Скачать презентацию Adobe Page Maker 1 Інтерфейс користувача 2 Підготовка Скачать презентацию Adobe Page Maker 1 Інтерфейс користувача 2 Підготовка

Public-7.ppt

  • Количество слайдов: 23

Adobe Page. Maker 1. Інтерфейс користувача 2. Підготовка публікації 3. Установки Page. Maker 2/7/2018 Adobe Page. Maker 1. Інтерфейс користувача 2. Підготовка публікації 3. Установки Page. Maker 2/7/2018 1

Продукти компанії Adobe 2/7/2018 2 Продукти компанії Adobe 2/7/2018 2

1. Інтерфейс користувача • Головне вікно програми та меню 2/7/2018 3 1. Інтерфейс користувача • Головне вікно програми та меню 2/7/2018 3

Вікна документів Робочий стіл Вікно - – для мозаїка зручності - монтажу каскад Перелистування Вікна документів Робочий стіл Вікно - – для мозаїка зручності - монтажу каскад Перелистування сторінок 2/7/2018 4

Режими відображення документів та масштабування <Ctrl>+<5> - 50%; <Ctrl>+<7> - 75%; <Ctrl>+<1> - 100%; Режими відображення документів та масштабування +<5> - 50%; +<7> - 75%; +<1> - 100%; +<2> - 200%; +<4> - 400%; +<+> - Zoom In (Увеличить); +<-> - Zoom Out (Уменьшить). 2/7/2018 ЛКМ 5

Лінійки та направляючі 2/7/2018 6 Лінійки та направляючі 2/7/2018 6

Інструменти Page. Maker • • • • • • 2/7/2018 Pointer (Стрілка). Для розташування Інструменти Page. Maker • • • • • • 2/7/2018 Pointer (Стрілка). Для розташування Ellipse (Еліпс). Для елементів макета. рисування еліпсів. Polygon (Багатокутник). Для форматування Text (Текст). Для локального рисування багатокутників. тексту. Rectangle Frame (Прямокутний фрейм). Rotating Tool (Поворот). Для повертання Створює макета. елементівпрямокутний фрейм. Ellipse Frame (Рамка). Для обрізки Cropping Tool (Овальний фрейм). Створює овальний в публікації. зображеньфрейм. Polygon Frame (Багатокутний фрейм). Line (Лінія). Для малювання ліній з Створює багатокутний фрейм. довільним кутом нахилу. Hand (Рука). Переміщує зображення сторінки Constrained Line (Перпендикуляр). Для внутрі вікна документа при роботі в створення вертикальних і горизонтальних крупному масштабі. ліній. Zoom (Масштаб). Змінює Для рисування Rectangle (Прямокутник). масштаб відображення прямокутників. сторінки. 7

Палітра управління (функції форматування) 2/7/2018 8 Палітра управління (функції форматування) 2/7/2018 8

Палітра управління (кнопки швидкого доступу до команд меню) Створити Параметри абзацу Вставити сторінки Відкрити Палітра управління (кнопки швидкого доступу до команд меню) Створити Параметри абзацу Вставити сторінки Відкрити Відступи - Табуляція Видалити сторінки Зберегти Нумерація абзаців Палітра зображень Параметри фрейму Друк Збільшити масштаб Параметри шрифту Збільшити відступ Помістити Знайти Обтікання текстом Зменшити масштаб Збільшити шрифт Зменшити відступ Photo. Shop Зв'язування блоків Зменшити шрифт HTML Реальний розмір Експорт Орфографія Експорт PDF Ціла сторінка 2/7/2018 Справка Лінії та заливка 9

Спеціалізовані палітри • • палітра інструментів. Визначає тип виконуваної роботи; палітра управління. Для швидкого Спеціалізовані палітри • • палітра інструментів. Визначає тип виконуваної роботи; палітра управління. Для швидкого доступу до функцій форматування абзаців та символів; • палітра кольорів. Для призначення кольору елементам макету та визначає кольори; • палітра стилів. Для форматування абзаців за допомогою стилів; • палітра шарів. Для створення багатошарових макетів та управління шарами; • палітра шаблон-сторінок. Для створення шаблон-сторінок та призначення їх сторінкам публікації; • палітра гіперпосилань. Для створення перехресних посилань внутрі та між елементами публікації, та посилань на зовнішні документи на локальних чи мережевих пристроях. • палітра шаблонів документів. Бібліотека готових шаблонів документів; використовуються як основа для створення нових публікацій. Шаблони розподілені по темам; • палітра зображень. Палітра з посиланнями на зображення с диска Photoshop; • палітра бібліотек. Бібліотеки Page. Maker містять будь-які елементи — блоки тексту, зображення, пр. ; • палітра сценаріїв. Для доступу до сценаріїв Page. Maker та управління їх виконанням; 10 2/7/2018 впровадження даних. Для впровадження в публікацію даних з файлів • палітра баз даних, зв'язку з такими базами.

Клавіатурні скорочення та контекстне меню 2/7/2018 11 Клавіатурні скорочення та контекстне меню 2/7/2018 11

2. Процес підготовки публікації 2. 1. Планування • • виникнення ідеї створення видання; визначення 2. Процес підготовки публікації 2. 1. Планування • • виникнення ідеї створення видання; визначення кругу читачів публікації; планування бюджету та термінів; вибір партнерів (художник, наборщик, сервісбюро, типографія); • розробка концепції видання. Саме на першому етапі закладається успішність подальшої роботи та прибуток від видання. 2/7/2018 12

Процес підготовки публікації • • 2/7/2018 Затвердження плану видання; Вибір типографії та сервіс-бюро; Верстка; Процес підготовки публікації • • 2/7/2018 Затвердження плану видання; Вибір типографії та сервіс-бюро; Верстка; Підготовка компонентів публікації; Визначення структури публікації; Компоновка тексту і графіки; Доводка, спеціальні ефекти, кольорове оформлення; 13

Процес підготовки публікації • Створення змісту та предметного покажчика; • Виведення підписної коректури; • Процес підготовки публікації • Створення змісту та предметного покажчика; • Виведення підписної коректури; • Додрукова підготовка; • Високоякісне сканування; • Трепінг; • Кольороділення; • Кольоропроби; 2/7/2018 14

Процес підготовки публікації • Вивід плівок на фотонабірному автоматі; • Друк в типографії; • Процес підготовки публікації • Вивід плівок на фотонабірному автоматі; • Друк в типографії; • Спуск смуг; • Пробні відбитки; • Друк тиражу; • Інші роботи – фальцювання, обрізка, палітурні роботи. 2/7/2018 15

3. Установки Page. Maker Глобальні та локальні замовчування Глобальні замовчування 2/7/2018 Локальні замовчування 16 3. Установки Page. Maker Глобальні та локальні замовчування Глобальні замовчування 2/7/2018 Локальні замовчування 16

Діалогове вікно Preferences 2/7/2018 17 Діалогове вікно Preferences 2/7/2018 17

Завдання замовчувань командами меню 2/7/2018 18 Завдання замовчувань командами меню 2/7/2018 18

3. Створення публікації 2/7/2018 19 3. Створення публікації 2/7/2018 19

Способи введення тексту в публікацію • набрати текст безпосередньо в Adobe Page. Maker; • Способи введення тексту в публікацію • набрати текст безпосередньо в Adobe Page. Maker; • скопіювати з текстового процесора через буфера обміну; • імпортувати текстовий файл. 2/7/2018 20

Форматування тексту • • • Текстові блоки чи текстові фрейми; Параметри шрифту ; Параметри Форматування тексту • • • Текстові блоки чи текстові фрейми; Параметри шрифту ; Параметри абзацу; Переноси; Стилі; Заголовки; 2/7/2018 21

Графічні об'єкти в Adobe Page. Maker • Створення засобами Adobe Page. Maker; • Зв'язування Графічні об'єкти в Adobe Page. Maker • Створення засобами Adobe Page. Maker; • Зв'язування засобами Adobe Page. Maker; • OLE-зв'язування засобами Windows; 2/7/2018 22

2/7/2018 23 2/7/2018 23