Скачать презентацию Alles begin met God n n Kol Скачать презентацию Alles begin met God n n Kol

8f9b74f4713f374fffc9dbdfec234cce.ppt

  • Количество слайдов: 19

Alles begin met God ! n n Kol 1: 16 God het deur Hom Alles begin met God ! n n Kol 1: 16 God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. “ Unless you assume a God, the question of life’s purpose is meaningless “ (Bertrand Russell, atheist)

Hierdie lewe gaan nie oor my nie ! n n n n Die doel Hierdie lewe gaan nie oor my nie ! n n n n Die doel van die lewe is meer as: My persoonlike vervulling My gemoedsrus My gelukkig wees Dit gaan oor baie meer as: My familie My loopbaan of My wildste drome en ambisies

Deur die eeu al soek mense na die sin van die lewe ! n Deur die eeu al soek mense na die sin van die lewe ! n n n As mense begin ons by die verkeerde plek soek – onsself ! Ons vra selfgesentreerde vrae soos: Wat wil ek doen ? Wat moet ek met my lewe doen ? Wat is my doel, my ambisies, my drome, my toekoms ? Maar selfgerigtheid gee nie die antwoord nie !

WANT: Job 12: 10 Hy het al wat lewe, in sy mag, die asem WANT: Job 12: 10 Hy het al wat lewe, in sy mag, die asem van elke mens. n n n Voorbeeld: Slegs die skepper van iets kan die doel daarvan verklaar Die antwoord op die vraag na die sin van ons lewens, ons doel, begin by ons Skepper ! Ons bestaan net omdat God dit wil Ons is geskape deur God vir God en totdat ons dit nie begryp nie, sal die lewe nooit sin maak nie !

God alleen het die antwoord n n In God alleen ontdek ons oorsprong, ons God alleen het die antwoord n n In God alleen ontdek ons oorsprong, ons identiteit, ons doel, die sin van ons lewe ! Ons is geskape deur God, uit liefde, vir Sy doel Rom 8: 6 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. God gee die sin aan ons bestaan, lewe en vrede !

Sin v/d lewe ? Om te word wie God jou bedoel het om te Sin v/d lewe ? Om te word wie God jou bedoel het om te wees ! n n God het Sy doelstellings vir ons lewens in die Bybel die eienaarshandleiding van die mens, gestel: 1 Kor 2: 7 Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid.

God die beginpunt van ons alles; God die bron van ons alles ! n God die beginpunt van ons alles; God die bron van ons alles ! n n God se Woord leer ons: It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eye on us, had designs on us for glorious living, (Efes 1: 11)

Hoe weet ek en jy wat die sin v/d lewe, die doel v/d lewe Hoe weet ek en jy wat die sin v/d lewe, die doel v/d lewe is ? n n n Deur jou verhouding met Jesus Christus Want: God het aan jou gedink lank voor jy aan Hom gedink het. Sy doel vir jou is vasgestel voordat jy nog ‘n vonkel in jou ouers se oë was Want: Jou doel is deel van ‘n baie groter kosmiese doel wat God vir jou daargestel het

Miskien voel jy vanaand in die donker oor die sin, die doel van jou Miskien voel jy vanaand in die donker oor die sin, die doel van jou lewe, baie geluk, jy is op die punt om in God se lig in te beweeg !

Al voel ek. . ……… ! n n n Nie “ Jesus kind “ Al voel ek. . ……… ! n n n Nie “ Jesus kind “ materiaal nie, nie ‘n “ groot “ christen nie, maar eerder sondig, en ek is ‘n buite egtelike kind, ‘n aangenome kind, my ouers geskei, my broer het vigs, ek moes nooit gewees het nie ! Feit is: Niemand is per toeval nie ! You are not an accident !

Die feit is; vir God is jy nie: n n n ‘n Fout nie, Die feit is; vir God is jy nie: n n n ‘n Fout nie, ‘n misbaksel, geflopte koek, weggooi doek nie ! Jou ouers het jou dalk nie beplan nie, maar God het geweet van jou koms ! Hy was nie verras met jou opwagting nie ! God het geweet van jou bestaan van die grondlegging van die aarde af Dit is nie toeval, geluk of per ongeluk dat jy op hierdie oomblik asemhaal nie !

Inteendeel: God sê: n n n Ps 138: 8 Die Here (Ek) sal vir Inteendeel: God sê: n n n Ps 138: 8 Die Here (Ek) sal vir (jou) my alles goed laat afloop. Ps 139: 15 geen been van (jou)my was vir (My)U verborge toe (jy)ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe (jy)ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. Ps 139: 16 U (Ek) het (jou)my al gesien toe (jy)ek nog ongebore was, al (jou)my lewensdae was in (My)u boek opgeskrywe nog voordat (jy)ek gebore is.

Wie dink hulle ouers is ‘n “ perfect match ” ? Niemand nie ! Wie dink hulle ouers is ‘n “ perfect match ” ? Niemand nie ! Maar ! n n n Ongeag of jou ouers goed of sleg is, arm of ryk, mooi of lelik is God het geweet dat hulle die regte gene besit om die perfekte jy na vore te bring Baie kinders is onbeplan, maar by God is daar geen onbeplande mense nie God se doel vir jou lewe het menslike foute in ag geneem God doen nie iets per ongeluk of per toeval nie, niks is onbeplan by Hom nie

Waarom het God geskep ? n n Uit liefde ! Efes 1: 4 Long Waarom het God geskep ? n n Uit liefde ! Efes 1: 4 Long before he laid down earth's foundations, he had us in mind, had settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. God het geskep sodat ons kon lewe Jes 45: 18 So sê die Here, Hy wat die hemel geskep het, Hy wat alleen God is, Hy wat die aarde gevorm, gemaak het, dit gereed gemaak, geskep het, dit gevorm het, nie om leeg te wees nie, maar om bewoon te word: Ek is die Here; daar is geen ander nie.

God het geskep omdat: n n n Hy liefde is Hy ons wil liefhê God het geskep omdat: n n n Hy liefde is Hy ons wil liefhê Joh 4: 8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde Isa 46: 3 Luister na My, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie Ek gedra het van julle geboorte af, wat Ek vasgehou het vandat julle daar is. Isa 46: 4 Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.

Rom 12: 3 c The only accurate way to understand ourselves is by what Rom 12: 3 c The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what he does for us, not by what we are and what we do for him. n n n n You are who you are for a reason You’re part of an intricate plan Your’re a precious and perfect unique design, Called God’s special woman or man. You look like you look for a reason. Our God made no mistake. He knit you together within the womb, You’re just what he wanted to make.

(Vervolg: Gedig deur Russell Kelfer) n n n n The parents you had were (Vervolg: Gedig deur Russell Kelfer) n n n n The parents you had were the ones he chose, And no matter how you may feel, They were custom-designed with God’s plan in mind, And they bear the Master’s seal. No, that trauma you faced was not easy. And God wept that it hurt you so; But it was allowed to shape your heart So that into his likeness you’d grow

(Vervolg: Gedig deur Russell Kelfer) n n n You are who you are for (Vervolg: Gedig deur Russell Kelfer) n n n You are who you are for a reason, You’ve been formed by the Master’s rod. You are who you are, beloved, Because there is a God ! Amen !

Volgende Sondag: Wat is die dryfkrag in jou lewe ? En Ons is gemaak Volgende Sondag: Wat is die dryfkrag in jou lewe ? En Ons is gemaak om ewig te lewe !