Скачать презентацию AS uge 17 2017 Medier og politik v Peter Скачать презентацию AS uge 17 2017 Medier og politik v Peter

4dda43abc1fdb42128af69dcdcad729f.ppt

  • Количество слайдов: 24

AS uge 17/2017 Medier og politik v/ Peter Nedergaard Dagsorden 1)Fire demokratimodeller 2)Konsekvenserne for AS uge 17/2017 Medier og politik v/ Peter Nedergaard Dagsorden 1)Fire demokratimodeller 2)Konsekvenserne for mediernes rolle 3)Tre faser af medier-politik relationen 1

Demokratiske modeller og journalistik Baggrund: - Behov for modeller til af vurdere pressen rolle Demokratiske modeller og journalistik Baggrund: - Behov for modeller til af vurdere pressen rolle i demokratiet - Megen uenighed herom bunder i forskellige demokratiantagelser - Skal pressen spille rollen som ”totalinformation” eller tyverialarm i demokratiet? - Er dramatisering og infotainment i orden? 2

En social kontrakt (Du Contrat Social? ) mellem demokratiet og pressen? - Journalistik forudsætter En social kontrakt (Du Contrat Social? ) mellem demokratiet og pressen? - Journalistik forudsætter demokrati. - Men har også andre bestanddele (annoncer, underholdning osv. ). - Pressen har pligt til at fremme demokratiet. - Men hvilket demokrati? 3

Demokratimodellernes fællesmængde - Politiske beslutningstagere valgt ved frie, fair og tilbagevendende valg - Ytringsfrihed Demokratimodellernes fællesmængde - Politiske beslutningstagere valgt ved frie, fair og tilbagevendende valg - Ytringsfrihed - Alle statsborgere har samme rettigheder - Organisationsfrihed - Retsstat - Handler om beslutningstagning - Elementer af alle modeller i alle demokratier 4

Retsstat 5 Retsstat 5

Minimumsdemokrati (”procedural democracy”) - Freedom House - Borgere skal respektere demokratiets regler og procedurer. Minimumsdemokrati (”procedural democracy”) - Freedom House - Borgere skal respektere demokratiets regler og procedurer. - Ingen særlige krav om viden, deltagelse osv. 6

Konkurrencedemokratiet - Schumpeter – realisme? - Individer får magt via konkurrence om vælgernes gunst. Konkurrencedemokratiet - Schumpeter – realisme? - Individer får magt via konkurrence om vælgernes gunst. - Valg mellem forskellige eliter (handler) – af borgerne (reagerer). - Valgets funktioner = regering, folkets røst, fjerne uønskede, mandatgivning. 7

Når man skal konkurrere om mediernes bevågenhed 8 Når man skal konkurrere om mediernes bevågenhed 8

To varianter af konkurrencedemokratiet 1) Sanktionsmodellen = vælgerne skal vide, hvad de vigtigste problemer To varianter af konkurrencedemokratiet 1) Sanktionsmodellen = vælgerne skal vide, hvad de vigtigste problemer består i, hvordan de løses og af hvem. 2) Mandatmodellen = vælgerne skal kende holdningerne til fremtiden hos de vigtigste politiske konkurrenter. - Der kræves større viden hos borgerne end i minimumsdemokratimodellen. Gælder især sanktionsmodellen. - Kræver ingen deltagelse. 9

Deltagelsesdemokratiet - Lipset, Putnam etc. - Demokrati er mere end valgkampe. En livsform. - Deltagelsesdemokratiet - Lipset, Putnam etc. - Demokrati er mere end valgkampe. En livsform. - Forsætter stor mængde social kapital. - Et aktivt civilsamfund, som ikke kun agerer som beskuere. - Kræver viden til at handle. 10

Hvad er et cilvilsamfund? 11 Hvad er et cilvilsamfund? 11

Det deliberative demokrati - Habermas - Tvangfri. Rationel og ærlig politisk dialog. - Demokratiske Det deliberative demokrati - Habermas - Tvangfri. Rationel og ærlig politisk dialog. - Demokratiske diskussioner er både mål og middel. - Gælder alle niveauer i samfundet. 12

Medier og minimumsdemokratiet - Medierne skal respektere demokratiets procedurer. - Ellers er der ingen Medier og minimumsdemokratiet - Medierne skal respektere demokratiets procedurer. - Ellers er der ingen specifikke standarder for journalistikken. - Markedsmekanismen viser, hvor efterspørgslen er. - I orden, at pressen blot fungerer som ”tyverialarm”. - Intet skarpt skel mellem underholdning og journalistik. 13

Udsendelsen ”Vild i dans” 14 Udsendelsen ”Vild i dans” 14

Medier og konkurrencedemokratiet - Pressen skal give borgerne viden om, hvordan magthaverne HAR regeret Medier og konkurrencedemokratiet - Pressen skal give borgerne viden om, hvordan magthaverne HAR regeret (sanktionsmodellen). - Pressen skal give borgerne viden om, hvad de forskellige politiske holdninger indebærer (mandatmodellen). - ”Totalinformation” om samfundet forudsætter et skarpt skel mellem journalistik og underholdning. - Der skal være proportionalitet i nyhedsdækningen. - Eliterne skal overvåges. 15

Medier og deltagelsesdemokratiet - Nyheder skal svare til realiteterne – ellers bygger deltagelsen på Medier og deltagelsesdemokratiet - Nyheder skal svare til realiteterne – ellers bygger deltagelsen på falske præmisser. - Nyheder skal mobilisere folks interesse. - ”Public journalism” - journalister bør OGSÅ være aktive borgere, der gør samfundet bedre. 16

Døde hummere i TV-Avisen i 1986 = vandmiljøplan til 12 mia. kr. 17 Døde hummere i TV-Avisen i 1986 = vandmiljøplan til 12 mia. kr. 17

Medier og det deliberative demokrati - ”Public journalism” – aktivisme for at gøre samfundet Medier og det deliberative demokrati - ”Public journalism” – aktivisme for at gøre samfundet bedre. - Åbne det politiske proces for alle. - Fostre rationel politisk diskussion med henblik på løsninger af problemer. - Neutralt vurdere argumenter. - Godt, når folk skifter standpunkt. 18

Politisk kommunikation: Første fase: ca. 1945 -1965 Partiernes guldalder. Modernisme, Tillid til politiske institutioner: Politisk kommunikation: Første fase: ca. 1945 -1965 Partiernes guldalder. Modernisme, Tillid til politiske institutioner: 1)Vægt på politisk indhold. 2)Medierne gengav indholdet i den politiske kommunikation. 3)Vælgerne accepterede og forstærkede kommunikationen. 19

Engang havde de fire ”gamle” partier hver deres presse 20 Engang havde de fire ”gamle” partier hver deres presse 20

Anden fase: ca. 1965 -1995 TV kommer til at dominere den politiske kommunikation. Konsekvenser: Anden fase: ca. 1965 -1995 TV kommer til at dominere den politiske kommunikation. Konsekvenser: 1)Mindre stof om partiernes politik i medierne. 2)Ét vigtigt medie – TV - måles nu på neutralitet og fairness. 3)Politisk kommunikation når ud til hele samfundet. 4)TV-nyhederne bliver en afgørende instans at trænge ind i. 21

Tredje fase: ca. 1995 -2017 (a) Trends: 1) Professionalisering af den politiske kommunikation. Opinionsundersøgelser. Tredje fase: ca. 1995 -2017 (a) Trends: 1) Professionalisering af den politiske kommunikation. Opinionsundersøgelser. Fokusgrupper. Mediedagsorden integreres i politikken. Permanent valgkamp. Negative kampagner. 2) Stigende konkurrence på mediemarkedet. Store spillere vedr. politisk journalistik kontrollerer ikke længere markedet. Forsøg på at gå udenom medierne: Facebook, Tweeter, annoncer, plakater, infotainment osv. 22

Efter spin…. 23 Efter spin…. 23

Tredje fase: ca. 1995 -2017 (b) Trends: 3) Anti-elitistisk popularisering og populisme. Politisk kommunikation Tredje fase: ca. 1995 -2017 (b) Trends: 3) Anti-elitistisk popularisering og populisme. Politisk kommunikation ikke længere kun top-down. Populisme i s. f. ideologi. Talk shows, ”Vild i dansen” osv. 4) Centrifugal diversifikation. Stadig flere kanaler, medier osv. Kulturelle kløfter udvides. Identitetspolitik: klasse, fag, region, etnicitet, religion osv. 24