Скачать презентацию Apakah Allah sungguh-sungguh bisa dikenal tetapi siapa yang Скачать презентацию Apakah Allah sungguh-sungguh bisa dikenal tetapi siapa yang

de39a3f09bdcc58b35c35b821ce4beca.ppt

  • Количество слайдов: 18

Apakah Allah sungguh-sungguh bisa dikenal? tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang Apakah Allah sungguh-sungguh bisa dikenal? tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN. “ Yer 9: 24

Apakah Allah dapat dikenal? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah dapat dikenal, tetapi juga menunjukkan Apakah Allah dapat dikenal? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah dapat dikenal, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap pengetahuan yang benar mengenai Dia haruslah sungguh-sungguh sampai kepada kita karena atas inisiatif Dia

1 Inisiatif di dalam menyatakan Diri. Nya kepada kita Apa yang dinyatakan Allah mengenai 1 Inisiatif di dalam menyatakan Diri. Nya kepada kita Apa yang dinyatakan Allah mengenai Diri. Nya ? Bagaimana Dia melakukan. Nya? Mengapa dilakukan. Nya? Implikasinya memberkati, menyertai, melindungi, tidak akan meninggalkan, dan melakukan apa yang dijanjikan Memberikan tanah kepada keturunan Yakub Melipatgandakan keturunan Yakub Menampakkan diri melalui mimpi berdiri disampingnya dan berfirman kepada Yakub Supaya Yakub mengenal. Nya, takut akan Dia, TUHAN menjadi Allahnya dan beribadah kepada. Nya

1 Inisiatif di dalam menyatakan Diri. Nya kepada kita Apa yang dinyatakan Allah mengenai 1 Inisiatif di dalam menyatakan Diri. Nya kepada kita Apa yang dinyatakan Allah mengenai Diri. Nya ? Maha kuasa Maha Kudus Allah yang cemburu Dahsyat Kudus Bagaimana Dia melakukan. Nya? Memperlihatkan kemuliaan. Nya Turun dalam awan dan menemui Musa Mengadakan perjanjian Melakukan perbuatan ajaib Berfirman dan memberikan tata cara hidup Mengapa dilakukan. Nya? Implikasinya Supaya orang Israel beribadah kepada. Nya dan taat kepada perintah. Nya Supaya umat. Nya menguduskan diri mereka

Dekat dengan umat. Nya TUHANlah Allah, tidak ada yang lain Memusnahkan musuh umat. Nya Dekat dengan umat. Nya TUHANlah Allah, tidak ada yang lain Memusnahkan musuh umat. Nya Memperdengarkan suara. Nya Memperlihatkan diri Memperlihatkan kedahsyatan. Nya Memberikan pertolongan Dialah Raja segala Memperlihatkan Diri. Nya raja Supaya diketahui bahwa TUHANlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Supaya umat. Nya taat kepada perintah. Nya

Kudus Juru selamat Menguduskan Nama-Nya Menyatakan diri dalam Yesus Kristus Supaya bangsa mengetahui bahwa Kudus Juru selamat Menguduskan Nama-Nya Menyatakan diri dalam Yesus Kristus Supaya bangsa mengetahui bahwa Dialah TUHAN Supaya semua orang menerima. Nya dan beroleh persekutuan dengan Dia Melalui hamba dan para Maha mulia pekerja. Nya yang menjadi Mempercayai Yesus saksi. Nya Kristus

2 Kelihatannya pernyataan Allah mengenai sifat-sifat. Nya dilakukan. Nya secara bertahap. Di dalam Kel. 2 Kelihatannya pernyataan Allah mengenai sifat-sifat. Nya dilakukan. Nya secara bertahap. Di dalam Kel. 6: 3 Allah berfirman, “Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan yakub sebagai Allah yang Mahakuasa, tetapi dengan nama. Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri”. Ibr. 1: 1 -3 berbunyi, “Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak. Nya … Ia adalah cahaya kemuliaan Allah …”. Apakah mungkin Musa mengetahui lebih banyak mengenai Allah daripada Abraham, dan Daud mengetahui lebih banyak daripada dua-duanya, dan Yesaya mendapat lebih banyak lagi?

Proses Allah menyatakan Diri. Nya? Kej. 17: 1 Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan Proses Allah menyatakan Diri. Nya? Kej. 17: 1 Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. Menyatakan diri Allah yang Maha Kuasa sebagai

Kel 3: 4 -17 Menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kudus, Menyatakan diri sebagai Kel 3: 4 -17 Menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kudus, Menyatakan diri sebagai Allah nenek moyang Musa, Allah Abraham, Ishak dan yakub Menyatakan diri sebagai : AKU ADALAH AKU Kel. 6: 2 Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama. Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri. 6: 3 Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, Telah menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama. Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri

Ima. 10: 3 Berkatalah Musa kepada Harun: Ima. 10: 3 Berkatalah Musa kepada Harun: "Inilah yang difirmankan TUHAN: Kepada orang yang karib kepada-Ku Kunyatakan kekudusan-Ku, dan di muka seluruh bangsa itu akan Kuperlihatkan kemuliaan-Ku. " Dan Harun berdiam diri. Menyatakan kekudusan. Nya kepada orang yang karib kepada. Nya dan memperlihatkan kemuliaan. Nya kepada seluruh bangsa Yes. 9: 6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang pencemburu

Cemburu (jealous) watchful: possessively watchful of something demanding loyalty: demanding exclusive loyalty or adherence Cemburu (jealous) watchful: possessively watchful of something demanding loyalty: demanding exclusive loyalty or adherence

Mat. 13: 35 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: Mat. 13: 35 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: "Aku mau membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan, Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus adalah penggenapan nubuatan; bahwa Dialah yang akan mengungkapkan hal-hal yang terembunyi sejak dunia dijadikan Yoh. 16: 12 -13 Roh Kudus merupakan Pribadi yang akan menyempurnakan pernyataan Allah kepada segala makhluk (menyatakan segenap kebenaran Allah) Ef. 3: 4 -5 Roh Kudus menyatakan kebenaran Allah(rahasia Kristus) kepada para rasul dan para nabi. Nya yang kudus yang sebelumnya tidak diberitakan

1 Pet. 1: 10 Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah 1 Pet. 1: 10 Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11 Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12 Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kebenaran Allah, yang adalah keselamatan kasih karunia oleh Kristus akhirnya diberitakan kepada mereka yang percaya oleh Roh Kudus

Kesimpulan: Secara bertahap dan melalui agen dan alat. Nya, Allah menyatakan diri kepada segenap Kesimpulan: Secara bertahap dan melalui agen dan alat. Nya, Allah menyatakan diri kepada segenap makhluk di bumi maupun di sorga

2 Peranan Firman Allah dalam pernyataan Allah Kel. 24: 1 -12 Allah menyampaikan firman. 2 Peranan Firman Allah dalam pernyataan Allah Kel. 24: 1 -12 Allah menyampaikan firman. Nya melalui Musa dan Loh Batu Ul. 30: 11 -13 11 "Sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. 12 Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? 30: 13 Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? 14 Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Allah memperdengarkan Firman. Nya sehingga sangat dekat kepada umat. Nya

Yer. 36: 1 -3 Allah menyampaikan (merangkumkan) firman. Nya melalui nabi. Nya dalam bentuk Yer. 36: 1 -3 Allah menyampaikan (merangkumkan) firman. Nya melalui nabi. Nya dalam bentuk tulisan 2 Tim. 3: 15 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 3: 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 3: 17 Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kitab suci adalah pernyataan kebenaran Allah dalam bentuk tulisan (diilhamkan Allah)

Ibr. 4: 12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada Ibr. 4: 12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 4: 13 Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Allah bekerja (menyatakan diri dan kebenaran. Nya) melalui firman. Nya 2 Pet. 1: 19 Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. 1: 20 Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 1: 21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah meneguhkan firman. Nya dan oleh dorongan Roh kudus pernyataan kebenaran di dalam kitab suci dituliskan

Apakah yang sangat penting • tentang pernyataan Allah mengenai diri. Nya dan • caranya Apakah yang sangat penting • tentang pernyataan Allah mengenai diri. Nya dan • caranya kepada kita melalui koleksi dokumen-dokumen yang tertulis, terekam, terpelihara ini (Kitab Suci)? Allah sendiri secara terus menerus dan aktif bekerja (meneguhkan dll) di dalam menyatakan diri. Nya dan kehendak. Nya melalui Kitab suci.