Скачать презентацию Astăzi S-a născut Hristos l Data l Clasa Скачать презентацию Astăzi S-a născut Hristos l Data l Clasa

e26bcf62230656682bf5b53ae9d8d834.ppt

  • Количество слайдов: 33

Astăzi S-a născut Hristos l Data: l Clasa a V-a l Tipul lecţiei: transmiterea Astăzi S-a născut Hristos l Data: l Clasa a V-a l Tipul lecţiei: transmiterea şi însuşirea de noi cunoştinţe l Durata: 50 minute l Propunător: prof. Mariana Pop l Grupul Şcolar Tg. Lăpuş, Maramureş

Obiective operaţionale La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: l să cunoască semnificaţia sărbătorii Obiective operaţionale La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: l să cunoască semnificaţia sărbătorii Naşterea Domnului; l să povestească despre minunea petrecută în ieslea din Betleem. l Să înţeleagă importanţa întrupării Mântuitorului pentru izbăvirea neamului omenesc din robia păcatului şi a morţii. Obiective formativ-educative să se pregătească sufleteşte în aşteptarea sărbătorii Naşterea Domnului prin post, rugăciune, prezenţa la Sfânta Liturghie; l să fie păstrători ai tradiţiei creştine, mergând la colindat pentru a fi şi ei vestitori ai Naşterii Domnului. l

Strategia didactică l l metode de învăţământ: conversaţia euristică, lectura biblică, brainstorming-ul, tehnica ciorchinelui, Strategia didactică l l metode de învăţământ: conversaţia euristică, lectura biblică, brainstorming-ul, tehnica ciorchinelui, cântarea religioasă, aplicarea „teoriei inteligenţelor multiple”. mijloace de învăţământ folosite în lecţie: l Sfânta Scriptură l Biblia pentru copii l Icoana cu tema „Naşterea Domnului” l Calculatoare, videoproiector, laptop forme de organizare: frontal, individual, activitate pe grupe. Resurse: cabinet informatică sau sala de clasă.

Scenariul didactic l 1. Moment organizatoric l 2. Actualizarea cunoştinţelor l 3. Anunţarea titlului Scenariul didactic l 1. Moment organizatoric l 2. Actualizarea cunoştinţelor l 3. Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei. l 4. Comunicarea noilor cunoştinţe l 5. Fixarea noilor cunoştinţe. l 6. Încheierea

gheaţa zăpadă steaua colindul ger frig Dati IARNA ni de iarnă Irozii Pluguşorul Fenomene gheaţa zăpadă steaua colindul ger frig Dati IARNA ni de iarnă Irozii Pluguşorul Fenomene ale naturii chiciură polei Om de zăpadă Sărbători de iarnă Jocuri de iarnă săniuş schi Naşterea Domnului Botezul Domnului Betleem Râul Iordan 25 dec 6 ian Anul nou Sf. Vasile 1 ian

3. Anunţarea titlului l l l Lecţia de astăzi are titlul Naşterea Domnului. Vom 3. Anunţarea titlului l l l Lecţia de astăzi are titlul Naşterea Domnului. Vom învăţa despre minunea petrecută la peştera din Betleem, locul unde s-a născut Mântuitorul. Vom afla cine au fost primii vestitori ai Naşterii Domnului. Vom înţelege necesitatea Întrupării Mântuitorului pentru izbăvirea neamului omenesc din robia păcatului strămoşesc şi a morţii. Vom vedea cum trebuie să ne comportăm, să ne pregătim în întâmpinarea acestei alese sărbători. Vom afla despre datinile şi obiceiurile de Crăciun.

4. Comunicarea noilor cunoştinţe – lectură biblică (Lc. . 2. 1 -19) şi (Mt. 4. Comunicarea noilor cunoştinţe – lectură biblică (Lc. . 2. 1 -19) şi (Mt. 1 -2) 1 -6 În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea…Şi se duceau toţi să se înscrie în cetatea sa…Şi s-a suit şi Iosif împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată… 7. Şi a născut pe Fiul Său, Cel Unul Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc pentru ei în casa de oaspeţi. 8. -9. Şi în ţinutul acela erau păstori…Şi iată îngerul Domnului, a stătut lângă ei, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. 10 -12. Şi, iată îngerul le-a spus, , Nu vă temeţi, căci iată vă binevestesc vouă, bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor , care este Hristos Domnul”. 13 -14. Şi deodată s-a văzut , împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Domnul şi zicând, , Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi-ntre oameni bunăvoire ”. 15 -19. Şi păstorii vorbeau unii către alţii: , , să mergem, dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta”…Şi grăbindu-se, au venit şi au aflatt pe Maria ş i pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle. Şi văzându -L, au vestit cuvântul vestit lor despre acest Copil… ; Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 1 -8. …Iată magii de la Răsărit, au n venit la Ierusallim. întrebând : , , Unde este regele Iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut în Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui”. Şi auzind, regele Irod, s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el…Şi a chemat pe magi şi le-a zis: , , Mergeţi şi cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc, şi dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu să mă închin Lui “. 9 -12. Iar ei, ascultând pe regele , au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte…şi căzând la pământ, s-au închinat Lui , şi deschizând vistieriile lor, I-au adus daruri aur, smirnă şi tămâie. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. 16. Iar Irod, văzând că a fost amăgit de magi s-a mâniat foarte şi trimiţând, a ucis pe toţi pruncii, care erau în Betlleem…de doi ani şi mai jos…

, , Naşterea Ta Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei, că-ntru dânsa cei , , Naşterea Ta Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei, că-ntru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se nchine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine Răsăritul Cel de Sus. Doamne mărire Ţie!”(Troparul Naşterii Domnului)

Identificaţi cine au fost primii vestitori ai Naşterii Domnului. • • • Steaua de Identificaţi cine au fost primii vestitori ai Naşterii Domnului. • • • Steaua de la Răsărit care i-a călăuzit pe cei trei magi, veniţi de la Răsărit pentru a aduce daruri Noului împărat Care S-a născut Pe regele Irod l-au întrebat, , Unde este împăratul iudeilor, care S-a născut că am văzut în Răsărit steaua lui şi am venit să ne închinăm lui? ” I-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie.

Unde a mers unul dintre îngeri? • Unul dintre îngeri a mers la cei Unde a mers unul dintre îngeri? • Unul dintre îngeri a mers la cei trei păstori şi le-a spus şi lor că Hristos S-a născut la peşteră. • El a spus: „Nu vă temeţi, că iată vă binevestesc vouă bucurie mare care este la tot pământul, că vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David”. • Păstorii au mers la peşteră. Iau adus daruri Micului Iisus şi s -au bucurat. • Păstorii devin primii vestitori ai Naşterii Domnului.

Îngerii au vestit Naşterea Domnului • Îngerii au coborât din cer şi au cântat Îngerii au vestit Naşterea Domnului • Îngerii au coborât din cer şi au cântat deasupra peşterii. Cântecul îngerilor era primul colind. • Ei cântau „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi între oameni bunăvoire”.

Dumnezeu poartă de grijă Fiului Său • Un înger se arată crailor şi le Dumnezeu poartă de grijă Fiului Său • Un înger se arată crailor şi le spune s-o ia pe alt drum spre ţările lor , pentru că Irod vrea uciderea Pruncului. El se temea că Acesta îi va lua tronul. • De mânie Irod dă poruncă să fie ucişi toţi copii mai mici de doi ani, în speranţa că micul Iisus va fi ucis. S-a împlinit profeţia, , Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă”(Mt. 2, 18). • Un înger îi spune lui Iosif , , Ia Pruncul şi pe mama lui şi pleacă în Egipt , pentru că Irod vrea uciderea pruncului, şi staţi acolo până vă voi înştiinţa Eu”. • Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, . Şi i-a zis: , , Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, şi mergi în pământul lui Israel, căci iată au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului”. (Mt. 2. 20).

, , Şi tu Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum mai mic între , , Şi tu Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi conducătorul care va paşte poporul meu, Israel”(Miheea 5, 1)

Biserica Naşterii Domnului Biserica Naşterii Domnului

Vechi mozaic – pardoseala Bisericii ctitorită de împăratul Constantin Cel Mare( sec - IV Vechi mozaic – pardoseala Bisericii ctitorită de împăratul Constantin Cel Mare( sec - IV )

S-a născut la , , plinirea vremii” S-a născut la , , plinirea vremii”

Locul unde S-a născut Hristos Locul unde S-a născut Hristos

, , Fiul lui Dumnezeu se va numi” , , Fiul lui Dumnezeu se va numi”

, , Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, Bateţi şi , , Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, Bateţi şi vi se va deschide” (Iisus Hristos)

, , N-am venit să stric Legea ci s-o împlinesc”(Mt. 5, 17) , , N-am venit să stric Legea ci s-o împlinesc”(Mt. 5, 17)

Câmpul Păstorilor Câmpul Păstorilor

Obiceiuri şi datini din străbuni n Sărbătorile de iarnă sunt, înainte de toate, sărbătorile Obiceiuri şi datini din străbuni n Sărbătorile de iarnă sunt, înainte de toate, sărbătorile schimbării anului. Ele se desfăşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca punct central Crăciunul şi Anul Nou. Repertoriul lor bogat cuprinde: colindele, pluguşorul, buhaiul, urarea cu sorcova, jocurile cu măşti: Capra, cântecele de stea, Irozii, Vicleimul etc.

Astăzi, fiecare dintre noi devenim vestitorii Naşterii Domnului prin colinde. Versurile lor ne aduc Astăzi, fiecare dintre noi devenim vestitorii Naşterii Domnului prin colinde. Versurile lor ne aduc aproape de ieslea din Betleem, de minunea petrecută în noaptea sfântă, , de iubirea lui Dumnezeu pentru nou, fiii Săi, de darul pe care ni - L face prin venirea Fiului Său în lume Ce vedere minunată , , Ce vedere minunată lângă Viflaim se-arată Cerul strălucea, Îngerul venea. Pe-o rază curată. Păstorilor din câmpie, le vesteşte-o bucurie. Că-ntr-un mic locaş , lângă acel oraş S-a născut Mesia…. ” n Îi îndemnăm pe oameni să deschidă uşa , Să -L primească în case şi-n inimi pe Hristos: . , , Deschide uşa creştine, /Că venim din nou la tine. /Drumu-i greu şi-am obosit, /De departe am venit, /Şi la Viflaim am fost unde S-a Născut Hristos. /Şi-am văzut şi pe-a Sa mamă, / Pe care Maria o cheamă…” n n Vedem strălucirea stelei, care a luminat peştera şi i-a călăuzit pe magi: , , Steaua sus răsare ca o taină mare Steaua străluceşte, magilor vesteşte, Că astăzi Curata, preanevinovata, Fecioare Maria , naşte pe Mesia…” Îi vedem pe păstori: Trei păstori de întâlniră , Şi aşa se sfătuiră, Haideţi fraţilor să mergem Floricele să culegem. Şi să facem o cunună S-o-mpletim cu voie bună. Să o ducem lui Hristos, Să ne fie de folos.

, , Asta-i seara de Crăciun şi Maria - i tot pe drum/. Bună , , Asta-i seara de Crăciun şi Maria - i tot pe drum/. Bună seara, Moş Crăciun , Ce umbli singur pe drum? /Nu mă laşi în casa Ta, ca să - L nasc pe Mesia? /Eu Maria Te-aş lăsa dar nici eu n-am unde sta/ Du-te-n grajdul vitelor şi te-aşează -n ieslea lor / Că vitele n-au ce-ţi face, te-or lăsa să natii în pace / Fiul Domnului va fi şi Iisus se va numi”.

Şezătoare Pregătirea pentru colindat de făcea din timp Se organizau şezători, în casa unui Şezătoare Pregătirea pentru colindat de făcea din timp Se organizau şezători, în casa unui gospodar , unde se adunau tineri şi vârstnici Satul. Femeile torceau, cântau, colindau. Se discuta despre evenimentele din sat, se puneau la cale nunţi…Se formau cetele de colindători.

Noi umblăm a colinda. Bună seara lui Crăciun. n n n În jurul orelor Noi umblăm a colinda. Bună seara lui Crăciun. n n n În jurul orelor 21. 00, încep să umble cu colinda feciorii şi fetele mai mari, cei care au participat la şezători, între prieteni şi cei care formează Vergelul. La colindat participă efectiv tot satul, astfel: de cu seară, colindă copiii mai mici, de la vârsta de 3 -4 ani până la cei de 13 -14 ani. În afară de colindat ei mai umblă şi cu Steaua, cu Capra sau cu Irozii. De la orele 22. 00 -23. 00 înainte încep să umble cu colinda tinerii căsătoriţi, până la vârsta de 40 -45 de ani. Se grupează câte 23 familii şi umblă la colindat între ei sau pe la prieteni ori vecini. După miezul nopţii pornesc la colindat şi bătrânii (bărbaţi în special), pe la vecini ori pe la neamuri. Tradiţia cere ca, aceia care umblau la colindat, să fie organizaţi după vârstă, în cete, de la un număr minim de 6 -8 persoane, ajungându-se până chiar la 25 -30 de persoane.

Irozii – Vicleemul- Teatru religios Personaje: Craii de la Răsărit: Gaşpar, Melchior, Baltazar, Îngerul Irozii – Vicleemul- Teatru religios Personaje: Craii de la Răsărit: Gaşpar, Melchior, Baltazar, Îngerul , Păstorii , Regele Irod , Soldatul , Preotul.

5. Fixarea noilor cunoştinţe activitate pe grupe Grupa I Completaţi versurile colindei: • „Astăzi 5. Fixarea noilor cunoştinţe activitate pe grupe Grupa I Completaţi versurile colindei: • „Astăzi S-a născut Hristos / Mesia chip luminos / Lăudaţi şi cântaţi /Şi vă bucuraţi. • Mititel înfăşeţel /În scutec de bumbăcel Lăudaţi şi cântaţi /Şi vă bucuraţi. • Vântul bate, nu-L răzbate/Neaua ninge, nu-L atinge/ Lăudaţi şi cântaţi / Şi vă bucuraţi. • Şi de-acum până-n vecie/ Mila Domnului să fie/ Lăudaţi şi cântaţi/ Şi vă bucuraţi. • Scrieţi mesajul • Apoi cântaţi colindul

Grupa a II-a Coloraţi casetele care conţin enunţul corect. Ce aţi obţinut? Palatul regelui Grupa a II-a Coloraţi casetele care conţin enunţul corect. Ce aţi obţinut? Palatul regelui Irod era la Ierusalim Fecioara Maria şi dreptul Iosif locuiau la Nazaret era aproape de Ierusalim Templu Sfânt era la Ierusalim Fecioara Maria şi dreptul Iosif au pornit spre Betleem Drumul n-a fost uşor Fecioarei Maria i se apropiase timpul să nască Îngerii cântau în cor Pe cer s-a arătat o stea mare şi luminoasă Au ajuns pe înserat la Ierusalim Trei păstori stăteau lângă turmele lor Îngerii au vestit păstorilor că Hristos S-a născut la Ierusalim Craii au ajuns la peşteră Hristos S-a născut într-o Craii s-au întors la Irod iesle cu bucurie Fecioara Maria a plecat al Templu să se roage Păstorii I-au adus daruri: Îngerul a vestit aur, smirnă şi păstorilor că S-a tămâie născut Hristos Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Irod s-a bucurat de naşterea Domnului

Grupa a III-a Rezolvând corect rebusul veţi afla pe coloana A-B bucuria pe care Grupa a III-a Rezolvând corect rebusul veţi afla pe coloana A-B bucuria pe care o aşteptaţi în vacanţa ce se apropie. 1. Hristos a …… din morţi. 2. Fetiţa care iubea pe săraci. 3 Dar făcut săracilor. 4. Sfinţii sunt …… lui Dumnezeu. 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe …… ta. 6. Nu se mănâncă de dulce în……. 7. Biblia sau ……. 8. Ziua Domnului. 9. Casa lui Dumnezeu. 10. Convorbirea omului cu Dumnezeu. 11. De sfântul …… copiii primesc daruri. 12. Mama lui Iisus, Fecioara ……. 13 Cea mai importantă slujbă care se săvârşeşte în Biserică. Iisus Hristos este Fiul lui …….

A 1 N V I A T 2 3 M Î F I L A 1 N V I A T 2 3 M Î F I L O S T E N I P R I E T E N I M A M P O S I P T U R E T R A A 6 I I 5 E E 4 T 7 S F N T A S C 8 D U M I N I C A 9 B I S E R I C A 10 R U G A C I U N 11 N I C O L A E 12 M A R I A 13 L I T U R G H I 14 D U M N E Z E U B E A

Grupa a IV-a Completaţi enunţul, , Dacă aş fi pentru o zi Moş Crăciun…. Grupa a IV-a Completaţi enunţul, , Dacă aş fi pentru o zi Moş Crăciun….

Astăzi S-a născut Hristos u u u Sărbătoarea Naşterea Domnului este prilej de bucurie Astăzi S-a născut Hristos u u u Sărbătoarea Naşterea Domnului este prilej de bucurie pentru toţi creştinii şi în mod special pentru copii. În fiecare an ne pregătim sufletele pentru a -L primi în case şi-n inimi pe Hristos Domnul, prin post, colinde, prezenţa la slujbele de la Biserică. Astfel, pentru noi, Hristos se naşte în fiecare an, în sufletul în casa şi în viaţa noastră. Darul cel mai mare pe care ni-l face Dumnezeu prin naşterea Fiului Său este bucuria tuturor, , Hristos de nu se năştea lumea iadului era. Sărbătoarea este sărbătoarea familiei, a bucuriei, şi în fiecare om ea naşte dorinţa de a dărui, de a-l bucura pe aproapele, , de a privi la suferinţa şi la nevoia semenului Nu putem fi cu adevărat fericiţi dacă nu facem fericiţi pe cei de lângă noi.