Аудирование 第第第第第第第 это для меня, не для вас

Скачать презентацию Аудирование 第第第第第第第 это для меня, не для вас Скачать презентацию Аудирование 第第第第第第第 это для меня, не для вас

otvety_audirovanie_(sm.arhiv..._hz_skolyko).ppt

  • Размер: 177.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 6

Описание презентации Аудирование 第第第第第第第 это для меня, не для вас по слайдам

Аудирование 第第第第第第第 это для меня, не для вас Аудирование 第第第第第第第 это для меня, не для вас

Указать тон 1 3 4 1 2 3 1 2 4 4 1 4 2 3Указать тон

 • Chuan 1 zhi 2 chuang 1 chi 3 zhua 3 chui 2 shui 4 • Chuan 1 zhi 2 chuang 1 chi 3 zhua 3 chui 2 shui 4 suo 1 • Zuo 3 zui 4 zun 3 wai 4 wen 2 wang 4 ri weng

№ 3. 1 -2 инициали, 3 финали, 4 целиком  • Fa 1 shao 1 dui№ 3. 1 -2 инициали, 3 финали, 4 целиком • Fa 1 shao 1 dui 4 hua 4 e 2 wai 4 gan 1 zao 4 gong 1 zuo 4 • Gu 3 zhang 3 hao 3 shi 4 hu 4 zhao 4 shang 4 wang 3 hua 1 zhan 3 • Su 4 she 4 wen 4 lu 4 da 3 che 1 zuo 4 ke 4 zhong 1 wu 3 da 4 shi 3 guang 3 • Ers 4 shou 3 huo 4 ha 1 mi 4 gua 1 zuo 3 guo 4 chang 3 zi 4 zhu 4 can

Напишите пиньин и тон.  • di 4 fang 第第 e 3 xin fen 4 liangНапишите пиньин и тон. • di 4 fang 第第 e 3 xin fen 4 liang shang 1 liang • xiao 4 hua xiao 3 qi fa 1 pi 2 qi hao 3 jia 1 huo • Shuo 1 bu 2 ding 4 he 2 delai 2 buzi 2 diu 1 mian 4 zi 第第 dìfang место, местоположение, местонахождение

Напишите пиньин и тон.  • Jiu 4 wei 4 xiu 1 li 3 si 1Напишите пиньин и тон. • Jiu 4 wei 4 xiu 1 li 3 si 1 xiang 3 shi 1 zhang 3 chun 1 tian 1 zun 1 yan 2 qi 4 ti 3 ji 4 yi 4 dui 4 fu tui 1 wu 3 juan 1 ti 3 • juan 1 qu 1 第第 Chūntiān весна