Скачать презентацию Активність радіонуклідів Розпад ядер Радіоактивність це Скачать презентацию Активність радіонуклідів Розпад ядер Радіоактивність це

56_akt_radinuklid.ppt

  • Количество слайдов: 13

Активність радіонуклідів Активність радіонуклідів

Розпад ядер Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра Розпад ядер Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з випромінюванням мікрочастинок. Розпад ядер випромінювання α – частинок α - розпад β - частинок β - розпад перетворення на ядро іншого елемента

Період піврозпаду Активність радіоактивної речовини характеризують періодом напіврозпаду. Період піврозпаду — це фізична величина, Період піврозпаду Активність радіоактивної речовини характеризують періодом напіврозпаду. Період піврозпаду — це фізична величина, що дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Період напіврозпаду зазвичай позначається T і вимірюється в секундах.

Період піврозпаду Уран радіоактивний Аурум ізотоп Плюмбуму 4, 5 млрд. років 2, 7 доби Період піврозпаду Уран радіоактивний Аурум ізотоп Плюмбуму 4, 5 млрд. років 2, 7 доби одна мільйонна частка секунди

Стала радіоактивного розпаду радіонукліда використовується для характеристики радіоактивного розпаду. Позначається символом λ. Стала радіоактивного Стала радіоактивного розпаду радіонукліда використовується для характеристики радіоактивного розпаду. Позначається символом λ. Стала радіоактивного розпаду пов’язана з періодом напіврозпаду співвідношенням: Одиниця вимірювання сталої радіоактивного розпаду —

Сталі радіоактивного розпаду деяких радіонуклідів Сталі радіоактивного розпаду деяких радіонуклідів

Активність радіонуклідного зразка Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному Активність радіонуклідного зразка Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, називають активністю радіонуклідного зразка. Одиницею активності в СІ є бекерель (Бк). 1 Бк — це активність такого зразка, в якому за 1 с відбувається 1 акт розпаду. кюрі (Кі): 1 Кi=3, 7⋅1010 Бк

Активність радіонуклідного зразка Якщо на даний момент часу в зразку міститься деяка кількість N Активність радіонуклідного зразка Якщо на даний момент часу в зразку міститься деяка кількість N атомів радіонукліда, то активність А даного радіонуклідного зразка можна обчислити за формулою: A= λN , де λ — стала радіоактивного розпаду радіонукліда.

Правила зміщення Содді Під час α - розпаду маса вихідного ядра зменшується на 4 Правила зміщення Содді Під час α - розпаду маса вихідного ядра зменшується на 4 а. о. м. , а заряд — на 2 e , тому утворюється ядро елемента, який у періодичній системі Менделєєва зміщений на 2 клітинки ліворуч від вихідного елемента.

Правила зміщення Содді Під час β - розпаду маса вихідного ядра залишається фактично незмінною, Правила зміщення Содді Під час β - розпаду маса вихідного ядра залишається фактично незмінною, а заряд збільшується на 1 e , тому утворюється ядро елемента, який у таблиці Менделєєва зміщений на 1 клітинку праворуч від вихідного елемента.

Радіоактивні ряди Радіоактивні ряди

Задача Кількість радону зменшилася у 8 разів за 11, 4 доби. Чому дорівнює період Задача Кількість радону зменшилася у 8 разів за 11, 4 доби. Чому дорівнює період напіврозпаду Радону? Розв’язання За час, який дорівнює періоду напіврозпаду, кількість радіоактивного елемента зменшується в 2 рази. У цьому випадку пройшло три таких цикли (2⋅2⋅2 = 8). доби. Відповідь: Період напіврозпаду Радону 3, 8 доби.

Дякую за увагу!!! Дякую за увагу!!!