Скачать презентацию Biblia şi închinarea I Închinarea dimensiune Скачать презентацию Biblia şi închinarea I Închinarea dimensiune

cf65d07ccfa0f136497a7bbe33fa36f2.ppt

  • Количество слайдов: 16

Biblia şi închinarea Biblia şi închinarea

I. Închinarea – dimensiune universală • Natura umană – religioasă (superstiţii, politeism, panteism, etc. I. Închinarea – dimensiune universală • Natura umană – religioasă (superstiţii, politeism, panteism, etc. ) • Fenomene naturale – zeităţi spirituale • Practici: jertfe de animale şi umane • Omul a creat zeul care să-i satisfacă nevoile • Căutare după “Dumnezeul necunoscut”

II. ÎNCHINAREA ÎN VECHIUL TESTAMENT Distinctă de cultele orientale păgâne • Dumnezeul lui Israel II. ÎNCHINAREA ÎN VECHIUL TESTAMENT Distinctă de cultele orientale păgâne • Dumnezeul lui Israel era singurul Dumnezeu • Dumnezeu era o Fiinţă personală ce intervenea în istorie • Israel nu avea imagini în închinare • Dezvoltare în închinare •

A. Perioada patriarhală • Dorinţa lui Dumnezeu de a comunica cu omul (Adam, Enoh, A. Perioada patriarhală • Dorinţa lui Dumnezeu de a comunica cu omul (Adam, Enoh, Noe, etc. ) • Răspunsul lui Abraam: credinţă, ascultare, altar, zecime • (Gen. 12, 7; 22, 9 -10; Evrei 7, 1 -3) • Isaac: altar şi chemarea Numelui Domnului (Gen. 26, 24. 25) • Iacob: Betel (Gen. 28, 16. 17) • Închinare simplă: privată – altar, miel, rugăciune • Relaţie strânsă cu Dumnezeu

B. Perioada mozaică • Închinarea – celebrarea şi proclamarea Legământului Dumnezeu • Reglementarea închinării B. Perioada mozaică • Închinarea – celebrarea şi proclamarea Legământului Dumnezeu • Reglementarea închinării (Ex. 20, 5) • Matricea închinării: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. (Deut. 6, 4) • Închinare publică, asistată. • Cortul Întâlnirii – închinare instituţionalizată (preoţie, rânduieli, sărbători, etc. )

C. Perioada judecătorilor • Contact cu închinarea adresată forţelor naturii • Închinare coruptă – C. Perioada judecătorilor • Contact cu închinarea adresată forţelor naturii • Închinare coruptă – sincertism • Cântarea Anei (1 Sam. 2, 17 -25) • Corupţia preoţilor • Fetişizarea chivotului (1 Sam. 4, 3) • Capturarea chivotului • Nume: Eş-Baal, Meribaal, Beliada, etc.

D. Perioada davidică • Comunitate a închinării • David – exemplul viu al adevăratei D. Perioada davidică • Comunitate a închinării • David – exemplul viu al adevăratei închinări • Centrul cultic la Ierusalim • Pregătiri pentru templu • Instrumente muzicale • Psalmi

E. De la Solomon la exil • Templul • Sărbători, sacrificii, muzică, aclamări, dans, E. De la Solomon la exil • Templul • Sărbători, sacrificii, muzică, aclamări, dans, procesiuni, recitare sacră a unor experienţe trecute, rugăciune, juruinţe, mărturisiri, mese sfinte, etc. • Ritualism, sincretism, idolatrie • Profeţi: restaurarea adevăratei închinări

F. În timpul exilului până la restaurare • • Acomodare la noua situaţie Dorinţa F. În timpul exilului până la restaurare • • Acomodare la noua situaţie Dorinţa după Sion (Ps. 137, 1 -6) Întoarcerea pentru rezidire Zorobabel, Ezra şi Neemia: restauratorii închinării • Sinagoga, citirea Legii, rugăciune, recitirea psalmilor

III. ÎNCHINAREA ÎN NOUL TESTAMENT • Înrădăcinată în practicile iudaice • Isus a adoptat III. ÎNCHINAREA ÎN NOUL TESTAMENT • Înrădăcinată în practicile iudaice • Isus a adoptat practicile poporului Său. • Închinare în templu, sinagogă, case particulare

A. Templul - loc de închinare • • • Viziunea lui Zaharia (Lc. 1, A. Templul - loc de închinare • • • Viziunea lui Zaharia (Lc. 1, 11) Pruncul Isus (Lc. 2, 25) La 12 ani (Lc. 2, 46) Curăţirea templului (Ioan 2, 13) Isus – la diferite sărbători (Ioan 5, 10) Ultima săptămână (Lc. 21, 5) După cinzecime participare zilnică (F. A. 2, 46) Învăţare în templu (F. A. 4, 1) Pavel – aspecte ceremoniale (F. A. 21, 26)

B. Sinagoga • Apare după distrugerea templului • Închinare mai puţin formală • Accentul B. Sinagoga • Apare după distrugerea templului • Închinare mai puţin formală • Accentul pus pe învăţare • Funcţiunile preoţeşti diminuate • Participare laică consistentă

C. Elemente distinctive • Folosirea evangheliilor şi a epistolelor • Adăugarea unor noi imnuri C. Elemente distinctive • Folosirea evangheliilor şi a epistolelor • Adăugarea unor noi imnuri sau mărturisiri de credinţă (Fil. 2, 5 -11) • Psalmi, cântări de laudă. (Efes. 5, 18. 19) • Botezul şi Cina Domnului • Închinarea: celebrarea lucrării lui Dumnezeu prin Isus • Întâlniri spontane, ocazionale

D. Elemente ale închinării • Muzica – loc central – laudă (Col. 3, 16) D. Elemente ale închinării • Muzica – loc central – laudă (Col. 3, 16) • Citirea Scripturii (Col. 4, 16) • Rugăciunea de mulţumire, cerere, de mijlocire, de binecuvântare (Fil. 4, 6) • Amin, Maranatha (1 Cor. 14, 16; 16, 22) • Predica (F. A. 2, 40) • Îndemnarea (Evrei 3, 13) • Dăruirea (1 Cor. 16, 2) • Doxologie (Efes. 1, 3) • Mărturisire publică (1 Tim. 6, 12) • Botez şi Cina Domnului (Gal. 3, 27; 1 Cor. 11, 20 -34)

E. Esenţa închinării 1. • • Închinare prin Fiul Orientare christologică Rugăciune în Numele E. Esenţa închinării 1. • • Închinare prin Fiul Orientare christologică Rugăciune în Numele lui Isus (Ioan 16, 23) Lauda pentru lucrările lui Dumnezeu în Isus (Efes. 1, 314) Isus Hristos este Domnul (1 Cor. 12, 1)

2. Închinare prin Duhul Sfânt • Închinare în Spirit • Rugăciuni asistate de Duhul 2. Închinare prin Duhul Sfânt • Închinare în Spirit • Rugăciuni asistate de Duhul Sfânt (Rom. 8, 26 -27) • Lauda în Duhul Sfânt (Efes. 5, 18) • Mărturisire mijlocită de Duhul Sfânt (Ioan 16, 8) • Mărturisirea credinţei (1 Cor. 12, 3) • Predicare cu puterea Duhului Sfânt (1 Cor. 2, 4)