Б. Гейтс (Дорога в будущее, Бизнес со

Скачать презентацию Б. Гейтс (Дорога в будущее, Бизнес со Скачать презентацию Б. Гейтс (Дорога в будущее, Бизнес со

lekciya_ponyatie.ppt

 • Размер: 8.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 35

Описание презентации Б. Гейтс (Дорога в будущее, Бизнес со по слайдам

 • Б. Гейтс (Дорога в будущее, Бизнес со скоростью м ысли) • Л. • Б. Гейтс (Дорога в будущее, Бизнес со скоростью м ысли) • Л. Білоусова, • В. Андрієвська, • А. В. Осин • В. В. Шакотько • А. Ю. Уваров (Педагогический дизайн) • А. Зак • И. М. Никольская (Психологическая защита у детей)

 • Чи потрібно використовувати комп ’ ютер у початковій школі? Так Ні Висновок: • Чи потрібно використовувати комп ’ ютер у початковій школі? Так Ні Висновок: ______________

 • Що сприяє використанню комп ’ ютера у початковій школі і що • Що сприяє використанню комп ’ ютера у початковій школі і що заважає? Сприяє Заважає Висновок _______________

 • 1. Технолог і зація побутуита • 1. Технолог і зація побутуита

 • 2. Ознайомленість школярів у галузі ІКТ • 2. Ознайомленість школярів у галузі ІКТ

 • 3. Звичнісь до багатоздачності • 3. Звичнісь до багатоздачності

4. Забезпечення індивідуалізованим комп ’ ю тером 4. Забезпечення індивідуалізованим комп ’ ю тером

4. Широкий спектр готових електронних засобів; 5. Потенціал ІКТ для продовження навчання 4. Широкий спектр готових електронних засобів; 5. Потенціал ІКТ для продовження навчання

Особливості молодших школярів 1. Різноманітний навчальний досвід молодших школярів. 2. Різний рівень підготовлености школярів.Особливості молодших школярів 1. Різноманітний навчальний досвід молодших школярів. 2. Різний рівень підготовлености школярів. 3. Індивидуальні особливості (темперамент, характер, мислення, пам ’ ять).

Важливо: • развивати кожного школяра відповідно до його здібностей; • дать можливістьВажливо: • развивати кожного школяра відповідно до його здібностей; • дать можливість кожному вивчати матеріал зручним для нього способом; • Використовувати різні способи подання навчальної інформації; • Вчасно пропонувати допомогу Особливості молодших школярів

Специфіка розвитку психічних процесів; - наочно-образне мислення; - сприйняття тісно повязано з дією; Специфіка розвитку психічних процесів; — наочно-образне мислення; — сприйняття тісно повязано з дією; — гра займає важливе місце у житті дитини. Особливості молодших школярів

Використання ІКТ у: • навчанні математики, англійської мови … • викладання інформатики; Використання ІКТ у: • навчанні математики, англійської мови … • викладання інформатики; • методичній роботі вчителя (інформаційні ресурси, підготовка до уроку, дидактичні матеріали ; • організаційній роботі вчителя (робота з батьками, звітна документація); • участь у проектах; олімпіадах; конференціях;

Учись рисуя Учись рисуя

Мир информатики Мир информатики

Обучение с приключением Обучение с приключением

Математика на планете счетоводов Математика на планете счетоводов

Мишка Мия. Юн ы й дизайнер Мишка Мия. Юн ы й дизайнер

 • Esl Games Plus (http: //www. eslgamesplus. com/ ) • Esl Games Plus (http: //www. eslgamesplus. com/ )

 • Esl Games Plus (http: //www. eslgamesplus. com/ ) • Esl Games Plus (http: //www. eslgamesplus. com/ )

 • Learn English Kids (http: //learnenglishkids. britishcouncil. org/en ) • Learn English Kids (http: //learnenglishkids. britishcouncil. org/en )

 • Під програмою розуміють: • 1) впорядковану послідовність вказівок, виконання • Під програмою розуміють: • 1) впорядковану послідовність вказівок, виконання яких призводить до отримання результату; • 2) опис на мові програмувнаня або на машинних кодах дій, які повинна виконати електронна обчислювальна машина для розв’язання конкретної задачі або групи задач ; • 3) упорядковану послідовність команд, які підлягають обробці. Програми для електронних пристроїв створюють на формалізованій мові програмування.

 • Під терміном « засіб » розуміють: • 1) якусь спеціальну дію, що • Під терміном « засіб » розуміють: • 1) якусь спеціальну дію, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; спосіб; • 2) те, що служить знаряддям у якій-небудь дії, справі; • 3) гроші, матеріальні цінності, достатки.

 • Під поняттям « ресурс » розуміють: • 1) запаси чого-небудь, які • Під поняттям « ресурс » розуміють: • 1) запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби , чи які є в наявності для використання на випадок необхідності; • 2) засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необхідності; • 3) об’єм роботи або можливий термін експлуатації, на який розрахований прилад.

 • інформаційні ресурси визначені як «сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, • інформаційні ресурси визначені як «сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо)» • Інформаційні ресурси, які потребують використання комп’ютера або будь-яких інших електронних пристроїв визначаються як «електронні ресурси» . • Дидактичний електронний ресурс — програмний засіб, призначений для досягнення дидактичних цілей у навчально-виховному процесі, який (засіб) створюється та відтворюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і зберігається на електронних носіях.

П. І. Підкасистий За складом - матеріальні та ідеальні; Матеріальні - підручникиП. І. Підкасистий За складом — матеріальні та ідеальні; Матеріальні — підручники та посібники, таблиці, моделі, макети, засоби наочності, навчально-технічні засоби, лабораторне обладнання тощо; Ідеальні засоби – набуті раніше знання та вміння, які використовуються для засвоєння нових знань.

Г. І. Хозяінов: • підручники і навчальні посібники, • засоби наочності, Г. І. Хозяінов: • підручники і навчальні посібники, • засоби наочності, • засоби для здійснення практичних дій, • технічні засоби навчання, • допоміжні засоби навчального процесу.

 • традиційні друковані засоби навчання поступово витісняються електронними; • змінилася якість ілюстративного • традиційні друковані засоби навчання поступово витісняються електронними; • змінилася якість ілюстративного матеріалу, який; • змінилася частка дидактичних засобів, які вчитель самостійно створює для потреб конкретного уроку; • змінився інструментарій для проведення експериментальних досліджень. ; • змінилися засоби подання і відтворення інформації (проектори, інтерактивні дошки, документ-рідерами, програмні засоби – віртуальні дошки, карти знань.

Дидактичні засоби Засоби - джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби дляДидактичні засоби Засоби — джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби для здійснення контролю й діагностики навчального процесу Засоби для дослідження, створення та відтворення джерел інформації

Дидактичні засоби Засоби - джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби дляДидактичні засоби Засоби — джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби для здійснення контролю й діагностики навчального процесу Засоби для дослідження, створення та відтворення джерел інформації об’єкти навколишньої дійсності в їх природному стані моделі об’єктів навколишньої дійсності Матеріальні ( муляжі, зменшені копії об’єктів) Образні ( малюнки, ілюстрації, картини, фотознімки, музичні твори, відео та аудіо записи) Вербальні ( усний опис об’єкту, озвучені тексти) Знакові ( схеми, креслення, хімічні формули, мапи)виклад відомостей про об’єкт (довідники, енциклопедії, підручники, посібники – електронні і друковані, мультимедійні презентації, навчальні кінофільми, аудіо- та відео уроки)

Дидактичні засоби Засоби - джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби дляДидактичні засоби Засоби — джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби для здійснення контролю й діагностики навчального процесу Засоби для дослідження, створення та відтворення джерел інформації об’єкти навколишньої дійсності в їх природному стані моделі об’єктів навколишньої дійсності Матеріальні ( муляжі, зменшені копії об’єктів) Образні ( малюнки, ілюстрації, картини, фотознімки, музичні твори, відео та аудіо записи) Вербальні ( усний опис об’єкту, озвучені тексти) Знакові ( схеми, креслення, хімічні формули, мапи) виклад відомостей про об’єкт Тренажери, збірки вправ

Дидактичні засоби Засоби - джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби дляДидактичні засоби Засоби — джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби для здійснення контролю й діагностики навчального процесу Засоби для дослідження, створення та відтворення джерел інформації об’єкти навколишньої дійсності в їх природному стані моделі об’єктів навколишньої дійсності Матеріальні ( муляжі, зменшені копії об’єктів) Образні ( малюнки, ілюстрації, картини, фотознімки, музичні твори, відео та аудіо записи) Вербальні ( усний опис об’єкту, озвучені тексти) Знакові ( схеми, креслення, хімічні формули, мапи) виклад відомостей про об’єкт. Тренажери, збірки вправ засоби автоматизованого тестування; тести

Дидактичні засоби Засоби - джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби дляДидактичні засоби Засоби — джерела інформації Засоби для організації засвоєння навчального матеріалу Засоби для здійснення контролю й діагностики навчального процесу Засоби для дослідження, створення та відтворення джерел інформації об’єкти навколишньої дійсності в їх природному стані моделі об’єктів навколишньої дійсності Матеріальні ( муляжі, зменшені копії об’єктів) Образні ( малюнки, ілюстрації, картини, фотознімки, музичні твори, відео та аудіо записи) Вербальні ( усний опис об’єкту, озвучені тексти) Знакові ( схеми, креслення, хімічні формули, мапи) виклад відомостей про об’єкт. Тренажери, збірки вправ засоби автоматизованого тестування; тести інструменти для створення моделей об’єктів інструменти для створення та редагування засобів для викладу відомостей та організації засвоєння навчального матеріалу інструменти для відтворення джерел інформаціїінструменти для дослідження об’єкту інструменти для створення і дослідження віртуальних моделей об’єктів