БЦЖ ( ВАКЦИНАСЫ Ж НЕРЕВАКЦИНАЦИЯ)Ә 615 ВОП ИСКАКОВА

Скачать презентацию БЦЖ ( ВАКЦИНАСЫ Ж НЕРЕВАКЦИНАЦИЯ)Ә 615 ВОП ИСКАКОВА Скачать презентацию БЦЖ ( ВАКЦИНАСЫ Ж НЕРЕВАКЦИНАЦИЯ)Ә 615 ВОП ИСКАКОВА

bcgh.pptx

 • Размер: 682.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации БЦЖ ( ВАКЦИНАСЫ Ж НЕРЕВАКЦИНАЦИЯ)Ә 615 ВОП ИСКАКОВА по слайдам

   БЦЖ ( ВАКЦИНАСЫ Ж НЕРЕВАКЦИНАЦИЯ)Ә 615 ВОП ИСКАКОВА Б. БЦЖ ( ВАКЦИНАСЫ Ж НЕРЕВАКЦИНАЦИЯ)Ә 615 ВОП ИСКАКОВА Б. Б.

ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ Спецификалы қ Спецификалы қ емес - Вакцинация - Ревакцинация - ХимиопрофилактикаТУБЕРКУЛЕЗДІҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ Спецификалы қ Спецификалы қ емес — Вакцинация — Ревакцинация — Химиопрофилактика Туберкулез ошағында социальдә және санитарлы жұмыстар атқару

Вакцина - ж палы ауруды алдын алу шін егілетін лсіз микроб. ұқ ң үВакцина — ж палы ауруды алдын алу шін егілетін лсіз микроб. ұқ ң ү ә БЦЖ — б л туберкулезге арсы 1921 жылы кальметт пен Герен атты неміс ұ қ алымдары аш ан вакцина. ғ қ — 1908 жылы Лилле аласында Пастер атында ы Инститтута қ ғ микробиолог Альберт Кальметт ж не ветеринар Камиль Герен туберкулез ә тая шасыны культурасын алу ж не т рлі оректік ортада оларды қ ң ә ү қ сірумен айналысты. Зерттеу барысында глицерин, т, картоп оректік ө ө қ орталарында туберкулез тая шасын т мен вируленттікте скендігін қ ө ө бай а ан. 1919 жыл а дейін зерттей келе вируленттігі жо вакцинаны қ ғ ғ қ алып, зерттеудегі жанауарлар а енгізгену н тижесінде туберкулез ауруы ғ ә туындама ан. ғ — 1921 жылы БЦЖ вакцинасыны адам а арнал ан т рін ал ан. ң ғ ғ ү ғ — 1925 жылы вакцина Москва а келді. 3 жыл зерттеу барысында ғ эффективтілігі жо ары екендігі д лелденіп, 1928 жылы туберкулез ғ ә оша ында туыл ан н рестелерге БЦЖ вакцинасын егу сынылды. ғ ғ ә ұ — 1928 жылы «Лига Нации» йымы вакцинаны олдады. ұ қ — 1945 -1948 жылдары Батыс Еуропада 8 миллион бала а вакцинация ғ ж ргізілді. ү — 1950 жылдары н рестелерге вакцинация ж ргізу міндетке ене бастады. ә ү — 1962 жыл а дейін вакцинация ауыздан шу ар ылы ж рсе, 1962 жылдан ғ ә қ ү бері арай ол тері ішілік вакцинациялау а к шті. қ ғ ө

Альберт Кальмет Камиль Герен Альберт Кальмет Камиль Герен

 БЦЖ вакцина препаратыны ң сипаттамасы БЦЖ вакцина (Baciella Galmette – Guerin) - ірі БЦЖ вакцина препаратыны ң сипаттамасы БЦЖ вакцина (Baciella Galmette – Guerin) — ірі ара малды лсіреген штаммы бар қ ң ә тірі микобактериялары. Оны 1, 5% глютамин натрий ерітісінде лиофильді т рде кептірілініп алынады. Вакцина: ү а кептірілген порошок т різді масса қ ә немесе а /крем т сті таблетка қ ү т рінде болады. ү БЦЖ вакцинасы ампулада: 0, 5 – 1, 0 мг р а БЦЖ бар. олданар алдында 2, 0 құ ғ қ Қ мл физиологиялы ерітінді натрий қ хлоридіне ерітіп алады. Екпелік дозада 500 -1500 дейін тірі бактерия болады. Оны ара ы +5 — +8 С холодильникте қ ңғ са тау керек. Бір к нде бас а қ ү қ парентеральді екпелермен бірге енгізуге болмайды.

Бізді елде 2 т рлі БЦЖ вакцинасы барң ү 1. БЦЖ вакцина –Бізді елде 2 т рлі БЦЖ вакцинасы барң ү 1. БЦЖ вакцина – б л д ріні 0, 1 мл ерітіндісінде ұ ә ң 0, 05 мг р а вакцина бар құ ғ қ 2. БЦЖ-М вакцина – б л д ріде 0, 1 мл ерітіндіде 0, 02 ұ ә мг р а вакцина бар құ ғ қ Туберкулезге тексеру ж не о ан арсы егу ж мыстары ә ғ қ ұ мына жаттар а толтырылады: құ ғ • № 063 У форма- профилактикалы егу картасы қ • № 112 У форма – балаларды егу картасы • № 026 У форма – балаларды медициналы картасы ң қ

БЦЖ вакцинасын енгізуге к рсеткішө Жа а туыл ан, толы жетілген 2000 граммБЦЖ вакцинасын енгізуге к рсеткішө Жа а туыл ан, толы жетілген 2000 грамм ж не одан жо ары массада туыл ан н рестеге ң ғ қ ә ғ ғ ә міріні 1 -4 к н аралы ында егіледі. ө ң ү ғ БЦЖ вакцинасын егуге арсы к рсеткіш қ ө * отбасында ы бас а балалрда туберкулез инфекциясы болса ғ қ * ВИЧ/СПИД * недоношенный – 2000 граммнан т мен, гестационды жасы 33 аптадан т мен. ө қ ө * ОЖЖ за ымдалуы бар қ * жатырішілік инфекция, н рестені сепсисі ә ң * гемолитикалы ауру қ * субфебрильді температурамен ж ретін ауруы ж не жалпы жа дайыны б зылысы бар ү ә ғ ң ұ н рестелер ә

   Вакцинаны енгізу Арнай о ы ан медбике екпе жасайды. Вакцинаны енгізу Арнай о ы ан медбике екпе жасайды. Ампулада ы р а вакцина а 0, 9% Na. Cl қ ғ ғ құ ғ қ ғ ерітіндісімен ерітіп, жі ішке инесі бар шприцке алады. Сол жа иы ты жо ар ы ң қ қ ң ғ ғ немесе орта ы сырт ы шекарасына дельта т різді б лшы етке тері ішіне енгізеді. ңғ қ ә ұ қ Жа а туыл ан н рестеге лкен жаста ы балалар а арнал ан дозаны те жартысын ң ғ ә ү ғ ғ ғ ң ң салады. (0, 025 мг препарат 0, 005 мл ерітінді) Инъекция орнында о папула пайда болады. Ол 15 -20 минуттан кейін жо алады. ң ғ Вакцина жайлы а парат (шы ар ан ел, серия, доза, жарамдылы мерзімі, екпе қ ғ ғ қ жасалын ан к н) н рестені картасына жазылады. ғ ү ә ң

   БЦЖ вакцинасына реакция Ауруханада д рігер екпеден кейін БЦЖ вакцинасына реакция Ауруханада д рігер екпеден кейін н рестені анасын ескерту керек: 4 -6 ә ә ң аптадан кейін екпе орнында тері ішілік жергілікті екпелік реакция пайда болады. Жергілікті екпелік реакция : теріні ызаруы(гиперемия) , кейін ісік ң қ пайда болады сосын осы ісік к лдіреп жарылады. Жазыл аннан кейін ол ү ғ тырты а айналады (95 -97%). Б л реакциялар алыпты к рсеткіш болып ққ ұ қ ө табылады. Тырты к лемі 5 -8 мм аспау керек. қ ө Кей жа дайларда екпе орнында апигментті да (2 -3%) алады. Б л жа дайда ғ қ қ ұ ғ вакцинация ж не ревакцинацияны тырты к леміне байланысты 1 жылдан ә қ ө кейін шешіледі.

   БЦЖ вакцинасыны ас ынуың қ Ас ынулар ал БЦЖ вакцинасыны ас ынуың қ Ас ынулар ал аш ы 6 айда бай алады қ ғ қ қ Халы аралы туберкулезге арсы о ам мен ДД бойынша вакцинадан қ қ ғ Ұ ас ынуды 4 тобы бар: қ ң І топ – локальные кожанные поражения подкожные инфильтарты, холодные абцессы, язвы) и регионарные лимфоадениты; ІІ топ – персистирующая и диссеминированная БЦЖ-инфекция без летального исхода(волчанка, оститы) ІІІ топ – диссеминированная БЦЖ-инфекция, генерализованное поражение при вражденном иммунодефиците с летальным исходом; IV топ – пост БЦЖ – синдром(проявление заболеваний аллергического характера: узловатая эритема, кольцевидная гранулема, розеолезная сыпь и т. п)

   БЦЖ ревакцинациясы Инфекцияланба ан дені сау 6 -7 жаста БЦЖ ревакцинациясы Инфекцияланба ан дені сау 6 -7 жаста ы (1 сынып) балалар а Манту сынамасы ғ ғ ғ теріс бол ан жа дайда мектепте арнайы мамандарды ба ылауы бойынша теді. ғ ғ ң қ ө Б л айда бас а прививка болумауын амтамасыз етеді. ұ қ қ БЦЖ вакцинациясы мен Манту сынамасыны арасы 3 к ннен кем емес ж не 2 ң ү ә аптадан за болмау а тиісті. Медициналы шектелу бол ан жа дайда арсы ұ қ ғ ғ қ к рсеткіш жойыл ан бетте ревакцинация жасалынуы керек. ө ғ Бас а профилактикалы прививкалар БЦЖ ревакцинациясынан 2 ай б рын қ қ ұ немесе 2 ай-дан кейін салынуы тиіс. арсы к рсеткіштер Қ ө • Туберкулез микобактериясымен улану немесе б рын ауырса ұ • Манту ынамасыны о немесе к дікті болса ң ң ү • БЦЖ вакцинасына кері реакциялар болса • БЦЖ инфекциясыны отбасында тарал ан т рде болса ң ғ ү • ВИЧ • Иммунды жеткіліксіз жа дай, атерлі ісік ғ қ • Жедел абынулы немесе инфекциялы емес аурулар, созылмалы ауруды қ қ қ ң ршуі, аллергич. Ревакцинацияны ауруынан айы аннан кейін 2 айдан со ө ққ ң салады.