Скачать презентацию Abstraktní expresionismus lyrická abstrakce I Abstraktní umění Скачать презентацию Abstraktní expresionismus lyrická abstrakce I Abstraktní umění

5. 11. abstr. ex, lyr. abstr..ppt

  • Количество слайдов: 26

Abstraktní expresionismus, lyrická abstrakce I. Abstraktní expresionismus, lyrická abstrakce I.

Abstraktní umění po II. světové válce • Koncem II. světové války nový proud abstraktního Abstraktní umění po II. světové válce • Koncem II. světové války nový proud abstraktního umění – USA a Paříž • Rozšířilo se téměř po celém světě – poprvé hovoříme o internacionalitě • Nadvláda abstraktního umění v 50. letech – konec vývoje světového umění ?

Abstraktní expresionismus Abstraktní expresionismus

Abstraktní umění dělíme: • Několik označení abstrakce po válce • 1–abstraktní expresionismus - vznik Abstraktní umění dělíme: • Několik označení abstrakce po válce • 1–abstraktní expresionismus - vznik v USA • Pro některé projevy abstraktního expresionismu byl vytvořen název – action painting • 2) lyrická abstrakce – vznik ve Francii • Pro některé projevy lyrické abstrakce – tachismus (la tache = skvrna) • Souhrnný název pro různé směry abstraktního expresionismu je informel (informe = bez tvaru) • L‘art brut (umění v surovém stavu) – název pro tvorbu některých malířů

Abstraktní expresionismus – lyrická abstrakce • Nepředstavuje pevně vymezený umělecký směr – spíše základna Abstraktní expresionismus – lyrická abstrakce • Nepředstavuje pevně vymezený umělecký směr – spíše základna pro různé výrazové možnosti • Společné – odpor ke geometrické abstrakci a odpor k figurativnímu umění • Umění se neváže na rozum a systematičnost, ale pouze na cit a spontaneitu • Chce osvobodit malíře od pravidel, formalismu, zákonů • Podněty u V. Kandinského, v metodě psychického automatismu u surrealistů, u orfistů a dadaistů

Francie • Nástup abstraktní vlny – výstava Mladí malíři francouzské tradice v roce 1941 Francie • Nástup abstraktní vlny – výstava Mladí malíři francouzské tradice v roce 1941 – odpor proti nacismu – abstrakce v důrazu na barvu u mladých malířů • Wols (Wolfgang Schulze) – po roce 1946 – malba na plátno – abstraktní projev, který vyjadřuje tragické a úzkostné pocity člověka po válce • Jean Fautrier – v roce 1943 – cyklus Rukojmí – shluk barevných past vyjadřuje osud nevinných lidí za nacistické okupace Francie

Wols Wols

Jean Fautrier Židovka, 1945 Rukojmí, 1944 Jean Fautrier Židovka, 1945 Rukojmí, 1944

Georges Mathieu • Přední představitel pařížské lyrické abstrakce • V 50. letech dosáhl proslulosti Georges Mathieu • Přední představitel pařížské lyrické abstrakce • V 50. letech dosáhl proslulosti jeho nový způsob malby – gestická malba – nepřítomnost záměru a rychlost provedení • Improvizace, uvolněný rukopis a gesto • Vrhal na plátno barvy z dálky a užíval stříkací pistole, některé obrazy maloval veřejně a v kostýmu • Na jeho tvorbu lze také aplikovat termín taschismus

Georges Mathieu Pocta smrti, 1950 Iluze, 1948 Georges Mathieu Pocta smrti, 1950 Iluze, 1948

Abstraktní pařížská škola • Hlavní představitelé – Hans Hartung, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël Abstraktní pařížská škola • Hlavní představitelé – Hans Hartung, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël a Pierre Soulages • Hans Hartung – paralelní nebo překřížené tahy štětcem, či údery košťat namočených v barvě, tvoří cykly, nesou označení T s letopočtem vzniku • Serge Poliakoff – charakteristický plošný styl, v jehož barevnosti bývá spatřován vliv ruských ikon

Abstraktní pařížská škola H. Hartung, T 1963 S. Poliakoff, Kompozice, 1957 Abstraktní pařížská škola H. Hartung, T 1963 S. Poliakoff, Kompozice, 1957

Abstraktní pařížská škola • Nicolas de Staël – osobité barevné abstraktní kompozice, kterými vyjadřoval Abstraktní pařížská škola • Nicolas de Staël – osobité barevné abstraktní kompozice, kterými vyjadřoval své vnitřní emoce a prudký temperament • Charakteristická je pastózně nanášená barva v souhře šedých tónů • Pierre Soulages – samouk, charakteristické široké pruhy černé barvy, které vyvolávají vzpomínky na svět středověku

Abstraktní pařížská škola N. De Staël, Koncert P. Soulages, Malba Abstraktní pařížská škola N. De Staël, Koncert P. Soulages, Malba

Jean Dubuffet • Přední představitel informelu, v roce 1924 přestal malovat – pochybuje o Jean Dubuffet • Přední představitel informelu, v roce 1924 přestal malovat – pochybuje o smyslu malířství • Sbírá výtvarné projevy dětí, primitivů a duševně nemocných – otevřel v Paříži galerii • V roce 1942 začal opět malovat – sám nazývá svou malbu L‘art brut – surové umění • Inspiruje se grafitti, saharskou krajinou • Cykly – Groteskní krajiny, Ženská těla, Půdy, Terény, Zářící země • Nové techniky – plátno-koláž, botanické elementy, materiologie

Jean Dubuffet Postava ženy, 1950 Kráva, 1954 Jean Dubuffet Postava ženy, 1950 Kráva, 1954

Abstraktní expresionismus v USA • USA – druhé světové středisko abstraktního expresionismu • Poprvé Abstraktní expresionismus v USA • USA – druhé světové středisko abstraktního expresionismu • Poprvé je Amerika v čele světového uměleckého vývoje, příjezd evropských moderních umělců na útěku před nacisty vytvořil předpoklady pro nástup mladší generace amerických malířů • Např. Jackson Pollock, Willem de Kooning, Arshile Gorky, Mark Rothko a další

Jackson Pollock • Nejslavnější z poválečných abstrakcionistů • Užíval automatické kresby již v roce Jackson Pollock • Nejslavnější z poválečných abstrakcionistů • Užíval automatické kresby již v roce 1943, ale princip tzv. dripp painting užil až v roce 1947 – barva je stříkána nebo lita přímo z plechovky na plátno ležící na zemi • Tak vznikala action painting – vyjadřuje umělcovy podvědomé stavy a pocity, a u diváka vyvolává dojem lyrické imaginace

Jackson Pollock • Z obrazu cítíme pohyby malíře, který obraz obchází a zpracovává barevnou Jackson Pollock • Z obrazu cítíme pohyby malíře, který obraz obchází a zpracovává barevnou hmotu tyčemi nebo kartáči • Tvůrčí proces je zápas malíře s obrazem ve stavu úzkosti, až do vyrovnání, vnitřního osvobození • Výsledek určuje nejen náhoda, ale také podvědomá nutnost – malíř je součástí obrazu

Pollock, Sbližování, 1952 Pollock, Sbližování, 1952

Pollock při práci v ateliéru Pollock při práci v ateliéru

Pollock, number 8 Pollock, number 8

Pollock - film http: //www. youtube. com/watc h? v=z 0 xiovb. DML 0 Ukázka Pollock - film http: //www. youtube. com/watc h? v=z 0 xiovb. DML 0 Ukázka z filmu

Willem de Kooning • Holanďan, v roce 1945 si vytvořil svůj abstraktně expresionistický styl Willem de Kooning • Holanďan, v roce 1945 si vytvořil svůj abstraktně expresionistický styl – síť organických forem, spojených černými, nakapanými liniemi • V letech 1946 -1948 pouze černobílé obrazy, po rove 1948 se vrátil k barvě • Roku 1950 začal pracovat na cyklu Ženy, brutální ve výrazu i podání (střídal štětec a špachtli) • Ve shluku linií a barevných skvrn vystupují schematické postavy

Kooning, Marilyn Monroe, 1954 Kooning, Marilyn Monroe, 1954

Kooning, Žena, 1952 Kooning, Žena, 1952