Скачать презентацию ARCHIEVENPROJEKT CENTER FOR RESEARCH ON DUTCH JEWRY SPI Скачать презентацию ARCHIEVENPROJEKT CENTER FOR RESEARCH ON DUTCH JEWRY SPI

5d9284f9b05bee1448ee04d6b63a0596.ppt

  • Количество слайдов: 17

ARCHIEVENPROJEKT CENTER FOR RESEARCH ON DUTCH JEWRY SPI OKTOBER 2012 ARCHIEVENPROJEKT CENTER FOR RESEARCH ON DUTCH JEWRY SPI OKTOBER 2012

SOORTEN ARCHIEVEN • A. PERSOONLIJKE ARCHIEVEN • B. ARCHIEVEN VAN ORGANISATIES SOORTEN ARCHIEVEN • A. PERSOONLIJKE ARCHIEVEN • B. ARCHIEVEN VAN ORGANISATIES

WELKE SOORTEN MATERIAAL BIJVOORBEELD ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ZOALS: • NOTULEN VAN VERGADERINGEN • CORRESPONDENTIE • WELKE SOORTEN MATERIAAL BIJVOORBEELD ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ZOALS: • NOTULEN VAN VERGADERINGEN • CORRESPONDENTIE • JAARVERSLAGEN • STATUTEN • REGLEMENTEN • FINANCIËLE GEGEVENS

VERHOUDING MET ANDERE ORGANISATIES • GROTE EN KLEINE ORGANISATIES • ONDERAFDELINGEN, BESTUREN • IEDERE VERHOUDING MET ANDERE ORGANISATIES • GROTE EN KLEINE ORGANISATIES • ONDERAFDELINGEN, BESTUREN • IEDERE ORGANISATIE HEEFT DOELEINDEN

GEGEVENS WORDEN BEWAARD, OP ALLERLEI MANIEREN • NIET ALTIJD IN LOGISCHE VOLGORDE MOGELIJKHEDEN: • GEGEVENS WORDEN BEWAARD, OP ALLERLEI MANIEREN • NIET ALTIJD IN LOGISCHE VOLGORDE MOGELIJKHEDEN: • CHRONOLOGISCH • VOLGENS ONDERWERPEN

ADMINISTRATIE EN BESTUREN WISSELEN • LATER MOEILIJK TE ACHTERHALEN • ZONDER BEGRIP VOOR DE ADMINISTRATIE EN BESTUREN WISSELEN • LATER MOEILIJK TE ACHTERHALEN • ZONDER BEGRIP VOOR DE DOELEINDEN, ACHTERGROND EN WERKWIJZE VAN DE ORGANISATIE MOEILIJKER TE ORGANISEREN

PAPIEREN ARCHIEVEN GEDIGITALISEERDE ARCHIEVEN • IN DE WERELD WORDEN VEEL ARCHIEVEN GEDIGITALISEERD, MAAR ZEKER PAPIEREN ARCHIEVEN GEDIGITALISEERDE ARCHIEVEN • IN DE WERELD WORDEN VEEL ARCHIEVEN GEDIGITALISEERD, MAAR ZEKER NIET ALLEN EN AL HET MATERIAAL EN NIET AUTOMATISCH. • DIGITALISEREN IS KOSTBAAR • VOOR EEN DUURZAAM BEHOUDEN MOET DE RESOLUTIE GOED ZIJN EN ER ZIJN STANDAARDEN VOOR UITGEWERKT IN DE WERELD

BRUIKBAARHEID VAN EEN ARCHIEF IN GEDIGITALISEERDE VORM • TEKST IN ELEKTRONISCH FORMAAT • SCANNING BRUIKBAARHEID VAN EEN ARCHIEF IN GEDIGITALISEERDE VORM • TEKST IN ELEKTRONISCH FORMAAT • SCANNING VAN DOCUMENTEN • ZOEKEN IN DE TEKST ZELF DOOR MIDDEL VAN OCR-PROGRAMMA • INVOEREN IN EEN INVOERPROGRAMMA AANGEPAST AAN HOE EEN ARCHIEF IS OPGEBOUWD

IDEA • INVENTARISERING • ZOEKVELDEN • ZOEKMACHINE IDEA • INVENTARISERING • ZOEKVELDEN • ZOEKMACHINE

MATERIAAL VERDEELD IN FOLDERS • IEDERE FOLDER MET BESCHRIJVING ZOALS ONDERWERPEN, TITEL, JAREN • MATERIAAL VERDEELD IN FOLDERS • IEDERE FOLDER MET BESCHRIJVING ZOALS ONDERWERPEN, TITEL, JAREN • LEADPAGES

SPI-ARCHIEF • BEPERKINGEN • SPI PAPIEREN ARCHIEF (74 DOZEN) (GEDIGITALISEERD EN BESCHREVEN) • E-MAIL SPI-ARCHIEF • BEPERKINGEN • SPI PAPIEREN ARCHIEF (74 DOZEN) (GEDIGITALISEERD EN BESCHREVEN) • E-MAIL FOLDERS (VOOR ZOVER NIET UITGEPRINT) NOG NIET TOEGANKELIJK • BEPERKTE TIJDSDUUR ( BEGELEID DOOR EEN COMMISSIE, EERSTE BESPREKING IN SEPTEMBER) MAXIMUM EEN JAAR • GEDRUKTE BROCHURES EN RAPPORTEN ALLEEN INLEIDING EN ONDERWERPEN GESCANNED. BESTAAN VOLLEDIG IN PDF-FORMAAT OP INTERNET, KUNNEN GELINKED WORDEN NAAR WEBSITE (OF GEDOWNLOAD EN PERMANENT GEKOPPELD AAN BESCHRIJVING)

DAAROM NOG NIET VOLLEDIG • MEESTE MATERIAAL T/M 2010 • MOMENTEEL NOG GESLOTEN ARCHIEF DAAROM NOG NIET VOLLEDIG • MEESTE MATERIAAL T/M 2010 • MOMENTEEL NOG GESLOTEN ARCHIEF • BEPERKTE VOORBEELDEN • ALS HET LATER OPENBAAR EN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK IS VIA INTERNET, DAN MET HANDLEIDING EN VIA EEN WEBSITE • DAPHNE SOMECH DIE HET MATERIAAL VELE JAREN HEEFT OPGEBOUWD EN KENT

STADIA • 1 IN KAART BRENGEN VAN ORGANISATIES: • INLEIDING • 2. FOLDERS • STADIA • 1 IN KAART BRENGEN VAN ORGANISATIES: • INLEIDING • 2. FOLDERS • 3. ELKE FOLDER EIGEN LEADPAGE

4. SCANNING • LEADPAGE VAN IEDERE GESCANDE FILE WORDT INGEVOERD IN EEN NUMMER IN 4. SCANNING • LEADPAGE VAN IEDERE GESCANDE FILE WORDT INGEVOERD IN EEN NUMMER IN DE CATALOGUS VOLGENS DE VERSCHILLENDE VELDEN • DE GESCANDE FILE WORDT DAN GEKOPPELD AAN HET NUMMER IN DE CATALOGUS

VOORBEELDEN VAN ARCHIEVEN IN NEDERLAND EN ISRAEL www. archives. org. il • WWW. NIOD. VOORBEELDEN VAN ARCHIEVEN IN NEDERLAND EN ISRAEL www. archives. org. il • WWW. NIOD. NL • Koninklijke Bibliotheek

VOORBEELDEN UIT SPI • • • WWW. INFOCENTERS. CO. IL/CRHDJ LOGIN ENGLISH VERSION ITEM VOORBEELDEN UIT SPI • • • WWW. INFOCENTERS. CO. IL/CRHDJ LOGIN ENGLISH VERSION ITEM 11335: INLEIDING ARCHIEF SPI-WOII TEGOEDEN ITEM 10361: JAD DAVIDS, BESCHRIJVING VAN ORGANISATIE EN LINK NAAR WEBSITE • SPI JAARVERSLAG 2001 ITEM 11342 • WAAR KOMT MINISTER ZALM VOOR IN DE TEKST VAN DE VERSCHILLENDE VOORBEELDEN UIT GEKREGEN ANTWOORDEN DOKUMENTEN A. ITEM 11379 BEGELEIDENDE INFORMATIE OP HET KORDES EN SCHOLTEN RAPPORT B. ITEM 11398 HIATEN EN ONDUIDELIJKHEDEN IN HET EERSTE RAPPORT VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE ONDERZOEK FINANCIËLE TEGOEDEN WO II IN NEDERLAND C. DRAAIBOEK VOOR HET BEZOEK VAN MINISTER ZALM AAN ISRAEL MEI 2001