Скачать презентацию ÅAs datormiljö u Jan Wennström janne abo fi Datacentralen Скачать презентацию ÅAs datormiljö u Jan Wennström janne abo fi Datacentralen

f913cdfcc6aee6b6c08850a651dcccee.ppt

  • Количество слайдов: 40

ÅAs datormiljö u Jan Wennström janne@abo. fi Datacentralen / Åbo Akademi 31. 8. 2006 ÅAs datormiljö u Jan Wennström [email protected] fi Datacentralen / Åbo Akademi 31. 8. 2006 u http: //www. abo. fi/dc/guides/intro/ u u u

Vad gör vi? u u u Serviceenhet inom ÅA: Erbjuder ITresurser, kunskap och handledning Vad gör vi? u u u Serviceenhet inom ÅA: Erbjuder ITresurser, kunskap och handledning till ÅA: s institutioner Koordinerar och utvecklar ÅA: s IT och datakommunikation Ansvarar för datanätet och datasäkerheten Underhåll av IT-utrustning och basprogramvara (egen verkstad/labb) Samordnar anskaffningar och sammanställer rekommendationer

Var finns vi? u Datacentralen i Åbo: ASA-huset, B-flygeln, första våningen Ø u u Var finns vi? u Datacentralen i Åbo: ASA-huset, B-flygeln, första våningen Ø u u Datacentralen i Vasa: Academill (Kvarnen) I webben på: http: //www. abo. fi/dc Dejourtelefon (i Åbo): 215 4777 e-mail: [email protected] fi Oraklet bemannat 8: 00 – 16: 30

Datoranvändning vid ÅA u u Som studerande vid ÅA har du möjlighet att utnyttja Datoranvändning vid ÅA u u Som studerande vid ÅA har du möjlighet att utnyttja akademins datorresurser, inklusive e-post Användaravtal med DC Ø u u Du får ett användarnamn och kan använda akademins datorer Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet Guider: http: //www. abo. fi/dc/guides

Avgifter u För studerande är användningen av Akademins datorresurser för studiearbete kostnadsfri Ø u Avgifter u För studerande är användningen av Akademins datorresurser för studiearbete kostnadsfri Ø u Printningen ett litet undantag Kommersiell användning kräver separat avtal

Hämta ditt användarnamn och det första lösenordet u Nya studerande bör personligen hämta sitt Hämta ditt användarnamn och det första lösenordet u Nya studerande bör personligen hämta sitt ÅA-användarnamn från Datacentralen u Ta med dig: Ø Ø ID-bevis och Kvitto över erlagd terminsavgift eller Antennakortet

Användarnamnet u u !!! Unikt, personligt, får ej lånas ut !!! Identifierar dig vid Användarnamnet u u !!! Unikt, personligt, får ej lånas ut !!! Identifierar dig vid kontakt till Akademins datorsystem, bl. a. : Ø Ø Ø u allmänna PC: s (Windows/Linux/Solaris) e-postsystemet datanätet (wlan, modem) nätkurser användning på distans (ex. VPN) etc. I kraft så länge du är: Ø Ø närvaroanmäld eller frånvaroanmäld med giltig orsak

Lösenordet u u !!! Välj ett bra lösenord och håll det hemligt !!! Skall Lösenordet u u !!! Välj ett bra lösenord och håll det hemligt !!! Skall vara (minst) 8 tecken långt och innehålla: Ø Ø u u bokstäver (ej åäö) samt siffror Byts via webbsidan https: //www. abo. fi/dc/password Använd inte ditt ÅAanvändarnamn/lösenord i andra sammanhang.

Regler och datasäkerhet u Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten u Bekanta dig Regler och datasäkerhet u Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten u Bekanta dig med villkoren i användaravtalet! u Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på http: //www. abo. fi/dc/security

Home sweet home. . u Backup av hemområdena varje natt u Hemområdet är till Home sweet home. . u Backup av hemområdena varje natt u Hemområdet är till för studiearbete Ø u Endel ”profilinformation” sparas på hemområdet, t. ex. för Windows samt vissa program DC kan städa bort ”oviktiga” filer (ex. *. mp 3, *. avi) ifall skivorna blir fulla

Windows hemområde u Personligt skivutrymme för alla Windows-användare Ø Ø Ø u u \pchome Windows hemområde u Personligt skivutrymme för alla Windows-användare Ø Ø Ø u u \pchome 1anvnamnfilnamn H: filnamn användarnamn som börjar på a-k använder pchome 1, övriga pchome 2 Direkt nåbart från alla Windowsdatorer i ÅA: s nät Även via sftp Ø u kontakta pchome 1. abo. fi eller pchome 2. abo. fi För studerande är kvoten 100 MB

Unix hemområde u u u /home/aton. X/user Används tillsvidare för filer som hör ihop Unix hemområde u u u /home/aton. X/user Används tillsvidare för filer som hör ihop med ens egna webbsida (i katalogen www) Tillgängligt från akademins Unixoch Linux-datorer samt via sftp (aton. abo. fi eller tuxedo. abo. fi) www området kan mappas som \wwwuser från Windows Kvot 100 MB för studerande

Scratch u En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows och Unix miljöerna Scratch u En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows och Unix miljöerna enligt: Ø Ø u Windows: \scratchusername Unix: /scratch/username Endast för temporär lagring av filer, ingen backup, inga kvoter. Vid behov strykning utan pardon.

E-post u u fornamn. efternamn@abo. fi eller username@abo. fi Enklast läser man e-post via E-post u u fornamn. [email protected] fi eller [email protected] fi Enklast läser man e-post via Webmail: https: //webmail. abo. fi/ Också t. ex Mozilla/ Thunderbird E-postadresser inom ÅA: Ø Ø u Adressbok i Webmail eller http: //www. abo. fi/search Enkel kalenderfunktion i webmail

E-post-kvoten u u u Kvoten för din e-postlåda är 50 MB Kontrollera fyllnadsgraden via: E-post-kvoten u u u Kvoten för din e-postlåda är 50 MB Kontrollera fyllnadsgraden via: http: //www. abo. fi/mailtools/ Ifall kvoten överskrids: Ø u du inte kan ta emot ny e-post! Städa! Spara inte stora bilagor i epostlådan. Kontrollera speciellt ”Sent”-mappen

Spam och filtrering u u Centralt system som identifierar en del av skräp-posten och Spam och filtrering u u Centralt system som identifierar en del av skräp-posten och ger breven ”spam-poäng” Alla nya användare får automatiskt ett filter som sorterar sannolik skräp -post i en skild Spam-mapp 2 veckor gamla meddelanden stryks (strax) automatiskt från Spammappen Ändring och tillägg av filter kan göras via http: //www. abo. fi/mailtools/

Grålistning 1/2 u u Används för att motarbeta spamoch virus-e-post E-post kollas angående tripletten: Grålistning 1/2 u u Används för att motarbeta spamoch virus-e-post E-post kollas angående tripletten: Ø Ø Ø u Avsändare (e-mail adressen) Mottagare (e-mail adressen) Avsändande e-post server Första gången du får e-post från en viss icke-ÅA adress tas det inte emot med det samma. MEN. . .

Grålistning 2/2 u . . . en riktig och vettig e-postserver sänder brevet pånytt: Grålistning 2/2 u . . . en riktig och vettig e-postserver sänder brevet pånytt: Ø Ø u u Leverans! Mail som matchar tripletten sänds utan fördröjning igenom i fortsättningen! (~1 mån i minnet) Fördel: största delen av spam och virus-e-post stoppas direkt Nackdel: fördröjning vid första försöket, ev. ingen e-post alls från dåligt konfigurerade e-postservrar

E-post och virus u u u Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte E-post och virus u u u Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte med säkerhet vad de är – virusrisk!! Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken! Se till att din egen dator har ett fungerade virusskydd. F-Secure antivirusprogram får du gratis från https: //www. abo. fi/dc/program

Vidarestyrning av e-post u Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till Vidarestyrning av e-post u Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress, kontakta Oraklet u Använd helst din ÅA e-postadress vid kontakt inom Akademin. T. ex. studieutdrag från http: //www. abo. fi/dc/minsture sänds endast till ÅA-adresser

Allmänna datorklasser u u Avsedda för alla studenter från alla fakulteter oberoende av placering Allmänna datorklasser u u Avsedda för alla studenter från alla fakulteter oberoende av placering Fri användning då det inte pågår undervisning i klasserna Främst avsedda för studiearbete Aktuell info (softa, utrustning) under: http: //www. abo. fi/dc/pc/pcklasser/ u Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet ([email protected] fi) !!

Windows-klasser och -rum u u u Axelia, 1: sta våningen ASA B flygeln, 1: Windows-klasser och -rum u u u Axelia, 1: sta våningen ASA B flygeln, 1: sta våningen Hanken, 3: dje våningen Aeon klassen i Gripen ICT-huset, 3: dje våningen Arken + Institutionernas egen utrustning

Allmänna Linux-klasser och -rum u u Axelia, 3: dje våningen ICT huset, 3: dje Allmänna Linux-klasser och -rum u u Axelia, 3: dje våningen ICT huset, 3: dje våningen (inf. beh. ) + Institutionernas egen utrustning

Övrig utrustning u I Oraklets rum (ASA, Datacentralen) Ø Ø Ø u CD- och Övrig utrustning u I Oraklets rum (ASA, Datacentralen) Ø Ø Ø u CD- och DVD-brännare Färglaserskrivare (vivid) Scanners (papper, film) I Galleriet (ASA, rummet bakom Café Fänriken): Ø Ø Scanners (papper, film) Windows-maskiner

Internet hemifrån 1/2 u Direkt koppling till ÅA: s nät från: Ø Ø Tavasthem Internet hemifrån 1/2 u Direkt koppling till ÅA: s nät från: Ø Ø Tavasthem och Domus Studentbyn Ansökningsblanketter samt information finns på: http: //www. abo. fi/dc/net/ Studentbynätet sköts av Turun Yliopisto Ø För anslutning bör pappersblanketten returneras till DC (Oraklet)

Internet hemifrån 2/2 u ADSL fast linje, högskoleavtal ger bättre tillgång till ÅA: s Internet hemifrån 2/2 u ADSL fast linje, högskoleavtal ger bättre tillgång till ÅA: s tjänster, möjligen billigare Ø Ø u Alla ansökningar görs via webbblanketter. Ansökningsblanketter samt information om de olika alternativen finns på: http: //www. abo. fi/dc/net/ Vanlig modemservice gratis för studerande (+ vanlig samtalsavgift), inget extra avtal krävs

Privata datorer i ÅA: s nät u Ifall du har en privat dator kopplad Privata datorer i ÅA: s nät u Ifall du har en privat dator kopplad till ÅA: s nät, så berörs den av ÅA: s regler för nätkopplade datorer! Ø Ø Ø u Virusskydda din dator! Datorn skall regelbundet säkerhetslappas (patchas) Datorn får inte agera server Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

ÅA: s trådlösa datanät 1/2 u u Trådlöst datanät (wlan) finns i de flesta ÅA: s trådlösa datanät 1/2 u u Trådlöst datanät (wlan) finns i de flesta av ÅA: s byggnader i Åbo, Vasa och Jakobstad I Åbo är ÅA: s wlan-nät en del av Spark. Net Ø u Spark. Net täcker även TY och Tu. KKK samt vissa av Åbo stads utrymmen (t. ex. stadsbiblioteket & gästhamnen) I Vasa är ÅA: s wlan-nät en del av Wireless Mobile Vaasa, som täcker de lokala högskolorna

ÅA: s trådlösa datanät 2/2 u u Info med täckningskarta finns på: http: //www. ÅA: s trådlösa datanät 2/2 u u Info med täckningskarta finns på: http: //www. abo. fi/dc/net/wlan/ Uppkoppling mot Spark. Net kräver Ø Ø u ÅA (eller TY) användarnamn/lösenord (WLAN-kort) Ifall datorn saknar WLAN-kort finns Spark. Net vägguttag i: Ø Ø I ÅA: s bibliotek och Axelia I, 3. våningen framför hissen

Spark. Net uppkoppling u u u Välj WLAN nätverk med SSID: Spark (eller Spark-abo) Spark. Net uppkoppling u u u Välj WLAN nätverk med SSID: Spark (eller Spark-abo) Öppna websidan: http: //www. abo. fi Välj provider: Åbo Akademi Logga in med: [email protected] fi OBS! Första gången du tar kontakt: Välj organisation: Åbo Akademi Ø Stäng webbläsaren och vänta ett tag Ø Öppna webbläsaren igen Endel datorer kan behöva en omstart Ø

Virtual Private Network (VPN) 1/2 u VPN möjliggör en säker, krypterad förbindelse till ÅA: Virtual Private Network (VPN) 1/2 u VPN möjliggör en säker, krypterad förbindelse till ÅA: s nät u Använd ifall du sitter bakom t. ex. Ø Ø u kommersiell ADSL förbindelse eller Spark. Net Tillåter åtkomst till vissa tjänster, t. ex. printning och hemområden, utifrån (ex. Spark. Net). . .

Virtual Private Network (VPN) 2/2 u . . . d. v. s sitt i Virtual Private Network (VPN) 2/2 u . . . d. v. s sitt i korridoren och printa till närmaste printer. u Endel webbsidor är oåtkomliga från datorer utanför ÅA: s nät. (t. ex. vissa ordböcker) u VPN guide för Windows finns på: http: //www. abo. fi/dc/net/vpn

Printning u Studerande har en gratiskvot för printning och sidpris för överstigande: Ø Ø Printning u Studerande har en gratiskvot för printning och sidpris för överstigande: Ø Ø u u 180 sidor/3 mån gratis därefter 3. 3 cent/sida (25 cent/färgsida) Ev. räkning skickas som e-post Kolla hur mycket du printat: http: //www. abo. fi/dc/print

Skaffa program u ÅA har för vissa program licenser som täcker också studerandes hemdatorer: Skaffa program u ÅA har för vissa program licenser som täcker också studerandes hemdatorer: Ø Ø u u F-Secure Client Security (Antivirus) SSH Microsofts program kan studerande köpa förmånligt från flera PC-affärer samt bokhandlar mot uppvisande av studieintyg Endel datorbutiker beviljar studentrabatter

IT-verktygslådan u Fortbildningscentralen ordnar kurser som är: Ø Ø u u Inriktade på användning IT-verktygslådan u Fortbildningscentralen ordnar kurser som är: Ø Ø u u Inriktade på användning av IT och avsedda för studerande Gratis för studenter Finns även möjlighet att ta ett europeiskt datakörkort (ECDL) mot en smärre kostnad. Mera information på FC: s sidor: http: //www. abo. fi/fc/

Virtuell kursverksamhet u u Finlands virtuella universitet ger möjligheter att delta i virtuella kurser Virtuell kursverksamhet u u Finlands virtuella universitet ger möjligheter att delta i virtuella kurser vid andra finska universitet, se http: //www. virtuaaliyliopisto. fi/ Akademins virtuella kursutbud samordnas av Ø Ø u Lärcentret i Åbo http: //www. abo. fi/lc/ Lärocentret i Vasa http: //larocenter. tritonia. fi/ Blackboard och Moodle viktigaste plattformarna för virtuella kurser vid Åbo Akademi

Information på nätet u Akademins webbsidor : http: //www. abo. fi Ø Ø Ø Information på nätet u Akademins webbsidor : http: //www. abo. fi Ø Ø Ø u DC: s sidor i webben: http: //www. abo. fi/dc Index över guiderna: http: //www. abo. fi/dc/guides DC: s sida för gulnäbbar: http: //www. abo. fi/dc/guides/intro där även denna presentation finns Ett webb-baserat diskussionsforum finns på http: //www. abo. fi/forum