Апостроф Це наймолодший знак нашого письма.

Скачать презентацию Апостроф Це наймолодший знак нашого письма. Скачать презентацию Апостроф Це наймолодший знак нашого письма.

vghivannya_apostrofa.ppt

 • Размер: 1.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Апостроф Це наймолодший знак нашого письма. по слайдам

Апостроф Це наймолодший знак нашого письма. З’явився в українській граматиці для позначення роздільноїАпостроф Це наймолодший знак нашого письма. З’явився в українській граматиці для позначення роздільної вимови. Назва знаку взята з давньогрецької мови, що означає : кривий, зігнутий, повернутий.

Апостроф ставиться лише перед  я, ю, є, ї. Він вказує, щоАпостроф ставиться лише перед я, ю, є, ї. Він вказує, що ці букви позначають два звуки йа, йу, йе, йі, а попередній приголосний вимовляється твердо

порівняйте: апостроф вживається апостроф не не вживається з'ява [зйава] зяблик [з'аблик], в'яз [вйаз]порівняйте: апостроф вживається апостроф не не вживається з’ява [зйава] зяблик [з’аблик], в’яз [вйаз] свято [с’в’ато],

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після губних приголосних м, в, п, б,Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після губних приголосних м, в, п, б, ф, якщо ці приголосні стоять:

приклади на початку кореня м'ям'я кийкий , в'я зказка , , зв'я затиприклади на початку кореня м’ям’я кийкий , в’я зказка , , зв’я зати , , п’яп’я тьох після голосного рр иб’я чийчий , , солсол ов’ї, здор ов’я після р аа рф’я рр , , сусу рм’я нийний , , чече рв’я кк

В інших випадках після губних апостроф не ставиться: ть мя ний, В інших випадках після губних апостроф не ставиться: ть мя ний, с вя то, ц вя х, морк вя ний, мав пя чий.

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після р , якщо даліАпостроф ставиться перед я, ю, є, ї після р , якщо далі у вимові чується звук [й]: матір’ю [мат’ірйу], сузір’я [суз»ірйа], бур’ян [бурйан],

але: буряк [бур'ак], зоря [зор'а], гарячий [гар'ачий]. але: буряк [бур’ак], зоря [зор’а], гарячий [гар’ачий].

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після префіксів, які закінчуються на приголоснийАпостроф ставиться перед я, ю, є, ї після префіксів, які закінчуються на приголосний від-, під-, над-, перед-, роз-, без-, в-, об-, між-:

НАПРИКЛАД: між'я русний , від'є мний , роз'є днати , з'їНАПРИКЛАД: між’я русний , від’є мний , роз’є днати , з’ї зд , без’я дерний.

Апостроф пишемо також після к в імені Лук’ян і похідних від нього: Апостроф пишемо також після к в імені Лук’ян і похідних від нього: Лук’яненко, Лук’янчук, Лук’янчик тощо.

 В іншомовних словах апостроф вживається так само, як і в українських: В іншомовних словах апостроф вживається так само, як і в українських: об’єкт, прем’єра;

Але є і деякі відмінності. В іншомовних словах після приголосних апостроф перед Але є і деякі відмінності. В іншомовних словах після приголосних апостроф перед я, ю, є, ї ставиться, якщо після приголосних чується звук [й]: бар’єр [-рйер], комп’ютер [-пйу-], Х’юстон [хйу-]

Як виняток апостроф ставиться після приголосних в таких словах: кон'юктивіт, кон'юктура,Як виняток апостроф ставиться після приголосних в таких словах: кон’юктивіт, кон’юктура, ад’ютант.

Апостроф в іншомовних словах не ставиться перед я, ю, є, ї, якщо ціАпостроф в іншомовних словах не ставиться перед я, ю, є, ї, якщо ці букви позначають пом’якшення попереднього приголосного: рю кзак [р’у-], пю ре [п’у-], кю вет [к’у-], мані кю р [-к’ур].

 Апостроф не пишеться: перед йо : кур йо з , сер Апостроф не пишеться: перед йо : кур йо з , сер йо зний.

Апостроф у прізвищах Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю,Апостроф у прізвищах Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аля б’є в, Аре ф’є в, Водо п’я нов, В’я льцева, Григо р’є в, Заха р’ї н, Лу б’я нцев, По м’я ловський, Проко ф’є в, Ру м’я нцев, Ю р’є в; перед йо апостроф не пишеться : Воро бйо в, Соло вйо в.

Апостроф у географічних назвах Апостроф пишеться в географічних назвах після губних, задньоязикових і р,Апостроф у географічних назвах Апостроф пишеться в географічних назвах після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї:

НАПРИКЛАД: В’я зники, Де м’я нськ, Проко п’є вськ, П’я тигорськ, НАПРИКЛАД: В’я зники, Де м’я нськ, Проко п’є вськ, П’я тигорськ, А к’я р, Амуда р’я , Гу р’є в ; перед йо апостроф не пишеться: Мура вйо во.

ЗАПАМЯТАЙТЕ! ПРИ ПЕРЕНОСІ АПОСТРОФ НЕ ВІДОКРЕМЛЮЄТЬС Я ВІД ПОПЕРЕДНЬОЇ БУКВИ: БУР ’’ –ЗАПАМЯТАЙТЕ! ПРИ ПЕРЕНОСІ АПОСТРОФ НЕ ВІДОКРЕМЛЮЄТЬС Я ВІД ПОПЕРЕДНЬОЇ БУКВИ: БУР ’’ – ЯН, КОМП ’’ – ЮТЕР, СОЛОВ ’’ – ЇНИЙ.