Скачать презентацию Anasazi Ancestral Pueblo — Hisatsinom Teritorija Скачать презентацию Anasazi Ancestral Pueblo — Hisatsinom Teritorija

f92f71408793facb4e39b35a10876688.ppt

  • Количество слайдов: 36

Anasazi Ancestral Pueblo - Hisatsinom Anasazi Ancestral Pueblo - Hisatsinom

Teritorija • Four Corners Region • Grane: – Istočni - Novi Meksiko i Kolorado Teritorija • Four Corners Region • Grane: – Istočni - Novi Meksiko i Kolorado • • Chaco Mesa Verde San Juan Cibola – Zapadni – Arizona i JI Juta • Kayenta • Virgin

Hronologija • Klasifikacija Pekos • Populaciona kretanja početkom XIV veka • Do početka XV Hronologija • Klasifikacija Pekos • Populaciona kretanja početkom XIV veka • Do početka XV veka - napuštanje centralne Arizone i osnivanje kod današnjih Hopi mesa (SI Arizona) • Kraj – 1540. g.

Visoravan Kolorado • Veliki kanjon • Visoravan Kolorado: – Severni deo sliva Kolorada – Visoravan Kolorado • Veliki kanjon • Visoravan Kolorado: – Severni deo sliva Kolorada – Anasazi: između reka San Huan (S), Kolorado (Z), Rio Grande (I) i Mogolon Rim (J) • Najveća visoravan u SAD (1500 m; Mount Humphrey – 3800 m)

Black Mesa Black Mesa

Hopi Mesas • 3 mese – južni prsti Blek Mese • 12 puebla Hopi Mesas • 3 mese – južni prsti Blek Mese • 12 puebla

Ozloglašeni kauboj: Richard Wetherhill • 1888. Cliff Palace, Spruce Tree House, Square Tower House Ozloglašeni kauboj: Richard Wetherhill • 1888. Cliff Palace, Spruce Tree House, Square Tower House • 1891. Gustav Nordenskiold – Iskopavanja Mese Verde • Tsegi Canyon • 1895. Kiet Siel, Chaco • 1896. iskopavanje Pueblo Bonita • 1910. ustreljen

Alfred Kidder • 1907. • 1915. Pekos pueblo • 1924. An Introduction to the Alfred Kidder • 1907. • 1915. Pekos pueblo • 1924. An Introduction to the Study of Southwestern Archaeology • 1927. prva Pekos konferencija • 1936. termin “Anasazi”

Andrew Ellicott Douglass • Beam Expedition • 1929. Show Low Ruin (Emil Haury i Andrew Ellicott Douglass • Beam Expedition • 1929. Show Low Ruin (Emil Haury i Lyndon Hargrave) – tanki godovi – Velika suša

Jeffrey Dean • 1962. Betatakin • 1963. Kiet Siel • Chronological Analysis of Tsegi Jeffrey Dean • 1962. Betatakin • 1963. Kiet Siel • Chronological Analysis of Tsegi Phase Sites in Northeastern Arizona

Basketmaker I • NE POSTOJI! • (Late Archaic) Basketmaker I • NE POSTOJI! • (Late Archaic)

Basketmaker II (500. g. p. n. e. 600. g. n. e. ) • Korpe Basketmaker II (500. g. p. n. e. 600. g. n. e. ) • Korpe – konične sa crvenim icrnim geometrijskim ornamentima • Kosa! • Artefakti od propadljivih materijala • Marsh Pass site Kider i Gernsi (1914 -1923. )

White Dog Cave (1916) • Jame za skladištenje kukuruza, pinjola i druge hrane, kao White Dog Cave (1916) • Jame za skladištenje kukuruza, pinjola i druge hrane, kao i semena za setvu • Sekundarno korišćene kao rake • Lov – atlatl; mala količina kostiju - mali značaj kao izvor hrane? – Kože jelena i muflona, tetive, alatke od roga • Psi – 2 vrste, očuvani kao mumije

Basketmaker III (600 -800. g. ) • “slab-house culture” (Kidder) – zemunice delimično obložene Basketmaker III (600 -800. g. ) • “slab-house culture” (Kidder) – zemunice delimično obložene kamenim pločama • Abri i na otvorenom • Kružne jame za skladištenje obložene kamenom • Keramika – u maloj količini • Za skladištenje semenki za setvu?

Juniper Cove Village • Velika kiva – retke kod zapadnih Anasazija – Možda preuzeta Juniper Cove Village • Velika kiva – retke kod zapadnih Anasazija – Možda preuzeta od Mogolon – kratkotrajna

Developmental Pueblo I (800 -1000. ) Pueblo II (1000 -1150. ) • Pojava i Developmental Pueblo I (800 -1000. ) Pueblo II (1000 -1150. ) • Pojava i široka distribucija black-on-white keramike • Malo lokaliteta • Veća zemunička naselja • Black Mesa Archaeological Project • Unit pueblo: – Zidana naselja U-oblika – Kiva i nadzemna prostorija za mlevenje kukuruza – Otpadna humka iza kive • Promene u socijalnoj organizaciji • Rast populacije

Great Pueblo – Pueblo III (11501300. g. ) • Prekid života u kanjonu Ćako Great Pueblo – Pueblo III (11501300. g. ) • Prekid života u kanjonu Ćako – reorganizacija na Platou – posledica početka sušnih prilika • Malo lokaliteta s početka perioda • Napuštanje naselja na visijama i prelazak u nizije • 2 nove vrste naselja: – Raspršena zemunička naselja sa kivom – Zidani blikovi prostorija koji gledaju na plazu na kojoj je jedna illi više kiva

Tusayan Ruin • Južni obod Velikog kanjona • Hauri 1930. • Pueblo U-plana, sa Tusayan Ruin • Južni obod Velikog kanjona • Hauri 1930. • Pueblo U-plana, sa 4 -5 stambenih prostorija, skladišnim prostorijama • dve kive kružne osnove

Cliff Dwellers (1250 -1300. g. ) Cliff Dwellers (1250 -1300. g. )

Canyon de C(h)elly National Monument • SI Arizona, Navajo Nation • 339 km 2 Canyon de C(h)elly National Monument • SI Arizona, Navajo Nation • 339 km 2 i tri kanjona: – Canyon de Chelly – Canyon del Muerto – Monument Canyon • 600 lokaliteta

Antelope House Antelope House

Antelope House • Analize polena: – Skladišne prostorije: kukuruz i dr. – Stambene – Antelope House • Analize polena: – Skladišne prostorije: kukuruz i dr. – Stambene – male količine polena – Kive – bor, smreka i ševar • Monotona ishrana – “kukuruz i šta god je pri ruci” • “sacred ears of corn”: klipovi uvijeni u kese od jelenske kože, ušivene pamučnom niti i ukrašene tirkizom, perima ara i hematitiom • Koproliti – pesak, insekti, perje, dlaka • Ćurke - mumije

Navajo National Monument • Severna Arizona Navajo National Monument • Severna Arizona

Kiet Siel (“polomljena grnčarija”) Kiet Siel (“polomljena grnčarija”)

Kiet Siel • • 155 prostorija, 6 (8) kiva 2 sprata Veštačka terasa Zid Kiet Siel • • 155 prostorija, 6 (8) kiva 2 sprata Veštačka terasa Zid 55 m visine do 3 m

Kiet Siel – Džefri Din • Gradnja i rast naselja: – Najstariji delovi: kasne Kiet Siel – Džefri Din • Gradnja i rast naselja: – Najstariji delovi: kasne 1240 -te i rane 1250 -te godine – Do 1271. – još 12 klastera prostorija (duž zida potkapine); svaki klaster: najmanje 1 stambena, 1 -6 skladišnih, dvorište i ponekad 1 ekonomska prostorija – 1272/1275 -1286. – doseljavanje velikog broja stanovnika: dodato nekoliko klastera, 6 prepravljeno, sagrađen veliki potporni zid, 3 kive – do 1300 -. Naselje je napušteno postepeno

Betatakin (“kuća na ivici”) Betatakin (“kuća na ivici”)

Betatakin • 135 prostorija i 2 kive • Planski građeno naselje Betatakin • 135 prostorija i 2 kive • Planski građeno naselje

Betatakin – Džefri Din • Oko 1267. nastanjen – 3 klastera prostorija; 1268. dodat Betatakin – Džefri Din • Oko 1267. nastanjen – 3 klastera prostorija; 1268. dodat još jedan • 1275 -1277. – 10 setova prostorija i 1 ili 2 kive, zatim još nekoliko • 1286 -1300. napušten • Velika gradnja 75 -77. izvedena građom koja je sečena i zatim skladištena, prvo 1269, zatim 1272. • Nastanjivanje prvih stanovnika sa jasnim ciljem da se pripremi dolazak veće grupe ljudi!

Zašto u steni? • Odbrana? • Džefri Din: – Izvori vode – “štednja” ograničenih Zašto u steni? • Odbrana? • Džefri Din: – Izvori vode – “štednja” ograničenih površina obradive zemlje u kanjonu – Izbegavanje hladnog vazduha sa dna kanjona i jake vetrove na vrhovima mesa

Zašto su napušteni? • Katastrofa? • Velika suša 1276 -1299. – Opadanje nivoa vode Zašto su napušteni? • Katastrofa? • Velika suša 1276 -1299. – Opadanje nivoa vode – erozija obradive zemlje – Slična pojava – u Oraibiju s početka XX veka

Pueblo IV (1300 -1540. g. ) • Velika pomeranja na celom jugozapadu, nisu nasumična, Pueblo IV (1300 -1540. g. ) • Velika pomeranja na celom jugozapadu, nisu nasumična, već su odredišta jasno definisana • Naselja se osnivaju: – duž Litl Kolorada i na južnim obroncima Blek Mese – Na teritoriji Mogolon (zasebna ili se pridružuju lokalnim populacijama – Grasshopper Pueblo) • Hopi legende – vreme kad su ljudi izašli u Četvrti svet (sadašnji) i počeli migracije

Homol’ovi (Hopi „mesto malih brda“) • Nacionalni park kod Vinsloua • 4 lokaliteta sa Homol’ovi (Hopi „mesto malih brda“) • Nacionalni park kod Vinsloua • 4 lokaliteta sa obe strane Litl Kolorada: – Homol’ovi I i II – XIV v. – Homol’ovi III i IV – kasni XIII vek – Anasazi sa Hopi mesa i doseljenici iz gornjeg toka Litl Kolorada

Homol’ovi II • 1000 prostorija • Trgovački centar – keramika, školjke, opsidijan • Četvorougaona Homol’ovi II • 1000 prostorija • Trgovački centar – keramika, školjke, opsidijan • Četvorougaona kiva

Mesa Verde Mesa Verde

Mesa Verde National Park • Okrug Montezuma, Kolorado • Formiran 1906. • 211 km Mesa Verde National Park • Okrug Montezuma, Kolorado • Formiran 1906. • 211 km 2 • Preko 4000 lokaliteta i preko 600 naselja u liticama • Naseljen oko 550. g.