Скачать презентацию Bakı ş Nizami rayonu 70 saylı məktəb-liseyin İnformatika Скачать презентацию Bakı ş Nizami rayonu 70 saylı məktəb-liseyin İnformatika

32dd3ae94c60a3c130bda8a6f5aa549e.ppt

  • Количество слайдов: 122

Bakı ş. Nizami rayonu 70 saylı məktəb-liseyin İnformatika müəllimi Humayeva Nəcibə Xudayar qızı Bakı ş. Nizami rayonu 70 saylı məktəb-liseyin İnformatika müəllimi Humayeva Nəcibə Xudayar qızı

Hesablama texnikasının tarixi və qurğular Bunlar maraqlıdır İnformasiya, insan, kompyuter Paint-də bacarıq Kodlaşdırma, ölçü Hesablama texnikasının tarixi və qurğular Bunlar maraqlıdır İnformasiya, insan, kompyuter Paint-də bacarıq Kodlaşdırma, ölçü vahidləri və məntiq

HESABLAMA TEXNİKASININ TARİXİ VƏ QURĞULAR HESABLAMA TEXNİKASININ TARİXİ VƏ QURĞULAR

Kompyuterlərin inkisaf tarixi, ilk hesablamalar məhz bunun vasitəsilə başlandı. Bu nədir? Kompyuterlərin inkisaf tarixi, ilk hesablamalar məhz bunun vasitəsilə başlandı. Bu nədir?

Kompyuterin inkişaf tarixi məhz “barmaqlarla” hesablamalardan başlanır. Qədim zamanlardan insanlar daşların, ağac parçalarının, çöplərin, Kompyuterin inkişaf tarixi məhz “barmaqlarla” hesablamalardan başlanır. Qədim zamanlardan insanlar daşların, ağac parçalarının, çöplərin, düyünləri olan kəndirlərin və nəhayət ən əlverişli üsul kimi əl barmaqlarının köməyindən istifadə edirdi.

Bu nədir? Bu nədir?

Təxminən 2500 il bundan öncə abak icad olundu. O, Misirdə, Çində, Yunanıstanda geniş yayılmışdır. Təxminən 2500 il bundan öncə abak icad olundu. O, Misirdə, Çində, Yunanıstanda geniş yayılmışdır.

Bu gördüyünüz qurğu kim tərəfindən ixtira olunub, adı nədir və onunla nə edirdilər? Bu gördüyünüz qurğu kim tərəfindən ixtira olunub, adı nədir və onunla nə edirdilər?

Bu qurğu ilk hesablama qurğusudur. BLEZ PASKAL 1642 -ci ildə, cəmi 19 yaşında PASKALİNA Bu qurğu ilk hesablama qurğusudur. BLEZ PASKAL 1642 -ci ildə, cəmi 19 yaşında PASKALİNA qurğusunu icad etdi. Bu qurğu ilə ədədləri toplayırdılar. BLEZ PASKAL Fransız riyaziyyatçısı və fiziki

İLK ELEKTRON HESABLAMA MAŞINI NƏ VAXT YARANDI? İLK ELEKTRON HESABLAMA MAŞINI NƏ VAXT YARANDI?

İlk elektron hesablama maşını 1946 -cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yarandı. İlk elektron hesablama maşını 1946 -cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yarandı.

Kompyuter sistemi neçə hissədən ibarət olur ? Kompyuter sistemi neçə hissədən ibarət olur ?

Hər bir kompyuter sistemi iki hissədən ibarət olur: aparat təminatı və proqram təminatı. Aparat Hər bir kompyuter sistemi iki hissədən ibarət olur: aparat təminatı və proqram təminatı. Aparat təminatı - kompyuterin fiziki hissəsidir. Proqram təminatı - kompyuterə nə etməli olduğunu bildirir. Aparat təminatı Proqram təminatı paskal basik C

Fərdi kompyuter iki hissədən ibarətdir: əsas və əlavə Bəs fərdi kompyuter məntiqi cəhətdən neçə Fərdi kompyuter iki hissədən ibarətdir: əsas və əlavə Bəs fərdi kompyuter məntiqi cəhətdən neçə hissəyə bölünür ?

İstənilən fərdi kompyuteri məntiqi olaraq beş hissəyə ayırmaq olar: 1. Informasiyanı daxiletmə qurğusu ; İstənilən fərdi kompyuteri məntiqi olaraq beş hissəyə ayırmaq olar: 1. Informasiyanı daxiletmə qurğusu ; 2. Emal olunmuş informasiyanın çıxış qurğusu ; 3. Emaletmə qurğusu ; 4. Yadda saxlayan qurğu; 5. Bu qurğuları idarə edən bir qurğu- idarəetmə qurğusu.

Proqramlar cürbəcür olsa da onları üç əsas qrupa ayırırlar. Onlar hansılardır? Proqramlar cürbəcür olsa da onları üç əsas qrupa ayırırlar. Onlar hansılardır?

Proqramlar üç əsas hissəyə ayrılır: əməliyyat sistemləri; proqramlaşdırma dilləri; tətbiqi proqramlar. Proqramlar üç əsas hissəyə ayrılır: əməliyyat sistemləri; proqramlaşdırma dilləri; tətbiqi proqramlar.

Kompyuterin “bir nömrəli” proqramı əməliyyat sistemidir. Bəs bu gün proqram bazarında ən geniş yayılmış Kompyuterin “bir nömrəli” proqramı əməliyyat sistemidir. Bəs bu gün proqram bazarında ən geniş yayılmış əməliyyat sistemi hansıdır?

Bu gün proqram bazarında ən geniş yayılmış əməliyyat sistemi MİCROSOFT WINDOWSdur. Bu gün proqram bazarında ən geniş yayılmış əməliyyat sistemi MİCROSOFT WINDOWSdur.

WINDOWS-da istifadəçi ilə əsas ünsiyyət vasitələri nədir? WINDOWS-da istifadəçi ilə əsas ünsiyyət vasitələri nədir?

Windows-da istifadəçi ilə əsas ünsiyyət vasitələri pəncərələrdir. Windows-da pəncərələrin iki növu var: standart pəncərələr; Windows-da istifadəçi ilə əsas ünsiyyət vasitələri pəncərələrdir. Windows-da pəncərələrin iki növu var: standart pəncərələr; dialoq boksları.

İnformasiyanı emal edən qurğu sistem blokudur. Sistem blokunun arxadan görünüşünə nələr daxildir? İnformasiyanı emal edən qurğu sistem blokudur. Sistem blokunun arxadan görünüşünə nələr daxildir?

Cərəyan bağlayıcısı Siçan bağlayıcısı Klaviatura bağlayıcısı COM 1 portu COM 2 portu Speakers yuvası Cərəyan bağlayıcısı Siçan bağlayıcısı Klaviatura bağlayıcısı COM 1 portu COM 2 portu Speakers yuvası Line in yuvası Mic in yuvası Yardımçı video və audio bağlayıcılar Genişləndirmə bağlayıcıları Ventilyasya deşikləri USB portu Ventilyator Printer portu Coystik portu Ethernet bağlayıcısı Videoadaptor bağlayıcısı Modem

BUNLAR MARAQLIDIR BUNLAR MARAQLIDIR

Qeyd edək ki, elektron hesablama maşınlarının sonuncu nəsli süni intellektə malik kompyuterlərdir. Sözlə işləyən Qeyd edək ki, elektron hesablama maşınlarının sonuncu nəsli süni intellektə malik kompyuterlərdir. Sözlə işləyən kompyuterlər nəzəriyyəsi əsasında yaradılan kompyuterlərdə informasiya kimi sözlərdən və cümlələrdən istifadə olunur. Bəs bu nəzəriyyəni yaradan dünyanın əbədi professoru adına layiq görülmüş həmyerlimiz kimdir?

LÜTFİ ZADƏ 1921 -ci il 4 fevral da Bakıda anadan olub. Hər bir Azərbaycan LÜTFİ ZADƏ 1921 -ci il 4 fevral da Bakıda anadan olub. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı onu tanımalı, onunla qürur duymalı və fəxr etməlidir!!!!!! Ona dünya şöhrəti qazandıran, onun dünya elmində inqilab hesab olunan QEYRİ –SƏLİS MƏNTİQ nəzəriyyəsidir. LÜTFİ ZADƏ NYUTON , EYNŞTEYN səviyyəli dahi hesab olunur.

Bu gün hər bir məsələni kompyuter bir neçə saniyəyə həll edir. Amma o, 3 Bu gün hər bir məsələni kompyuter bir neçə saniyəyə həll edir. Amma o, 3 günlük gərgin işdən sonra görmə qabiliyyətini itirib. Söhbət hansı görkəmli riyaziyyatçıdan gedir və o nəyi hesablayırdı ?

 • • Leonard Eyler d. t : 15 aprel 1707 -İsveçrə ö. t. • • Leonard Eyler d. t : 15 aprel 1707 -İsveçrə ö. t. : 18 sentyabr 1783 Sankt Peterburq, Rusiya İsveçrəli riyaziyyatçı və fizik • XVIII Əsrin ən əhəmiyyətli və bütün dövrlərin aparıcı riyaziyyatçılarından biri hesab edilir. O riyazi analiz, differensial coğrafiya, ədədlər nəzəriyyəsi, səma mexanikası, riyazi fizika, optika, ballistika, gəmiqayirma, musiqi nəzəriyyəsi və s. üzrə 800 -dən artıq işin müəllifidir. • Misal olaraq, triqonometrik funksiyalar üçun (sinus) və (kosinus) təyin etmişdir. Görkəmli riyaziyyatçı L. Eyler kametin trayektoriyasının hesablanması üzərində 3 günlük gərgin işdən sonra görmə qabiliyyətini itirib.

Kompyuter texnikasının insan fəaliyyətinin bütün sahələrində tətbiqi yeni elmin , İNFORMATİKA-nın yaranmasına səbəb oldu. Kompyuter texnikasının insan fəaliyyətinin bütün sahələrində tətbiqi yeni elmin , İNFORMATİKA-nın yaranmasına səbəb oldu. Bəs bu termin ilk dəfə harada və neçənci ildə yarandı, mənası nədir? Söhbət hansı termindən gedir?

İlk dəfə bu termin ötən əsrin 60 -cı illərində Fransada işlədilməyə başladı. Fransızca informatique İlk dəfə bu termin ötən əsrin 60 -cı illərində Fransada işlədilməyə başladı. Fransızca informatique termini information və automatique sözlərindən əmələ gəlib, ”informasiyalı avtomatika” deməkdir. Ölkəmizdə isə bu termin əski Sovetlər dönəmində 80 -ci illərin əvvəllərində işlədilməyə başladı.

Alqoritm termini latınca qayda-qanun deməkdir. Bəs bu termin hansı alimin adı ilə bağlıdır? Alqoritm termini latınca qayda-qanun deməkdir. Bəs bu termin hansı alimin adı ilə bağlıdır?

783 -850 -ci illərdə Xarəzmdə (indiki Özbəkistanda şəhər) yaşamış IX əsrin özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd 783 -850 -ci illərdə Xarəzmdə (indiki Özbəkistanda şəhər) yaşamış IX əsrin özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn Musa-Əl-Xarəzminin adının latın hərfləriylə olan “alqoritme” yazılışıyla bağlıdır.

kompaniyası məhz iki səxsin əli ilə yaradılmısdır. Bu şəxslər kimdir? kompaniyası məhz iki səxsin əli ilə yaradılmısdır. Bu şəxslər kimdir?

BILL QEYTS POL ALLEN • Henri Roberts kompyuter dövrünün başlandığının müjdəçisi olan “Altair 8800” BILL QEYTS POL ALLEN • Henri Roberts kompyuter dövrünün başlandığının müjdəçisi olan “Altair 8800” EHM-ni icad etmişdir. Məhz onun icadı Bill Qeyts və Pol Allen tərəfindən “ MICROSOFT ” şirkətinin yaranmasına rəvac vermişdir. Bu iki dost jurnallardan birində EHM-in şəklini görərək H. Robertsə proqram təminatı yazmağı təklif etmişdilər. Bu proqram Altair-Basik adlanırdı. HENRI ROBERTS

İlk elektron hesablama maşını məhz bu dahinin prinsipi əsasında yarandı? Bu dahi kimdir? İlk elektron hesablama maşını məhz bu dahinin prinsipi əsasında yarandı? Bu dahi kimdir?

İlk elektron hesablama maşını 1946 -cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında CON FON NEYMAN prinsipləri İlk elektron hesablama maşını 1946 -cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında CON FON NEYMAN prinsipləri əsasında yarandı. CON FON NEYMAN

Bu termin ingilis dilindən tərcümədə “ hesablamaq ”, “ hesablayıcı ” deməkdir. İlk çağlar Bu termin ingilis dilindən tərcümədə “ hesablamaq ”, “ hesablayıcı ” deməkdir. İlk çağlar ingilis dilində bu sözlə hesab əməlləri aparan şəxsi adlandırırdılar. Sonralar bu termin maşınlara aid edildi. Söhbət hansı termindən gedir?

Kompyuter termini “ hesablamaq ”, ” hesablayıcı ” kimi tərcümə olunan ingilis dilindəki to Kompyuter termini “ hesablamaq ”, ” hesablayıcı ” kimi tərcümə olunan ingilis dilindəki to compute, computer sözlərindən törəyib. İngilis dilinə isə bu söz latın dilindəki computo ” hesablayıram ”sözündən yaranıb.

Lütfi Zadənin Almaniyanın Köln səhərində çıxış etdiyi seminar nəyə həsr olunmuşdur ? Lütfi Zadənin Almaniyanın Köln səhərində çıxış etdiyi seminar nəyə həsr olunmuşdur ?

Bu seminar “ Qeyri-səlis məntiqin ” problemlərinə həsr olunmuşdur. Bu seminar “ Qeyri-səlis məntiqin ” problemlərinə həsr olunmuşdur.

Bu termin informasiyanın ölçü vahididir. 8 bitə bərabərdir. Bəs bu termin neçənci ildə və Bu termin informasiyanın ölçü vahididir. 8 bitə bərabərdir. Bəs bu termin neçənci ildə və hansı firmada yaranıb?

sözü 1956 cı ildə İBM firmasında yaranıb. sözü 1956 cı ildə İBM firmasında yaranıb.

Kompyuter öz işində ikilik məntiqdən istifadə edir, yəni kompyuter təkcə iki rəqəm tanıyır: 0 Kompyuter öz işində ikilik məntiqdən istifadə edir, yəni kompyuter təkcə iki rəqəm tanıyır: 0 və 1. Söhbət hansı sözdən gedir?

İkilik say sisteminin simvolları 0 və 1 ikilik rəqəmlər, yaxud bit adlandırılır. İngiliscə, binary İkilik say sisteminin simvolları 0 və 1 ikilik rəqəmlər, yaxud bit adlandırılır. İngiliscə, binary digit -” ikilik rəqəm ” deməkdir. BİTinformasiyanın ən kiçik ölçü vahididir. Bayt, 8 bit Söz ( 16 bit, 2 bayt )

İnformasiya, insan, kompyuter İnformasiya, insan, kompyuter

İnsan informasiya ilə işləyərkən neçə hərəkət yerinə yetirir? İnsan informasiya ilə işləyərkən neçə hərəkət yerinə yetirir?

1. İnformasiyanı qəbul edir; 2. İnformasiyanı yadda saxlayır; 3. İnformasiyanı emal edir; 4. İnformasiyanı 1. İnformasiyanı qəbul edir; 2. İnformasiyanı yadda saxlayır; 3. İnformasiyanı emal edir; 4. İnformasiyanı ötürür.

Bu qurğu kompyuterin giriş qurğusudur. Onunla hər bir sənədi, şəkli kompyuterə daxil etmək olur. Bu qurğu kompyuterin giriş qurğusudur. Onunla hər bir sənədi, şəkli kompyuterə daxil etmək olur. Bu hansı qurğudur?

Vərəq üzərində olan şəkil və yazıları kompyuterə daxil etmək üçün skanerdən istifadə olunur. Vərəq üzərində olan şəkil və yazıları kompyuterə daxil etmək üçün skanerdən istifadə olunur.

Click, double click, drag -bunlardan nəyin davranışını təsvir etmək üçün istifadə olunur? Click, double click, drag -bunlardan nəyin davranışını təsvir etmək üçün istifadə olunur?

Siçanla işləyərkən onun davranışını təsvir etmək üçün xüsusi terminlərdən istifadə olunur: Çıqqıltı-click ; Qoşa Siçanla işləyərkən onun davranışını təsvir etmək üçün xüsusi terminlərdən istifadə olunur: Çıqqıltı-click ; Qoşa çıqqıltı-double click ; Dartıb aparma-drag və s.

Hər saniyə biz onlardan istifadə edirik, beş növü var, informatikada ilk termin olduğundan tərifi Hər saniyə biz onlardan istifadə edirik, beş növü var, informatikada ilk termin olduğundan tərifi yoxdur. Hansı termindən danışılır?

İnformasiya sözü latınca “informatio” sözündən götürülüb “məlumat”, ”bilgi” deməkdir. Beş növü var: vizual; daktil; İnformasiya sözü latınca “informatio” sözündən götürülüb “məlumat”, ”bilgi” deməkdir. Beş növü var: vizual; daktil; dad; qoxu; səs.

Kompyuterin əsas hissəsi, çıxış qurgusudur və informasiyanı əks etdirir. Bu nədir? Kompyuterin əsas hissəsi, çıxış qurgusudur və informasiyanı əks etdirir. Bu nədir?

İnformasiyanı əks etdirən çıxış qurğusu monitordur. İnformasiyanı əks etdirən çıxış qurğusu monitordur.

www müasir informasiya texnologiyaları dövrünün ayrılmaz hissəsidir. Hərflərin açılışı nə məna verir? www müasir informasiya texnologiyaları dövrünün ayrılmaz hissəsidir. Hərflərin açılışı nə məna verir?

www-world wide web internet şəbəkəsinin bütün dünyaya səpələnmiş milyonlarla veb-serveri dünya hörümçək torunu əmələ www-world wide web internet şəbəkəsinin bütün dünyaya səpələnmiş milyonlarla veb-serveri dünya hörümçək torunu əmələ gətirir.

Bu gün ən geniş istifadə olunan mətn prosessoru hansıdır? Bu gün ən geniş istifadə olunan mətn prosessoru hansıdır?

Bu gün istifadədə olan mətn prosessorlarından ən yaxşısı Microsoft Word –dür. Bu gün istifadədə olan mətn prosessorlarından ən yaxşısı Microsoft Word –dür.

. txt, . jpg, . exe uzantısı nəyi bildirir? . txt, . jpg, . exe uzantısı nəyi bildirir?

Faylın uzantısı onun məzmunu haqqında bilgi verir: . txt uzantısı mətn faylı; . jpg Faylın uzantısı onun məzmunu haqqında bilgi verir: . txt uzantısı mətn faylı; . jpg uzantısı qrafik faylı; . exe uzantısı proqram faylı.

CD-ROM qısaltmasındakı R və O hərflərinin mənası nədir? CD-ROM qısaltmasındakı R və O hərflərinin mənası nədir?

CD-ROM qısaltmasındakı R və O hərfləri Read-Only , yəni ancaq oxumaq üçün deməkdir. CD-ROM qısaltmasındakı R və O hərfləri Read-Only , yəni ancaq oxumaq üçün deməkdir.

Adı, ölçüsü, simgəsi, tarixi və zamanı olur. Bu parametrlərlə nə xarakterizə olunur? Adı, ölçüsü, simgəsi, tarixi və zamanı olur. Bu parametrlərlə nə xarakterizə olunur?

Bu parametrlərlə qovluq xarakterizə olunur. Bu parametrlərlə qovluq xarakterizə olunur.

-də bacarıq -də bacarıq

Mənzərə: DƏNİZ Mənzərə: TƏBİƏT Mənzərə: CİZGİ FİLM QƏHRƏMANI Mənzərə: SƏMA Mənzərə: DƏNİZ Mənzərə: TƏBİƏT Mənzərə: CİZGİ FİLM QƏHRƏMANI Mənzərə: SƏMA

Kodlaşdırma, informasiyanın ölçü vahidləri və məntiq Kodlaşdırma, informasiyanın ölçü vahidləri və məntiq

1 32 7 24 2 1 31 3 1 20 1 32 7 24 2 1 31 3 1 20

A Z Ə R B A Y C A N A Z Ə R B A Y C A N

Kodu açın! 14 20 8 21 24 19 1 27 14 16 1 Kodu açın! 14 20 8 21 24 19 1 27 14 16 1

İ N F O R M A T İ K A İ N F O R M A T İ K A

=. . . =. . .

= =

Məntiq Hovuza su doldurmağa başlayırlar. Hər gün hovuza hovuzdakı qədər su doldururlar. Hovuz 14 Məntiq Hovuza su doldurmağa başlayırlar. Hər gün hovuza hovuzdakı qədər su doldururlar. Hovuz 14 -cü gün dolur. Neçənci gün hovuz yarıya kimi dolmuş olar?

13 -cü gün 13 -cü gün

İnformasiyanın ən böyük ölçü vahidi hansıdır və neçə bayta bərabərdir? İnformasiyanın ən böyük ölçü vahidi hansıdır və neçə bayta bərabərdir?

İnformasiyanın ən böyük ölçü vahidi terabaytdır. = İnformasiyanın ən böyük ölçü vahidi terabaytdır. =

Məntiq 64 100 400 38 Məntiq 64 100 400 38

1600 1600

“İnformatika” sözündə neçə bayt və neçə bit informasiya var? “İnformatika” sözündə neçə bayt və neçə bit informasiya var?

“İnformatika” sözündə 11 bayt və 88 bit informasiya var. “İnformatika” sözündə 11 bayt və 88 bit informasiya var.

1 Mbayt=. . Kbayt=. . bayt 1 Mbayt=. . Kbayt=. . bayt

= = = = = =

Kodu açın! 2 V 19 7 27 7 16 27 19 29 7 26 Kodu açın! 2 V 19 7 27 7 16 27 19 29 7 26 8 1 9 7 7 7 14 20 14 19 14 2 14 18 18 14 19 18 7 14 24 5 12 24 18 7 6 32 19 32 14 18 32 7 18 , 7 24 14 19 14 32 18 7 , , 24 14 19 14 32 18 7 5 14 24 14 16 !

B İ Z V Ə T Ə N İ M Ə K T Ə B İ Z V Ə T Ə N İ M Ə K T Ə B Z L Ə İ M İ , , Z L Ə , Z L Ə MÜ Ə L L İ ML Ə R İ M İ ŞA G İ R D L Ə R İ M İ Z L Ə F E Ə D İ X R R İ K !

Bakı ş. Nizami rayonu 70 saylı məktəb-liseyin İnformatika müəllimi Humayeva Nəcibə Xudayar qızı Bakı ş. Nizami rayonu 70 saylı məktəb-liseyin İnformatika müəllimi Humayeva Nəcibə Xudayar qızı