Скачать презентацию Aan de slag met emissiebeperking Скачать презентацию Aan de slag met emissiebeperking

eec2fcbd4b309a5ad7ebf8c88f7c9771.ppt

  • Количество слайдов: 15

Aan de slag met emissiebeperking! Aan de slag met emissiebeperking!

 • Reductie van normoverschrijdingen met: – 50% in 2018 en – 90% in • Reductie van normoverschrijdingen met: – 50% in 2018 en – 90% in 2023 • Bestrijdingsmiddelenatlas laat zien dat daar nog flinke inspanning voor nodig is. MTR = ecologische norm voor waterkwaliteit Normoverschrijdingen

Bron: Bron:

 • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket

 • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket 2016 -2021 • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket 2016 -2021 Nieuwe SGBPs POMs nationaal en/of regionaal

 • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket Open teelt • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket Open teelt Verplichte teeltvrije zone voor alle gewassen stellen op ten minste 50 cm, vastleggen in Activiteitenbesluit milieubeheer Verbreding van de teeltvrije zones naar tenminste 11, 5 meter, indien waterkwaliteitsdoelen niet gehaald zijn.

 • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket Toelatinghouders zijn • Actie is nodig, zowel voor waterkwaliteit als behoud effectief middelenpakket Toelatinghouders zijn verplicht vanaf 2013 een Emissie Reductieplan op te stellen voor middelen die de milieukwaliteitsnormen overschrijden. - Voorlichting/toezicht op correct gebruik middelen - Aanpassing gebruiksvoorschriften op label - Geheel of gedeeltelijke terugtrekking toelating

 • projecten met voorlopers • Elke teler/toepasser moet zich verantwoordelijk gaan voelen toolbox • projecten met voorlopers • Elke teler/toepasser moet zich verantwoordelijk gaan voelen toolbox emissiebeperking • 4 partijen werken samen voor eenduidige boodschap.

Toolbox emissiebeperking • Gezamenlijk product van Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland Toolbox emissiebeperking • Gezamenlijk product van Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland • Een set van 17 kaarten met informatie over praktische maatregelen voor emissiebeperking (open teelt) • Om telers bewust(er) te maken van emissieroutes op hun bedrijf en handelingsperspectief te bieden • Met als doel: emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen.

De kaarten De kaarten

Verspreiding door erfbetreders • Adviseurs vanuit Agrodis, toezichthouders vanuit de waterschappen en adviseurs vanuit Verspreiding door erfbetreders • Adviseurs vanuit Agrodis, toezichthouders vanuit de waterschappen en adviseurs vanuit LTO overhandigen kaarten aan telers (Toolboxdeelnemers) • Ze geven verbeterpunten op het bedrijf aan en bieden praktische alternatieven • Ook graag via andere erfbetreders die adviseren over gewasbescherming (bijv. NFO, KAVB, Cumela, Veldleeuwerik, SU, AVEBE, etc. )

Toolboxteam komt naar u toe • Vanuit Nefyto en de waterschappen worden presentaties gegeven Toolboxteam komt naar u toe • Vanuit Nefyto en de waterschappen worden presentaties gegeven op uw bijeenkomst – Belang van een goede waterkwaliteit – Belang van een effectief middelpakket – Urgentie om NU aan de slag te gaan met vermindering emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Voor iedereen beschikbaar www. toolboxwater. nl Voor iedereen beschikbaar www. toolboxwater. nl

Aan de slag met emissiebeperking! Aan de slag met emissiebeperking!