Скачать презентацию Ajaran Sesat Latar belakang l Kelahiran pelbagai Скачать презентацию Ajaran Sesat Latar belakang l Kelahiran pelbagai

42a58b2907ddda13bc3a3926657394d8.ppt

  • Количество слайдов: 78

Ajaran Sesat Ajaran Sesat

Latar belakang l Kelahiran pelbagai ajaran sesat bukan fenomena baru, wujud sebelum wafatnya Nabi Latar belakang l Kelahiran pelbagai ajaran sesat bukan fenomena baru, wujud sebelum wafatnya Nabi saw hingga ke hari ini. l Ia adalah fenomena bukan terhadap ajaran Islam semata malah dalam semua agama & bangsa.

l Ajaras sesat yang dikesan paling lama usianya di Malaysia ialah ajaran Taslim yang l Ajaras sesat yang dikesan paling lama usianya di Malaysia ialah ajaran Taslim yang diasaskan oleh Tuan Hi Ahmad Matahari di kampung Seronok Bayan Lepas Pulau Pinang.

Definisi Ajaran Sesat l Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau Definisi Ajaran Sesat l Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang didakwanya berdasarkan ajaran Islam atau didakwa tidak berlawaanan dengan dasar-dasar ajaran Islam, tetapi sebenarnya ajaran itu adalah berlawanan dengan akidah dan syariah berdasarkan Al Quran dan as sunnah.

Bentuk Ajaran Sesat Terdapat 3 bentuk • Bentuk Ajaran • Bentuk Tarikat • Melalui Bentuk Ajaran Sesat Terdapat 3 bentuk • Bentuk Ajaran • Bentuk Tarikat • Melalui kepercayaan dan amalan tradisi yg berhubung dengan amalan mistik dan kultus

Bentuk Ajaran l Lahir melalui ajaran yang direka atau dicipta oleh seorang guru yang Bentuk Ajaran l Lahir melalui ajaran yang direka atau dicipta oleh seorang guru yang menggunakan nama dan pengamalan tertentu.

Penyusupan ajaran sesat melalui cara tersebut adalah lahir dari guru-guru yang membawa sesuatu ajaran Penyusupan ajaran sesat melalui cara tersebut adalah lahir dari guru-guru yang membawa sesuatu ajaran dengan tujuan mencari pengaruh dan kepentingan diri dengan mengemukakan ajaran dan amalan yang didakwa beramal dengan ajaran beliau kononnya akan mendapat sesuatu yang Ghaib seperti Kasyaf dan Laduni iaitu mengetahui alam ghaib dan mendapat limpahan ilmu Allah dan Tajalli iaitu penjelmaan hakikat zat, sifat, dan Af’al Allah kepadanya. l Kemudian disogokkan pula kepada murid-murid dengan beberapa keistimewaan kononnya akan mudah mendapat ketinggian darjat, pangkat, damn kebesaran serta disanjung tinggi dan mulia oleh orang ramai. l

Bentuk Tarikat l l Bentuk tarikat biasanya menggunakan nama tarikat yang masyhur di kalangan Bentuk Tarikat l l Bentuk tarikat biasanya menggunakan nama tarikat yang masyhur di kalangan umat Islam. Antaranya menggunakan nama tarikat Ahmadiah, Naqsyabandiah, Sazaliah, Samaniah, Qadariah , Mufarridah. Terdapat juga nama tarikat yang dicipta sendiri. “ Guru Mursyid” yang mendapat tauliah dari guru asalnya serta boleh mentauliahkan orang lain.

amalan mistik dan kultus l Bentuk kepercayaan ini adalah satu yang lumrah di kalangan amalan mistik dan kultus l Bentuk kepercayaan ini adalah satu yang lumrah di kalangan orang Melayu seperti : l Pemujaan tempat-tempat keramat l Pemujaan kepada orang-orang yang dianggap wali dan mempunyai kelebihan. l Kepercayaan kepada kuasa sakti melalui amalan seni mempertahankan diri l Kepercayaan kepada dukun yang mendakwa mendapat mimpi atau berdamping dengan orang halus melalui menurun dsb.

Cara ini adalah merupakan cara biasa dan mudah diterima oleh masyarakat melayu Islam dinegara Cara ini adalah merupakan cara biasa dan mudah diterima oleh masyarakat melayu Islam dinegara ini kerana ianya bersifat kepercayaan terhadap kuasa sakti, jin, jembalang, dan penunggu tersebut supaya mereka tidak mengganggu penduduk disesuatu tempat itu, maka dilakukan upacara pemujaan. l Ada juga yang melakukan pemujaan keatas roh, para Wali dan Keramat, iaitu menziarahi kubur orang yang dianggap Wali dan Keramat serta melakukan upacara tradisional, seperti melepaskan ayam putih, pulut kuning, bertih dan penyembelihan binatang ternakan keatas kubur itu serta menyeru roh para Wali dan Keramat itu agar dapat memberi pertolongan kepada mereka bagi menyampaikan apa-apa hajat mereka dan apakala beroleh kejayaan, mereka akan membayar nazar diatas kubur orang yang dianggap Wali dan Keramat atau mereka membayar nazar ditempat yang menjadi pujaan mereka. l l

l l Terdapat juga mereka yang melakukan pertapaan iaitu dengan menyembunyikan diri ditempat yang l l Terdapat juga mereka yang melakukan pertapaan iaitu dengan menyembunyikan diri ditempat yang sunyi seperti di bukit, atau gunung atau gua tertentu dengan tujuan untuk mendapat ilmu Ghaib, Sakti, gagah perkasa, kebal dan lain-lain bagi tujuan kehebatan diri dan kepentingan diri serta untuk mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat.

Ciri-ciri Umum l I. Menyentuh akidah: Sekiranya terdapat apa-apa pegangan, keyakinan kepercayaan yang bertentangan Ciri-ciri Umum l I. Menyentuh akidah: Sekiranya terdapat apa-apa pegangan, keyakinan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam adalah dikira sesat. Contoh: Pengakuan Menjadi Nabi Dan Rasul Dalam sesuatu ajaran itu apabila didapati samaada pengakuan dari guru atau pengakuan dari murid atau pengikutnya yang beranggapan bahawa gurunya adalah Nabi dan Rasul atau wakil Nabi atau Rasul secara langsung, maka pengakuan itu adalah sesat dan tidak benar. Firman Allah S. W. T. yang bermaksud: Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi-Nabi

l II. Menyentuh amalan: Sekiranya terdapat apaapa amalan, perlakuan, upacara dan adat istiadat yang l II. Menyentuh amalan: Sekiranya terdapat apaapa amalan, perlakuan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam adalah dikira amalan sesat. Contoh: Memansuhkan beberapa rukun Islam seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji sebagaimanayang telah dinyatakan. Rukunrukun tersebut dikatakan zahir dan batinnya. Lalu mereka katakan bahawa sekiranya sudah tahu ibadat-ibadat tersebut dari segi batinnya maka tidak perlu lagi mengerjakannya secara zahir, kerana amalan zahir itu adalah kulit sahaja.

Bagi orang yang sudah menikmati isinya, maka tidak berhajat lagi padfa menjaga kulitnya, ataupun Bagi orang yang sudah menikmati isinya, maka tidak berhajat lagi padfa menjaga kulitnya, ataupun cukup dengan menyebut perkataan alhamdu sahaja kerana perkataan itu sudah merangkumi sembahyang Subuh, Zohor, Asar Maghrib dan Isyak. Ada juga menolak kewajipan sembahyang Jumaat, dengan alasan: - l a) Mereka sembahyang dengan cara ghaib iaitu dengan para Wali Allah. l b) Kononnya mereka tidak sembahyang disini, tetapi sembahyang di mekah. l c) Kononnya dia sudah mempunyai taraf yang tinggi maka tidak layak lagi berimamkan orang-orang awam yang tidak setaraf dengannya dalam sembahyang. l l

Ciri-ciri Terperinci l l l Mengaku dirinya sebagai Nabi dan mendakwa menerima wahyu Mempercayai Ciri-ciri Terperinci l l l Mengaku dirinya sebagai Nabi dan mendakwa menerima wahyu Mempercayai ada Nabi-nabi lain selepas Nabi Muhammad. Mempercayai wahyu masih lagi turun selepas wafatnya Rasulullah saw. Mengakui dirinya atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orang-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manusia yang istimewa seperti Imam Mahdi dan sebagainya. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula kedalam jasad orang yang masih hidup.

l l l l Mendakwa pengikut-pengikut ajarannya sahaja akan masuk syurga. Mendakwa gurunya memegang l l l l Mendakwa pengikut-pengikut ajarannya sahaja akan masuk syurga. Mendakwa gurunya memegang pintu syurga. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. Mendakwa bahawa semua agama adalah sama Mempercayai bahawa orang yang telah mati boleh memberi pertolongan kepada orang yang menyeru namanya. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu, cincin dan sebagainya untuk sampai kepada tuhan.

l Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan mendapatkan l Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan mendapatkan anak yang soleh. l Mengaku Allah menjelma dalam dirinya. l Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil Nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. l Mendakwa ajaran dan Tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah saw secara jaga.

l l l Mengaku dan mempercayai bahawa seseorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui l l l Mengaku dan mempercayai bahawa seseorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada didalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. Memansukhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang, puasa, haji dan membuat syariat baru. Meninggalkan sembahyang jemaah kerana mengamalkan Suluk. Mendakwa bahawa Ibadat Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah, tetapi boleh ditunaikan ditempat lain. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. Mendakwa bahawa setiap yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa, zakat, haji, nikah dan sebagainya ada batinnya

Faktor Berkembang l l l i. Orang yang memperkatakan tentang ajaran itu mempunyai sikap Faktor Berkembang l l l i. Orang yang memperkatakan tentang ajaran itu mempunyai sikap dan niat tertentu. ii. Mereka yang cuba menilai ajaran tidak mengetahui betul-betul ajaran berkenaan. iii. Aliran atau ajaran dari kumpulan berkenaan mempunyai cara pengajarannya mengikut peringkat-peringkat tertentu seperti pada peringkat awal menonjolkan kebenaran tetapi akhirnya mengandungi ajaran dan kepercayaan yang mengelirukan bahkan mempunyaim unsur yang bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. iv. Ajaran-ajaran berkenaan kebanyakannya tidak di sebarkan secara terbuka. Oleh itu tidak dapat dibincang dan dinilai oleh umum secara terus atau terperinci.

FAKTOR LAHIRNYA AJARAN SESAT. FAKTOR LAHIRNYA AJARAN SESAT.

Faktor Dalaman ( Internal Factors ) Pada kebiasaannya jenis ajaran seumpama ini telah bertapak Faktor Dalaman ( Internal Factors ) Pada kebiasaannya jenis ajaran seumpama ini telah bertapak dan tersebar secara sulit dan tersembunyi didaerah-daerah pedalaman di negara ini. l Golongan yang mempelopori ajaran dan amalan ini adalah terdiri dari tokoh-tokoh tempatan yang terpengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar. l Golongan ini mempunyai beberapa kebolehan dan keistimewaan yang luar biasa yang dipergunakan sebagai sakti dan daya tarikan utama untuk mempengaruhi masyarakat umum. l

Orang-orang biasa tidak mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk ajaran atau amalan ilmu-ilmu ini, kerana Orang-orang biasa tidak mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk ajaran atau amalan ilmu-ilmu ini, kerana ianya diperkembangkan secara sulit dan rahsia. Oleh kerana itu setiap pengikut ilmu-ilmu ini dikehendaki mengikat perjanjian dengan gurunya bahawa ilmu ini tidak boleh diberitahu oleh orang lain. Sebaliknya mestilah dirahsiakan. l Jika diberitahu juga kononnya ilmu ini tidak mujarab atau tidak menjadi lagi. Untuk menguatkan lagi perjanjian tadi, maka setiap pengikutnya dikehendaki mengangkat sumpah dengan menyebutkan nama Allah, menggunakan ayat-ayat suci al-Quran dan mengangkat al-Quran sebagai saksi. l

Faktor luaran Masyarakat Islam di negara ini adalah merupakan masyarakat yang terbuka. Dengan hal Faktor luaran Masyarakat Islam di negara ini adalah merupakan masyarakat yang terbuka. Dengan hal demikian berbagai pengaruh luar begitu senang sekali mempengaruhi keadaan sekitar masyarakat Islam. l Guru-guru yang menganjurkan sesuatu ilmu atau amalan ini selain dari anak tempatan adalah juga datang dari luar negeri. l Mereka ini menggelarkan diri mereka sebagai tokoh agama serta mempunyai ciri-ciri personaliti yang agak berbeza dengan orang awam, samaada disegi rupa paras, bentuk pakaian dan tingkah laku. l

Bagi penganjur ilmu kebatinan yang berunsurkan seni mempertahankan diri, seringkali golongan ini mengambil kesempatan Bagi penganjur ilmu kebatinan yang berunsurkan seni mempertahankan diri, seringkali golongan ini mengambil kesempatan dengan melantik pemimpin-pemimpin tertentu sebagai khalifah atau Mahaguru. l Oleh kerana itu manifesto ilmu yang dikembangkan itu disesuaikan dengan kehendak masa dan suasana. l Kebanyakan pengikut-pengikut yang terlibat dengan ajaran sesat dan ilmu kebatinan ini adalah terdiri dari golongan yang tidak mempunyai asas yang kuat didalam aspek akidah islam, disamping tidak mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai ajaran Islam yang sebenarnya. l

Kes-kes Ajaran Sesat Malaysia Kes-kes Ajaran Sesat Malaysia

syiah l l l l ISI AJARAN : A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah Imam syiah l l l l ISI AJARAN : A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah Imam adalah ma'sum. Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan. Berpura-pura. Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah SWT Menghalalkan nikah Mut'ah.

l l l Khalifah diwasiatkan secara Nas. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang l l l Khalifah diwasiatkan secara Nas. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam Mahdi ali-Muntazar. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW Menambah kalimah syahadah. Menolak hadith yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadith Mutawatir.

Penyelewengan dari Sudut Syariat l l l Menolak Ijmak Ulama. Menolak Qias. Mengamalkan Nikah Penyelewengan dari Sudut Syariat l l l Menolak Ijmak Ulama. Menolak Qias. Mengamalkan Nikah Mut'ah. Menolak 'aul dan mendahulukan Qurabah dari Asobah dalam masalah Pusaka. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah. Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempurna.

Pelbagai Penyelewengan Umum l l l l l Menziarahi kubur Saidina Hussain, ganjaran syurga. Pelbagai Penyelewengan Umum l l l l l Menziarahi kubur Saidina Hussain, ganjaran syurga. Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi SAW iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah. Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua hal. Sembahyang Dhuha adalah haram. Menetapkan prinsip khumus sebagai kadar zakat. Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Islam bukan syarat wajib haji. Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.

l TARIKH MUNCUL: 1979 TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K. L. , Kelantan, Johor, l TARIKH MUNCUL: 1979 TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K. L. , Kelantan, Johor, Perak dan Melaka. TINDAKAN/HUKUMAN: (a) Difatwakan oleh 5 buah negeri:

AJARAN/FAHAMAN AHAMADIAH/QADIANI AJARAN/FAHAMAN AHAMADIAH/QADIANI

 a. Mirza Ghulam Ahmad mendakwa; i) Sebagai Nabi yang menerima wahyu. l ii) a. Mirza Ghulam Ahmad mendakwa; i) Sebagai Nabi yang menerima wahyu. l ii) Imam Mahdi. l iii) Isa al-Masih. l iv) Mempunyai mukjizat. l v) Para nabi menyaksikan dirinya. l vi) Malaikat sebagai pancaindera Tuhan. l vii) Nabi Isa a. s. telah mati dan kuburnya di Srinagar. l

b. Melakukan ibadah Haji di Qadian India. c. Menafikan jihad. d. Mengubah ayat-ayat Quran. b. Melakukan ibadah Haji di Qadian India. c. Menafikan jihad. d. Mengubah ayat-ayat Quran. l e. Kumpulan ini menerbitkan beberapa l buah buku yang telah diharamkan oleh l Kementerian Dalam Negeri iaitu l l

l Ajaran ini mendakwa bahawa masih ada Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhamad. l l Ajaran ini mendakwa bahawa masih ada Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhamad. l l l 3. TARIKH MUNCUL 1885 di India 4. TEMPAT MUNCUL/BERKEMBANG DI MALAYSIA i) Kg. Nakhoda, Batu Caves, Selangor dan Serdang.

l l l 5. PENYEBAR/GURU i) Mirza Ghulam Ahmad Qadiani – India (Daerah Gundar, l l l 5. PENYEBAR/GURU i) Mirza Ghulam Ahmad Qadiani – India (Daerah Gundar, Sapur, India) 1839 – 25 Mei 1908 meninggal di Lahore

l l l 6. TINDAKAN/HUKUMAN i) Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal l l l 6. TINDAKAN/HUKUMAN i) Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia pada 29 – 30 April 1975 telah memutuskan bahawa ajaran ini terkeluar dari ajaran Islam. ii) Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-101 pada 18 Jun 1975 membuat keputusan seperti berikut: “Puak Qadiani/Ahmadiah adalah puak yang terkeluar daripada Islam dan tidak boleh menerima hak-hak sebagai seorang Islam termasuk pengkebumian dalam tanah perkuburan Islam”.

l AJARAN TIJAH @ KHATIJAH BT. ALI ATAU AJARAN WAHDATUL WUJUD l AJARAN TIJAH @ KHATIJAH BT. ALI ATAU AJARAN WAHDATUL WUJUD

l l l l ISI AJARAN : Membawa ajaran Wahdatul Wujud dan Martabat Tujuh. l l l l ISI AJARAN : Membawa ajaran Wahdatul Wujud dan Martabat Tujuh. Menganggap ungkapan tokoh tasawuf sebagai hadis. Membawa konsep Nur Muhamad. Berzikir sehingga tidak sedarkan diri. Sesiapa yang menangis dalam solat dianggap syirik, kerana yang wujud ialah Ahmad. Mendakwa roh serupa dengan manusia, berwarna putih tetapi tidak mempunyai rongga yang bernama Ahmad. Menggunakan kitab yang mengelirukan untuk pengajian. Menambah Saidatina Fatimah bt. Rasulullah dalam dua kalimah syahadah. Memberi tafsiran mengelirukan mengenai Israk dan Mikraj. Menyatukan watak Allah, malaikat, Adam dan Iblis sebagai Allah mengikut keadaan. Mendakwa rahsia manusia di antara huruf alif dan yaa. Menghuraikan pecahan kalimah La ilaha illalah.

l l l TARIKH MUNCUL : 1988 TEMPAT MUNCUL/BERKEMBANG : i) Kg. Sentosa, Kuala l l l TARIKH MUNCUL : 1988 TEMPAT MUNCUL/BERKEMBANG : i) Kg. Sentosa, Kuala Lumpur. ii) Batu 13, Puchong, Selangor. PENYEBAR/GURU : Tijah @ Khatijah bt. Ali TINDAKAN/HUKUMAN a) Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan pada 14. 6. 1989 telah memutuskan bahawa ajaran ini adalah bertentangan dengan akidah dan ditegah mengikut dan mengamalkannya.

l TARIKAT SAMANIAH (IBRAHIM BONJOL) l TARIKAT SAMANIAH (IBRAHIM BONJOL)

 -Sembahyang boleh dilakukan dengan niat sahaja (atau boleh ditinggalkan semasa dalam kesibukan, kemudian -Sembahyang boleh dilakukan dengan niat sahaja (atau boleh ditinggalkan semasa dalam kesibukan, kemudian dikadha - Nikah boleh dilakukan tanpa wali dan saksi (nikah batin) - Orang yang belum masuk tarikat ini dianggap belum sempurna Islamnya dan perlu di. Islamkan oleh guru tarikat atau wakil tarikat ini. -Jika sudah masuk tarikat ini, tidak perlu lagi pengajian ilmu-ilmu syariat. -Ajaran-ajaran dalam tarikat ini dirahsia daripada bukan pengikut. Tarikat ini juga disebut sebagai Tuan Sirr (rahsia). -Murid mesti patuh sepenuhnya kepada guru zahir dan batin, jika guru menyatakan jodoh seseorang pengikut itu dengan seseorang yang lain maka ia perlu dipatuhi. -Syeikh Ibrahim Bonjol, guru tarikat ini mendakwa mempunyai ‘mukjizat’ iaitu dengan mengeluarkan air dari tangannya. -Pergaulan bebas antara bukan muhrim dibolehkan antara ahli, jika dengan niat yang ikhlas. -Al-Quran dianggap sebagai sejarah sahaja. l

l l l Tarikh muncul : 1950 an Tempat muncul / Berkembang : i) l l l Tarikh muncul : 1950 an Tempat muncul / Berkembang : i) Kg. Pandan, Kuala Lumpur. ii) Batu 17 ¼, Kg. Cempaka, Kuang, Selangor. iii) Surau Tuanku Imam Bonjol, Lot. 2935 D, Kg. Paya Jaras Hilir, iv) Sg. Buluh, Selangor (Ketua: Hj. Harun b. Hj. Othman) iv) Surau Gombak Setia, No. 35, Gombak Setia, Kuala Lumpur. (Ketua: Lebai Maidin) v) Surau Samaniah, Kg. Pulau Meranti, Sepang, Selangor (Ketua: Hj. Mahyuddin bin Syafie) Penyebar / Guru : Syeikh Hj. Ibrahim bin Abdullah @ Ibrahim bin Bonjol (Medan, Indonesia) – telah meninggal. Tindakan / Hukuman : a) Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada tahun 1971 telah mengharamkan buku (Thabitul Qulub) yang menjadi panduan tarikat ini. b) Telah difatwakan oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor pada 19 Januari 1998.

AJARAN ISLAM JAMAAH ISI AJARAN : Membawa ajaran Wahdatul Wujud dan Martabat Tujuh. l AJARAN ISLAM JAMAAH ISI AJARAN : Membawa ajaran Wahdatul Wujud dan Martabat Tujuh. l Murid-murid dikehendaki berbaiah dengan mengakui Haji Nur Hassan al-Ubaidah lubis sahaja Amirul Mukminin. l Mendakwa Amir sebagai sumber hukum. l Mendakwa kumpulan mereka sahaja yang mengamalkan cara Islam yang sebenar sementara bukan ahli dianggap kafir l l

l Kesalahan dari Sudut Syariah l l l i. Menolak sumber hukum iaitu Ijmak l Kesalahan dari Sudut Syariah l l l i. Menolak sumber hukum iaitu Ijmak dan Qias. ii. Menganggap najis Mughallazaht tidak perlu disamak. iii. Mendakwa hanya najis manusia yang dianggap najis. iv. Tafsiran air dua kolah yang mengelirukan. v. Melakukan solat Jumaat di rumah. vi. Mengeluarkan hukum bahawa mana-mana binatang yang mati di perkampungan orang Islam tidak perlu disembelih dan halal di makan. vii. Lelaki dan perempuan ajnabi tidak batal wuduk jika bersentuhan. viii. Tidak menghormati al-Quran dengan meletakkan di tempat yang tidak sewajarnya.

 Kesalahan-kesalahan lain i) Mengenai poligami adalah seperti berikut : - Ahli biasa dilarang Kesalahan-kesalahan lain i) Mengenai poligami adalah seperti berikut : - Ahli biasa dilarang berpologami. - Amir daerah tidak lebih dua orang. - Wakil Amir tidak lebih tiga orang. - Amirul Mukminin tidak lebih dari empat orang. ii) Sistem Infaq (mengeluarkan zakat) : l - Infaq biasa seminggu sekali selepas sembahyang Jumaat. - Infaq harian dikeluarkan setiap hari iaitu sebanyak 10% l daripada pendapatan. - Infaq harta kekayaan (fisabilillah) ditentukan oleh Amir l jumlahnya. l iii) Kifarat : l Jumlah kifarat bergantung kepada Amir berdasarkan kecil l atau besar kesalahan seseorang itu dan kemudian bertaubat l kepada Amir. l l l

l l l l Tarikh muncul : 1977 Tempat muncul / berkembang i) Klang, l l l l Tarikh muncul : 1977 Tempat muncul / berkembang i) Klang, Ulu Langat, Kuala Langat, Selangor. ii) Selayang, Selangor iii) Tawau, Sabah. Penyebar / Guru : Hj. Nurhasan al-Ubaidah Lubis (Indonesia). Tindakan / Hukuman : i) Diputuskan haram oleh Kerajaan Indonesia pada tahun 1971. ii) Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memfatwakan pada 12 Februari 1998.

l AJARAN ILMU HAKIKAT HASSAN BIN JONIT l AJARAN ILMU HAKIKAT HASSAN BIN JONIT

l l l l ISI AJARAN : a. Guru mengaku; 1 : Telah bertemu l l l l ISI AJARAN : a. Guru mengaku; 1 : Telah bertemu Allah. 2 : Bertemu Nabi Muhamad dan pertemuan itu menghasilkan hadis Qudsi. 3 : Boleh mentafsirkan mimpi. 4 : Orang yang berdahi hitam tanda bela jin. 5 : Nampak iman seperti khinzir jika buka mata dalam solat. 6 : Mendakwa sebagai wakil guru seluruh dunia yang telah diijazahkan oleh Rasulullah s. a. w. dan datang dari Luh Mahfuz yang dilantik ke bumi iaitu Baladil Amin.

 b. Menolak adanya Hari Qiamat. c. Menyalahtafsirkan al-Quran. d. Mandi wajib hanya dengan b. Menolak adanya Hari Qiamat. c. Menyalahtafsirkan al-Quran. d. Mandi wajib hanya dengan celup jari. e. Melarang berdoa untuk orang lain. f. Mengarang buku yang mengadungi 19 bab l seperti berikut: l 1. Bab Hakikat 2. Bab Fatehah 3. Bab Bismillah 4. Bab Bismillah 5. Bab Al-Quran dan Kitab 6. Bab Takbiratul Ehram 7. Bab Sembahyang 8. Bab Kaum Ibu 9. Bab Roh/Nyawa l

 10. Bab Ma’ni 11. Bab Nabi 1 12. Nabi 2 13. Bab Tauhiduz 10. Bab Ma’ni 11. Bab Nabi 1 12. Nabi 2 13. Bab Tauhiduz Zat 1 14. Bab Tauhiduz Zat 2 15. Bab Guru 16. Bab Sifat 17. Bab Ma’rifat 18. Bab Hati 19. Bab Mukkadimah Bagi l Orang Baru l

l l l Tarikh muncul : 1998 Tempat muncul / Berkembang : Selangor Penyebar l l l Tarikh muncul : 1998 Tempat muncul / Berkembang : Selangor Penyebar / Guru : Hassan bin Jonit Tindakan / hukuman · Jawatankuasa Fatwa Selangor telah memutuskan ajaran ini menyeleweng dari ajaran Islam pada 23. 3. 1998.

l AJARAN SULAIMAN (BAHTERA NABI NOH) l AJARAN SULAIMAN (BAHTERA NABI NOH)

Mendakwa; i) Diri sebagai Nabi Isa dan akan muncul semula. ii) Mendapat ajaran al-Quran Mendakwa; i) Diri sebagai Nabi Isa dan akan muncul semula. ii) Mendapat ajaran al-Quran terus dari Allah. iii) Akan diadakan pertemuan empat umat ahli Muhamad iaitu; a. Nabi Ibrahim (orang Arab) b. Nabi Noh (orang Melayu) c. Ali Imran (Orang Inggeris dan Jerman) d. Nabi Musa (Orang Israel) e. Para Nabi, Rasul dan Wali Allah. iv) Nabi Adam dan Nabi Isa adalah roh yang sama. v) Akan berlaku banjir di Daerah Kelang. Lalu mendirikan l bangunan berbentuk bahtera sebagai mengikut suruhan Nabi Noh). l l

l l l vi) Kitab al-Quran terjemahan a. Hassan (Bandung) sahaja yang menepati kehendak l l l vi) Kitab al-Quran terjemahan a. Hassan (Bandung) sahaja yang menepati kehendak Islam dan diakuik oleh Nabi Ibrahim. vii) Mendapat petunjuk dari langit dan mimpi bahawa kumpulan ini sahaja yang mengamalkan ajaran Islam sebenar. viii) Laungan lagu asma Ul-Husna akan disiarkan di Mekah suatu ketika nanti sebagai pengiktirafan dari Rasulullah s. a. w dan akan disaksikan oleh para Nabi, Rasul dan Syuhadak. Selepas itu Nabi, Rasul akan masuk kumpulan ini.

b) Menuduh semua Ulama’ di Malaysia tidak betul dan hanya kumpulan ini sahaja yang b) Menuduh semua Ulama’ di Malaysia tidak betul dan hanya kumpulan ini sahaja yang mengamalkan ajaran Islam sebenar. c) Solat Zohor dan Asar boleh dijamakkan ketika bertugas untuk kepentingan kumpulan ini seperti mendirikan bangunan seperti amalan solat. d) Semua wang yang dibelanjakan dalam kumpulan ini hendaklah dibelanjakan dengan niat fisabilillah dan sebagai zakat. e) Merahsiakan pergerakan dan ajaran kumpulan ini. Mereka yang ingkar dianggap munafiq. f) Menggunakan khadam (jin) bernama Mr. Programmer untuk membantu dalam segala urusan dan tindakan. g) Mengamalkan zikir-zikir dan wirid yang berbeza. l

l l Tarikh muncul : 1980 an Tempat muncul / Berkembang : Kelang, Selangor l l Tarikh muncul : 1980 an Tempat muncul / Berkembang : Kelang, Selangor Penyebar / Guru : Sulaiman bin Mohd. Said Tindakan / Hukum : Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa ajaran ini menyeleweng dari ajaran Islam.

l AJARAN SYED MOHAMAD AL- MASYHOR (TAREKAT ISLAM @ KUMPULAN IKHWAN @ AL-MAS) l AJARAN SYED MOHAMAD AL- MASYHOR (TAREKAT ISLAM @ KUMPULAN IKHWAN @ AL-MAS)

l l l l a) Gurunya mendakwa Rasulullah telah mengamanatkan kepadanya sebagai pengganti Nabi l l l l a) Gurunya mendakwa Rasulullah telah mengamanatkan kepadanya sebagai pengganti Nabi Muhammad s. a. w. b) Pengikut-pengikutnya mendakwa tidak sah muslim itu kalau tidak di. Islamkan oleh Rasulullah atau wakilnya (guru ajaran ini). c) Perkahwinan dengan orang bukan pengikut ajaran ini tidak sah kerana mereka belum Islam lagi. d) Semua pengikut digelar “Ikhwan” dan menghormati keturunan Syed Mohamad kerana mereka adalah keturunan Rasulullah. e) Pengikut-pengikut ajaran ini tidak boleh sembahyang di belakang orang yang bukan pengikut ajaran ini. f) Amalan sembahyang, puasa dan lain-lain tidak dihiraukan oleh pengikut ajaran ini. Pengikut ajaran ini dijamin masuk Syurga dan mendapat mandat syafaat Rasulullah atas kesalahannya.

Tarikh muncul : 1960 an Tempat muncul / Berkembang i) Wilayah Persekutuan (Kg. Baru) Tarikh muncul : 1960 an Tempat muncul / Berkembang i) Wilayah Persekutuan (Kg. Baru) iii) Selangor (Cheras, Petaling Jaya) iv) Melaka (Umbai, Peringgit) v) Negeri Sembilan (Seremban) l Penyebar / Guru : Syed Mohamad al Masyhor (Meninggal 16 Julai 1974) l Tindakan / Hukuman l * Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan telah memutuskan bahawa ajaran ini bukan dari ajaran Islam pada tahun 1978. l l

l AJARAN ILMU HAKIKAT (JAHAR BIN DUMIN) l AJARAN ILMU HAKIKAT (JAHAR BIN DUMIN)

1. Mendakwa kumpulannya sahaja sebagai kumpulan Ahiui Sunnah Wal Jamaah 2. Mendakwa bahawa kumpulannya 1. Mendakwa kumpulannya sahaja sebagai kumpulan Ahiui Sunnah Wal Jamaah 2. Mendakwa bahawa kumpulannya sahaja yang masih mengamalkan kesemua sunnah Rasuluilah s. a. w. yang juga mengamalkan sunnah Rasuluilah yang belum sempat disebarkan oleh baginda - di mana ada sunnah Rasuluilah yang belum sempat disebarkan kepada umat Islam dan kumpulannya sahaja yang mengamalkan sunnah tersebut. 3. Mendakwa bahawa kumpulannya sahaja yang betul dan akan dimasukkan ke dalam syurga Kelas Pertama. Mana-mana orang yang tidak bersama kumpulannya cuma mendapat ganjaran syurga kelas kedua dan ke bawah. l 4. Tidak mengerjakan sembahyang Jumaat sebab lmam yang mengimamkan sembahyang Jumaat tidak mengetahui/jahil tentang limu Hakikat yang diarnalkan oleh kumpulan mereka. l l l l l

5. Menganggap bahawa amalan sembahyang Jumaat yang diamalkan oleh umat Islam pada hari ini 5. Menganggap bahawa amalan sembahyang Jumaat yang diamalkan oleh umat Islam pada hari ini adalah sembahyang masyarakat iaitu mengerjakan sembahyang Jumaat disebabkan oleh terikut-ikut dengan perbuatan orang lain bukannya mengerjakan sembahyang untuk mengikut Sunnah Rasuluilah. Baqi orang-orang yang berbuat demikian adalah sia-sia perbuatannya. l 6. Melarang ahli-ahlinya supaya jangan membaca al-Quran, sekiranya tidak memahami erti, maksud dan maknanya. Di mana membaca al-Ouran tanpa memahami maksudnya, seseorang itu akan dikenakan hukuman di akhirat iaitu menjadi ahli neraka. l 7. Mendakwa setiap aliran tarikat tasawuf seperti Tarikat Ahmadiah, Tarikat Qadariah, Tarikat Naqsyabandiah dan lain-lain tarikat adalah semuanya melakukan amalan yang salah, kerana mereka mengamalkan sesuatu tidak mengikuti sunnah Rasuluilah di mana mereka itu hanya mengikut malah guru masing-masing, tidak bersandarkan kepada Rasuluilah. l

l AJARAN HJ. GHAZALI OTHMAN l AJARAN HJ. GHAZALI OTHMAN

l l l ISI AJARAN 1. Apabila sudah sampai hakikat, syariat tidak dipakai iagi l l l ISI AJARAN 1. Apabila sudah sampai hakikat, syariat tidak dipakai iagi 2. Membawa ajaran Wahdatul Wujud dan Martabat Tujuh 3. Hajar Aswad hakikatnya kemaluan perempuan 4. Mengamalkan nikah batin 5. Tidak ada dosa pahala baqi orang hakikat 6. Berpandu keapda Ajaran Hakikat lnsan 7. lnsan itu hakikat Adam 8. Pegang al-Quran tanpa wudhu'

Tarikh muncul: 1994 Tempat muncul / Berkembang : Selangor - Hulu Klang Penyebar / Tarikh muncul: 1994 Tempat muncul / Berkembang : Selangor - Hulu Klang Penyebar / Guru : Hj. Ghazaii bin Othman - asal Kedah Tindakan / Hukuman : Pada 23 April 1995, Jabatan Agama Islam Selangor telah melakukan tangkapan jam 3. 00 pagi di rumah beliau yang ketika itu bersama dengan seorang isteri pengikutnya. l Pada 12 Mei 1995, dua orang pengikutnya teiah melaporkan kepada BAHEIS dan JAIS secara detail ajaran beliau. Hasil daripada perjumpaan dan maklumat diberikan didapati bahawa pengikut terlalu taksub dengan guru hingga mengancam keselamatan dan menghancurkan agama dan membawa porak peranda kepada rumahtangga, melakukan penghinaan terhadap agama, memesongkan akidah dan boleh membawa kepada keluar Islam kerana menghalaikan yang haram dan tidak menganggap wajib perkara yang wajib dalam agama. l Jawatankuasa Fatwa Selangor telah rnemutuskan ajaran ini adalah sesat pada 26. 8. 1995 l l l

l TARIKAT MUFARRIDIAH (Syeikh Makmun) l TARIKAT MUFARRIDIAH (Syeikh Makmun)

l Tempat muncul / Berkembang : - Selangor - Hulu Langat - Hulu Selangor l Tempat muncul / Berkembang : - Selangor - Hulu Langat - Hulu Selangor - Gombak - Petaling l Kelantan, Sarawak, Perak, Kedah, Johor, N. Sembilan, Pengkalan Chepa, Sibu Taman Keladang Jaya, Jalan Jelapang lpoh Pendang l Penyebar / Guru : Syeikh Makmun bin Yahya

l AJARAN NORDIN PUTIH l AJARAN NORDIN PUTIH

l l l Isi ajaran : Mengaku menjadi lmam Mahdi dengan memperkenal diri dan l l l Isi ajaran : Mengaku menjadi lmam Mahdi dengan memperkenal diri dan mengatakan sebab beliau begitu kerana mempunyai tanda-tanda seperti berikut. . - 1. hidungnya melengkung/mancung. 2. ada tanda bintik-bintik di belakangnya. Cara berjalan membongkok-bongkok. Bersopan santun. 3. Setiap pengikut tidak kira sama ada lelaki atau perempuan akan dipeluk atau dipeluk erat dengan Nordin setiap kali dibuat perjumpaan. 4. Setiap pengikut diberi air jampi

l l l l 5. Dakwa terima ijazah dari langit tahun 1988. · Melekeh l l l l 5. Dakwa terima ijazah dari langit tahun 1988. · Melekeh semua ulama · Melakukan nikah batin Tarikh muncul : 1980 an Tempat muncul / Berkembang : - Kg. Dato'Keramat, Kuala Lumpur - Ulu Klang, Selangor Penyebar / Guru : Mohamad Nordin bin Puteh Tindakan / Hukuman : Jawatankuasa-jawatankuasa Fatwa Majiis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mewartakan pada 26 Mei 1998, bahawa ajaran Mohamad Nordin Puteh bukan daripada ajaran Islam

l AJARAN ILMU TAJALLI AHMAD LAKSAMANA l AJARAN ILMU TAJALLI AHMAD LAKSAMANA

l l l l l ISI AJARAN : Diri kita adalah Tuhan Matiamat mengaji l l l l l ISI AJARAN : Diri kita adalah Tuhan Matiamat mengaji ilmu Hakaikat ialah untuk menjadi Aliah Tanpa Muhammad Wajib (tentu) Tuhan tiada Tafsir ayat 156 surah AI-Baqarah "Sesungguhnya dirimu ini Allah (Tuhan asal dirimu) dan hendaklah kamu pulang menjadi Tuhan kembali. Hakikat sembahyang itu berdiri menyaksikan diri kita sendiri bahawa tiada yang nyata pada kita adalah Allah (diri batin) dan Muhammad itu adalah diri zahir kita membawa dan menanggung rahsia Allah s. w. t. Menggunakan hadis maudu' Tiada yang menyembah dan yang kena sembah Tarikh Muncul : 1985

Tarikh Muncul : 1985 Tempat berkembang : l - Kg. Wakaf Stan, Kubang Kerian Tarikh Muncul : 1985 Tempat berkembang : l - Kg. Wakaf Stan, Kubang Kerian - Pulau Pinang - Pasir Tumbuh, Kota Bharu - Johor - Melor, Kota Bharu - W. Persekutuan - Terengganau - Selangor - Melaka J - Pahang - Negeri Sembilan. l Penyebar / Guru : · Haji Ahmad Laksamana bin Omar - asal Gual Periuk, Pasir Mas, Kelantan. l Mengarang Buku 1. Hakikat lnsan l

l l l 2. Rahsia Mengenal Diri 3. Tajaili Tindakan / Hukuman : Mesyuarat l l l 2. Rahsia Mengenal Diri 3. Tajaili Tindakan / Hukuman : Mesyuarat Jemaah Ulama, Majiis Agama Islam Kelantan, warta pada 3 Julai 1986. Setelah mengkaji isi buku 'Tajaiii'dan 'Hakikat lnsan' karangan Haji Ahmad Laksamana, pita rakaman ceramah atau pengajaran serta lain-lain butir upacara keagamaan yang mempunyai hubungan rapat dengannya, maka didapati jelas bertentangan dengan dasar akidah dan hukum-hukum Islam kerana mengandungi kata-kata syirik, sesat, khurafat, kata-kata karut dan mereka-reka perkara yang bukan dari ajaran sebenar agama Islam, dengan demikian. Jemaah Ulama bersetuju rnenfatwakan bahawa haji Ahmad Laksamana bin Omar mengamal dan menyebar ajaran sesat". Fatwa Selangor telah menfatwakan bahawa ajaran ini adalah sesat pada 30. 9. 1995

l Tarikat Naqsyabandiah Kadirun Yahya l Tarikat Naqsyabandiah Kadirun Yahya

l l 1. Tarikat ini didakwa kononnya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum baginda l l 1. Tarikat ini didakwa kononnya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum baginda menjadi Rasul. Melalui tarikat ini Allah menurunkan Nur (cahaya) ke dalam badan Nabi Muharnmad. Nur Muhammad ini diturunkan kepada salsilah-salsilah hingga kepada Prof. Kadirun Yahya sendiri. 2. Pengikut-pengikut ajaran ini dikehendaki menggambarkan/membayangkan wajah guru ajaran ini semasa beribadat supaya segera dikabul oleh Allah. 3. Sebelum pengikut-pengikut ajaran ini naik haji ke Mekah, maka terlebih dahulu datang bersuluk di Pancabudi di Medan. Kalau tidak mampu ke Mekah, cukuplah datang ke Medan sahaja. 4. Ahli tarikat ini tidak boleh menghisap rokok kerana sesiapa yang menghisap rokok tidak masuk syurga.

Tarikh muncul : 1970 an - Rawang Selangor Tempat berkembang / muncul : Gombak Tarikh muncul : 1970 an - Rawang Selangor Tempat berkembang / muncul : Gombak - Selangor Kota Bahru, Kelantan Kota Kinabalu, Sabah Kuching, Sarawak Alor Setar, Kedah Kemaman, Terengganu Jerantut, Pahang Seremban, Negeri Sembilan l Penyebar / Guru : Prof. Kadirun Yahya l l