Скачать презентацию Anglický jazyk Past Tenses Past Simple and Past Скачать презентацию Anglický jazyk Past Tenses Past Simple and Past

4d75d1158fa0232d96e53f23300661d4.ppt

  • Количество слайдов: 7

Anglický jazyk Past Tenses: Past Simple and Past Continuous 1. Mgr. Helena Slaninová VY_22_INOVACE_SLA_AJ. Anglický jazyk Past Tenses: Past Simple and Past Continuous 1. Mgr. Helena Slaninová VY_22_INOVACE_SLA_AJ. 1_1_11

Past tenses: Past Simple and Past Continuous Past tenses: Past Simple and Past Continuous

Past Simple – Minulý čas prostý Přelož věty do minulého času prostého 1. Moje Past Simple – Minulý čas prostý Přelož věty do minulého času prostého 1. Moje sestra jela do školy autobusem. 2. Zavolal ti včera? Ano, zavolal. 3. Moji rodiče si nekoupili to auto. 4. Robert se podíval na svoje hodinky. 5. Navštívila jsi minulý týden muzeum? Ano, navštívila. 6. Nečekali jsme na vás dlouho. 7. Jeho bratr chtěl studovat na univerzitě. 8. Užili si tu párty před pěti dny? Ne, neužili. 9. Včera jsem nesnědl svůj oběd. 10. Posadili jsme se a sledovali film. 11. Četli jste tu knihu? Ne, nečetli. 12. Jana svoji sestru minulé pondělí neviděla.

Answers 1. My sister went to school by bus. 2. Did he call you Answers 1. My sister went to school by bus. 2. Did he call you yesterday? Yes, he did. 3. My parents didn´t buy that car. 4. Robert looked at his watch. 5. Did you visit a museum last week? Yes, I did. 6. We didn´t wait long for you. 7. His brother wanted to study at university. 8. Did they enjoy the party five days ago? No, they didn´t. 9. I didn´t eat my lunch yesterday. 10. We sat down and watched the movie. 11. Did you read the book? No, we didn´t. 12. Jane didn´t see her sister last Monday.

Past Continuous– Minulý čas průběhový Přelož věty do minulého času průběhového (některé věty do Past Continuous– Minulý čas průběhový Přelož věty do minulého času průběhového (některé věty do minulého prostého) 1. Hrála jsem celé odpoledne tenis. 2. Katka na mě nečekala hodinu. 3. Četla jsi knihu, když jsem volal? Ano, četla. 4. Když odešli, Karel ještě pracoval. 5. Nedívali jsme se na televizi celý večer. 6. Co tvoji kamarádi dělali včera v pět hodin odpoledne? 7. Pršelo celý den. 8. Neřídili rychle, když se ta nehoda stala. 9. Seděl tvůj dědeček na zahradě? Ne, neseděl. 10. Volali jsme ti celý večer! 11. Neběžela jsem příliš rychle. 12. Měla Joanna na sobě červené šaty? Ne, neměla.

Answers 1. I was playing tennis all afternoon. 2. Kate wasn´t waiting for me Answers 1. I was playing tennis all afternoon. 2. Kate wasn´t waiting for me for an hour. 3. Were you reading a book when I called you? Yes, I was. 4. When they left, Charles was still working. 5. We weren´t watching TV all evening. 6. What were your friends doing at 5 pm yesterday? 7. It was raining all day. 8. They weren´t driving fast when the accident happened. 9. Was your grandad sitting in the garden? No, he wasn´t. 10. We were calling you all evening! 11. I wasn´t running too fast. 12. Was Joanna wearing a red dress? No, she wasn´t.

Použité zdroje Text: autorka DUMu Mgr. Helena Slaninová Použité zdroje Text: autorka DUMu Mgr. Helena Slaninová