Скачать презентацию АСИМЕТРІЯ МЕМБРАН Зінченко Валентина План презентації Асиметрія Скачать презентацию АСИМЕТРІЯ МЕМБРАН Зінченко Валентина План презентації Асиметрія

as_membr.pptx

  • Количество слайдов: 11

АСИМЕТРІЯ МЕМБРАН Зінченко Валентина АСИМЕТРІЯ МЕМБРАН Зінченко Валентина

План презентації Асиметрія мембрани Причини асиметрії Трансмембранна асиметрія: Білки Ліпіди Вуглеводи Латеральна асиметрія Ліпідні План презентації Асиметрія мембрани Причини асиметрії Трансмембранна асиметрія: Білки Ліпіди Вуглеводи Латеральна асиметрія Ліпідні рафти Значення асиметрії мембран

Асиметрія мембрани Властивість, завдяки якому в мембрані виділяються два або кілька структурних шарів з Асиметрія мембрани Властивість, завдяки якому в мембрані виділяються два або кілька структурних шарів з різною морфологією Буває трансмембранна і латеральна

Причини асиметрії Обмежена швидкість «фліп-флопа» Напрямлене вбудовування білків у мембрану Взаємодія з цитоскелетом Участь Причини асиметрії Обмежена швидкість «фліп-флопа» Напрямлене вбудовування білків у мембрану Взаємодія з цитоскелетом Участь АТФ-залежних фліпаз Кривизна мембрани Ліпідні рафти Щільні контакти

Трансмембранна асиметрія. Білки Інтегральні, заякорені або периферичні Розташування визначається структурою «Фліп-флоп» білків неможливий! N-кінці Трансмембранна асиметрія. Білки Інтегральні, заякорені або периферичні Розташування визначається структурою «Фліп-флоп» білків неможливий! N-кінці переважно розташовуються назовні

Ліпіди Зовнішня мембрана Внутрішня мембрана Сфінгомієлін 80% 20% Фосфатидилхолін 75% 25% Фосфатидилетаноламі 20% н Ліпіди Зовнішня мембрана Внутрішня мембрана Сфінгомієлін 80% 20% Фосфатидилхолін 75% 25% Фосфатидилетаноламі 20% н 80% Фосфатидилсерин 0% 100% Холестерол 50%

Вуглеводи Лише з екзоплазматичної сторони! Складові глікопротеїнів, протеогліканів і гліколіпідів Глікозильовано 10% всіх білків Вуглеводи Лише з екзоплазматичної сторони! Складові глікопротеїнів, протеогліканів і гліколіпідів Глікозильовано 10% всіх білків і 5 -26% ліпідів

Латеральна асиметрія Макроскопічні домени: Апікальна і базолатеральна частини епітеліальних клітин Домени на мембрані сперміїв Латеральна асиметрія Макроскопічні домени: Апікальна і базолатеральна частини епітеліальних клітин Домени на мембрані сперміїв Тилакоїдні мембрани Мікроскопічні домени: Ліпідні рафти

Ліпідні рафти Ліпід-білкові, ліпід-ліпідні та білок-білкові взаємодії Ділянки багаті на холестерол і сфінголіпіди Діаметр Ліпідні рафти Ліпід-білкові, ліпід-ліпідні та білок-білкові взаємодії Ділянки багаті на холестерол і сфінголіпіди Діаметр - 10– 200 нм Регуляція мембранного транспорту, участь у сигнальних шляхах

Значення асиметрії мембран Адекватна реакція на зміну зовнішніх і внутрішніх чинників Полярність клітини Мембранний Значення асиметрії мембран Адекватна реакція на зміну зовнішніх і внутрішніх чинників Полярність клітини Мембранний транспорт Сигнальні шляхи Створення заряду на мембрані Регуляція апоптозу Участь у процесі згортання крові

Список використаних джерел Синельник Т. Б. Методичні вказівки до спецкурсу «Мембрани і регуляція обміну Список використаних джерел Синельник Т. Б. Методичні вказівки до спецкурсу «Мембрани і регуляція обміну речовин» Огурцов А. Н. Биологические мебраны Korade Z. , Kenworthy A. Lipid rafts, cholesterol, and the brain Pike L. The challenge of lipid rafts http: //neobio. ru/content/view/74/3/