Скачать презентацию Bestuursbeurzen Studenten Services Marjan Kuiper studentendecaan Скачать презентацию Bestuursbeurzen Studenten Services Marjan Kuiper studentendecaan

3bb0cb5e6aa24b47c1de305e87fefff5.ppt

  • Количество слайдов: 12

Bestuursbeurzen – Studenten Services Marjan Kuiper – studentendecaan - 4 oktober 2017 Bestuursbeurzen: hoe Bestuursbeurzen – Studenten Services Marjan Kuiper – studentendecaan - 4 oktober 2017 Bestuursbeurzen: hoe en wat? Profileringsfonds, voorwaarden, aanvragen, uitbetaling

Het kader – Profileringsfonds 2017/2018 ¢ ¢ Compensatie voor studievertraging Waardering voor studenten die Het kader – Profileringsfonds 2017/2018 ¢ ¢ Compensatie voor studievertraging Waardering voor studenten die besturen; budgetten afgeschaft, geld moet naar individuen Veranderingen: regeling nu open voor internationale studenten; eerlijke verdeling van het aantal maanden – opnieuw erkennen – meer info hierover volgt. Deadline 1 maart 2018 2017/2018 betreft voor bestuursbeurzen een overgangsjaar – zelfde rechten op aantallen maanden als 2016/2017 zoals op bijlage Hier komt de footer tekst 2

Profileringsfonds 2017/2018 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Deel 3 beurzen medezeggenschap Wie? a. leden Profileringsfonds 2017/2018 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Deel 3 beurzen medezeggenschap Wie? a. leden studentenraad op centraal of facultair niveau; b. leden opleidingscommissie; Hoe? Individuele bestuursbeursaanvraag Hoeveel? Check de bijlage Toekenning gelden Profileringsfonds maandbedrag = 275 plus toeslagen bij bepaalde functies Bestuursbeurzen: hoe en wat? 3

Profileringsfonds 2017/2018 ¢ Deel 4 beurzen verenigingen stichtingen en andere organisaties Wie? ¢ Studentenorganisaties Profileringsfonds 2017/2018 ¢ Deel 4 beurzen verenigingen stichtingen en andere organisaties Wie? ¢ Studentenorganisaties zoals bedoeld in Deel IV, zie bijlage voor erkende organisaties ¢ Studieverenigingen (met Uv. A studentleden); ¢ Studentenverenigingen (met Uv. A studentleden) ¢ Studentenstichtingen en overige studentorganisaties (redacties, e. d. ) Hoe? ¢ Individuele beurs – geen bestuursbudgetten, geld gaat naar individuen Hoeveel? ¢ Check de bijlage Toekenning gelden Profileringsfonds voor aantal maanden; vast maandbedrag = 275 euro, max. 12 mnd p. p. p. j. Bestuursbeurzen: hoe en wat? 4

Individuele voorwaarden Elke individuele bestuurder voldoet aan de volgende voorwaarden: ¢ Hij/zij heeft recht Individuele voorwaarden Elke individuele bestuurder voldoet aan de volgende voorwaarden: ¢ Hij/zij heeft recht (gehad) studiefinanciering van DUO ¢ Hij/zij is in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent voor een opleiding aan de Uv. A en was tevens ingeschreven als voltijdstudent aan de Uv. A in het studiejaar voorafgaande aan het bestuursjaar (of HOinstelling); dus eerstejaars studenten kunnen geen beurs aanvragen ¢ Hij/zij heeft voorafgaand aan het jaar waarin de bestuursfunctie wordt uitgeoefend voldaan aan: £ de BSA-norm (in het eerste jaar van de studie); geen dispensatie £ een studievoortgang van gemiddeld ten minste 40 EC p. j. £ tijdens de inschrijving bij de Uv. A nog geen 24 maanden financiële ondersteuning uit het profileringsfonds ontvangen. Bestuursbeurzen: hoe en wat? 5

Deadlines £ Individuele bestuursbeurs verenigingen en organisaties: binnen twee maanden na start van het Deadlines £ Individuele bestuursbeurs verenigingen en organisaties: binnen twee maanden na start van het bestuursjaar (1 november 2017) £ Medezeggenschap – binnen twee maanden na afloop van het bestuursjaar (1 november 2018) Let op! Deadline geldt ook indien het bestuursjaar niet gelijk is aan het academisch jaar; zo nodig verzoek indienen om aangepaste deadline via [email protected] nl Bestuursbeurzen: hoe en wat? 6

Aanvraag: De individuele bestuursbeurs Online aanvraagformulier via student. uva. nl/bestuursbeurs Via Uv. A-net ID Aanvraag: De individuele bestuursbeurs Online aanvraagformulier via student. uva. nl/bestuursbeurs Via Uv. A-net ID kun je in het systeem; indien niet ingeschreven? Mail naar [email protected] nl Invullen van gegevens ( o. a. betreft het de 1 e aanvraag? ) Voorts: Periode, aantal maanden beurs persoon Verdeeldocument/verdeling beschikbare maanden / registratie Uv. A bestuursbeurzen is nodig voor bepaling # maanden Inschrijving en cijferlijst worden door St. S gecheckt in SIS Dispensatie aanvragen kan via [email protected] nl Bestuursbeurzen: hoe en wat? 7

Aanvraag: individuele beurs vervolg Uploaden van documenten: Bewijs van lidmaatschap – meestal via Kv. Aanvraag: individuele beurs vervolg Uploaden van documenten: Bewijs van lidmaatschap – meestal via Kv. K DUO bewijs of alternatief bij internationale student bestuurders verdeeldocument/registratie Ledenlijst (indien van toepassing, 1 x per bestuur is voldoende) inzake ledenbestand: Uv. A-studentleden vs andere leden, leden betalen min. 5 euro per jaar aan lidmaatschap Categoriewijziging t. o. v. aantal in bijlage tijdens het jaar mogelijk, ‘ flex’-studenten worden beschouwd als voltijd studenten Het profileringsfonds is een regeling voor compensatie studievertraging i. v. m. ziekte, bijzondere omstandigheden en/of of bestuur; alle compensaties tellen mee voor maximum per Hier komt de footer tekst 8 persoon per jaar of per studie.

Wat gebeurt er na beoordeling van een aanvraag? ¢ Goedkeuring £ Je ontvangt een Wat gebeurt er na beoordeling van een aanvraag? ¢ Goedkeuring £ Je ontvangt een update als antwoord op je aanvraag via e-mail £ Je ontvangt een beschikking op je correspondentieadres £ Je ontvangt het geldbedrag (in één keer of maandelijks) binnen enkele weken op je rekening ¢ Afwijzing £ Je ontvangt een update als antwoord op je aanvraag £ Je ontvangt een beschikking op je correspondentieadres £ In de beschikking staat een bezwaarclausule Bestuursbeurzen: hoe en wat? 9

Uitbetaling £ Individuele bestuursbeurs: Beurs van zes maanden/eenheden of meer: maandelijkse betalingen die starten Uitbetaling £ Individuele bestuursbeurs: Beurs van zes maanden/eenheden of meer: maandelijkse betalingen die starten direct na aanvraag en goedkeuring, zo nodig met terugwerkende kracht Geld wordt naar een persoonlijke bankrekening overgemaakt Bij medezeggenschap blijft de aanvragen bij beurzen van minder dan 6 maanden wachten tot juni 2018 Bestuursbeurzen: hoe en wat? 10

Samenvattend ¢ ¢ ¢ Voor aanvragen en informatie: www. student. uva. nl/bestuursbeurs (site is Samenvattend ¢ ¢ ¢ Voor aanvragen en informatie: www. student. uva. nl/bestuursbeurs (site is ook in het Engels beschikbaar); denk aan de deadlines! Voor vragen via e-mail: [email protected] nl Voor telefonisch spreekuur: 020 525 1401 op donderdag tussen 9 – 10 (vraag naar Marjan Kuiper) Hier komt de footer tekst 11

Tot slot ¢ Veel succes met het bestuursjaar gewenst! Hier komt de footer tekst Tot slot ¢ Veel succes met het bestuursjaar gewenst! Hier komt de footer tekst 12