Скачать презентацию Актуальні питання 1 LOGO Які педагогічні технології доцільно Скачать презентацию Актуальні питання 1 LOGO Які педагогічні технології доцільно

1111095.ppt

  • Количество слайдов: 12

Актуальні питання: 1 LOGO Які педагогічні технології доцільно обрати? 2 Як зробити кожне заняття Актуальні питання: 1 LOGO Які педагогічні технології доцільно обрати? 2 Як зробити кожне заняття цікавим? 3 Як сформувати креативну особистість? 4 5 Як розвивати творчі здібності студентів? Як досягти творчої співпраці викладача і студента?

Ви Ко г на нітив вч ан не ня Розвиток компетентностей кожного студента неможливий Ви Ко г на нітив вч ан не ня Розвиток компетентностей кожного студента неможливий без вживання сукупності освітніх технологій. ко ри ІК ста Т нн я Технології навчання Розвивальне навчання не роблем П я авчанн н а ктн я е Про ологі н тех Кр и ми тичн сл енн е я LOGO

Найважливішими правилами в своїй роботі вважаю такі: LOGO v • для того, щоб навчити Найважливішими правилами в своїй роботі вважаю такі: LOGO v • для того, щоб навчити дітей, потрібно викликати в них інтерес до предмета; v • навчальну діяльність потрібно мотивувати, усі знання повинні мати практичне застосування; v • найкращі приклади - приклади з життя; v • кращим є той метод, який подобається дітям; v • дисципліна праці - основа ефективності уроку.

Мета LOGO v поєднати форми, методи і прийоми навчання з різних технологій для оптимізації Мета LOGO v поєднати форми, методи і прийоми навчання з різних технологій для оптимізації навчального процесу; v формувати критичне і логічне мислення студентів; v розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності вихованців.

Методична проблема: LOGO «Формування ключових компетентностей засобами критичного мислення на заняттях природничого циклу» Методична проблема: LOGO «Формування ключових компетентностей засобами критичного мислення на заняттях природничого циклу»

Впроваджую: LOGO Компетентнісно-орієнтоване навчання Text Проектної технології Інтеграцію Технологію розвитку критичного мислення Інтерактивних технологій Впроваджую: LOGO Компетентнісно-орієнтоване навчання Text Проектної технології Інтеграцію Технологію розвитку критичного мислення Інтерактивних технологій

Вважаю, що Актуальність - уміння самостійно вчитися; - критично мислити; - здатність до самопізнання Вважаю, що Актуальність - уміння самостійно вчитися; - критично мислити; - здатність до самопізнання й самореалізації особистості; - вміння знаходити потрібну інформацію, упорядковувати та правильно її тлумачити Студенти вчаться працювати у команді LOGO У роботі задіяні всі студенти групи ЦІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЮТЬ ПЕРЕВАГИ: Формується доброзичливе ставлення Кожен має можливість пропонувати свою думку Створюється “ситуація успіху” За короткий час опановується багато нового матеріалу

LOGO Технологія розвитку критичного мислення Передбачає рівні партнерські відносини, як у плані спілкування, так LOGO Технологія розвитку критичного мислення Передбачає рівні партнерські відносини, як у плані спілкування, так і в плані конструювання знання У навчання включаються завдання, розв’язання яких потребує мислення вищого рівня Очікуван ня ідей Час Вимагає достатньої мотивації студентів до розв’язання певних проблем Спілкування Умови стимулювання критичного мислення Віра в сили студентів Цінування думок інших Активна позиція Студенти повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань Викладач перестає бути головним джерелом інформації, перетворює навчання в спільний і цікавий пошук. Результатом навчання є не засвоєння фактів чужих думок, а вироблення власних суджень через застосування до інформації певних прийомів мислення

LOGO Технологія розвитку критичного мислення Cтруктура заняття за методикою розвитку критичного мислення І. Евокація LOGO Технологія розвитку критичного мислення Cтруктура заняття за методикою розвитку критичного мислення І. Евокація ( фаза актуалізації, мотивації, виклику) II. Осмислення (фаза вивчення нового матеріалу) III. Рефлексія ( фаза розмірковування, підбиття підсумків)

Працюю, впроваджуючи: Роботу в парах Два-чотири-всі разом Перехресні групи Роботу в малих групах Коло Працюю, впроваджуючи: Роботу в парах Два-чотири-всі разом Перехресні групи Роботу в малих групах Коло знань Мікрофон Мозковий штурм Навчаючи вчуся Структурнологічні схеми Дебати Дискусії Зміни позицію Займи позицію Ігрове навчання Рольові ігри LOGO

Досягнуті результати: Результативність використання технологій Активність під час підготовки Позитивний емоційний стан Розвиток критичного Досягнуті результати: Результативність використання технологій Активність під час підготовки Позитивний емоційний стан Розвиток критичного і логічного мислення LOGO Активність під час відповідей Критерії Кількість оцінок на уроці

Завдання для подальшої педагогічноїLOGO діяльності організаційні здібності творча особистість викладача базові знання з предмету Завдання для подальшої педагогічноїLOGO діяльності організаційні здібності творча особистість викладача базові знання з предмету Учитель готується до найкращого уроку все життя В. О. Сухомлинський Професіоналізм Володіння сучасними методиками прагнення до самовдосконалення ІКТ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ