 11. 2015). – Назва з екрана.

 • Кордюкова О. М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Кордюкова О. М. ; • Кордюкова О. М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Кордюкова О. М. ; Національна парламентська б-ка України ; науково-бібліогр. від. // Бібліотечному фахівцю : сайт “Бібліотекар України” / від. наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи ДЗ “Національна парламентська бібліотека України”. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http: //profy. nplu. org/download. php? lng=uk&pg= 630 (дата звернення: 11. 2015). – Назва із завантаженого файла.

 • Питання № 5550 [Як правильно визначити дату видання електронного ресурсу віддаленого доступу • Питання № 5550 [Як правильно визначити дату видання електронного ресурсу віддаленого доступу ] / зав. сектором НБВ Л. Ю. Рогальчук // Бібліотечному фахівцю : сайт “Бібліотекар України” / від. наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи ДЗ “Національна парламентська бібліотека України”. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2015. – 14 лип. – Режим доступу: http: //profy. nplu. org/guestbk. php? lng=uk&pg= 6929 (дата звернення: 28. 10. 2015). – Назва з екрана.

Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які керуються комп’ютером, у тому числі ті, які Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які керуються комп’ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.

Електронні ресурси (ЕР) • Локального доступу – містять інформацію, зафіксовану на окремому носії (компакт-диск, Електронні ресурси (ЕР) • Локального доступу – містять інформацію, зафіксовану на окремому носії (компакт-диск, флешка тощо), який користувач має розмістити в комп’ютер чи інше допоміжне обладнання • Віддаленого доступу – розміщені на віддаленому комп’ютері (Інтернет)

ЕР, які зустрічаються в онлайндодатку • інформація на окремих веб-сторінках сайтів; • статті у ЕР, які зустрічаються в онлайндодатку • інформація на окремих веб-сторінках сайтів; • статті у інтернет-версіях періодичних видань; • статті у періодичних виданнях, розміщених на веб-сайтах чи хостингах; • cтатті на диску Гугл (Google Drive).

Схема аналітичного опису ЕР віддаленого доступу Заголовок. Назва складової частини ресурсу [Електронний ресурс] : Схема аналітичного опису ЕР віддаленого доступу Заголовок. Назва складової частини ресурсу [Електронний ресурс] : відомості, що відносяться до назви складової частини ресурсу / відомості про відповідальність // Назва ідентифікуючого ресурсу : відомості, що відносяться до назви ідентифікуючого ресурсу / відомості про відповідальність ідентифікуючого ресурсу. – Позначення типу електронного ресурсу. – Місце видання, дата видання. – Визначення тому, випуску, номера та його порядковий номер : індивідуальна назва тому, випуску, номера. – Наскрізна пагінація. – Примітки про режим доступу та дату звернення. – Примітки про джерело назви.

Інформація на окремих веб-сторінках сайтів ДІДЕНКО С. Зустріч з призеркою чемпіонатів Європи та світу Інформація на окремих веб-сторінках сайтів ДІДЕНКО С. Зустріч з призеркою чемпіонатів Європи та світу Ніною Лемеш / зав. сектором сім’ї, молоді та спорту райдержадмін. Світлана Діденко // Бахмацька районна державна адміністрація : офіційний веб-сайт / Чернігівська облдержадмін. ; розробник: КП "ІАЦ Чернігівської облради". – Електрон. текст. та зображув. дані. – Бахмач, [2014]. – Режим доступу: http: //bahadm. cg. gov. ua/index. php? id=12379 9&tp=0 (дата звернення: 13. 07. 2015). – Назва з екрана. У Бахм. РДБ.

Відомості про відповідальність ідентифікуючого ресурсу Відомості про відповідальність ідентифікуючого ресурсу

Типи даних електронних ресурсів: • Електрон. текст. дані (електрон. док. , електрон. вид. , Типи даних електронних ресурсів: • Електрон. текст. дані (електрон. док. , електрон. вид. , бібліогр. база даних); • Електрон. числ. дані (дані про перепис, статистичні дані); • Електрон. зображув. дані (граф. дані – малюнки, фотографії, креслення, діаграми, графіки; анімація • Електрон. відеодані; • Предмет. -зображув. дані (картограф. дані); • Електрон. звук. дані.

Місце видання Місце видання

Примітки про режим доступу та дату звернення Режим доступу: http: //bahadm. cg. gov. ua/index. Примітки про режим доступу та дату звернення Режим доступу: http: //bahadm. cg. gov. ua/index. php? id=123799 &tp=0

Дата звернення: 1) (дата звернення: 13. 07. 2015). – Назва з екрана. Використовуємо для Дата звернення: 1) (дата звернення: 13. 07. 2015). – Назва з екрана. Використовуємо для онлайндодатка!!! або 2) Назва з екрана. – Дата звернення: 13. 07. 2015.

Стаття з інтернет-версії друкованого видання ГОРІЛА Г. Згадуючи Майдан / Галина Горіла ; Administrator Стаття з інтернет-версії друкованого видання ГОРІЛА Г. Згадуючи Майдан / Галина Горіла ; Administrator // Відомості Чернігівщини : обласна газета Чернігівщини : [сайт] / засн. та голов. ред. Товаренко М. Б. ; вид. ФОП Жукова Д. Ю. – Інтернет-версія друк. вид. – Прилуки, 2014. – 12 верес. – Режим доступу: http: //vch. com. ua/index. php/features-2/features-3/mistetstvo -i-kultura/item/250 -zgaduemo-majdan (дата звернення: 05. 08. 2015). – Назва з екрана. Вист. світлин В. Згоняйка "Майдан: хроніка подій" у Прилуц. ЦРБ.

Стаття з періодичного видання, розміщеного на веб-сайті ГНАТІВ Є. До колег на Рівненщину / Стаття з періодичного видання, розміщеного на веб-сайті ГНАТІВ Є. До колег на Рівненщину / Євгенія Гнатів // Відом. Чернігівщини. – 2014. – 13 серп. – С. 9. – Відомості доступні також із PDF-архіву онлайнверсії газети (ВЧ. – 2014. – № 33 (серпень): http: //v-ch. com. ua/index. php/pdfarkhiv-gazeti/category/35 -serpen-2014 -rik, доступ вільний (дата звернення: 08. 10. 2015). Ст. завідуючої Прилуц. МДБ ім. П. Білецького-Носенка про поїздку, організовану за ініціативи ЧОВ УБА.

Статті у періодичних виданнях, розміщених на хостингах ДІДИК А. Веселимося, граємо, літечко зустрічаємо / Статті у періодичних виданнях, розміщених на хостингах ДІДИК А. Веселимося, граємо, літечко зустрічаємо / Антоніна Дідик, Тетяна Бульба // Відом. Чернігівщини. – 2014. – 18 черв. – С. 10 : фот. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http: //issuu. com/pochepinets/docs/___________05 f 3 f 82351 c 711 (дата звернення: 04. 08. 2015). – Назва з екрана. Заходи для дітей під час літніх канікул організували працівники Ладанської селищ. б-ф.

Матеріали на диску Гугл ІНВЕСТИЦІЇ у людські душі / за матеріалами Прилуц. ЦРБ // Матеріали на диску Гугл ІНВЕСТИЦІЇ у людські душі / за матеріалами Прилуц. ЦРБ // Google Drive : архів новин. – Електрон. текст. та зображув. дані. – [Прилуки], [2014]. – Грудень. – Режим доступу: https: //drive. google. com/folderview? id=0 B 4 M 89 rt 956 N 6 e. EFiaj. ZCSFA 0 SGs&usp=sharing&tid=0 B 4 M 89 rt 9 56 N 6 NGhv. U 1 BIRDVLSWs (дата звернення: 03. 08. 2015). – Назва з екрана. Презентація кн. місц. авторів А. Суховерського та поетеси Н. Джерельної у ЦРБ.

В кінці бібліографічного опису обов’язково ставиться крапка В кінці бібліографічного опису обов’язково ставиться крапка