Скачать презентацию Architectuur in de Digitale Wereld versie nulpuntdrie inaugurele Скачать презентацию Architectuur in de Digitale Wereld versie nulpuntdrie inaugurele

bd96650c2d5569bbb8f93d69885205a5.ppt

  • Количество слайдов: 26

Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij

digitale architectuur technologie mensen de onderneming digitale architectuur technologie mensen de onderneming

de architect digitale architectuur technologie mensen de onderneming de architect digitale architectuur technologie mensen de onderneming

etymologische herleiding van het woord ‘architect’ Grieks Sanskrita Nederlands archo arh waardig / verdienstelijk etymologische herleiding van het woord ‘architect’ Grieks Sanskrita Nederlands archo arh waardig / verdienstelijk tekton takshati hij vormt / hij construeert

enkele eisen en wensen betere service naar studenten! lagere kosten! nieuwe technologie fusies! globalisatie! enkele eisen en wensen betere service naar studenten! lagere kosten! nieuwe technologie fusies! globalisatie! nieuwe regelgeving! deregulering! outsourcing! hogere kwaliteit! kortere time to market!

polariteiten in de onderwijssituatie management: Digitale revolutie Kennis revolutie visie leerdoel : leermiddelen: het polariteiten in de onderwijssituatie management: Digitale revolutie Kennis revolutie visie leerdoel : leermiddelen: het web leerboek onderwijsvorm: leeractiviteit: aanbodgericht vraaggericht rol student: zelfstudie autonoom actief passief beoordeling: functie docent: teamlid werken met kennis verwerken van kennis werkvorm: samen leren competenties vakkennis opleiding: contactonderwijs virtuele contacten beheer kennis producten rol docent: expert coach Bron: Mirande (IOWO 1999)

vloedgolf aan technologieën E-Learning E-Portfolios Course Management Systems Idea Management Virtual Teams Data Mining vloedgolf aan technologieën E-Learning E-Portfolios Course Management Systems Idea Management Virtual Teams Data Mining Communities / Social Networks Web Conferencing Information Retrieval/ and Search Content Integration Portals Semantic web Peer to Peer for learning exchange

naar een moderne universiteit hiërarchische universiteit met losse IT systemen heroriëntatie van het universitaire naar een moderne universiteit hiërarchische universiteit met losse IT systemen heroriëntatie van het universitaire gebeuren door intensieve gebruikmaking van IT grootscheepse toename van de complexiteit zowel in het universitaire gebeuren als in IT nieuwe bekwaamheden / rollen voor de medewerkers snelle transformaties in het ecosysteem 1996 2004 2012 webachtige universiteit ondersteund door genetwerkte IT systemen

de definitie Architectuur beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, een applicatie en / of de definitie Architectuur beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, een applicatie en / of een infrastructuur is vormgegeven, dient te worden gebouwd en zich voordoet in het gebruik. Architectuur is een coherente en consistente verzameling principes, verbijzonderd naar - uitgangspunten, - regels, - richtlijnen en - standaarden soms vastgelegd in patterns.

de ‘connected world’ principes worden in principe opgesteld van buiten naar binnen Omgeving Organisatie de ‘connected world’ principes worden in principe opgesteld van buiten naar binnen Omgeving Organisatie gedrag Strategische principes Architectuur principes Processen Vaardigheden Middelen

architectuuraspecten schoonheid functionele samenhang constructie belevingswaarde gebruikswaarde maakbaarheid/ onderhoudbaarheid architectuuraspecten schoonheid functionele samenhang constructie belevingswaarde gebruikswaarde maakbaarheid/ onderhoudbaarheid

beschouwingslagen stadsplan wijkplan universiteit onderzoeksdomein gebouwontwerp applicatie: Metis beschouwingslagen stadsplan wijkplan universiteit onderzoeksdomein gebouwontwerp applicatie: Metis

vier werelden bedrijfsgebeuren informatieverkeer voorschrijvend faciliterend applicaties technologie infrastructuur vier werelden bedrijfsgebeuren informatieverkeer voorschrijvend faciliterend applicaties technologie infrastructuur

domeinen hoofddomeinen - onderwijs - onderzoek - kennisinstituut (maatschappelijke functie) corporate knowledge - interne domeinen hoofddomeinen - onderwijs - onderzoek - kennisinstituut (maatschappelijke functie) corporate knowledge - interne opleidingen - kennismanagement overall domein - besturing communicatie-ruimtes - digitale socio-room - (interne) marktplaats - communities (virtual ‘project’ room) ondersteunende domeinen - HRM -F&A - IT - zaken - inkoop / leveranciersrelaties - middelenbeheer / ‘real estate’ - relatiebeheer - communicatie / PR - juridische zaken

digitale werkruimte domein ‘rood’ ‘groen’ portal domein roltype portal domein ‘blauw’ portal domein ‘geel’ digitale werkruimte domein ‘rood’ ‘groen’ portal domein roltype portal domein ‘blauw’ portal domein ‘geel’

roltypes interne roltypes externe roltypes via extranet student onderzoeker docent lijn bestuurder lid Ondernemingsraad roltypes interne roltypes externe roltypes via extranet student onderzoeker docent lijn bestuurder lid Ondernemingsraad domein eigenaar domein-medewerker klant cursist partner / leverancier via Internet informatiezoeker potentiële klant potentiële sollicitant potentiële student

4 (conceptuele) werklocaties universiteit thuis (meeting place) (extended office) stageplek elders 4 (conceptuele) werklocaties universiteit thuis (meeting place) (extended office) stageplek elders

de Waarde ligt in de Relaties (architectuur binnen het ecosysteem) leveranciers studenten Radboud Universiteit de Waarde ligt in de Relaties (architectuur binnen het ecosysteem) leveranciers studenten Radboud Universiteit medewerkers bedrijfsleven overheid / maatschappij

de architect: regisseur in het beeldvormingsproces kaderstellend enterprise architect domeinarchitect oplossingsgericht applicatiearchitect infrastructuur architect de architect: regisseur in het beeldvormingsproces kaderstellend enterprise architect domeinarchitect oplossingsgericht applicatiearchitect infrastructuur architect werkruimte architect

is dit het resultaat van de menselijke maat in het IT gebruik? is dit het resultaat van de menselijke maat in het IT gebruik?

Stelling 5: Een brede academische vooropleiding is een absolute voorwaarde voor een goede architect. Stelling 5: Een brede academische vooropleiding is een absolute voorwaarde voor een goede architect.

Stelling 10: Het wordt tijd dat er een functionaris wordt benoemd die voor de Stelling 10: Het wordt tijd dat er een functionaris wordt benoemd die voor de digitale Nederlandse samenleving een soortgelijke taak krijgt als de Rijksbouwmeester voor de fysieke wereld.

Stelling 9: Digitale architectuur is nog niet populair in de directiekamer. Als het goed Stelling 9: Digitale architectuur is nog niet populair in de directiekamer. Als het goed gaat met de onderneming, wordt deze als ballast ervaren. Als het slecht gaat, is er geen geld voor.

Stelling 1 : Het zal blijken dat de belangrijkste architecten van de 21 ste Stelling 1 : Het zal blijken dat de belangrijkste architecten van de 21 ste eeuw de architecten van de digitale wereld zijn.

Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) daan@rijsenbrij. com Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) [email protected] com