Скачать презентацию Аналізатори сенсорні системи Аналізатори сенсорні системи Аналізатор Скачать презентацию Аналізатори сенсорні системи Аналізатори сенсорні системи Аналізатор

анализатор.ppt

  • Количество слайдов: 46

Аналізатори (сенсорні системи) Аналізатори (сенсорні системи)

Аналізатори (сенсорні системи) Аналізатор (за І. П. Павловим)- система чутливих нервових утворень, що сприймають Аналізатори (сенсорні системи) Аналізатор (за І. П. Павловим)- система чутливих нервових утворень, що сприймають та аналізують зовнішні та внутрішні подразнення: Øзоровий Øслуховий Øвестибулярний Øнюховий Øсмаковий Øшкірний Øруховий Øвісцеральний (внутрішнього середовища)

Аналізатори (сенсорні системи) Зовнішні – зоровий, слуховий, смаковий, нюховий, шкіряний • Пізнання навколишнього матеріального Аналізатори (сенсорні системи) Зовнішні – зоровий, слуховий, смаковий, нюховий, шкіряний • Пізнання навколишнього матеріального світу Внутрішні – руховий, вестибулярний, внутрішніх органів • Інформація про стан внутрішніх органів, рухового апарату, розташування окремих частин тіла у просторі

Аналізатори (сенсорні системи) Функції аналізаторів 1. Виявлення і розрізнення сигналів 2. Перетворення і кодування Аналізатори (сенсорні системи) Функції аналізаторів 1. Виявлення і розрізнення сигналів 2. Перетворення і кодування сигналів 3. Передача сигналів 4. Аналіз, класифікація сигналів та виникнення сенсорного образу

Аналізатори (сенсорні системи) Аналізатор (за І. П. Павловим) – сукупність 3 відділів: ØПериферичний (рецепторний) Аналізатори (сенсорні системи) Аналізатор (за І. П. Павловим) – сукупність 3 відділів: ØПериферичний (рецепторний) ØПровідниковий (чутливі нервові шляхи) ØЦентральний або мозковий (спеціальні зони кори великих півкуль)

Аналізатори (сенсорні системи) Рецептори – спеціалізовані закінчення чутливих нервів, які отримують інформацію у вигляді Аналізатори (сенсорні системи) Рецептори – спеціалізовані закінчення чутливих нервів, які отримують інформацію у вигляді хімічних, світлових, звукових, механічних та інш. подразників – сигналів - та перетворюють їх у нервовий імпульс.

Аналізатори (сенсорні системи) Класифікація рецепторів: в залежності від способу взаємодії з подразником: • контактні Аналізатори (сенсорні системи) Класифікація рецепторів: в залежності від способу взаємодії з подразником: • контактні (рецептори шкіри, смаку) • дистантні (зорові, слухові, нюхові) за місцем розташування в організмі: • екстерорецептори (зовнішні, в складі органів чуттів) • інтерорецептори ( в складі внутрішніх органів) • пропріорецепрори (в скелетних м’язах, суглобах, сухожиллях) за характером енергії, що сприймається: • фоторецептори • фонорецептори • дотику, барорецептори • хеморецептори • терморецептори

Рецептори сенсорних систем А: фоторецепторы. Колбочки (1) и палочки (2). Б: слуховые рецепторы. 1 Рецептори сенсорних систем А: фоторецепторы. Колбочки (1) и палочки (2). Б: слуховые рецепторы. 1 — вестибулярная лестница, 2 — барабанная лестница, 3 — перепончатый канал улитки, 4 — вестибулярная мембрана. 5 — основная мембрана, 6 - покровная мембрана, 7 — волосковые клетки, 8 — афферентные нервные волокна, 9 — нервные клетки спирального ганглия (первые нейроны). В и Г: вестибулярные рецепторы. В — отолитовый аппарат. 1 — отолитовая мембрана, 2 — отолиты (кристаллы углекислого кальция), 3 — волосковые рецепторные клетки, 4 — волокна вестибулярного нерва. Г — полукружные каналы. 1 — волокно вестибулярного нерва, 2 — ампула, 3 — купула с волосковыми рецепторными клетками, 4 — полукружный канал. Стрелки показывают направление колебаний купулы при инерционных смещениях эндолимфы. Д: проприорецепторы. Мышечное веретено. 1 — афферентное нервное волокно, 2 — экстрафузальныемышечные волокна (перерезаны), 3 — внутриверетенные (интрафузальные) мышечные волокна, 4 — оболочка веретена, 5 — ядра, 6 — ядерная сумка, 7 - чувствительные нервные окончания, 8 — эфферентные нервные гамма-волокна, 9 — сухожилие. Сухожильный орган. 1 — афферентное нервное волокно, 2 — мышечные волокна, 3 - сухожилие, 4 - капсула, 5 — чувствительные нервные окончания.

Аналізатори (сенсорні системи) Властивості рецепторів 1. Специфічність – здатність сприймати тільки певний вид енергії Аналізатори (сенсорні системи) Властивості рецепторів 1. Специфічність – здатність сприймати тільки певний вид енергії 2. Низький поріг чутливості – здатність переходити у стан збудження при незначному подразненні 3. Адаптація – здатність “звикати” до постійно діючого стимулу (зниження чутливості)

Зоровий аналізатор забезпечує сприйняття розміру, форми, кольору об’єктів, взаємне розташування та відстань БУДОВА 1. Зоровий аналізатор забезпечує сприйняття розміру, форми, кольору об’єктів, взаємне розташування та відстань БУДОВА 1. Сприймаючий відділ – фоторецептори сітківки 2. Зоровий провідниковий шлях – зоровий нерв 3. Центральний відділ – зорова зона потиличної області кори

Орган зору – око Орган зору – око

Зоровий аналізатор Будова сітківки 5 шарів клітин з’єднаних між собою: • • • Палички Зоровий аналізатор Будова сітківки 5 шарів клітин з’єднаних між собою: • • • Палички та колбочки Горизонтальні клітини Біполярні нейрони Гангліозні клітини Зоровий нерв (аксони гангліозних клітин)

Зоровий аналізатор Фоторецептори сітківки Палички (120 млн) - зоровий пігмент родопсин. Забезпечують сутінковий зір Зоровий аналізатор Фоторецептори сітківки Палички (120 млн) - зоровий пігмент родопсин. Забезпечують сутінковий зір (чорно-біле зображення) Колбочки (7 млн. ) - зоровий пігмент йодопсин. Забезпечують кольоровий зір. Розрізняють синій, зелений та червоний кольори. Решта кольорів – змішані.

Зоровий аналізатор Провідниковий та корковий відділи 1. Сітківка 2. Перехрест зорових нервів 3. Зорова Зоровий аналізатор Провідниковий та корковий відділи 1. Сітківка 2. Перехрест зорових нервів 3. Зорова зона потиличної зони кори великих півкуль

Слуховий аналізатор Забезпечує сприйняття та диференціювання звукових подразнень Будова 1. Рецепторний відділ – фонорецептори Слуховий аналізатор Забезпечує сприйняття та диференціювання звукових подразнень Будова 1. Рецепторний відділ – фонорецептори вуха 2. Провідниковий відділ – слуховий нерв 3. Корковий відділ – скронева слухова зона кори великих півкуль

Орган слуху - вухо Орган слуху - вухо

Слуховий аналізатор Фонорецептори кортієва органа Багаточисленні рецепторні сенсорно-епітеліальні (волоскові) клітини та опорні клітини. Слуховий аналізатор Фонорецептори кортієва органа Багаточисленні рецепторні сенсорно-епітеліальні (волоскові) клітини та опорні клітини.

Слуховий аналізатор Перетворення звукових коливань звукова хвиля барабанна перетинка слухові кісточки мембрана овального вікна Слуховий аналізатор Перетворення звукових коливань звукова хвиля барабанна перетинка слухові кісточки мембрана овального вікна рідина у завитку основна мембрана рецепторні волоскові клітини покривна мембрана нервовий імпульс головний мозок

Слуховий аналізатор Розповсюдження звукових хвиль Слуховий аналізатор Розповсюдження звукових хвиль

Вестибулярний аналізатор Сприймає зміни напрямку, швидкості руху, положення тіла у просторі Будова 1. Переферичний Вестибулярний аналізатор Сприймає зміни напрямку, швидкості руху, положення тіла у просторі Будова 1. Переферичний відділ - рецептори розташовані у лабіринті 2. Провідниковий відділ – вестибулярний нерв 3. Центральний відділ - передня частина скроневої долі кори великих півкуль

Орган рівноваги Орган рівноваги

Вестибулярний аналізатор Півколові канали внутрішнього вуха Передній, задній, латеральний – розташовані в 3 х Вестибулярний аналізатор Півколові канали внутрішнього вуха Передній, задній, латеральний – розташовані в 3 х взаємно перпендикулярних площинах На кінці кожного колбоподібне розширення - ампула Присінка – сферичний та еліптичний мішечки – містять рецепторні клітини - отоліти

Вестибулярний аналізатор Отолітовий апарат I — отоліти 2 — волоски 3 — отолітова мембрана Вестибулярний аналізатор Отолітовий апарат I — отоліти 2 — волоски 3 — отолітова мембрана 4 — нервові закінчення 5 — волоскові клітини 6 — м’якушеві нервові волокна 7 — нервові закінчення 8 — опорна клітина

Вестибулярний аналізатор Лабіринт 3 півколових канала Отолітовий апарат Прискорений рух Повороти і нахили голови Вестибулярний аналізатор Лабіринт 3 півколових канала Отолітовий апарат Прискорений рух Повороти і нахили голови викликає Рух рідини в лабіринті Зміщення отолітів збуджує Рецепторні клітини Рецепторні клітини Вестибулярні центри пов’язані з мозочком та вегетативною нервовою системою. Вегетативні рефлекси – “заколисування” у літаку, пароплаві, гойдалках

Вестибулярний аналізатор Функція органу рівноваги – сприйняття гравітації, лінійних та кутових прискорень руху, що Вестибулярний аналізатор Функція органу рівноваги – сприйняття гравітації, лінійних та кутових прискорень руху, що перетворюються в нервові сигнали, які передаються у відділи ЦНС, що координують роботу м’язів для збереження рівноваги і підтримки пози

Нюховий аналізатор Сприймає газоподібні хімічні речовини – запахи Будова 1. Нюхові хеморецептори носової порожнини Нюховий аналізатор Сприймає газоподібні хімічні речовини – запахи Будова 1. Нюхові хеморецептори носової порожнини – периферичний відділ 2. Нюховий нерв – провідниковий відділ 3. Нюхові ядра та центри скроневої зони кори – центральний відділ

Нюховий аналізатор Нюховий аналізатор

Нюховий аналізатор Нюховий аналізатор

Нюховий аналізатор Нюховий аналізатор

Нюховий аналізатор Сприйняття запаху 1. Носова порожнина - газоподібні речовини розчиняються в слизу, що Нюховий аналізатор Сприйняття запаху 1. Носова порожнина - газоподібні речовини розчиняються в слизу, що оточує війки 2. Нюхові рецептори - перетворення хімічного подразнення у нервовий імпульс 3. Нюховий нерв – проведення збудження 4. Нюхова цибулина – збір і обробка інформації 5. Нюховий тракт – передача інформації 6. Кора головного мозку - усвідомлення (визначення) запаху

Смаковий аналізатор Сприймає хімічні (смакові) подразнення. Відбувається опробування їжі при безпосередньому контакті зі слизовою Смаковий аналізатор Сприймає хімічні (смакові) подразнення. Відбувається опробування їжі при безпосередньому контакті зі слизовою оболонкою ротової порожнини. Будова 1. Периферичний відділ – смакові цибулини – хеморецептори слизової оболонки 2. Провідниковий відділ - волокна лицевого, язикоглоткового і блукаючого нервів 3. Центральний відділ – коркове представництво біля основи задньої центральної звивини (тім’яна)

Смаковий аналізатор Смакові цибулини – на сосочках язика – містять 2 види клітин Øопорні Смаковий аналізатор Смакові цибулини – на сосочках язика – містять 2 види клітин Øопорні (зовнішні) Øсмакові (внутрішні ) Нервові волокна вільно закінчуються всередині цибулини

Смаковий аналізатор Рецептори реагують на 4 типи речовин Øкисле Øсолоне Øгірке Øсолодке “ гостре” Смаковий аналізатор Рецептори реагують на 4 типи речовин Øкисле Øсолоне Øгірке Øсолодке “ гостре” – больові рецептори Інтенсивність смаку залежить від üконцентрації речовини üтемператури розчину üтривалості дії

Смаковий аналізатор Сприйняття смаку 1. Ротова порожнина – хімічні речовини їжі змочуються слиною 2. Смаковий аналізатор Сприйняття смаку 1. Ротова порожнина – хімічні речовини їжі змочуються слиною 2. Смакові цибулини – хімічні подразнення перетворюються на нервовий імпульс 3. Лицевий, язикоглотковий, блукаючий нерви – проведення імпульса 4. Довгастий мозок, таламус – попередня обробка інформації 5. Кора головного мозку – усвідомлення та визначення смаку

Шкірний аналізатор Cприйняття і аналіз механічних, термічних, хімічних та інш. подразнень шкіри і деяких Шкірний аналізатор Cприйняття і аналіз механічних, термічних, хімічних та інш. подразнень шкіри і деяких слизових оболонок (порожнин рота, носа, статевих органів та інш. ) для утворення уявлень про форму, щільність та температуру тіл Будова 1. Периферичний відділ – рецептори поверхні шкіри та слизових оболонок 2. Провідниковий відділ – чутливі нервові волокна, що йдуть в спинний, довгастий, проміжний мозок 3. Мозковий відділ – задня центральна звивина

Шкірний аналізатор Рецептори шкіри • тактильні - дотику, тиску, вібрації (біля 600 тис) • Шкірний аналізатор Рецептори шкіри • тактильні - дотику, тиску, вібрації (біля 600 тис) • температурні - холодові, теплові (зоо тис. з них 30 тис. теплових) • больові (до 300 на 1 см 2 шкіри)

Шкірний аналізатор Тактильні рецептори Дотику Øнервові закінчення біля волосяної цибулини у шкірі, що вкрита Шкірний аналізатор Тактильні рецептори Дотику Øнервові закінчення біля волосяної цибулини у шкірі, що вкрита волоссям Ø тельця Мейснера у шкірі, що позбавлена волосся і судинах шкіри Øтельця Меркеля в епітелії шкіри рук, ніг, грудей, спини Тиску Øпластинчасті тельця Пачіні в глибоких шарах шкіри, сухожиллях, зв’язках, очеревені

Шкірний аналізатор Температурні рецептори Теплові рецептори – тельця Руффіні Холодові рецептори – колби Краузе Шкірний аналізатор Температурні рецептори Теплові рецептори – тельця Руффіні Холодові рецептори – колби Краузе Вільні закінчення чутливих волокон

Шкірний аналізатор Больова рецепція Форма захисного пристосування до навколишнього середовища Будова 1. Периферичний відділ Шкірний аналізатор Больова рецепція Форма захисного пристосування до навколишнього середовища Будова 1. Периферичний відділ - вільні нервові закінчення, які не мають адекватного подразника (на 1 см 2 – 100 крапок), специфічні ноціцептори (больові рецептори) 2. Провідниковий відділ – спиноталамичний шлях через специфічні ядра таламуса до області постцентральної звивини 3. Центральний відділ – лімбична система і обширні ділянки кори

Больова рецепція Ноціцептори – в шкірі, слизових оболонках, м’язах, суглобах, внутрішніх органах Активуються Øмеханічними Больова рецепція Ноціцептори – в шкірі, слизових оболонках, м’язах, суглобах, внутрішніх органах Активуються Øмеханічними Øтермічними Øхімічними подраз никами

Руховий аналізатор Сприяє визначенню положення тіла або окремих його частин у просторі та ступеня Руховий аналізатор Сприяє визначенню положення тіла або окремих його частин у просторі та ступеня скорочення кожного м’яза Будова 1. Рецепторний відділ – численні нервові елементи м’язів, сухожиль, суглобів – пропріорецепторів 2. Провідниковий відділ – чутливі нерви і провідні шляхи спинного і головного мозку 3. Мозковий відділ – рухова область кори – передня центральна звивина лобової частини

Руховий аналізатор Пропріорецептрори м’язів - м’язове веретено (а ) Рецептори сухожиль - тельця Гольджі Руховий аналізатор Пропріорецептрори м’язів - м’язове веретено (а ) Рецептори сухожиль - тельця Гольджі (б ) Зв’язок, суглобів, окістя - пластинчаті тельця (в, г)

Руховий аналізатор Рухові відчуття мають складний характер у зв’язку з одночасним подразненням різних рецепторів. Руховий аналізатор Рухові відчуття мають складний характер у зв’язку з одночасним подразненням різних рецепторів. Подразнення рецепторних закінчень в м’язах- відчуття тонуса при виконанні рухів Подразнення нервових закінчень сухожиль – відчуття напруги і зусилля Подразнення рецепторів суглобових поверхонь – відчуття напрямку, форми та швидкості руху

Вісцеральний аналізатор (внутрішнього середовища) Забезпечення доставки в ЦНС інформаціі про стан внутрішнього середовища, встановлення Вісцеральний аналізатор (внутрішнього середовища) Забезпечення доставки в ЦНС інформаціі про стан внутрішнього середовища, встановлення зворотнього зв’язку про хід регуляторних процесів

Вісцеральний аналізатор (внутрішнього середовища) Будова 1. Рецептори внутрішніх органів, серозних та слизових оболонок, стінках Вісцеральний аналізатор (внутрішнього середовища) Будова 1. Рецептори внутрішніх органів, серозних та слизових оболонок, стінках кровоносних та лімфатичних судин (інтерорецептори) 2. Провідниковий відділ – вегетативні волокна, висхідні шляхи через довгастий мозок до таламуса 3. Різні відділи нервової системи та кори мозку