Скачать презентацию АСТМА НАСТОЯЩ КОНТРОЛ И БЪДЕЩ РИСК Доц Скачать презентацию АСТМА НАСТОЯЩ КОНТРОЛ И БЪДЕЩ РИСК Доц

20de7894b6b4a1616cee183dca27af46.ppt

  • Количество слайдов: 43

АСТМА – НАСТОЯЩ КОНТРОЛ И БЪДЕЩ РИСК Доц. Даниела Петрова УМБАЛ “Александровска” АСТМА – НАСТОЯЩ КОНТРОЛ И БЪДЕЩ РИСК Доц. Даниела Петрова УМБАЛ “Александровска”

Астма – определение Хронично възпалително заболяване на дихателните пътища: – Инфилтрация с клетки на Астма – определение Хронично възпалително заболяване на дихателните пътища: – Инфилтрация с клетки на възпалението – Повтарящи се епизоди на свирене в гърдите, кашлица и задух – Променящо се и в различна степен обратимо ограничение на въздушния поток >12% (200 ml) – Бронхиална хиперреактивност

АЛЕРГИЯТА – СИСТЕМНО ЗАБОЛЯВАНЕ Нос Хранопровод Хранителна алергия Алергичен ринит Астма Фаринкс Бял дроб АЛЕРГИЯТА – СИСТЕМНО ЗАБОЛЯВАНЕ Нос Хранопровод Хранителна алергия Алергичен ринит Астма Фаринкс Бял дроб Стомах Кожа Екзема Уртикария Алергичен дерматит “Системно заболяване” – с богат спектър от симптоми, засягащи целия организъм

Епидемиология По данни на СЗО в световен мащаб между 100 и 150 милиона души Епидемиология По данни на СЗО в световен мащаб между 100 и 150 милиона души страдат от астма. За България - Около 35 000 деца - Около 350 000 възрастни Между 4 – 5% от населението, което е съизмеримо с болестността в Западна и Средна Европа

Фази на патологичния процес при бронхиалната астма Фази на патологичния процес при бронхиалната астма

ОТКЛЮЧВАЩИ ФАКТОРИ Възпаление на дихателните пътища Повишена продукция на мукус Гладкомускулна хипертрофия Оток на ОТКЛЮЧВАЩИ ФАКТОРИ Възпаление на дихателните пътища Повишена продукция на мукус Гладкомускулна хипертрофия Оток на бронхиалната лигавица Стеснение на бронхиалния лумен Експираторен задух Свиркащи хрипове Кашлица

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ПРОМЕНИТЕ В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ АСТМА Стеснение на лумена Жлезна хипертрофия и ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ПРОМЕНИТЕ В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ АСТМА Стеснение на лумена Жлезна хипертрофия и хиперплазия Оток Нарушения на епитела Гладкомускулна хипертрофия и хиперплазия бронхоконстрикция Възпалителна клетъчна инфилтрация Хиперсекреция Задебеляване на базалната мембрана Съдова дилатация Хиперплазия на Гоблетовите клетки Adapted from Expert Panel Report. Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. NIH, NHLBI. 1991. NIH publication 91 -3042.

БЪРЗА РЕАКЦИЯ Алергени или неспецифични стимули: Мастни клетки, тромбоцити, алвеоларни макрофаги: Констрикто ри H, БЪРЗА РЕАКЦИЯ Алергени или неспецифични стимули: Мастни клетки, тромбоцити, алвеоларни макрофаги: Констрикто ри H, PAF, LTC 4, LTD 4 БРОНХОСПАЗЪМ Хемотакси ни: LTB 4, PAF, MNC, ECF-A агонисти & Theophylline КЪСНА РЕАКЦИЯ Агрегация & активация на тромбоцитите, инфилтрация & активация на неутрофили, еозино-. , моноц. /макрофаги – Арахидонова киселина lipocortin PAF, LTC 4, LTD 4, тромбоцитни фактори & левк. продукти glucocorticoid ВАЗОДИЛАТАЦИЯ ОТОК, МУКУСНА СЕКРЕЦИЯ & БРОНХОСПАЗЪМ

Алергичното възпаление при астма Крайната фаза на хроничното възпаление е ремоделирането на дихателните пътища Алергичното възпаление при астма Крайната фаза на хроничното възпаление е ремоделирането на дихателните пътища -гладка мускулатура – хипертрофия и хиперплазия (увеличаване на размера и броя на клетките) -увеличение на слузните жлези -задебеляване на базалната мембрана -кръвоносни съдове – пролиферация и ангиогенеза /N. Mygind et al. , 1996; D. Stites et al. , 1997; J. Bousquet et al. , 2000/

Какво е известно за Астмата? За нещастие: -Астмата е едно от най-често срещаните хронични Какво е известно за Астмата? За нещастие: -Астмата е едно от най-често срещаните хронични заболявания, като честотата й се увеличава, най-вече при децата. За щастие: Астмата може да бъде ефективно лекувана и контролирана. -Пациентите с добър контрол върху астмата могат: - да избегнат тежката дневна и нощна симптоматика - да използват малко или никакви облекчаващи средства - да водят пълноценен начин на живот - да имат близки до нормалните функции на белите дробове - да избегнат сериозните изостряния GINA Guidelines-2006

Рискови фактори за развитие на бронхиална астма в детската възраст генетично предразположение, атопия пол Рискови фактори за развитие на бронхиална астма в детската възраст генетично предразположение, атопия пол бронхо-пулмонална дисплазия респираторни инфекции – бронхиолит свръхчувствителност на дихателните пътища аероалергени, цигарен дим социално-икономически фактори храна и медикаменти, индустриални химикали, замърсяване на въздуха паразитни инфекции, насекоми затлъстяване

Най-честите симптоми на астма при децата Кашлица (92%) – може да бъде и единствен Най-честите симптоми на астма при децата Кашлица (92%) – може да бъде и единствен симптом Свирене в гърдите (90%) Недостиг на въздух (83%)

Фенотипове на астмата Предимно при деца се разграничават следните фенотипове на бронхиалната астма: – Фенотипове на астмата Предимно при деца се разграничават следните фенотипове на бронхиалната астма: – Атопична (алергична) астма – провокиращ фактор е контактът с алерген – Астма при физическо усилие – провокиращ фактор е физическото натоварване – Вирус-индуцирана астма – провокиращ фактор са вирусните инфекции – Астма при затлъстяване – Неуточнена астма

Диагностициране на Астмата Дали това е астма? Наличието на които и да е от Диагностициране на Астмата Дали това е астма? Наличието на които и да е от тези симптоми повишава съмнението за астма: - Свиркане при издишване – особенно при деца. - Анамнеза за: Кашлица с влошаване /особено през нощта/ Повтарящо се “свирене” Повтарящо се затруднено дишане Повтарящо се стягане в гърдите Атопия - Симптоматика със сезонна повторяемост. GINA Guidelines-2006

Диагностициране на Астмата Дали това е астма? Симптоми, появяващи се или влошаващи се от: Диагностициране на Астмата Дали това е астма? Симптоми, появяващи се или влошаващи се от: - Животни Промени в температурата Домашен прах Лекарства Физическа активност Полени Респираторни инфекции Тютюнев дим Силни емоции Химикали Симптомите намаляват прилагане на антиастматична терапия. GINA Guidelines- 2006

Измерения на проблема Детската астма: Основен здравен проблем Астмата: според СЗО е най-честото хронично Измерения на проблема Детската астма: Основен здравен проблем Астмата: според СЗО е най-честото хронично заболяване в детската възраст, Често налага спешна помощ и хоспитализация Може да доведе до живото застрашаващи пристъпи Може да влоши качеството на живот както на детето, така и на неговото семейство Адаптирано по World Health Organization. Fact sheet No. 307, May 2008. http: //who. int/mediacentre/factsheets/fs 307/en/print. html Accessed July 22, 2010; Jacobson JS et al Am J Manag Care 2009; 15(11): 809– 814; Anderson HR et al Int J Epidemiol 2008; 37: 573– 582.

Измерения на проблема Влияние на астмата върху качеството на живот Астмата може да повлияе: Измерения на проблема Влияние на астмата върху качеството на живот Астмата може да повлияе: физическото и емоционалното състояние социалния живот на децата Това води до: – – – Лоши взаимоотношения с връстниците Зависимост от лечението Постоянни симптоми Ограничения на активността Социални ограничения Отсъствия от училище, лошо представяне в училище и ограничаване на други дневни дейности поради обостряне и/или нощни симптоми Адаптирано по van den Bemt L et al Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 1– 10; Jacobson JS et al Am J Manag Care 2009; 15(11): 809– 814; Chugh IM et al Asian Pac J Allergy Immunol 2006; 24(2– 3): 135– 142.

Един дихателен път Астма и алергичен ринит – две заболявания, свързани посредством общата и Един дихателен път Астма и алергичен ринит – две заболявания, свързани посредством общата и за двете дихателна система Много често протичат едновременно Включват едни и същи тъкани Общи възпалителни процеси –Общи клетки на възпалението –Общи възпалителни медиатори Adapted from Phillip G et al Curr Med Res Opin 2004; 20: 1549– 1558.

АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И АСТМА. Kapsali T et al JACI 1999 93% ОТ АСТМАТИЦИТЕ ИМАТ АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И АСТМА. Kapsali T et al JACI 1999 93% ОТ АСТМАТИЦИТЕ ИМАТ ПРИДРУЖАВАЩ РИНИТ

Алергичният ринит е рисков фактор за развиване на астма Алергичният Ринит повишава три пъти Алергичният ринит е рисков фактор за развиване на астма Алергичният Ринит повишава три пъти риска 12 от развитие на Астма p<0. 002 10 % на пациенти които развиват Астма 10. 5 8 6 4 2 0 3. 6 Без Алергичен ринит (n=528) С Алергичен Ринит (n=162) 23 -year follow-up of first-year college students undergoing allergy testing; data based on 738 individuals (69% male) with average of 40 years Adapted from Settipane RJ et al Allergy Proc 1994; 15: 21– 25.

Алергичният ринит повишава риска от астматични пристъпи 25 p=0. 046 20 % на Пациентите Алергичният ринит повишава риска от астматични пристъпи 25 p=0. 046 20 % на Пациентите 15 21. 3 17. 1 10 0 Пациенти с Астма (n=597) Пациенти с Астма +Алергичен Ринит (n=893) Post hoc analysis of medical resource use/asthma attacks in asthmatic patients with and without concomitant allergic rhinitis over 52 weeks Adapted from Bousquet J et al Clin Exp Allergy 2005; 35: 723– 727.

Алергичният ринит повишава риска от хоспитализация за астма с 50% p<0. 006 0. 8 Алергичният ринит повишава риска от хоспитализация за астма с 50% p<0. 006 0. 8 0. 7 % на пациенти хоспитализи рани ежегодно 0. 76 0. 5 0. 45 0. 3 0. 2 0. 1 0 Пациент с Астма (n=22, 692) Пациенти с Астма +Алергичен Ринит (n=4611) Analysis of health-care resource use in adults 16 to 55 years of age with asthma and allergic rhinitis in general practice in the UK Adapted from Price D et al Clin Exp Allergy 2005; 35: 282– 287.

Възпалителният процес в лигавицата на дихателните пътища при алергичен ринит и астма Алергичен ринит Възпалителният процес в лигавицата на дихателните пътища при алергичен ринит и астма Алергичен ринит Назална лигавица Астма Бронхиална лигавица Еозинофилна инфилтрация Eos=eosinophils; neut=neutrophils; MC=mast cells; Ly=lymphocytes; MP=macrophages Adapted from Bousquet J et al J Allergy Clin Immunol 2001; 108(suppl 5): S 148–S 149.

Класификация на алергичния ринит Интермитентен Симптоми • < 4 дни седмично • или < Класификация на алергичния ринит Интермитентен Симптоми • < 4 дни седмично • или < 4 седмици Лек • Нормален сън • Нормални ежедневни дейности, спорт и свободно време • Нормална работа и училище • Без симптоми, създаващи дискомфорт При нелекувани пациенти Bousquet et al. Allergy. 2002; 57: 841. Персистиращ Симптоми • > 4 дни седмично и • и > 4 седмици Умерено тежък/тежък Едно или повече от следните • Нарушен сън • Нарушени дневни активности, спорт, свободно време • Ограничения при работа и в учебния процес • Симптоми, създаващи дискомфорт

Препоръки на ARIA 1 АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ АСТМАТА 1. Пациентите с Препоръки на ARIA 1 АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ АСТМАТА 1. Пациентите с персистиращ алергичен ринит трябва да се изследват за астма 2. Пациентите с персистираща астма трябва да се изследват за алергичен ринит 3. Лечението на тези пациенти трябва да включва комбинирана стратегия, която действа по отношение както на горните, така и на долните дихателни пътища ARIA Workshop. Management of allergic rhinitis and its impact on asthma. Pocket Guide. whiar. org/docs/aria_pg_08_view_wm. pdf. Accessed 1 December 2009.

КОНТРОЛ НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА В ЕВРОПА Само 5. 3% от пациентите (5. 1% от КОНТРОЛ НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА В ЕВРОПА Само 5. 3% от пациентите (5. 1% от възрастните и 5. 8% от децата) отговарят на всички критерии за контрол на астмата! 5. 3% контролирани 94. 7% неконтролирани n = 2 803 Rabe K. F. et al. Clinical Management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study, Eur Respir J 2000; 16: 802 -807

От тежест на астмата към контрол Тежестта на астмата варира и може да се От тежест на астмата към контрол Тежестта на астмата варира и може да се променя в рамките на месеци и години. 1– 3 Сама по себе си тежестта на астмата дава непълна картина на бремето, което заболяването представлява за пациентите. 4 Отговорът към лечението е хетерогенен, дори сред пациенти с подобна тежест на астмата. 3 Според актуалните препоръки на GINA 1 – Фокусът е върху контрола, а не върху тежестта – Стратегията за лечение се базира на контрол на възпалението на дихателния път 1. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2007. http: //ginasthma. org/Guidelineitem. asp? ? l 1=2&l 2=1&int. Id=60. Accessed February 13, 2009. 2. NAEPP, NHLBI, NIH publication 07 -4051. Published August 2007. http: //www. nhlbi. nih. gov/guidelines/asthma/asthgdln. pdf. Accessed February 13, 2009. 3. Bousquet J et al. Allergy. 2007; 62: 102– 112. 4. Kwok MY et al. Pediatrics. 2006; 117: S 71–S 77.

Лечение на бронхиалната астма Целта на лечението е постигане на контрол на заболяването: Без Лечение на бронхиалната астма Целта на лечението е постигане на контрол на заболяването: Без (или минимални)* дневни симптоми Без ограничения в дейността Без нощна симптоматика Без (или минимална) нужда от облекчаващо лечение Нормална белодробна функция Без обостряния * Минимални = два или по-малко пъти/седмично

КОНТРОЛ НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА В ЕВРОПА Индекс за тежестта на симптомите според тяхната честота КОНТРОЛ НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА В ЕВРОПА Индекс за тежестта на симптомите според тяхната честота и тежест (кашлица, хрипове и тежест в гърдите, задух) ТЕЖКА ЧЕСТОТА НА СИМПТОМИТЕ ПЕРСИСТИРАЩА УМЕРЕНА ПЕРСИСТИРАЩА ЛЕКА ИНТЕРМИТЕНТНА Дневни 3 дневно 2 дневно Всекидневно Поне 2 седмично < 2 седмично Нощни Всяка нощ/ Повечето нощи Поне 2 седмично Поне 2 месечно < 2 месечно Тежки епизоди през последните 12 м Всекидневно Поне 2 седмично 1 седмично Симптоми, индуцирани от физ. усилие през последните 12 м Всекидневно Поне 2 седмично 1 седмично Rabe K. F. et al. Clinical Management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study, Eur Respir J 2000; 16: 802 -807

 Peak flow meter Спирометър Peak flow meter Спирометър

Лечение Според целта на лечението: q Контролираща терапия – намалява на честотата на обострянията Лечение Според целта на лечението: q Контролираща терапия – намалява на честотата на обострянията q Облекчаваща терапия – за лечение на вече настъпило обостряне Според механизма на действие: q Притововъзпалително лечение – основа на контролиращата терапия q Бронходилататорно лечение – основа на облекчаващата терапия и част от контролиращата терапия.

Cysteinyl leukotrienes Montelukast Блокира cysteinyl leukotrienes Стероид сензитивни медиатори (цитокини) Инхалаторни стероиди Инхибира стероидчувствителните Cysteinyl leukotrienes Montelukast Блокира cysteinyl leukotrienes Стероид сензитивни медиатори (цитокини) Инхалаторни стероиди Инхибира стероидчувствителните медиатори (цитокини) The slide represents an artistic rendition. Adapted from Diamant Z, Sampson AP Clin Exp Allergy 1999; 29: 1449– 1453; Barnes PJ Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: S 21–S 27; Claesson H-E, Dahlén S-E J Intern Med 1999; 245: 205– 227; Price DB et al Thorax 2003; 58: 211– 216.

Основание Настоящите ръководства за лечение на астма, както и работните групи към Американското Торакално/Европейското Основание Настоящите ръководства за лечение на астма, както и работните групи към Американското Торакално/Европейското Респираторно Дружество препоръчват промяна в дефиницията и методите за определяне на контрола 1 -3 GINA препоръчва постигане и задържане на контрола на астмата, като отчита че той има както настоящ, така и бъдещ аспект Настоящият контрол се отнася към симптомите и функционалния статус, докато бъдещият риск засяга нестабилност и/или обостряния в бъдещето; взети заедно, двата компонента могат да се разглеждат като Цялостен Подход към Лечението на 1. www. ginasthma. com (last accessed November 2009). Астмата. 2. NAEPP. Expert Panel Report 3. 2007. 3. Taylor DR, et al. Eur Respir J 2008; 32(3): 545– 554.

Препоръки на GINA 1 ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА GINA СЕ ФОКУСИРАТ ВЪРХУ КОНТРОЛА НА АСТМАТА Препоръки на GINA 1 ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА GINA СЕ ФОКУСИРАТ ВЪРХУ КОНТРОЛА НА АСТМАТА Указанията акцентират на контрола на астмата (вместо на тежестта на заболяването) – Лечението се фокусира върху контрола на възпалението на дихателните пътища – основната причина за симптомите на астмата LTRA имат по-голяма роля в контрола на астмата, особено при възрастни LABA – Не трябва да се използват като монотерапия – Трябва да се използват само в комбинация с ИКС LTRA=антагонист на левкотриеновите рецептори; LABA=дълго-действащ β-агонист; ИКС=инхалаторен кортикостероид. 1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2008. ginasthma. org. Accessed 1 December 2009.

Препоръки на GINA 1 ПОДХОД, БАЗИРАН НА КОНТРОЛА Контролирана Частично контролирана Неконтролирана Пристъп Увеличение Препоръки на GINA 1 ПОДХОД, БАЗИРАН НА КОНТРОЛА Контролирана Частично контролирана Неконтролирана Пристъп Увеличение Ниво на контрол Намаление За възрастни и деца на възраст >5 години Лечение Поддържаща терапия и търсене на най-ниското стъпало с добър контрол Да се обмисли стъпка нагоре Стъпка нагоре до постигане на контрол Лечение на пристъпа 1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2008. ginasthma. org. Accessed 1 December 2009.

Цялостен подход в лечението на бронхиалната астма постигане намаление Настоящ контрол Бъдещ риск Симптоми Цялостен подход в лечението на бронхиалната астма постигане намаление Настоящ контрол Бъдещ риск Симптоми Физическа активност Употреба на облекчаващи медикаменти Нестабилност/ Влошаване Екзацербации Белодробна функция Загуба на белодробна функция Нежелани лекарствени реакции NAEPP. Expert Panel Report 3. 2007. Taylor DR, et al. Eur Respir J 2008; 32(3): 545– 554.

Известни астматици Известни астматици

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО