Скачать презентацию Be St Patr IS Michel Van Acker Frederic Скачать презентацию Be St Patr IS Michel Van Acker Frederic

5ea1cb7d8fec435ad6e3ebb9b3dfd1e9.ppt

  • Количество слайдов: 32

Be. St …Patr. IS Michel Van Acker Frederic Mortier 17 -11 -2004 Patrimoniale Geomatica. Be. St …Patr. IS Michel Van Acker Frederic Mortier 17 -11 -2004 Patrimoniale Geomatica. Cel 1

Inhoud • Model Be. St – Werkgroep Geo. Co. Di – Principes • Projecten Inhoud • Model Be. St – Werkgroep Geo. Co. Di – Principes • Projecten Cad. Map - Cad. GIS - Patr. IS – Context – Alpha <> GIS – Kadastrale Eenheid • Be. St + CADGIS – Integratie

Model Be. St Model Be. St

Model Be. St – Geo. Co. Di • Coördinatiecomité – – Opgericht op vraag Model Be. St – Geo. Co. Di • Coördinatiecomité – – Opgericht op vraag van beheerscomité NGI Vanaf 2000 Tussen NGI en de 3 Gewesten Voorbereiding van akkoorden tot samenwerking • Werkgroep RTK • Werkgroep Geo. Co. Di – – Gemeenschappelijk geografisch woordenboek Kadaster = 5 e partner 14 vergaderingen tussen september 2000 en juni 2002 Model Be. St • Evolutie sedert 2002

Geo. Co. Di - Principes • Infrastructuur van gemeenschappelijke geografische informatie onder gedecentraliseerde en Geo. Co. Di - Principes • Infrastructuur van gemeenschappelijke geografische informatie onder gedecentraliseerde en gedeelde verantwoordelijkheden – Decentralisatie van de gegevens en de verantwoordelijkheden – Uitwisselingsplatform van informatie – Toereikend niveau van compabiliteit met de 5 modellen van de partners – Verantwoordelijkheid rekening houdend met de objecten en de geografische verdeling

Geo. Co. Di - Principes • Beschikbaarheid van gegevens – Piramidale benadering • Systeem Geo. Co. Di - Principes • Beschikbaarheid van gegevens – Piramidale benadering • Systeem van uitwisseling op 2 niveaus – Gevalideerde informatie – Voorstellen van wijziging of anomalieën – Workflow • Metadata – Historiek – Per registratie

Be. St Streets Be. St Streets

Be. St Address • Zoals op een omslag, maar zonder naam van geadresseerde (bestemmeling) Be. St Address • Zoals op een omslag, maar zonder naam van geadresseerde (bestemmeling) – – – [Address Name] Street Name House Number [Box Number] Postal Zip Municipality Name

Be. St Address Be. St Address

Be. St Address Be. St Address

Be. St Objects Be. St Objects

Cad. Map - Cad. GIS - Patr. IS Cad. Map - Cad. GIS - Patr. IS

Cad. Map • CADMAP = het kadastraal percelenplan beheren en bijwerken onder digitale vorm Cad. Map • CADMAP = het kadastraal percelenplan beheren en bijwerken onder digitale vorm – Onontbeerlijke tussenstap naar Cad. GIS • Doelstellingen – – Recuperatie van de bestaande planbladen Digitaal beheer en bijwerking van de planbladen Geometrische verbetering Kadastrering van het openbaar domein

Cad. GIS • CADGIS = alle kadastrale gegevens moeten worden samengevoegd in een GIS Cad. GIS • CADGIS = alle kadastrale gegevens moeten worden samengevoegd in een GIS (legger en plan) – Dit GIS is de sokkel van Patr. IS • 3 essentiële fasen – Continu digitaal plan – Oprichting ruimtelijke gegevensbank – Integratie van Cad. Net

Cad. GIS • Bijwerking Cad. GIS – Specifieke rol voorzien voor de landmeter – Cad. GIS • Bijwerking Cad. GIS – Specifieke rol voorzien voor de landmeter – Uitwisseling van gegevens met Gewesten en NGI • Voorstudie – Werd eind 2003 aangevat – Dient te steunen op gedachtenwisseling tussen Kadaster, Gewesten en NGI – Aantal werkgroepen werden opgericht (Adres, Dico, …) – Stuurgroep STRATEGIS met vertegenwoordigers van alle partijen: • Opvolging coördinatie werkgroepen • Voorbereidingen Patr. IS

Registratie Domeinen PATRIS Hypotheken CADGIS CADNET Mecanografische Legger Papieren Legger CADMAP Planbladen op film Registratie Domeinen PATRIS Hypotheken CADGIS CADNET Mecanografische Legger Papieren Legger CADMAP Planbladen op film Planbladen op papier

Patr. IS • PATRIS = patrimoniale gegevensbank – Een PATRimoniaal Informatie. Systeem dat de Patr. IS • PATRIS = patrimoniale gegevensbank – Een PATRimoniaal Informatie. Systeem dat de informatie van het Kadaster, de Registratie, de Domeinen en de Hypotheken hergroepeert. – Uiteindelijke doel van de evolutie binnen AAPD. – Database die alle patrimoniuminformatie (waarvoor FOD Financiën bevoegd is) verzameld en omgeven is door meerdere toepassingen. – …

Patr. IS • PATRIS = patrimoniale gegevensbank – … – Deze database laat toe Patr. IS • PATRIS = patrimoniale gegevensbank – … – Deze database laat toe om alle informatie die verband houdt met het patrimonium van een natuurlijk of rechtspersoon (actief en passief) te verzamelen, te beheren, bij te houden en mee te delen; alsook de juridische zekerheid van deze transacties te verzekeren. – Aan talrijke potentiële gebruikers (zowel uit openbare als privé-sector) roerende en onroerende gegevens verstrekken over samenstelling en waarde van het patrimonium van alle natuurlijke en rechtspersonen. – Rekening houden met verleende machtigingen en regels ter bescherming van de privacy. – …

Patr. IS • PATRIS = patrimoniale gegevensbank – … – Mogelijkheid tot linken naar Patr. IS • PATRIS = patrimoniale gegevensbank – … – Mogelijkheid tot linken naar bestaande gegevensbanken die verband houden met dezelfde domeinen en die worden beheerd door andere instanties. – Vervollediging van de informatie: partnerschap tussen patrimoniale documentatie en externe partners (overheden, notarissen, landmeters, banken, NGI, …).

Patr. IS Patr. IS

Patr. IS • PATRIS = onderdeel van de Kruispuntbank van de Patrimoniumdocumentatie – Deze Patr. IS • PATRIS = onderdeel van de Kruispuntbank van de Patrimoniumdocumentatie – Deze kruispuntbank is verzameling – binnen gemeenschappelijk netwerk – van de verschillende patrimoniale gegevensbanken beheerd door federale, gewestelijke en parastatale overheidsinstanties. – Elke autoriteit is verantwoordelijk en bevoegd voor beheer en bijwerking van zijn eigen database.

Patr. IS Patr. IS

Patr. IS: Alpha <> GIS Patr. IS: Alpha <> GIS

Kadastrale Legger Kadastrale Legger

Kadastrale Eenheid • Eengezinswoning – 1 KE = de grond – 1 KE = Kadastrale Eenheid • Eengezinswoning – 1 KE = de grond – 1 KE = het gebouw • Onroerend goed met 2 appartementen – – – 1 KE = de grond 1 KE = het gebouw 2 KE = de 2 appartementen 1 KE = de gemeenschappelijke delen 2 KE = de 2 kelders 2 KE = de 2 garages

Kadastrale Eenheid Kadastrale Eenheid

Kadastrale Eenheid Kadastrale Eenheid

Be. St + Cad. GIS Be. St + Cad. GIS

Be. St Address & Building Part Be. St Address & Building Part

Adressen • Delen van de informatie van bijwerking met de Gewesten • Verantwoordelijkheid Gewesten Adressen • Delen van de informatie van bijwerking met de Gewesten • Verantwoordelijkheid Gewesten <> Gemeenten • Adres = – Punt: geöriënteerd (= object) – Attributen van kadastrale eenheid (= attributen van object) PATRIS

Dank voor uw aandacht Frederic Mortier FOD Financiën – AAPD Patrimoniale Geomatica. Cel Koning Dank voor uw aandacht Frederic Mortier FOD Financiën – AAPD Patrimoniale Geomatica. Cel Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel mailto: frederic. [email protected] fed. be tel: +32 (0)2 336 58 47 Michel Van Acker – mailto: michel. [email protected] fed. be tel: +32 (0)2 336 20 49