Скачать презентацию AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI Скачать презентацию AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI

878c14ee825fd84a65e3ed1f81e2401f.ppt

  • Количество слайдов: 21

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI KOD PRIJAVE I PRAVDANJA FONDOVA Zagreb, AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI KOD PRIJAVE I PRAVDANJA FONDOVA Zagreb, 8. travnja 2015.

MINIMALAN BROJ EMISIJA (TEKSTOVA) ü Bilo je slučajeva prijave emisija u nedovoljnom broju prema MINIMALAN BROJ EMISIJA (TEKSTOVA) ü Bilo je slučajeva prijave emisija u nedovoljnom broju prema uvjetima natječaja. ü Voditi računa o minimalnom broju emisija (tekstova) koji se može prijaviti. ü Manji broj emisija od minimalno potrebnog prema uvjetima natječaja, rezultira diskvalifikacijom emisije. ü Voditi računa i u minimalno potrebnim trajanjima emisija prema uvjetima natječaja.

OPISI EMISIJA - „SLIČNE” RUBRIKE ü UREDNIČKA KONCEPCIJA § ü OPIS PROGRAMA § ü OPISI EMISIJA - „SLIČNE” RUBRIKE ü UREDNIČKA KONCEPCIJA § ü OPIS PROGRAMA § ü Kratko navesti na koji jer način zamišljeno da će emisija udovoljiti potrebama onih kojima je namijenjena – što se i kako želi postići emisijom (misija, ciljevi…) ? Kratak sinopsis emisije – kako je NAČELNO zamišljen koncept emisije (emisija će imati rubrike, goste, prigodnu glazbu, sastojat će se od više manjih cjelina… posjećivat ćemo…, razgovarat će se o… itd. ) NOVINARSKI OBLICI § Pobrojati koje će novinarske vrste (forme) biti zastupljene u emisiji (vijesti, izvješća, intervjui, razgovori, reportaže, komentari, osvrti…)

OPISI SNIMKI EMISIJA (1) ü DATUM I OPIS (PRVE / DRUGE) SNIMKE: Opisuje se OPISI SNIMKI EMISIJA (1) ü DATUM I OPIS (PRVE / DRUGE) SNIMKE: Opisuje se KONKRETAN sadržaj svake pojedine snimke emisije koje se prilažu (po dvije, odnosno tri snimke, ovisno o tipu emisije). q q ü Koje su teme? Tko su bili gosti (imenom i prezimenom)? O čemu su gosti govorili? Kada su bili prilozi (reportaže…) i o čemu? Navesti i vremenske kodove – kada je što bilo u snimci (vrijeme na snimci).

OPISI SNIMKI EMISIJA (2) Primjer kako NE: • • • 1, 00 JINGLE (glazba) OPISI SNIMKI EMISIJA (2) Primjer kako NE: • • • 1, 00 JINGLE (glazba) 1, 57 Najava prvog gosta 2, 00 PRVI GOST (glazba) 3, 53 Prilog 1 (…) 29, 20 ODJAVA

OPISI SNIMKI EMISIJA (3) Primjer kako DA: q q 1, 00 JINGLE 2, 00 OPISI SNIMKI EMISIJA (3) Primjer kako DA: q q 1, 00 JINGLE 2, 00 PRVI GOST –Pero Perić Govori o poplavljenim područjima, problemima sanacije, klizištu u selu, nedostatku potrepština, suradnji s Crvenim križem. q 9, 13 Prilog iz gradskog Crvenog križa Govori se o aktivnostima i angažmanu Crvenog križa, ravnateljica Marić govori o potrepštinama koje nedostaju, poziva građane na suradnju i pomoć. (…) q 15, 10 Reportaža iz doma obitelji Ivić kojoj su poplave odnijele svo imanje. Govori se o domu, kakav je bio, o usjevima, staji, ukupnoj šteti. Kako i gdje sada žive, kako se snalaze i kako im pomaže država. q ü 22, 17 ODJAVA Struktura je manje bitna – može biti i u kratkom tekstu koji će sadržavati sve podatke.

OPISI EMISIJA KOD PRAVDANJA NOVOST 2015. ü Kod pravdanja će, uz datum, vrijeme i OPISI EMISIJA KOD PRAVDANJA NOVOST 2015. ü Kod pravdanja će, uz datum, vrijeme i trajanje emisija, za svaku emisiju biti potrebno unijeti i podatke o temi/temama kojima se emisija bavila (novi stupac u aplikaciji pravdanja). ü Rečenica-dvije, a NE cijele strukture… ü Predlažemo da tijekom godine kontinuirano kod pripreme emisija, odmah napravite i kratke opise svake te kod pravdanja ove opise samo kopirate u aplikaciju.

UNOS DATUMA I TRAJANJA EMISIJA KOD PRIJAVE NA NATJEČAJ FONDA ü Realno planirajte trajanja UNOS DATUMA I TRAJANJA EMISIJA KOD PRIJAVE NA NATJEČAJ FONDA ü Realno planirajte trajanja emisija. ü Po dovršetku planiranja te unosa datuma i trajanja, MOLIMO PROVJERITE ukupan broj emisija i prosječno trajanje emisije. ü Iz aplikacije je uklonjena mogućnost označavanja emisija kao „cjelodnevne”, koja je izazivala zabune i dovodila do trajanja emisija po 1440 minuta (24 sata).

UNOS DATUMA I TRAJANJA EMISIJA KOD PRAVDANJA FONDA (1) q Aplikacija pravdanja preuzima podatke UNOS DATUMA I TRAJANJA EMISIJA KOD PRAVDANJA FONDA (1) q Aplikacija pravdanja preuzima podatke o planiranim trajanjima iz prijava na fond, ali te podatke kod pravdanja treba mijenjati i upisivati stvarne podatke o trajanju svake pojedine emisije. q Tijekom godine u očevidnike programa upisujete stvarna vremena emitiranja i trajanja emisija. q Najbolje je paralelno voditi evidenciju u nekom zasebnom dokumentu za svaku emisiju te kod pravdanja samo kopirati podatke o trajanjima emisija.

UNOS DATUMA I TRAJANJA EMISIJA KOD PRAVDANJA FONDA (2) q ČESTA POGREŠKA - trajanje UNOS DATUMA I TRAJANJA EMISIJA KOD PRAVDANJA FONDA (2) q ČESTA POGREŠKA - trajanje emisija: 0 minuta. Ako ste kod prijave na fond planirali neke datume emisija, ali one tih datuma tijekom godine iz nekog razloga ne budu emitirane, tada se kod pravdanja NE UNOSI trajanje „ 0 minuta” nego je potrebno potpuno OBRISATI termin. q Ako je tijekom godine došlo do odstupanja u planiranim datumima i vremenima emitiranja, o tome ste nas dužni obavijestiti. q Je li moguće „nadoknaditi” neki termin u nekom drugom terminu? Moguće je, ali nas i o tome trebate obavijestiti.

ČITAJTE UGOVORE… ü Pogreške nastale zbog nepažnje kod ispunjavanja prijave automatizmom se prenose u ČITAJTE UGOVORE… ü Pogreške nastale zbog nepažnje kod ispunjavanja prijave automatizmom se prenose u tekst odluke o dodjeli sredstava, kao i u ugovor… A to je problem kod pravdanja… ü PROČITAJTE UGOVOR PRIJE NEGO GA POTPIŠETE. Provjerite podatke o broju emisija i trajanju – još se stigne ispraviti… ü Greške svi obično primijete – kasnije. A onda se rade anexi ugovora, pa i anexa…

SURADNICI U REALIZACIJI EMISIJE ü Za svaku emisiju treba navesti samo imena ljudi koji SURADNICI U REALIZACIJI EMISIJE ü Za svaku emisiju treba navesti samo imena ljudi koji sudjeluju u realizaciji te emisije, i to: Kod prijave na fond ljude koji planirate da će sudjelovati u realizaciji. § Kod pravdanja onako kako je stvarno bilo, dakle s mogućim promjenama. § ü ČESTA POGREŠKA: § „Copy – paste” svih zaposlenika nakladnika pod svaku emisiju.

POGREŠKE KOD SNIMKI EMISIJA (1) q NEPOSJEDOVANJE SNIMKI – obvezno je čuvanje snimki svih POGREŠKE KOD SNIMKI EMISIJA (1) q NEPOSJEDOVANJE SNIMKI – obvezno je čuvanje snimki svih sufinanciranih emisija i tekstova (iz ugovora), do završetka pravdanja fonda. q PREKIDI PROGRAMA UZROKOVANIH VIŠOM SILOM – tijekom godine obvezni ste javiti nam svaki takav prekid jer je to čest razlog neposjedovanja snimki emisija. q Televizijske snimke ne sadrže vremenski kod ili je vremenski kod neispravan. q Radijske snimke u nazivu sadrže pogrešan podatak o vremenu i datumu emitiranja.

POGREŠKE KOD SNIMKI EMISIJA (2) q Nedostatak špica na početku i na kraju snimki. POGREŠKE KOD SNIMKI EMISIJA (2) q Nedostatak špica na početku i na kraju snimki. q Rezanje emisije s glazbenim brojevima nakon odjavne špice. q Slanje snimki emisija koje su označene kao REPRIZE prijavljuju se isključivo premijerni termini emitiranja te se i kod pravdanja unose isključivo termini premijernih emitiranja. Shodno tome, NE MOGU se dostavljati snimke emisija označene kao reprize.

NAPUTCI ZA PROGRAMSKO PRAVDANJE q Što se pravda? SAMO oni programi (emisije)/tekstovi za koje NAPUTCI ZA PROGRAMSKO PRAVDANJE q Što se pravda? SAMO oni programi (emisije)/tekstovi za koje ste dobili sredstva (ugovor). q Što se očekuje? Da su svi sufinancirani sadržaji realizirani u: q q q ugovorenom broju emisija/tekstova ugovorenom prosječnom trajanju (minute)/ duljini (kartice) Kako? Putem programskog izvješća (web) i dostavom snimki odnosno tekstova i/ili linkova.

ŠTO ĆE SE TRAŽITI U PROGRAMSKIM IZVJEŠĆIMA? q q q q naziv emisije / ŠTO ĆE SE TRAŽITI U PROGRAMSKIM IZVJEŠĆIMA? q q q q naziv emisije / programa / naslov teksta datum emitiranja /objave broj emisija / tekstova teme koje su obrađivane (opis 1 -2 rečenice) trajanje u minutama – za A/AV emisije (programe) duljina teksta u karticama – za elektroničke publikacije točne poveznice (linkovi) na objavljene tekstove – za elektroničke publikacije vrijeme trajanja objave na naslovnoj stranici (za elektroničke publikacije)

NADZOR PRAVDANJA ZA 2015. (1) 1. Putem periodičkih izvješća u internetskoj aplikaciji: q q NADZOR PRAVDANJA ZA 2015. (1) 1. Putem periodičkih izvješća u internetskoj aplikaciji: q q Do 15. rujna 2015. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Do 30. studenoga 2015. za razdoblje od 1. srpnja do 31. listopada 2015. Do 31. siječnja 2016. za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2015. Napomena za obveznike Fonda 06/2014. vrijede isti rokovi.

NADZOR PRAVDANJA ZA 2015. (2) 2. Dostavom snimki programa, odnosno tekstova, tijekom godine na NADZOR PRAVDANJA ZA 2015. (2) 2. Dostavom snimki programa, odnosno tekstova, tijekom godine na naš zahtjev: § § § ü Možemo zatražiti jednu, više ili sve snimke emisija (programa), odnosno tekstova ili linkove na njih. Možemo zatražiti i snimke ukupnog tjednog programa unutar 90 dana zakonskog roka čuvanja. Snimke pojedinačnih ‘fondovskih’ emisija pohranjujte i čuvajte neovisno o snimkama tjednog programa, kako biste izbjegli rizik njihova gubitka nakon proteka zakonskog roka čuvanja snimki programa od 90 dana. Možemo primijeniti i druge oblike nadzora poštivanja dinamike realizacije i namjene sredstava.

UPUTE O PRAVDANJU ü Sve potrebne upute o pravdanju primit ćete putem elektroničke pošte UPUTE O PRAVDANJU ü Sve potrebne upute o pravdanju primit ćete putem elektroničke pošte te ćemo ih istodobno objaviti i na našim internetskim stranicama. ü Molimo vas da ažurirate opće podatke u PMU aplikaciji i unesete važeće e-mail adrese. ü www. e-mediji. hr (AEM) https: //pmu. e-mediji. hr (aplikacija pravdanja) ü

ZA SVE UPITE…. fond 2015@e-mediji. hr info@e-mediji. hr ZA SVE UPITE…. fond [email protected] hr [email protected] hr

HVALA! HVALA!