Скачать презентацию AMETIKIRI TÄNU AVALDUS VOLITUS KUTSE KINNITUSKIRI ARUANDE KOOSTAMINE Скачать презентацию AMETIKIRI TÄNU AVALDUS VOLITUS KUTSE KINNITUSKIRI ARUANDE KOOSTAMINE

1ad2000ecde43fcf4243825f53d9a281.ppt

  • Количество слайдов: 37

AMETIKIRI: TÄNU AVALDUS VOLITUS KUTSE KINNITUSKIRI ARUANDE KOOSTAMINE JÄRELPÄRIMINE JA VASTUS JÄRELPÄRIMISELE AMETIKIRI: TÄNU AVALDUS VOLITUS KUTSE KINNITUSKIRI ARUANDE KOOSTAMINE JÄRELPÄRIMINE JA VASTUS JÄRELPÄRIMISELE

POOLAMETLIKU KIRJA EESMÄRGID Edastada infot, mõtteid, arvamusi Kontrollida ja täpsustada saadud infot Paluda täiendavat POOLAMETLIKU KIRJA EESMÄRGID Edastada infot, mõtteid, arvamusi Kontrollida ja täpsustada saadud infot Paluda täiendavat infot Selgitada probleemi, asjaolusid Põhjendada oma seisukohta Veenda adressaati Teatada oma osavõtusoovist Iseloomustada sündmust, enda kogemusi, üleelamisi Tekitada huvi sündmuse, eseme, enda ja muu vastu

ЦЕЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМА Донести информацию, мысли, мнение Проконтролировать и уточнить полученную информацию Попросить дополнительную ЦЕЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМА Донести информацию, мысли, мнение Проконтролировать и уточнить полученную информацию Попросить дополнительную информацию Объяснить проблемы, факты Обосновать свою позицию Убедить адресата Объявить о своём намерении участвовать Охарактеризовать события, свой опыт, впечатления Проявить интерес к событию, к вещам, к себе и к другим

Poolametlik kiri sisaldab järgmisi vormistuselemente: • adressaati (asutuse juhataja, personalijuht jt) • vajalikke isikuandmeid Poolametlik kiri sisaldab järgmisi vormistuselemente: • adressaati (asutuse juhataja, personalijuht jt) • vajalikke isikuandmeid teksti kirjutaja kohta • kirja kirjutamise kuupäeva • allkirja

Полуофициальное письмо состоит из следующих элементов: n n адресат (руководитель учереждения, руководитель персоналом и Полуофициальное письмо состоит из следующих элементов: n n адресат (руководитель учереждения, руководитель персоналом и т. д. ) персональные данные необходимые составителю письма день создания письма подпись

PÖÖRDUMINE Kasutatakse isiku ametinimetust, viisakustiitleid, auastmeid, isiku nime. Austatud härra president Lugupeetud härra minister PÖÖRDUMINE Kasutatakse isiku ametinimetust, viisakustiitleid, auastmeid, isiku nime. Austatud härra president Lugupeetud härra minister Rahu Lugupeetud juhataja Austatud doktor Lepp

Обращение n Используется должность лица, титулы, звания, имена лиц. Почётный господин президент t Уважаемый Обращение n Используется должность лица, титулы, звания, имена лиц. Почётный господин президент t Уважаемый господин министр Раху t Уважаемый руководитель t Уважаемый доктор Лепп t

PÖÖRDUMINE Austatud professor Lugupeetud proua sekretär Lugupeetud proua Tamm Lugupeetud hr saadik Lugupeetud AS PÖÖRDUMINE Austatud professor Lugupeetud proua sekretär Lugupeetud proua Tamm Lugupeetud hr saadik Lugupeetud AS Taru KOMPLIMENT Lugupidamisega / Austusega Jõudu soovides

Обращение Почтенный профессор t Уважаемая госпожа секретарь t Уважаемая госпожа Там t Уважаемый господин Обращение Почтенный профессор t Уважаемая госпожа секретарь t Уважаемая госпожа Там t Уважаемый господин судебный исполитель t Уважаемый АС Тару t КОПЛИМЕНТ С уважением/ С почтением t Желаю всего наилучшего t

КIRJA ALUSTAМINE * Lugupeetud härrа * Tänamе Teid 3. jaanuari kirja eest * Saadame КIRJA ALUSTAМINE * Lugupeetud härrа * Tänamе Teid 3. jaanuari kirja eest * Saadame Tei 1 e * Teatame Теilе * Palume infonmeerida teatada ava 1 dada saata reserveerida võima 1 dada kontrollida müüa

Начало письма n n n Уважаемый господин Благодарим Вас за письмо полученное 3 его Начало письма n n n Уважаемый господин Благодарим Вас за письмо полученное 3 его января Посылаем Вам Извещаем Вас Просим проинформировать сообщить t заявить t послать t зарезервировать t предоставить t проконтролировать t продать t

КIRJA ALUSTAМINE * Vastuseks Teie 3. märtsi 1997. а. kirjale teatame, et. . . КIRJA ALUSTAМINE * Vastuseks Teie 3. märtsi 1997. а. kirjale teatame, et. . . * Nagu Teie 1. märtsi kirjast selgus, olete huvitatud. . . * Meie telefonikõne kinnituseks teatame, et. . . * Меil оn rõõm teatada Теilе, et. . . * Vabandame vastuse mõningase viibimise piirast * Kahjuks oleme sunnitud Teile meelde tuletama, et. . .

НАЧАЛО ПИСЬМА n n n Отвечая на ваше письмо, полученное 3 его марта 1997 НАЧАЛО ПИСЬМА n n n Отвечая на ваше письмо, полученное 3 его марта 1997 года сообщаем, что. . . Как было подтверждено Вами в письме за 1 марта, Вы заинтересованы. . . В подтверждение телефонному звонку сообщаем, что Мы рады сообщить Вам, что. . . Извиняемся за небольшую задержку. К сожалению вынуждены сообщить Вам, что. . .

КIRJA KESKOSA * Meie arvates. . . * Usume, et. . . * Olеmе КIRJA KESKOSA * Meie arvates. . . * Usume, et. . . * Olеmе tääesti veendunud, et. . . * Olеmе nõus sellega, et. . . * Seoses sellega реаmе vajalikuks / oluliseks / otstarbekaks markida, et. . . * Pöörame Teie tähelерanu asjaolule, et. . .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА По нашему мнению. . . Надеемся, что. . . Полностью убеждены, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА По нашему мнению. . . Надеемся, что. . . Полностью убеждены, что. . . Согласны с тем, что. . . В связи с этим должны обязательно/ необходимо отметить, что Обращаем Ваше внимание на то, что

КIRJA KESKOSA * Меil oleks väga hеа mееl, kui Те. . . vastaksite jargmistele КIRJA KESKOSA * Меil oleks väga hеа mееl, kui Те. . . vastaksite jargmistele küsimustele. . . soovitaksite, millise firma / kelle роolе pöörduda. . . teataksite, milline aeg Теile kohtumiseks sobib …. informeeriksite meid uutest sündmustest. . . saadaksite meile näidised ja hinnakirja. . . teataksite, millal tasute arve. . . teataksite, millаl võiksimе Teiega uuesti ühendust võtta * Küsimuse lahendame nädala / kahe kuu jooksul. * Saadame vastuse niipea, kui asi оn lahendatud.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА • Мы были бы очень рады, если бы Вы. . . ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА • Мы были бы очень рады, если бы Вы. . . ответили на следующие вопросы посоветовали, к какой фирме/ к кому обратиться сообщили, какое время Вам подходит для встречи проинформировали нас о новых событиях послали нам примеры и ценовое предложение сообщили, когда оплатите счёт сообщили, когда возможно с вами связаться • Вопрос разрешится в течении недели/ в течении 2 ух месяцев • Пришлём ответ, когда проблема решится

КIRJA KESKOSA * Vastame kohe, kui asjaolud оn selgunud. * Informeerime Teid viivitamatult, kui КIRJA KESKOSA * Vastame kohe, kui asjaolud оn selgunud. * Informeerime Teid viivitamatult, kui faktid оn selgunud. * Informeerime Teid koheselt, kui kaup / dokumendid оn saabunud * Tutvusime. . . Teie pakkumisega. Leiame, et see оn mеilе täiesti vastuvõеtav. . Teie vastusega. Soovime Teie käiest osta. . . saadetud näidistega ning leiame, et nad vastavad meie vajadustele. . Teie vastusega. Et asja lahendada, оn meil vaja täiendavat infot.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА n n Ответим сразу же, как выясняться обстоятельства. Немедленно проинформируем Вас, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА n n Ответим сразу же, как выясняться обстоятельства. Немедленно проинформируем Вас, когда уточним факты. Проинформируем Вас сразу же, как товар/документ придёт на место. Познакомим/Познакомились u u Вас с предложением. Считаем, что нам это полностью подходит. Вас с ответом. Желаем у вас купить. . . находим, что посланные примеры нам подходят с Вашим предложением. Чтобы решить проблему, нам нужна дополнительная информация

КIRJA LÕPETAMINE * Lugupidamisega * Austusega * Meeldivale kооstöölе lootma jäädes * Parimate tervituste КIRJA LÕPETAMINE * Lugupidamisega * Austusega * Meeldivale kооstöölе lootma jäädes * Parimate tervituste ja kооstöösооvidеgа * Soovime, et meie tulemuslik kооstöö jätkuks ka tulevikus. * Loodame, et meie meeldiv kооstöö jätkub. * Loodame edaspidigi Teiega tõhusat kооstööd teha. * Тänаmе Teid kооstöö eest. Kui Teil реaks olema uusi ettepanekuid, oleme meeleldi nõus neid Teiega arutama.

КОНЦОВКА ПИСЬМА С уважением С почтением Надеемся на приятную совместную работу С наилучшими пожеланиями КОНЦОВКА ПИСЬМА С уважением С почтением Надеемся на приятную совместную работу С наилучшими пожеланиями и совместной работой Желаем, чтобы наши результаты взаимной работы продолжились и в будущем. Мы надеемся, что наша приятная взаимная работа продолжится. Мы надеемся, что вы и впредь будете эффективно с нами работать. Благодарим вас за совместную работу. Если у Вас будут новые предложения, будем рады это обсудить с Вами.

КIRJA LÕPETAMINE * Teie ettepanekud оn alati teretulnud. * Kui Теil peale käiesoleva informatsiooniga КIRJA LÕPETAMINE * Teie ettepanekud оn alati teretulnud. * Kui Теil peale käiesoleva informatsiooniga tutvumist оn veelgi küsimusi, palun võtke meiega ühendust / palun kirjutage / palun helistage. * Ме oleksime tänulikud kiire vastuse eest. * Loodame Teilt saada vastuse lähemal ajal. * Palume vastata võimalikult kiiresti. * Jääme ооtamа Teie edasisi teateid. * Jääme ootama Teie esindajate saabumist, et jätkata läbirääkimisi.

КОНЦОВКА ПИСЬМА Ваши предложения всегда приветствуются. Если у Вас после знакомства с данной информации КОНЦОВКА ПИСЬМА Ваши предложения всегда приветствуются. Если у Вас после знакомства с данной информации возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами/ Пожалуйста, напишите / пожалуйста позвоните. Мы будем благодарны за быстрый ответ. Надеемся получить от вас ответ в ближайшее время. Просим вас ответить как можно быстрее. С нетерпением ждём от вас новостей. Мы с нетерпением ждем прихода Ваших представителей для продолжения переговоров.

AVALDUS Hr Jaan Kase Pagar AS tegevdirektor 07. 12. 2005. a. Avaldus Palun mind AVALDUS Hr Jaan Kase Pagar AS tegevdirektor 07. 12. 2005. a. Avaldus Palun mind tööle võtta sekretäri ametikohale alates 10. jaanuarist 2006. a. /allkiri/ Helle Paju

ЗАЯВЛЕНИЕ Гн Юн Kaсе Pagar AS исполнительному директору 07. 12. 2005. a. Заявление Прошу ЗАЯВЛЕНИЕ Гн Юн Kaсе Pagar AS исполнительному директору 07. 12. 2005. a. Заявление Прошу взять меня на должность секретаря с 10 января 2006 года. /подпись/ Хелле Паю

JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS Palun teatage eesti ärikeele kursustele registreerimise tingimused, kursuste toimumise koht, aeg ning JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS Palun teatage eesti ärikeele kursustele registreerimise tingimused, kursuste toimumise koht, aeg ning kursuse hind. Lugupidamisega, E. Tamm 15. aprill 2012. a.

ПРИМЕР ПИСЬМА ЗАПРОСА Пожалуйста сообщите на каких условиях проходит регистрация на профессиональные курсы эстонского ПРИМЕР ПИСЬМА ЗАПРОСА Пожалуйста сообщите на каких условиях проходит регистрация на профессиональные курсы эстонского языка, место проведения курсов, время и цена. С уважением, E. Taмм 15. aпреля 2012. a.

VASTUS JÄRELEPÄRIMISELE Lp hr Tamm, Vastuseks Teie 15. aprilli järelepärimisele teatame, et eesti ärikeele VASTUS JÄRELEPÄRIMISELE Lp hr Tamm, Vastuseks Teie 15. aprilli järelepärimisele teatame, et eesti ärikeele kursused toimuvad 10. maist 10. juunini 1999 a. aadressil Pikk 110. Kursus maksab 500 krooni. Eeltingimuseks on eesti kõnekeele valdamine. Registreerimine 1. maini telefonil 444 555

ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЗАПРОС Уважаемая г жа Тамм, Отвечая на ваш запрос 15 апреля ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЗАПРОС Уважаемая г жа Тамм, Отвечая на ваш запрос 15 апреля сообщаем, что курсы профессионольного языка пройдут с 10 мая по 10 июня по адресу Пикк 100. Курсы стоят 200 евро. Предварительным условием является владение разговорным эстонским языком. Регистрация 1 мая по телефону 444 555

JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS Koolitusfirma Kolm Tulpi Aia 667 3 777 888 Tallinn Lugupeetud firmajuht 28. JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS Koolitusfirma Kolm Tulpi Aia 667 3 777 888 Tallinn Lugupeetud firmajuht 28. aprill 2005 Soovime täpsemat infot Teie firma poolt pakutavate kursuste kohta. Meie firma tegeleb trans porditeenuse osutamisega nii Eestis kui Ida Euroopas. Meil on kokku 40 töötajat, enamikus bussi ja veoautojuhid, lisaks 2 sekretäri ja raamatupidaja. Koolituskuludeks on meie aasta eelarves ette nähtud 60 000 krooni. Palun teatage meile: pakutavate kursuste loetelu, toimumise aeg ja koht, kursuse hind ühe inimese kohta, kursuse läbiviijate lühiiseloomustus. Ootame Teie vastust järgmise nädala jooksul. Oleme saatnud hinnapäringud mitmesse koolitusfirmasse. Oma valikust teatame hiljemalt 30. maiks 2001. Meeldivale koostööle lootes /allkiri/ Rain Ratas bussifirma Nael Kummi juhataja Bussifirma Nael Kummi, Ratta 66 7, Tallinn 88813 tel 777, faks: 777 776, e post: [email protected] ee

JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS Фирма Три Тюльпана Aйа 667 3 777 888 Таллинн Уважаемый руководитель фирмы JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS Фирма Три Тюльпана Aйа 667 3 777 888 Таллинн Уважаемый руководитель фирмы 28. апреля 2012 Желаем уточнить информацию о курсах, предлагаемых вашей фирмы. Наша фирма занимается пранспортными услугами по эстонии и Восточной Европе. У нас всего 40 рабочих, в основном водители автобусов и водители грузовиков, а так же 2 секретаря и бухгалтер. На курсы из нашего годового бюджета выделяется 6000 евро. Пожалуйста сообщите нам следующее: Перечень предлагаемых курсов, Время и место, Стоимость курса на одного человека, Краткое содержание курса. Ожидаем от Вас ответа в течении недели. Мы послали запрос нескольким фирмам. О своём выборе сообщим не позже 30 мая 2012 года. Надеемся на приятную взаимную работу /подпись/ Раин Раттас Руководитель автобусной фирмы Nael Kummi Автобусная фирма Nael Kummi, Ratta 66 7, Tаллинн 88813 тел. 777, факс: 777 776, э почта: н[email protected] ee

JÄRELPÄRIMISKIRJA VASTUSE NÄIDIS Lugupeetud Rain Ratas 01. mai 2005 Vastuseks Teie 28. aprillil saadetud JÄRELPÄRIMISKIRJA VASTUSE NÄIDIS Lugupeetud Rain Ratas 01. mai 2005 Vastuseks Teie 28. aprillil saadetud järelepärimiskirjale saadame Teile loetelu kursustest, mis võiksid sobida Teie firma töötajatele: inglise, poola ja läti keele kursused (kursuste pikkus sõltub tellija soovist, Teile soovitaksime 3 kuulist intensiivkursust, kokku 120 tundi). Rühma suurus on 15 inimest. Kursuse hind ühele inimesele 3000 krooni, kahele rühmale allahindlus 500 krooni inimese pealt. Kursusi viivad läbi emakeelena keelt valdavad õpetajad; lõõgastavad joogaharjutused algajatele. Tunni hind ühele inimesele 100 krooni. Hinna sisse kuulub 45 minutit joogaharjutusi kogenud treeneri juhtimisel ja türgi saun. Lisainfo telefonil 555 557. Jääme lootma, et meie pakkumine vastab Teie soovidele. Lugupidamisega /allkiri/ Piret Piibeleht Firma Kolm Tulpi koolitusjuht Koolitusfirma Kolm Tulpi, Aia 667 3, 777 888 Tallinn Tel 555 557, faks 555, e post: [email protected] ee

JÄRELPÄRIMISKIRJA VASTUSE NÄIDIS Уважаемый Райн Ратас 01. мая 2012 Отвечая на Ваш запрос 28 JÄRELPÄRIMISKIRJA VASTUSE NÄIDIS Уважаемый Райн Ратас 01. мая 2012 Отвечая на Ваш запрос 28 апреля посылаем Вам переченькурсов, которые могут подойти работникам Вашей фирмы: курсы английского, польского и латышского языка (длительность курсов зависит от желания заказчика, советуем Вам 3 ёх месячый интенсивный курс, всего 120 часов). Размер группы 15 человек. Цена курсов на одногохеловека 200 евроi, для двух групп скидка на каждого человека 30 евро. Курсы проводят учителя, родным языком которых, является преподаваемый язык. расслабляющие упражнения ёгой для начинающих. Цена часа на одного человека 10 евро. В цену входит 45 минут упражнений под руководством тренера и турецкая баня. Дополнительная информация по телефону 555 557. Надеемся, что наше предложение отвечает Вашим ожиданиям. С уважением /подпись/ Piret Piibeleht Фирма Kolm Tulpi руководитель по курсам Фирма курсов Kolm Tulpi, Aйа 667 3, 777 888 Tаллинн Tел 555 557, факс 555, э почта: [email protected] ee

Üleasanne Kujutage ette, et Te soovite (või soovib keegi Teie tuttavatest) panna oma last Üleasanne Kujutage ette, et Te soovite (või soovib keegi Teie tuttavatest) panna oma last eralasteaeda. Te leidsite ajalehest alljärgneva kuulutuse. Kirjutage lasteaia juhatajale järelepärimine. Paluge täpsemalt ülevaadet lasteaia töökorralduse, päevakava, tingimuste, lasteaiatasu ja muu sellise kohta. Iseloomustage lühidalt ka last, keda soovite lasteaeda panna. Ärge unustage lisamast oma kontaktandmed (ei pea olema Teie õiged andmed). Teksti nõutav pikkus on umbes 120 sõna.

Задание n n Представьте, что вы хотите (или хотел бы кто то знакомый), устроить Задание n n Представьте, что вы хотите (или хотел бы кто то знакомый), устроить ребенка в ясли. Вы нашли следующие объявления в газете. Напишите письмо запрос руководителю детского сада. Попросите уточнить организацию детского сада, расписание дня, условия, оплата и другая информациа. Кратко охарактеризуйте ребёнка, которого вы хотите определить в детский сад. Не забудьте указать свои контактные данные (не обязательно писать точные данные). Текст должен быть длиной около 120 слов.

Lasteaed Esimesed Sammud ootab uusi lapsi! Meil on: *väiksed rühmad *suurepärased mängutoad ja mänguväljakud Lasteaed Esimesed Sammud ootab uusi lapsi! Meil on: *väiksed rühmad *suurepärased mängutoad ja mänguväljakud *rohkesti võimalusi laste igakülgseks arendamiseks (bassein ja spordituba, käsitöö ja muusika, keeleõpe) *alates kuuendast eluaastast ettevalmistus kooliks *parimad kasvatajad/õpetajad Täpsem info: juhataja Mari Visnapuu, Lasteaed Esimesed Sammud, Lilleaasa 9, 22099 Tallinn

Детский сад Первые шаги ждёт новых детей! Мы имеем: * Небольшие группы * Отличные Детский сад Первые шаги ждёт новых детей! Мы имеем: * Небольшие группы * Отличные игровые комнаты и игровые площадки * Широкие возможности для развития детей (бассейн, тренажерный зал, ремесла и музыка, обучение языкам) * Начиная с шести лет подготовка к школе * Лучшие педагоги/учителя Для получения дополнительной информации: Руководитель Мэри Виснапуу Первые шаги Детский сад, Лилле. Аса 9, 22099 Таллинн