аза стан Республикасы Білім ж не ылым Қ

Скачать презентацию аза стан Республикасы Білім ж не ылым Қ Скачать презентацию аза стан Республикасы Білім ж не ылым Қ

intelektualdy_ghүyeler.pptx

  • Размер: 275.4 Кб
  • Автор: Белгісіз Адам
  • Количество слайдов: 19

Описание презентации аза стан Республикасы Білім ж не ылым Қ по слайдам

аза стан Республикасы Білім ж не ылым Қ қ ә ғ министрлігі. А. Ясауиаза стан Республикасы Білім ж не ылым Қ қ ә ғ министрлігі. А. Ясауи атында ы Халы аралы аза т рік Қ ғ қ қ ү университеті С Ж Ө Та ырыбы: қ Интелектуалды ж йелер. ү Орында ан: ғ Серикбоев абылда ан: Қ ғ Жантаев А Тобы: ЖМ-220 Т ркістан — 2016 ү

Жоспар: Кіріспе: Негізгі б лімө Интелектуалды ж йе ү ИАЖ-т рлері ү ИАЖ-шешетін мЖоспар: Кіріспе: Негізгі б лімө Интелектуалды ж йе ү ИАЖ-т рлері ү ИАЖ-шешетін м селелерді жіктелуі ә ң Кіріспе тест орытынды: Қ

Интелектуалды ж йе (ү ИЖ, intelligent sistem )- б л д ст рлі ұИнтелектуалды ж йе (ү ИЖ, intelligent sistem )- б л д ст рлі ұ ә ү шы армашылы на ты бір п ндік айма а жататын, жадыда ғ қ қ ә ққ са тал ан есептерді шешуге абілетті техникалы немесе қ ғ қ қ программалы ж йе. қ ү

 ИАЖ-т рлеріү Будандас ан қ интелектуалды  қ ж йе ү Рефлекторлы ж ИАЖ-т рлеріү Будандас ан қ интелектуалды қ ж йе ү Рефлекторлы ж йе қ ү Логикалы -есеп қ ж йесі ү Келесі бет

Будандас ан интелектуалды ж йемен қ ү м селені ә ң шешімін табуда адамныБудандас ан интелектуалды ж йемен қ ү м селені ә ң шешімін табуда адамны интелектуалды белсенділігін ң ажет етеді. орыта келгенде қ Қ Будандас ан қ Интелектуалды Ж йе ү мына жиынты тардан т рады: қ ұ • Аналитикалы лгілер қ ү • Сарапшылы ж йелер қ ү • Ай ын емес ж йелер қ ү • Генетикалы алгоритмдер қ • Жасанды нейронды желілер • Имитациялы статистикалы лгілер қ қ ү Бас бет

Релекторлы ж йеқ ү -б л ж йе арсы реакцияларды ұ ү қ арнайыРелекторлы ж йеқ ү -б л ж йе арсы реакцияларды ұ ү қ арнайы атын рт рлі кіріс комбинациялар а сері. құ ә ү ғ ә Алгоритм интелектуалды системаны к птеген кіріс ң ө серлеріне атысты е жа ын м мкін болатын ә қ ң қ ү реакцияны та дау а к мектеседі. ң ғ ө Бас бет

Логикалы -есепқ ж йесінде-шартты ресми ү жазбалары бойынша бас ару ж не жобалы Логикалы -есепқ ж йесінде-шартты ресми ү жазбалары бойынша бас ару ж не жобалы қ ә қ есептерді шешуге абілетті ж йе. Б л қ ү ұ олданушы диалог режимінде барлы есептеуіш қ қ процесс кезе дерін згерту м мкіндігіне ие ң ө ү болады. Бас бет

ИАЖ- шешетін м селелерді жіктелуіә ң  МДиагностика Мониторинг Проектілеу Бас бет ИАЖ- шешетін м селелерді жіктелуіә ң МДиагностика Мониторинг Проектілеу Бас бет

Диагностика Диагностик а дегеніміз обьектке атысты кейбір обьект қ кластармен немесе кейбір ж йелердегіДиагностика Диагностик а дегеніміз обьектке атысты кейбір обьект қ кластармен немесе кейбір ж йелердегі атерлерді табу. ү қ ате- б л нормадан ауыт у. Б л дегеніміз бір ана Қ ұ қ ұ ғ теориялы позициядан техникалы ж йелердегі қ қ ү рыл ыларды б зылуы, тірі организмдерді аурулары, құ ғ ң ұ ң м мкін болатын барлы таби атты аноманиялар ү қ ғ қ Бас бет

Мониторинг Б ны негізгі ма саты-шынайы ау ымында ж не ұ ң қ қМониторинг Б ны негізгі ма саты-шынайы ау ымында ж не ұ ң қ қ ә шынайы параметрлері туралы сигнализация ж не ә шектеулер м мкіншілігі. ү Бас бет

Проектілеу алдын ала аны тал ан асиеті бар обьектілерді қ ғ қ ру спецификацияларынПроектілеу алдын ала аны тал ан асиеті бар обьектілерді қ ғ қ ру спецификацияларын амтиды. құ қ Спецификация дегеніміз барлы ажетті документтер қ қ жиынты ы, сызулар аны тама жазулары ж не т. с. с. Б л ғ қ ә ұ жердегі басты проблема обьект туралы на ты қ структуралы бейнелеуді орналастыра білу ж не із қ ә проблемасы Келесі бет

Кіріспе тест 1 2 3 4 5 Келесі бет Кіріспе тест 1 2 3 4 5 Келесі бет

Интелектуалды ж йедегі блоктар санын ү аны та ыз? қ ң Назар аударыңыз сұрақ!Интелектуалды ж йедегі блоктар санын ү аны та ыз? қ ң Назар аударыңыз сұрақ! 1 Дұрыс жауап! 3 Ойынды жал астыру ғ

Назар аударыңыз сұрақ! С ра -жауап ж йесіні жіктелуі? ұ қ ү ң 2Назар аударыңыз сұрақ! С ра -жауап ж йесіні жіктелуі? ұ қ ү ң 2 Дұрыс жауап! үш Ойынды жал астыру ғ

Назар аударыңыз сұрақ! Білімге негізделген ж йені аны та ыз? ү қ ң 3Назар аударыңыз сұрақ! Білімге негізделген ж йені аны та ыз? ү қ ң 3 Дұрыс жауап! ИАЖ Ойынды жал астыру ғ

Назар аударыңыз сұрақ! Обьектке атысты кейбір обьект кластармен қ немесе кейбір ж йелердегі атерлердіНазар аударыңыз сұрақ! Обьектке атысты кейбір обьект кластармен қ немесе кейбір ж йелердегі атерлерді табу? ү қ 4 Дұрыс жауап! Диагностика Ойынды жал астыру ғ

Назар аударыңыз сұрақ! Нормадан ауытқу дегеніміз? 5 Дұрыс жауап!Қате Ойынды  жал астыру ғНазар аударыңыз сұрақ! Нормадан ауытқу дегеніміз? 5 Дұрыс жауап!Қате Ойынды жал астыру ғ

орытынды: Қ Со ы ң орытынды: Қ Со ы ң

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!ң ғ