Скачать презентацию Aruandlus Projekti elluviimise kõige toredam osa Kristin Kraav Скачать презентацию Aruandlus Projekti elluviimise kõige toredam osa Kristin Kraav

6775eb6a7307f43dde5ff8aae68de197.ppt

  • Количество слайдов: 16

Aruandlus Projekti elluviimise kõige toredam osa! Kristin Kraav SA Archimedes Teaduskoostöö keskus 7. Veebruar Aruandlus Projekti elluviimise kõige toredam osa! Kristin Kraav SA Archimedes Teaduskoostöö keskus 7. Veebruar 2012, Tallinn

Dokumendid http: //cordis. europa. eu/fp 7/find-doc_en. html • Grandilepingu lisa II • Guidance notes Dokumendid http: //cordis. europa. eu/fp 7/find-doc_en. html • Grandilepingu lisa II • Guidance notes on project reporting • ftp: //ftp. cordis. europa. eu/pub/fp 7/docs/project_reporting_en. pdf • sh Templates (doc) • Guide to financial issues • ftp: //ftp. cordis. europa. eu/pub/fp 7/docs/financialguide_en. pdf • Guidance notes […] on certificates • ftp: //ftp. cordis. europa. eu/pub/fp 7/docs/guidelines-auditcertification_en. pdf • Presentation of FORCE • ftp: //ftp. cordis. europa. eu/pub/fp 7/docs/presentation-force_en. pdf • Wiki on FP 7 Periodic report • http: //212. 68. 215/display/i. Knowextern/ FP 7+Periodic+Report

Aruandlus • Vastavalt grandilepingu lisale II: 1. Periodic report – 60 päeva jooksul pärast Aruandlus • Vastavalt grandilepingu lisale II: 1. Periodic report – 60 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu • • • Ülevaade tegevustest ja tulemustest, deliverables, milestones Use of resources = eelarve kasutamise selgitus Financial statement = vorm C (allkirjastatud) 2. Final report – 60 päeva jooksul pärast projekti lõppu NB! Lisaks viimase perioodi aruandele • • – – Tulemused, järeldused ja mõju (avaldatav) Mitmesugused küsimustikud (naiste osakaal, dissemination, …) Audit certificate – vastavalt vajadusele Pärast viimase makse laekumist: eelarve jaotus partnerite vahel (koordinaator)

Keskkonnad Participants Portal kaudu: FORCE = Form C Editor SESAM = IT reporting tool Keskkonnad Participants Portal kaudu: FORCE = Form C Editor SESAM = IT reporting tool system NB! Keskkonnad muutuvad ja juhendites toodud ekraanipildid võivad olla vananenud http: //ec. europa. eu/research/participants/portal/

Periodic report • Esitatakse elektrooniliselt 60 päeva jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu • Aruande osad: Periodic report • Esitatakse elektrooniliselt 60 päeva jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu • Aruande osad: • • Kokkuvõte (avaldamiseks) Aruande põhiosa: • • Perioodi eesmärgid (vastavalt lisas I toodule) Tegevused ja saavutused – iga tööpaketi kohta Projekti haldamise tegevused perioodi jooksul Projekti tulemid (deliverables) – tabel Milestones – tabel Eelarve kasutuse selgitus Vorm C + Summary financial report

Participant Portal http: //ec. europa. eu/research/participants/portal Participant Portal http: //ec. europa. eu/research/participants/portal

SESAM SESAM

SESAM SESAM

Vorm C: Financial statement • Perioodi kulude kokkuvõte 1. Partner - elektrooniliselt • • Vorm C: Financial statement • Perioodi kulude kokkuvõte 1. Partner - elektrooniliselt • • täidab elektrooniliselt esitab koordinaatorile 2. Koordinaator - elektrooniliselt • • kontrollib esitab Euroopa Komisjonile 3. Partner - paberil • Prindib, tembeldab, allkirjastab 2 eksemplari, saadab koordinaatorile 4. Koordinaator - paberil • Kogub kokku, kontrollib, saadab Project Officerile

FORCE FORCE

FORCE FORCE

Kokkuvõtteks: Kui parasjagu ei esine tehnilisi tõrkeid, on aruande esitamine lihtne ja loogiline Kokkuvõtteks: Kui parasjagu ei esine tehnilisi tõrkeid, on aruande esitamine lihtne ja loogiline