Скачать презентацию Архейська ера Архейська ера веде свій початок Скачать презентацию Архейська ера Архейська ера веде свій початок

Архейська ера.ppt

  • Количество слайдов: 8

Архейська ера Архейська ера

Архейська ера веде свій початок з часів, коли Земля сформувалася як планета. В геології Архейська ера веде свій початок з часів, коли Земля сформувалася як планета. В геології це найдавніший, найраніший період історії земної кори.

Тривалiсть: 1500 млн. рокiв Склад атмосфери: хлор, водень, метан, амiак, вуглекислий газ, сiрководень, кисень, Тривалiсть: 1500 млн. рокiв Склад атмосфери: хлор, водень, метан, амiак, вуглекислий газ, сiрководень, кисень, азот. Основнi подiї ери: m m m Виникнення перших прокарiотiв. Неорганiчнi речовини сушi та атмосфери перетворюються в органiчнi. З’являються гетеротрофи. З’являється грунт. Вода, а потiм i атмосфера насичується киснем.

m m m У архейськiй ерi виникли перші живі організми. Вони були гетеротрофами і m m m У архейськiй ерi виникли перші живі організми. Вони були гетеротрофами і в якості їжі використовували органічні сполуки «первинного бульйону » . Першими жителями нашої планети були анаеробні бактерії. Найважливіший етап еволюції життя на Землі пов'язаний з виникненням фотосинтезу, що обумовлює поділ органічного світу на рослинний і тваринний. Першими фотосинтезирующими організмами були прокарiотичнi (доядернi) ціанобактерії і синьо-зелені водорості. З'явилися потім еукаріотичні зелені водорості виділяли в атмосферу з океану вільний кисень, що сприяло виникненню бактерій, здатних жити в кисневому середовищі.

m m m З'явилися статевої процес і багатоклiтиннiсть Гаплоїдні організми безперервно пристосовуються до середовища, m m m З'явилися статевої процес і багатоклiтиннiсть Гаплоїдні організми безперервно пристосовуються до середовища, але принципово нових ознак і властивостей у них не виникає. Диплоїдність, яка виникла одночасно з оформленим ядром, дозволяє зберігати мутації в гетероготному стані і використовувати їх як резерв спадкової мінливості для подальших еволюційних перетворень.

m m m Удосконалення взаємодії між клітинами спочатку контактного, а потім за допомогою нервової m m m Удосконалення взаємодії між клітинами спочатку контактного, а потім за допомогою нервової і ендокринної систем забезпечило існування багатоклітинного організму як єдиного цілого. Деякі перейшли до сидячого способу життя і перетворилися в організми типу губок. Від них пiшли плоскі черви. Треті зберегли плаваючий спосіб життя, придбали рот і дали початок кишковопорожнинним.

Висновки: m Життя виникло на Землі з синтезованих абіогенним шляхом органічних молекул. m У Висновки: m Життя виникло на Землі з синтезованих абіогенним шляхом органічних молекул. m У архейськую еру, на кордоні з протерозом, виникненням перших клітин було покладено початок біологічної еволюції.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!