Скачать презентацию ATHENA i Athena Plus projekty zachęcające muzea do Скачать презентацию ATHENA i Athena Plus projekty zachęcające muzea do

adcb08a1c0d311fbd76808994313bbb8.ppt

  • Количество слайдов: 15

ATHENA i Athena Plus projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną Maria Śliwińska, ICIMSS ATHENA i Athena Plus projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną Maria Śliwińska, ICIMSS Konferencja: Polskie zbiory w Europeanie, Toruń 18– 19. X. 2012 r.

ATHENA, projekt z zakresu Sieci Dobrych Praktyk, rozwinięty w programie e. Contentplus przez uczestników ATHENA, projekt z zakresu Sieci Dobrych Praktyk, rozwinięty w programie e. Contentplus przez uczestników projektu MINERVA, koordynowany przez Włoskie Ministerstwo Kultury Projekt realizowany od 1 listopada 2008 i do kwietnia 2011 Projekt skupiał: Ø Partnerów z 20 krajów UE oraz Izrael, Rosję i Azerbejdżan; Ø 109 znanych muzeów i innych instytucji kultury włączonych bezpośrednio do projektu; Ø 20 języków europejskich.

 • Ministero per i Beni e le Attività Culturali (IT) • PACKED vzw • Ministero per i Beni e le Attività Culturali (IT) • PACKED vzw (BE) • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (BE) • Central Library of the Bulgarian Academy of sciences (BG) • Cyprus Research and Educational Foundation (CY) • Narodni Muzeum (CZ) • Cross Czech a. s. (CZ) • Devoteam Group (CZ) • Stiftung Preußischer Kulturbesitz (DE) • Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (DE) • Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium (EE) • Museovirasto (FI) • Michael Culture AISBL (BE) • Association Dédale (FR) • Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical University of Athens) (GR) • Panepistemion Patron - University of Patras (GR) • Petőfi Irodalmi Múzeum (HU) • Magyar Rádió Zrt. (HU) • Institutul de Memorie Culturală (RO) • Amitié srl (IT) • Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (LU) • Valsts Aģentūra Kultūras Informācijas Sistēmas (LV) • Stichting Rijksmuseum Amsterdam (NL) • Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja (PL) • Luleå Tekniska Universitet (SE) • Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije (SI) • Ministerstvo kultúry SR (SK) • Cordia a. s (SK) • Collections Trust (UK) • Stichting European Digital Library (NL) • Ministère de la Culture et de la Communication (FR) • Hellenic Ministry of Culture (GR) • Makash - Advancing CMC Applications in Education, Culture and Science (IL) • Centre PIC (RU) • Azǝrbaycan Respublikası Mǝdǝniyyǝt vǝ Turizm Nazirliyi (AZ)

Celem projektu ATHENA było: ØZachęcenie muzeów i innych instytucji do włączenia się do współpracy Celem projektu ATHENA było: ØZachęcenie muzeów i innych instytucji do włączenia się do współpracy z Europeaną i wsparcie ich w tych działaniach; ØPrzygotowanie zestawu narzędzi, rekomendacji i przewodników skoncentrowanych na zagadnieniach wielojęzyczności, semantyki, metadanych i tezaurusów, struktury danych i prawach własności intelektualnej.

Celem projektu ATHENA było również: ØZidentyfikowanie zasobów cyfrowych w europejskich muzeach; ØWłączenie się w Celem projektu ATHENA było również: ØZidentyfikowanie zasobów cyfrowych w europejskich muzeach; ØWłączenie się w zadanie integracji zasobów cyfrowych z różnych sektorów instytucji kultury przeznaczonych do włączenia do Europeany. Zadanie to realizowane było we współpracy z innymi projektami zainteresowanymi współpracą z bibliotekami i archiwami; ØPrzygotowanie infrastruktury umożliwiającej współdziałanie z Europeaną.

ATHENA realizowała zadania związane z: Ø Pracą nad rozwojem i stosowaniem wspólnych standardów Ø ATHENA realizowała zadania związane z: Ø Pracą nad rozwojem i stosowaniem wspólnych standardów Ø Kontynuacją prac dotyczących harmonizacji standardów w zakresie dygitalizacji i przygotowywanie przewodników, podobnie jak w projekcie MINERVA Ø Wykorzystaniem doświadczeń zdobytych w projekcie MICHAEL Ø Pracą nad wzajemną zgodnością danych, wykorzystaniem sieci semantycznych i przygotowaniem wysokiej jakości serwisów dla użytkowników

ØMapowanie schematów metadanych, słowników kontrolowanych i tezaurusów; ØPorządkowanie ontologii stosowanych do opisu dziedzictwa kulturowego; ØMapowanie schematów metadanych, słowników kontrolowanych i tezaurusów; ØPorządkowanie ontologii stosowanych do opisu dziedzictwa kulturowego; ØIdentyfikowanie standardów technicznych i protokołów wymiany danych; ØAnaliza problemów związanych z prawami autorskimi i sugerowanie możliwych rozwiązań; ØRozwijanie infrastruktury niezbędnej dla integracji danych w Europeanie; ØPromowanie centrów kompetencji w każdym z krajów partnerskich; ØTworzenie narzędzi, rekomendacji i przewodników.

Uncommon Culture http: //www. uic. edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index. php/uc Uncommon Culture http: //www. uic. edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index. php/uc

Osiągnięcia projektu to: Ø Ok. 5 mln rekordów przekazanych do Europeany Ø Czasopismo Uncommon Osiągnięcia projektu to: Ø Ok. 5 mln rekordów przekazanych do Europeany Ø Czasopismo Uncommon Culture Ø Publikacje standardów: http: //www. athenaeurope. org/index. php? en/198/athena-booklets • Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries • Digital cultural content: guidelines for geographic information • Persistent identifiers (pids): recommendations for institutions • Lightweight information describing objects (lido): the international harvesting standard for museums

Osiągnięcia projektu c. d: Ø Step-by-step IPR Guide Ø Wirtualna wystawa i gra: A Osiągnięcia projektu c. d: Ø Step-by-step IPR Guide Ø Wirtualna wystawa i gra: A voyage with the gods Athena http: //151. 12. 58. 141/virtualexhibition/

Więcej informacji http: //www. athenaeurope. org Więcej informacji http: //www. athenaeurope. org

ATHENA Plus ICT PSP – 6 Call for proposals 2012 2. 1 Europeana and ATHENA Plus ICT PSP – 6 Call for proposals 2012 2. 1 Europeana and creativity a) Content for Europeana W trakcie negocjacji kontraktu

ATHENA Plus 41 partnerów z krajów Unii Europejskiej Oraz: Ø The Israel Museum; Jerusalem ATHENA Plus 41 partnerów z krajów Unii Europejskiej Oraz: Ø The Israel Museum; Jerusalem Ø The Centre of Informatization in the Sphere of Culture CPIC Russian Federation Ø Rada Europy - obserwator

ATHENA Plus – zadania Ø Przygotowanie i testowanie nowych narzędzi wspierających agregację danych dla ATHENA Plus – zadania Ø Przygotowanie i testowanie nowych narzędzi wspierających agregację danych dla Europeany Ø 3, 8 mln rekordów metadanych włączyć do Europeany Ø dalsze prace nad IPR Ø Athena. Plus terminology set – dalsze prace, wykorzystanie tezaurusa z projektu HEREIN (terminologia z zakresu architektury i archeologii) Ø wirtualne wystawy – przygotowanie oprogramowania i wystaw Ø testowanie pilotażowych rozwiązań i włączenie użytkowników Ø 2 numery Uncommon Culture

ATHENA Plus Zapraszamy do współpracy ATHENA Plus Zapraszamy do współpracy