Скачать презентацию AKTIVITY WHO V PROBLEMATIKE HYGIENY RÚK Edukačné prednáška Скачать презентацию AKTIVITY WHO V PROBLEMATIKE HYGIENY RÚK Edukačné prednáška

98b0abf6b3d7e66f589f0622a2e0e574.ppt

  • Количество слайдов: 29

AKTIVITY WHO V PROBLEMATIKE HYGIENY RÚK Edukačné prednáška ku dňu kampane k posilneniu bezpečnosti AKTIVITY WHO V PROBLEMATIKE HYGIENY RÚK Edukačné prednáška ku dňu kampane k posilneniu bezpečnosti pacientov: „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer Care“ Vypracoval RÚVZ Trenčín 5. máj 2011

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY - NN Nozokomiálne infekcie: postihujú milióny pacientov ročne po celom svete predlžujú NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY - NN Nozokomiálne infekcie: postihujú milióny pacientov ročne po celom svete predlžujú ich hospitalizáciu skracujú dĺžku života pacientov Vypracoval: Trenčín zaťažujú finančný rozpočet zdravotníckych zariadení Predstavujú vážny zdravotnícky problém pre bezpečnosť pacienta a ich prevencia je hlavnou prioritou pre zdravotnícke organizácie z dôvodu skvalitnenia zdravotníckej starostlivosti Definícia NN: Nozokomiálne infekcie alebo infekcie súvisiace so zdravotníckou starostlivosťou (Health Care-Associated Infections – HCAI) podľa CDC sú infekcie, ktoré vznikli v zdravotníckom zariadení, ktoré neboli prítomné prijatí a pacient prijatí nebol v inkubačnej dobe príslušnej infekcie, alebo tie ktoré vznikli po viac ako 48 - 72 hodinách od prijatia pacienta do zdravotníckeho zariadenia. Najčastejšie sa vyskytujú: infekcie močového traktu, infekcie krvného riečiska, infekcie DC (pneumónie), infekcie v mieste chirurgického výkonu RÚVZ

PREVALENCIA NN VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH, 2009 Vypracoval: Trenčín RÚVZ ZDROJ: WHO GUIDELINES ON HAND PREVALENCIA NN VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH, 2009 Vypracoval: Trenčín RÚVZ ZDROJ: WHO GUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTTH CARE: A SUMMARY, 2009 v krajinách EÚ vzniknú NN u 5 – 15 % hospitalizovaných pacientov výskyt NN na JIS je u 9 – 37 % hospitalizovaných pacientov

HYGIENA RÚK hygiena rúk je nákladovo najefektívnejší spôsob: prevencie nozokomiálnych nákaz prevencia šírenia antimikrobiálnej HYGIENA RÚK hygiena rúk je nákladovo najefektívnejší spôsob: prevencie nozokomiálnych nákaz prevencia šírenia antimikrobiálnej rezistencie Množstvo nemocničných štúdií potvrdilo, že hygiena rúk znižuje výskyt nozokomiálnych infekcií Úspešnou intervenciou v boji proti NN je zavádzanie štandardov hygieny a dezinfekcie rúk, preto (WHO) vyvinula program pod názvom „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer Care“ - úlohou programu je posilniť bezpečnosť pacienta pri manipulácií s krvou, pri aplikácii injekcií a očkovacích látok a pri invazívnych zákrokoch zabezpečením kvalitnej vody a dodržiavaním hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov

MIKROFLÓRA KOŽE Rezidentná – trvalá, fixná, koži vlastná Tranzientná – prenosná, nálepová, polietavá o MIKROFLÓRA KOŽE Rezidentná – trvalá, fixná, koži vlastná Tranzientná – prenosná, nálepová, polietavá o o je odrazom prostredia, v ktorom ruky pracujú získava sa kontaktom s kontamin. miestami a predmetmi prežíva obmedzenú dobu (niekedy 150 min. ) dá sa odstrániť umývaním alebo dezinfekciou RÚVZ Vypracoval: Trenčín na povrchu i vnútri pokožky konštantné zloženie 20 % mikroflóry nemožno odstrániť väčšinou nepatogénne mikroorganizmy

Vypracoval: RÚVZ Trenčín Vypracoval: RÚVZ Trenčín

MIESTA, NA KTORÉ SA ZABÚDA Vypracoval: Trenčín RÚVZ Chrbát ruky MIESTA, NA KTORÉ SA ZABÚDA Vypracoval: Trenčín RÚVZ Chrbát ruky

HYGIENA RÚK ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Umývanie rúk mydlom a vodou – ak sú viditeľne znečistené HYGIENA RÚK ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Umývanie rúk mydlom a vodou – ak sú viditeľne znečistené Alkoholová dezinfekcia rúk – ak sú videteľne čisté Používanie rukavíc Vypracoval: Trenčín RÚVZ

CLEAN CARE IS SAFER CARE „SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS“ 5. máj je celosvetový CLEAN CARE IS SAFER CARE „SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS“ 5. máj je celosvetový deň venovaný hygiene rúk 5. mája 2011 sa uskutoční už 3. ročník kampane Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie NN Do kampane sa doteraz zapojilo viac ako 15 152 nemocníc zo 145 krajín z celého sveta RÚVZ súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer Care“ je kampaň pod názvom „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“) Vypracoval: Trenčín

5. MÁJ – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1. ročník 2009 – Hygiena rúk 2. ročník 2010 5. MÁJ – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1. ročník 2009 – Hygiena rúk 2. ročník 2010 – Hygiena rúk ako prevencia MRSA (téma len pre SR) 3. ročník 2011 – Hygiena rúk – hlavné motto: 5 indikácií pre hygienu rúk Do kampane sa zapojili jednotlivé RÚVZ, ktoré realizovali rôzne aktivity zamerané na zvýšenie dodržiavania hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov, pacientov a aj verejnosti RÚVZ Koordinátori kampane: RÚVZ Trenčín ÚVZ SR Kancelária WHO na Slovensku Vypracoval: Trenčín

„SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS“ 5 hlavných momentov pre hygienu a dezinfekciu rúk: 1. „SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS“ 5 hlavných momentov pre hygienu a dezinfekciu rúk: 1. pred kontaktom s pacientom 2. pred aseptickým zákrokom u pacienta 3. po kontakte s biologickým materiálom 4. po kontakte s pacientom 5. po kontakte s okolím pacienta RÚVZ Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život) je zameraná na edukáciu zdravotníckych pracovníkov ako si správne umývať ruky a dezinfikovať ruky s použitím alkoholových dezinfekčných prípravkov Vypracoval: Trenčín

Vypracoval: Trenčín RÚVZ Vypracoval: Trenčín RÚVZ

Vypracoval: Trenčín RÚVZ Vypracoval: Trenčín RÚVZ

Vypracoval: Trenčín RÚVZ Vypracoval: Trenčín RÚVZ

STRATA ČASU = HLAVNÁ PREKÁŽKA PRE HYGIENU RÚK Umývanie rúk: Vypracoval: Trenčín Alkoholová dezinfekcia STRATA ČASU = HLAVNÁ PREKÁŽKA PRE HYGIENU RÚK Umývanie rúk: Vypracoval: Trenčín Alkoholová dezinfekcia rúk: 20 – 30 sekúnd RÚVZ 40 - 60 sekúnd

EXPOZIČNÝ ČAS V HYGIENE RÚK A REDUKCIA BAKTERIÁLNEJ KONTAMINÁCIE Umývanie rúk Alkoholová dezinfekcia rúk EXPOZIČNÝ ČAS V HYGIENE RÚK A REDUKCIA BAKTERIÁLNEJ KONTAMINÁCIE Umývanie rúk Alkoholová dezinfekcia rúk 1 2 Alkoholová dezinfekcia rúk: 3 RÚVZ § efektívnejšia § rýchlejšia § lepšie tolerovaná Vypracoval: Trenčín Bakteriálna kontaminácia (priemer redukcie v log 10 ) 0 4 5 6 0 15 sec 30 sec 1 min 2 min 3 min 4 min Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases 2001

ZISŤOVANIE REDUKCIE KTJ PLATŇOVOU METÓDOU Vypracoval: RÚVZ Trenčín ZISŤOVANIE REDUKCIE KTJ PLATŇOVOU METÓDOU Vypracoval: RÚVZ Trenčín

Vypracoval: RÚVZ Trenčín Mean change (log 10 CFU) ALKOHOL JE NAJEFEKTÍVNEJŠÍ PRI REDUKCII POČTU Vypracoval: RÚVZ Trenčín Mean change (log 10 CFU) ALKOHOL JE NAJEFEKTÍVNEJŠÍ PRI REDUKCII POČTU BAKTÉRIÍ Pittet D, Boyce JM. Lancet Infect Dis 2001 spracovalo: RÚVZ Trenčín

PERZISTENTNÁ AKTIVITA Vypracoval: RÚVZ Trenčín Redukcia rezidentnej flóry Rotter ML. Chapter 87 in Mayhall PERZISTENTNÁ AKTIVITA Vypracoval: RÚVZ Trenčín Redukcia rezidentnej flóry Rotter ML. Chapter 87 in Mayhall CG 1999 spracovalo: RÚVZ Trenčín

DRUHY DP A ICH SPEKTRUM ÚČINNOSTI bakteriálne flóra, veľké vírusy malé neobalené vírusy (rotavírusy, DRUHY DP A ICH SPEKTRUM ÚČINNOSTI bakteriálne flóra, veľké vírusy malé neobalené vírusy (rotavírusy, norovírusy, . . . ) Chlórhexidín hlavne G + baktérie (aj MRSA, RÚVZ Etanol Vypracoval: Trenčín N-propanol, izopropanol VRE) perzistentný účinok Bakteriálne spóry umývanie rúk vodou + mydlo, rukavice

GEOGRAFICKÝ KONCEPT RIZIKA PRENOSU Zdravotnícka zóna PACIENTSKÁ ZÓNA Vypracoval: RÚVZ Trenčín Kritické miesto s GEOGRAFICKÝ KONCEPT RIZIKA PRENOSU Zdravotnícka zóna PACIENTSKÁ ZÓNA Vypracoval: RÚVZ Trenčín Kritické miesto s rizikom expozície biologickému materiálu Kritické miesto s rizikom infekcie pre pacienta

Iný spôsob vizualizácie pacientskej zóny a kontakty s ňou 2 3 Vypracoval: Trenčín RÚVZ Iný spôsob vizualizácie pacientskej zóny a kontakty s ňou 2 3 Vypracoval: Trenčín RÚVZ 4 1 5 H Sax, University Hospitals, Geneva 2006

PRÍKLADY DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV ĽAHKO DOSAŽITEĽNÝCH V MIESTE OŠETRENIA PACIENTA (BED SITE DISINFECTION) Vypracoval: RÚVZ PRÍKLADY DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV ĽAHKO DOSAŽITEĽNÝCH V MIESTE OŠETRENIA PACIENTA (BED SITE DISINFECTION) Vypracoval: RÚVZ Trenčín

PRÍKLADY DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV ĽAHKO DOSAŽITEĽNÝCH V MIESTE OŠETRENIA PACIENTA (BED SITE DISINFECTION) Vypracoval: Trenčín PRÍKLADY DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV ĽAHKO DOSAŽITEĽNÝCH V MIESTE OŠETRENIA PACIENTA (BED SITE DISINFECTION) Vypracoval: Trenčín RÚVZ

KONSENZUS ODPORÚČANÍ V HYGIENE RÚK – PODĽA WHO Indikácie pre hygienu rúk: 1) § KONSENZUS ODPORÚČANÍ V HYGIENE RÚK – PODĽA WHO Indikácie pre hygienu rúk: 1) § § § 4) 5) 6) § 9) používať rukavice vždy, keď hrozí riziko že budeme v kontakte s krvou alebo iným BM, pri každom pacientovi zmeniť rukavice Iné aspekty hygieny rúk – nosiť krátke, nenalakované nechty Edukačné a motivačné programy Zodpovednosť zdravotných inštitúcií a vlády RÚVZ Odporúčania pre chirurgickú dezinfekciu rúk Výber a manipulácia s prípravkami na hygienu rúk Starostlivosť o pokožku rúk Používanie rukavíc 3) 8) technika umývania rúk s mydlom a vodou technika dezinfekcie rúk s alkoholovým dezinfekčným prostriedkom Vypracoval: Trenčín Technika hygieny rúk: 2) 7) 5 indikácií pre hygienu rúk

WHO STRATÉGIA PRE IMPLEMENTÁCIU HYGIENY RÚK Zmena systému: 1. § § dezinfekcia rúk alkoholovými WHO STRATÉGIA PRE IMPLEMENTÁCIU HYGIENY RÚK Zmena systému: 1. § § dezinfekcia rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami Pri umývaní rúk dostatok tekutého mydla a jednorazových papierových obrúskov Hodnotenie a spätná väzba: 1. § § Pripomienky na pracoviskách: 2. § 3. sledovanie postupu umývania a dezinfekcie rúk u ZP kontrola na pracoviskách (minimum 20 l DP/1000 lôžkodní) Nálepky, postery, schématické návody, . . . Vhodné podmienky a prístup zo strany vedenia zdravotníckeho zariadenia RÚVZ pravidelné školenia o dôležitosti umývania a dezinfekcie rúk § Vypracoval: Trenčín Cvičenie a edukácia personálu: II.

KĽÚČOVÁ INFORMÁCIA: Alkoholová dezinfekcia rúk Vypracoval: Trenčín Pred a po kontakte s pacientom RÚVZ KĽÚČOVÁ INFORMÁCIA: Alkoholová dezinfekcia rúk Vypracoval: Trenčín Pred a po kontakte s pacientom RÚVZ V mieste medicínskeho výkonu

POUŽITÁ LITERATÚRA: http: //www. who. int/gpsc/5 may/en/ WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health POUŽITÁ LITERATÚRA: http: //www. who. int/gpsc/5 may/en/ WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary: http: //whqlibdoc. who. int/hq/2009/WHO_IER_PSP_2009. 07_eng. pdf RÚVZ WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: http: //whqlibdoc. who. int/publications/2009/9789241597906_eng. pdf Vypracoval: Trenčín WHO stránka: http: //www. who. int/gpsc/en/

NEDOTÝKAJ SA MA, AK NEMÁŠ VYDEZINFIKOVANÉ RUKY !!! NEDOTÝKAJ SA MA, AK NEMÁŠ VYDEZINFIKOVANÉ RUKY !!!