Скачать презентацию Банківська система Польщі 1 План 1 Історія Скачать презентацию Банківська система Польщі 1 План 1 Історія

2bb00b6f635b613b985a777f16f89188.ppt

  • Количество слайдов: 31

Банківська система Польщі 1 Банківська система Польщі 1

План: 1. Історія центрального банку в Польщі 2. Діяльність центрального банку Польщі 3. Розвиток План: 1. Історія центрального банку в Польщі 2. Діяльність центрального банку Польщі 3. Розвиток банківської системи Польщі 2

Історія центрального банку Польщі 3 Історія центрального банку Польщі 3

 • Січень 1924 р. – Сейм Польщі здійснив грошову реформу. • Квітень 1924 • Січень 1924 р. – Сейм Польщі здійснив грошову реформу. • Квітень 1924 р. – В обіг було введено злотий, що замінив польську марку. • 1924 р. – Створено Банк Польщі (попередник Національного Банку Польщі) 4

20 січня 1924 р. був прийнятий Статут Банку Польщі Банк Польщі Діяльність банку здійснював 20 січня 1924 р. був прийнятий Статут Банку Польщі Банк Польщі Діяльність банку здійснював Комітет з п’яти чоловік. Здійснювати операції дана інституція розпочала 28 травня 1924 р. Був створений як незалежне приватне акціонерне товариство 5

Національний банк Польщі Важливим інститутом другої Республіки став Національний банк Польщі, який розпочав свою Національний банк Польщі Важливим інститутом другої Республіки став Національний банк Польщі, який розпочав свою діяльність в 1945 р. Він був заснований як державний банк під керівництвом міністра фінансів. До НБП незабаром було залучено блискучих фахівців, у тому числі колишніх співробітників Банку Польщі. Спочатку НБП функціонував згідно принципів, узятих із Статуту свого попередника. Передбачалося, що НБП буде банком-емітентом, що не бере участі в прямому фінансуванні підприємств. Проте, вже на початку 1946 р. НБП було доручено фінансовий нагляд і пряме фінансування вугільної і текстильної промисловості, металургії. НБП брав участь в заходах, що сприяли раціоналізації економіки: організація безготівкових розрахунків; обслуговування бюджету; управління валютними резервами і 6 управління та аналіз платіжного балансу.

У По льщ дес і на яти літь прикін одн орів функц ці 80 У По льщ дес і на яти літь прикін одн орів функц ці 80 -х ство іону нев рок рен ої б ван ів, п а дв анк ня ц ісля івсь орів кої ентрал кілько нев сист а ба ізов х еми ано нків ї ська , бул сист а ема. 7

НБП є центральним банком Республіки Польщі, має статус юридичної особи і право використовувати печатку НБП є центральним банком Республіки Польщі, має статус юридичної особи і право використовувати печатку із державним гербом, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському виданні. 8

Статус та стан НБП є наслідком наступних чинників: • зміни банківського законодавства, яке створило Статус та стан НБП є наслідком наступних чинників: • зміни банківського законодавства, яке створило підстави побудови дворівневої системи і зміцнило його становище в економічній системі Польщі. • ринкова трансформація економіки, яка, з одного боку, дала можливість інтенсифікації процесу змін у самому банківському секторі, а з другого боку, створила умови для розвитку ринкових форм здійснення трансакцій між банками та суб’єктами господарювання, а також між комерційними банками та центральним банком. • адаптація до нових умов функціонування європейського фінансового сектора, а також до норм, розроблених в рамках процесу монетарної інтеграції Європейського Союзу. 9

1. Принципи побудови комерційних банків Принцип універсальності 2. Підходи до організації банківського нагляду Модель 1. Принципи побудови комерційних банків Принцип універсальності 2. Підходи до організації банківського нагляду Модель єдиного нагляду 3. Правова форма і власність на капітал ЦБ країни ЦБ є державним і капітал належить державі 4. Ступінь незалежності ЦБ від виконавчої влади ЦБ є за законом підзвітний законодавчим органом 5. Можливість уряду користуватися коштами ЦБ Пряме кредитування держави 10

Діяльність центрального банку Польщі 11 Діяльність центрального банку Польщі 11

НПБ виконує три основні функції: Банк банків Центральний банк держави Емісійного банку 12 НПБ виконує три основні функції: Банк банків Центральний банк держави Емісійного банку 12

Емісійний банк НБП має виключне право емісії банкнот і монет, які є законними платіжними Емісійний банк НБП має виключне право емісії банкнот і монет, які є законними платіжними засобами в Польщі. Польський Національний банк визначає розмір емісії і часу випуску, для яких ліквідність несе відповідальність. Крім того, грошові потоки організовує і регулює кількість грошей в обігу. 13

НБП грає по відношенню до банку регулятивних функцій, які призначені для забезпечення безпеки депозитів НБП грає по відношенню до банку регулятивних функцій, які призначені для забезпечення безпеки депозитів банків та стабільності банківського сектора. Організовує розрахунково-касові системи, поточні міжбанківських розрахунків і бере активну участь у міжбанківському грошовому ринку. Польський Національний банк відповідає за стабільність і безпеку всієї банківської системи, виступає в якості банку банків, а також здійснює нагляд за платіжними системами в Польщі. Банк банків 14

Центральний державний банк НБП надає банківські послуги в державний бюджет, стверджує, банківські рахунки та Центральний державний банк НБП надає банківські послуги в державний бюджет, стверджує, банківські рахунки та центральні державні установи, державні фонди і державні установи і здійснює свої платіжні доручення. 15

До другорядних функцій Національного банку Польщі можна віднести: • - виступає кредитором останньої інстанції До другорядних функцій Національного банку Польщі можна віднести: • - виступає кредитором останньої інстанції для банків і організовує систему рефінансування; • - встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; • - визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; • - визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій; • - здійснює банківське регулювання та нагляд; • - складає платіжний баланс, здійснює його оцінку та прогнозування; • - представляє інтереси Республіки Польщі в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків; • - здійснює, відповідно до визначених спеціальним законом повноважень, валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які здійснюють валютні операції; • - аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин. 16

Основні завдання Національного банку Польщі розробка проектів концепції грошової політики здійснення нагляду за правильним Основні завдання Національного банку Польщі розробка проектів концепції грошової політики здійснення нагляду за правильним функціонуванням банківської системи емісія грошових знаків надання кредитів комерційним банкам використання інструментів грошової політики для реалізації її засад організація та проведення грошових розрахунків розпорядження девізними резервами 17

Основні завдання Національного банку Польщі забезпечення економіки валютними резервами проведення банківського обслуговування державного бюджету Основні завдання Національного банку Польщі забезпечення економіки валютними резервами проведення банківського обслуговування державного бюджету регулювання ліквідності банків та їх рефінансування організація обороту іноземної валюти проведення валютної діяльності в межах, окреслених законодавством формування умов, необхідних для розвитку банківської системи підготовка звітного платіжного балансу та звіту про зовнішні зобов’язання держави 18

НБП здійснює власну фінансову діяльність на основі річного фінансового плану. Власними фондами НПБ є: НБП здійснює власну фінансову діяльність на основі річного фінансового плану. Власними фондами НПБ є: Статутний фонд 1, 5 млрд злотих Резервний фонд утворюється з відрахувань від прибутків НБП 19

Розміщення регіональних відділень на території Польщі 20 Розміщення регіональних відділень на території Польщі 20

Організаційна структура Національного банка Польщі 21 Організаційна структура Національного банка Польщі 21

Розвиток банківської системи Польщі 22 Розвиток банківської системи Польщі 22

Реформа грошовокредитної системи Польщі розпочалася з 1989 р. створенням дворівневої структури, з одного боку, Реформа грошовокредитної системи Польщі розпочалася з 1989 р. створенням дворівневої структури, з одного боку, з Національного банку Польщі, а з іншого – з банків та спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових установ. 23

Інфраструктура грошово-кредитної системи Польщі 24 Інфраструктура грошово-кредитної системи Польщі 24

Кількість фінансових установ в Польщі в роки 2004 -2011 2004 Комерційні банки Об’єднанння банків Кількість фінансових установ в Польщі в роки 2004 -2011 2004 Комерційні банки Об’єднанння банків Кооперативні банки Кооперативні ощаднокредитні каси Страхові компанії Інвестиційні фонди Пенсійні фонди Маклерські контори 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 54 58 60 61 67 64 67 66 3 3 3 3 2 596 588 584 581 579 576 574 83 76 70 67 62 62 59 59 69 68 65 67 66 65 63 61 154(20) 190(23) 241(26) 277(33) 319(39) 369(43) 417(50) 484(50) 15 15 14 14 40 42 47 53 58 59 64 65 25

 • «Банківським правом» від 32 січня 1989 р. , а також від 29 • «Банківським правом» від 32 січня 1989 р. , а також від 29 серпня 1997 р. у Польщі створено можливість вільного заснування банків різними суб’єктами, а також прийнято модель універсальної банківської діяльності. Таким чином, польські банки крім традиційних депозитно-кредитних операцій можуть самостійно виступати на ринку заборгованостей і ринку нерухомості, а також на ринку капіталу як організатор емісії цінних паперів, агент, інвестор, гарант, депозитарій. • Проте, беручи до уваги рамки діяльності багатьох банків, згодом у Польщі законодавчим шляхом було створено спеціалізовані банки. До них відносяться іпотечні банки, основними операціями яких є: надання кредитів, забезпечених іпотекою та емісія іпотечних заставних листів, підставою яких є зобов’язання банку, забезпечені іпотекою. У Польщі функціонує невелика кількість іпотечних банків, серед яких основні – BRE Bank Hipoteczny S. A. , BPH Bank Hipoteczny S. A. та Śląski Bank Hipoteczny. Їх діяльність регулює Закон «Про іпотечні банки та заставні листи» . 26

Ринок банківських карт безумовно є одним з найбільш динамічно розвиваються у Польщі сегментів нових Ринок банківських карт безумовно є одним з найбільш динамічно розвиваються у Польщі сегментів нових послуг. Польські банки пропонують всі типи банківських карт, хоча дисконтні карти складають близько 88% із загального числа знаходяться у вжитку. 27

Банки з переважаючим державним капіталом виступають в Польщі у трьох групах: 1. Банк, що Банки з переважаючим державним капіталом виступають в Польщі у трьох групах: 1. Банк, що функціонує у організаційно-правовій формі державного підприємства. На сьогодні у Польщі діє лише один державний банк – Bank Gospodarstwa Krajowego (Банк вітчизняного господарства) у Варшаві (100% державного капіталу). 2. Банки – акціонерні товариства, що знаходяться під контролем держави – PKO Bank Polski S. A. (51, 75% акцій) i Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. (43, 50% акцій) Суттєве значення у польській банківській системі відіграє PKO Bank Polski S. A. (1919 рік створення). З точки зору функцій національного депозитарію заощаджень фізичних осіб він є інституцією публічної довіри. 3. Банки – акціонерні товариства, посередньо контрольовані державою, тобто акціонерні товариства, в яких держава володіє значним пакетом акцій. 28

 • Активи комерційних та кооперативних банків і асоціацій в Польщі в 2004 -2011 • Активи комерційних та кооперативних банків і асоціацій в Польщі в 2004 -2011 роках (у млрд. злотих) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Комерційні банки 499, 7 539, 3 624, 0 727, 1 963, 2 977, 2 1062, 1 1188, 3 Кооперативні банки та асоціації 38, 8 47, 1 57, 8 65, 7 75, 9 82, 4 96, 4 106, 1 • Активи комерційних та кооперативних банків і асоціацій в Польщі в 2004 -2011 роках (у млрд. грн. ) Комерційні банки 2004 1251, 7 2005 1350, 9 2006 1563, 1 2007 1821, 4 2008 2412, 8 2009 2447, 9 2010 2660, 6 2011 2976, 7 Кооперативні банки та асоціації 97, 2 117, 9 144, 8 190, 1 206, 4 241, 5 265, 8 29

Розвиток банківського сектора в Польщі в 2009 -2011 роках у %. Країна Активи/ВВП Кредити/ВВП Розвиток банківського сектора в Польщі в 2009 -2011 роках у %. Країна Активи/ВВП Кредити/ВВП 2009 2010 2011 2009 2010 Польща 78, 8 81, 7 85, 0 46, 2 47, 7 Депозити/ВВП 2011 2009 2010 2011 50, 4 41, 5 43, 1 45, 2 Активи: кредити та аванси банківського сектора в фінансовий сектор в національній валюті та іноземній валюті. Кредити: банківський сектор депозитів клієнтів в національній та іноземній валютах. Депозити: ці дані також включають позики небанківських кредитно-фінансових установ і депозити цих структур. 30

Дякуємо за увагу! 31 Дякуємо за увагу! 31