Скачать презентацию Basketbalová literatura Evropa I takto vypadá basketbal Скачать презентацию Basketbalová literatura Evropa I takto vypadá basketbal

39a1ecdd3c4ccb76dde0cb215f02d895.ppt

  • Количество слайдов: 13

Basketbalová literatura Evropa Basketbalová literatura Evropa

I takto vypadá basketbal I takto vypadá basketbal

Didaktika basketbalu § DOBRÝ, L. , VELENSKÝ, M. Teorie a didaktika košíkové. Praha: SPN, Didaktika basketbalu § DOBRÝ, L. , VELENSKÝ, M. Teorie a didaktika košíkové. Praha: SPN, 1988. 376 s. § LEBEDA, L. , VLACH, J. Základy teorie a didaktiky basketbalu a volejbalu. ÚSTÍ n. L. : UJEP, 1992. 137 s. § PERÁČEK, P. et al. Teória a didaktika športových hier I. 2. vyd. Bratislava: PEEM, 2004. 184 s. ISBN 80 -89197 -00 -0 § NYKODÝM, J. a kol. Teorie a didaktika sportovních her. Brno: FSp. S MU, 2006. 120 s. ISBN 80 -210 -4042 -4 § Argaj , G. Teoria a didaktika basketbalu Bratislava: PEEM, 2010.

Literatura s návazností na herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy § § Literatura s návazností na herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy § § § DOBRÝ, L. , VELENSKÝ, E. Košíková mládeže. Praha: ÚV ČSTV 1965. 224 s. DOBRÝ, L. , VELENSKÝ, E. , Košíková: teorie a didaktika. Státní pedagogické nakladatelství: Praha, 1980. 303 s. DOBRÝ, L. , Košíková pro trenéry II. třídy. Olympia: Praha, 1972. 225 s. DOBRÝ, L. Malá škola basketbalu. Olympia: Praha, 1986. 196 s. VELENSKÝ, E. , KONOPÁSEK, J. Program zájmového útvaru košíkové pro žáky středních škol. Státní pedagogické nakladatelství: Praha, 1985. 48 s. VELENSKÝ, E. Basketbal – Nové poznatky a zkušenosti z trenérské práce s družstvy všech výkonnostních úrovní. 1. vyd. Praha: Olympia, 1987. 281 s. VELENSKÝ, M. KARGER, J. Basketbal (herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika). 1. vyd. , Praha: Grada publishing, 1999. 100 s. , ISBN 80 – 7169 – 834 - 2 VELENSKÝ, M. Basketbal : herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. vyd. Praha: Grada, 1999. 99 s. ISBN 8071698342 VELENSKÝ, M. Basketbal : základní program aplikace útočných a obranných činností. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1998. 76 s. ISBN 8020505539 VELENSKÝ, M. Basketbal : praktická cvičení pro školní TV. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 76 s. ISBN 8070668024

§ § § § JANÍK Z. , FUNKOVÁ V. PĚTIVLAS T. Nácvik činností jednotlivce § § § § JANÍK Z. , FUNKOVÁ V. PĚTIVLAS T. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1. vydání. Brno : MU, 2005. 68 s. ISBN 80 -210. JANÍK Z. , DRÁSALOVÁ L. PĚTIVLAS T. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu. Brno: Paido, 2003. 22 s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN 80 -7315055 -7. PĚTIVLAS T. a kol. Abeceda pivotmana. 1. vydání. Brno: MU, 2008. 60 s. ISBN 97880 -210 -4578 -1. KARGER, J. , VELENSKÝ, M. Basketbal. Grada: Praha, 1999. KOHLER, I. Basketball-Grundschule. 1. vyd. Berlin: Sportverlag, 1978. 157 s. KRAUS, J. Basketbal Skills and Drills. 1. vyd. , United States of America. 109 s. KRNÁČ, L. Útok v modernom basketbale. 1. vyd. , Bratislava: Šport, 1967. 191 s. OLIVER, J. Basketball Fundamentals. 1. vyd. , United states of America: Human Kinetics Publisher, 2004. 140 s. ISBN 0 – 7360 – 4910 – X PAYE, P. , PAYE, B. Youth basketball drills. 1. vyd. , United States of America: Human Kinetics Publisher, 2001. 255 s. ISBN 0 – 7360 – 3365 – 3 REHÁK, M. Basketbal: útok – obrana. 1. vyd. , Bratislava: Šport, 1979. 224 s. ROSE, L. The basketball handbook. 1. vyd. , United States of America: Human Kinetics Publisher, 2004. 250 s. ISBN 0 – 7360 – 4906 – 1 RIECKY, A. Basketbal – Učebné texty pre školenie trénerov III. triedy. Bratislava: Šport, 1982. 179 s. SMITH, R. Velká encyklopedie basketbalu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Václav Svojtka Co. , 1998. 224 s.

Odkazy na basketbalové webové stránky : § oficiální stránka Českého basketbalového svazu www. cbf. Odkazy na basketbalové webové stránky : § oficiální stránka Českého basketbalového svazu www. cbf. cz § ČBF Jižní Morava - oficiální stránky ČBF Jižní Morava www. cbfjm. cz

Historie basketbalu Síň slávy http: //www. hoophall. com Muzeum J. Naismitha - Historie basketbalu Síň slávy http: //www. hoophall. com Muzeum J. Naismitha - "otce" basketbalu http: //www. naismithmuseum. com Všechno o živote J. Naismitha http: //collections. ic. gc. ca/naismith Mezinárodní basketbalové dokumentační http: //www. fpferrandiz. org/en/visita. php centrum Historie NBA http: //www. nba. com/history/index. html NBA historická statistická databáze od roku http: //www. bballsports. com 1937

Trénink v basketbalu Odborné knihy, VHS, DVD, cvičení Pomůcky pro trenéry a hráče http: Trénink v basketbalu Odborné knihy, VHS, DVD, cvičení Pomůcky pro trenéry a hráče http: //www. kbacoach. com/coachingaids. html Kemp pro děti a mládež http: //www. vucici. sk Specializované kempy pro hráče http: //www. yubac. co. yu Kempy pro děti a mládež http: //www. hoopcamps. cz/hoopcamps Trénujeme děti http: //coachyouthbasketball. com/ Nácvik herních činností - rady, video http: //coachyouthbasketball. com/ Stránka trenéra L. D. Jacksona http: //www. hoopsking. com/online_camp. htm http: //www. geocities. com/ljacksonesc 5/acoach. html Stránka trenéra M. J. Wellsa http: //www. coachwells. com

Programy pro basketbal Programy pro trenéry http: //www. basketball-software. com Programy pro trenéry http: Programy pro basketbal Programy pro trenéry http: //www. basketball-software. com Programy pro trenéry http: //www. xostech. com/internal 2. htm#Ove rview Animační program pro trenéry http: //www. jessoft. com/playbook/index. html Video - zaznamenávání, střih http: //www. coachcomm. com

Basketbalové organizace, soutěže, portály Mezinárodní basketbalová federace http: //www. fiba. com Národní basketbalová asociace Basketbalové organizace, soutěže, portály Mezinárodní basketbalová federace http: //www. fiba. com Národní basketbalová asociace v USA http: //www. nba. com Evropská basketbalová federace http: //www. fibaeurope. com Slovenský basketbalový portál http: //www. basket. sk Fórum o slovenském basketbale http: //www. basketland. . sk Evropská liga mužů http: //coachyouthbasketball. com/ Jadranská liga - Goodyear ABA http: //goodyear. adriaticbasket. com/ Chorvatský basketbalový portál http: //www. kosarka. hr Chorvatský basketbalový svaz http: //www. hks-cbf. hr Nadnárodní basketbalový portál http: //www. bbhighway. com O vysokoškolských soutěžích v USA http: //www. hoopsusa. com Asociace trenérů v USA http: //www. usacoaches. com

Basketbalové legendy Petrovič Dražen Johnson Magic http: //www. magicjohnson. org Chamberlain Wilt http: //www. Basketbalové legendy Petrovič Dražen Johnson Magic http: //www. magicjohnson. org Chamberlain Wilt http: //www. hoophall. com/halloffamers/Ch amberlain. htm Čosić Krešimir http: //members. fortunecity. com/duks/kres o. html Jordan Michael http: //www. drazenpetrovic. com http: //www. nba. com/jordan/ Bird Larry http: //www. larrybird. com/ Ginobili Manu http: //www. fiba. com/ Nowitzki Dirk http: //www. dirknowitzkiofr. com/

Americká literatura HOLLANDER, Z. : THE MODERN ENCYCLOPEDIA OF BASKETALL. New York, Four Winds Americká literatura HOLLANDER, Z. : THE MODERN ENCYCLOPEDIA OF BASKETALL. New York, Four Winds Press 1969, 468 s. HUTCHINSON, COACHING GIRLS SUCCESSFULLY. J: JEREMIAH, M. : COACHING BASKETBALL. TEN WINNING CONCEPTS. New York, J. Wiley and Sons 1979, 247 s. KORNBLUTH, J. : AIRBORNE. TRIUMPH AND STRUGGLE OF MICHAEL JORDAN. New York, Mc. Millan Book for Young Readers 1995, 163 s. KOSCIELNIAK, BASKET 66. Bruxelles, 1967, 96 s. M. : KOSCIELNIAK, BASKET 1945 -1965. Bruxelles, 1966, 191 s. M. : KRAUSE, J. : COACHING BASKETBALL. Masters Press 1994, Indianapolis, 306 s. LIGOURI, B. : BUILDING A CHAMPIONSHIP OFFENSE MARK, I. : THE COACH. 1994 MENDEZONA, QUICK HANDLE. Oregon, Morning Star Publishing 1994, 109 s. W. : MEYER, D. : THE LIBSCOMB UNIVERSITY BISON. Nashville, Tennesse, David Lipscomb Univ. 1994, 162 s.

MILLER, K. HORKY, R. J. : MODERN BASKETBALL FOR WOMEN. Columbus, Ch. E. Merril MILLER, K. HORKY, R. J. : MODERN BASKETBALL FOR WOMEN. Columbus, Ch. E. Merril Publ. 1970, 182 s. NEWELL, P. - BENINGTON, J. : BASKETBALL METHODS. New York, The Ronald Press Company 1962, 350 s. NEWELL, P. : BASKETBALL POST PLAY. 1995 PAPATSOG, C. : SELECTED BASKETBALL ARTICLES. Washington, American Assoc. For Health, Physic. Educ. And Recreation 1964, 128 s. PAYE, B. : PLAYING THE POST. Champaign, Human Kinetics 1996, 236 s. PAYE, B. : COACHING BASKETBALL´S MATCH UP ZONE. Waukesha (usa), Mc. Gregor Sports Education 1989, 120 s. PAZ, I. : BASKETABLL IN ISRAEL 1948 -1968. Wingate, PEA in the M of E and C. 1968, s. PERSON, T. - REKOSKE, D. : DARE TO DRILL. Kearney, Morris Publishing 1996, 159 s. REITER, T. : BASKETBALL´S OFFENSIVE SETS. Masters Press 1995, Indianapolis, 113 s. RICHARDS, J. : TREASURY OF BASKETBALL DRILLS FROM TOP COACHES. West Nyack, Parker 1971, 247 s. SHILLING, E. - GRAFINKEL, H. : FIVE STAR BASKETBALL. Waterfront, Master Press 1993, 178 s. STARKEY, B. : THE ART OF SCOUTING. Lousiana, State University 1995, 945 s. STEITZ, E. S. : ILLUSTRATED BASKETBALL RULES. NY, Dolphin Book 1976, 217 s. STRACK, D. H. : BASKETBALL. Englewood Clifts, Prentice-Hall, Inc. 1968, 161 s. TARKANIAN, J. - WARREN, W. E. : WINNING BASKETBALL SYSTEMS. Boston, Allyn and Bacon 1981, 432 s.