Скачать презентацию Aineisto on vapaasti muokattavissa Sen jakaminen eteenpäin on Скачать презентацию Aineisto on vapaasti muokattavissa Sen jakaminen eteenpäin on

5a40f0e919fc55eacad3abe03467779d.ppt

  • Количество слайдов: 17

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. ORJAKAUPPA JA VALKOISEN MIEHEN VALTA Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. ORJAKAUPPA JA VALKOISEN MIEHEN VALTA Sivut 52 59

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Orjakauppa Aasiaan ja Amerikkaan • Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Orjakauppa Aasiaan ja Amerikkaan • Orjakauppaa ja orjuutta oli Afrikassa jo varhaisten yhteisöjen aikana ennen eurooppalaisten tuloa. • Arabit ja eurooppalaiset laajensivat ihmiskauppaa ja veivät orjia entistä runsaammin Afrikan ulkopuolelle.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Afrikan orjakauppa • Käytä lähteinä Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Afrikan orjakauppa • Käytä lähteinä oppikirjan lukua Orjakauppa (s. 52 54) ja aihetta käsitteleviä verkkosivuja, esimerkiksi www. ykliitto. fi/files/map 403. pdf. • Jaottele orjakauppa kahtia: arabien Aasiaan suuntautuneeseen ja eurooppalaisten Amerikkaan suuntautuneeseen orjakauppaan. • Selvitä molemmista – aika ja paikka (lähtöalueet ja määränpäät) – orjien määrä – orjien hankintatavat – orjakaupan jäljet nykypäivässä. Vertaa Afrikasta Aasiaan ja Afrikasta Amerikkaan suuntautunutta orjakauppaa. Huomioi aika, määrät, orjien hankintatavat ja orjakaupan jäljet nykypäivässä. Tehtävä 1, s. 54

Afrikan orjakauppa Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Aika Lähtöalue Määränpää Afrikan orjakauppa Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Aika Lähtöalue Määränpää Orjien määrä Hankintatavat Orjakaupan jäljet nykypäivässä Muuta merkittävää Orjakauppa Afrikasta Aasiaan • Ajanlaskun alusta 1900 -luvulle • Lähtöalue Saharan eteläpuolinen Afrikka • Määränpää Arabimaailma ja Intian valtameren rannikkovaltiot • Rohkein arvio on 17 miljoonaa. • Hankintaretkiä tehtiin Afrikan sisäosiin, josta orjia joko ostettiin afrikkalaisilta kauppiailta tai kaapattiin. Ei juurikaan näkyviä jälkiä. Nykyään orjuus on kielletty kaikkialla maailmassa, mutta orjien määräksi arvioidaan silti 27 miljoonaa. Orjakauppa Afrikasta Amerikkaan • 1500 -luvulta 1800 luvun puoliväliin • Lähtöalue Länsi- ja Keski-Afrikka • Määränpää Etelä- ja Väli-Amerikka, myös Yhdysvallat • Arvioitu määrä on 12 miljoonaa. • Afrikkalaiset kaappasivat naapuriheimojen jäseniä, kuljettivat heidät rannikolle ja myivät eurooppalaisille. Afroamerikkalainen väestö ja kulttuuri Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Orjuutta vastustettiin valistuksen hengessä, mutta se väheni vasta taloudellisen tarpeen vähentyessä.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Orjuuden loppuminen • Orjuutta alettiin Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Orjuuden loppuminen • Orjuutta alettiin vastustaa valistuksen oppien mukaan 1700 -luvun lopulla vetoamalla kaikkien ihmisten tasa-arvoon ja ihmisarvoon. • Orjakauppaa vastustavat liikkeet saivat kannattajia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. • Kauppa loppui kuitenkin vasta kun työvoimaa Amerikkaan saatiin tarpeeksi Euroopan kasvavasta väestöstä. • Orjuus tai siihen verrattava sidonnaisuus ei kuitenkaan ole hävinnyt nykymaailmastakaan. Orjuuden vastainen mitali 1800 -luvun alusta.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Valkoisen miehen valta eurooppalaiset Afrikassa Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Valkoisen miehen valta eurooppalaiset Afrikassa • Pohjois-Afrikan alueista osa oli jo roomalaisten valloittamia. • Läntistä rannikkoa tutkittiin ahkerasti 1400 -luvulta lähtien. • Sebastian Münsterin laatima kartta osoittaa, että tietoja oli jo 1500 -luvulla. Mitä alueita Afrikasta tunnettiin? Tarkastele Sebastian Münsterin laatimaa Afrikan karttaa 1500 -luvulta: http: //libweb 5. princeton. edu/visual_m aterials/maps/websites/africa/mapscontinent/1554 munster. jpg

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Afrikan valloituksen vaiheita t lija Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Afrikan valloituksen vaiheita t lija smatkai imu Tutk Lähe tyss aarn aaja t su a dis Uu Virallinen eurooppalaisen valtion hallitsema siirtomaa Siirtomaahallinto t ja tta

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. ”Dr. Livingstone, I presume” Sen Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. ”Dr. Livingstone, I presume” Sen jälkeen Livingstonesta ei vuosiin kuultu mitään, joten sanomalehti New York Herald lähetti toimittajansa Henry Stanleyn etsimään häntä 1869. Tutkimusmatkailija ja lähetyssaarnaaja David Livingstone saapui vuonna 1855 ensimmäisenä eurooppalaisena Mosi-oa-Tunyan putouksille. Hän nimesi ne Englannin kuningattaren mukaan Victorian putouksiksi. Kuuluisa kohtaaminen tapahtui 1871. Molemmat jatkoivat tutkimuksiaan Afrikassa kartoittamalla esimerkiksi Kongon alueita. Livingstone kuoli Sambiassa malariaan. Hänen sydämensä haudattiin Afrikkaan, mutta ruumis vietiin Westminster Abbeyn kirkkoon Lontooseen.

Miksi eurooppalainen imperialismi voitti Afrikassa? • Euroopalla oli niin suuri teknologinen ja taloudellinen etumatka, Miksi eurooppalainen imperialismi voitti Afrikassa? • Euroopalla oli niin suuri teknologinen ja taloudellinen etumatka, etteivät afrikkalaiset kyenneet vastaamaan siihen. • Ratkaisevaa useissa tapauksissa oli toteamus: ”Whatever happens, we have got the Maxim gun, and they have not. ” Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. • Osa afrikkalaisista suhtautui eurooppalaisiin myönteisesti, koska hyötyi heidän tulostaan. • Jotkut pääsivät mukaan hallintokoneistoon tai saivat muuten töitä eurooppalaisten palveluksessa. • Myös eurooppalainen tietotaito infrastruktuurin rakentamisen, terveydenhoidon tai koulutuksen alalla hyödytti monia.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Eurooppalaiset jakoivat Afrikan Millaisia maantieteellisiä Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Eurooppalaiset jakoivat Afrikan Millaisia maantieteellisiä linjauksia a) britit b) ranskalaiset hakivat?

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Brittien imperialismi Mitä piirtäjä on Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Brittien imperialismi Mitä piirtäjä on halunnut kertoa pilakuvallaan? Tunnista piirroksen elementit ja arvioi asennetta.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Brittien siirtomaahallinto • Siirtomaahallinto oli Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Brittien siirtomaahallinto • Siirtomaahallinto oli luonteeltaan epäsuoraa: – Afrikkalaiset päälliköt saivat jatkaa, kunhan noudattivat brittihallinnon ohjeita. – Afrikkalaisten annettiin kehittyä omien suuntaviivojensa mukaan. • Siirtomaaherruutta perusteltiin eurooppalaisten moraalisilla velvoitteilla ”kehittymättömämpiä” kansoja kohtaan. • Taloudelliset ja valtapoliittiset pyrkimykset haluttiin jättää keskustelun ulkopuolelle. • Perustelut näkyivät myös fiktiossa, jossa otettiin käyttöön käsite ”valkoisen miehen taakka”. Take up the White Man's burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives' need. Ota valkoisen miehen taakka: lähetä poikasi parhaimmat, heidät maanpakoon aja, tee heistä vankiesi palvelijat. Rudyard Kipling, 1899

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Valkoisen miehen taakka ”Valkoisen miehen Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Valkoisen miehen taakka ”Valkoisen miehen taakasta” tehtiin pian myös ironisia tulkintoja. Miten käsitettä tulkitaan näissä kuvissa? The Journal, 1898. (Rakennuksen katolla lukee School House. ) The White (? ) Man’s Burden Life, 1899.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Ranskan siirtomaat • • Suora Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Ranskan siirtomaat • • Suora hallinto – Tavoitteena oli sulauttaa siirtomaat osaksi Ranskaa, jonka oma keskitetty hallinto ulotettiin myös näihin ”merentakaisiin alueisiin”. – Siirtomaiden asukkaista haluttiin tehdä Ranskan tasavallan kansalaisia. Belgia, Portugali ja Italia pyrkivät samantyyppiseen suoraan hallintoon.

Suomalaiset imperialismin ajan Afrikassa • Suomalaiset eivät osallistuneet Afrikan valtaukseen, koska emämaa Venäjä ei Suomalaiset imperialismin ajan Afrikassa • Suomalaiset eivät osallistuneet Afrikan valtaukseen, koska emämaa Venäjä ei osallistunut siirtomaakilpailuun. • Lähetystyössä suomalaiset olivat sen sijaan mukana 1870 -luvulta lähtien. Suomalaisten lähetysalue Ambomaa sijaitsi nykyisen Namibian alueella. • Suomalaiset ylläpitivät myös kouluja ja sairaaloita, jotka palvelivat alueen afrikkalaisia. • Toisen kerran suomalaiset osallistuivat Ambomaan kohtaloon, kun Martti Ahtisaari YK: n pääsihteerin erityisedustajana valvoi menestyksellisesti Namibian itsenäistymiseen johtanutta prosessia. Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty.

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Imperialismin vaikutus Afrikassa • Afrikan Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Imperialismin vaikutus Afrikassa • Afrikan historiassa on ristiriitaisia vaiheita, joista eri toimijat esittävät varsin erilaisia näkemyksiä. Yksi tällainen vaihe on imperialismin aika. • Yritä toimia tarkkailijana ja ota huomioon erilaisia näkemyksiä imperialismin vaikutuksista Afrikassa. 1. Kerää oheisen väitteen ympärille perusteluja, joilla voi joko vastustaa tai puolustaa imperialismin vaikutuksia. 2. Käytä koostetta hyväksesi ja laadi kokonainen esseevastaus. Kysymys kuuluu: ”Miten afrikkalaisten elinolosuhteet muuttuivat imperialismin aikakaudella? ” Puolesta ”Eurooppalaiset paransivat afrikkalaisten elinolosuhteita imperialismin aikana. ” Vastaan

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Puolesta • • Eurooppalaiset paransivat Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. Puolesta • • Eurooppalaiset paransivat perusterveydenhuoltoa ja perustivat alkeisopetusta antavia kouluja. Alueiden infrastruktuuria parannettiin rakentamalla teitä ja rautateitä. Afrikkalaisille tarjottiin työtä plantaaseilla ja kaivoksissa. Osa lahjakkaimpina pidetyistä nuorista sai korkeampaa koulutusta ja sijoittui siirtomaahallinnon palvelukseen. Kun vastaus laajennetaan esseevastaukseksi, kuhunkin kohtaan pitää lisätä esimerkkejä eri puolilta Afrikkaa. Vastaan • • • Tekemällä Afrikasta Euroopan raakaainevaraston eurooppalaiset tuhosivat maanosan perinteiset elinkeinot ja estivät niiden kehittämisen. Eurooppalaiset ottivat haltuunsa laajoja maa-alueita ostamalla halvalla tai anastamalla. Asukkaista osa karkotettiin ja loput menettivät omistusoikeutensa. Eurooppalaisten tarjoama työ oli usein pakkotyön luontoista raskasta kaivos- ja peltotyötä. Heimokulttuuri ja heimositeet katkaistiin. Alueiden rajat vedettiin piittaamatta kansojen tai kansanryhmien asuma-alueista. Eurooppalaiset pitivät omaa kulttuuriaan parempana ja pyrkivät eurooppalaistamaan afrikkalaiset. Samalla he heikensivät afrikkalaisten itsetuntoa ja identiteettiä.